Przedsiębiorcy zapłacą niższą składkę zdrowotną
21 marca 2024

Przedsiębiorcy zapłacą niższą składkę zdrowotną

Ministerstwo Finansów zapowiedziało od 2025 roku obniżenie i uproszczenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To rozsądna propozycja - uważa Konfederacja Lewiatan.

Komentarz Przemysława Pruszyńskiego, dyrektora departamentu podatkowego Lewiatana

To dobra propozycja dla przedsiębiorców, w szczególności biorąc pod uwagę sytuację budżetową państwa i potrzeby Narodowego Funduszu Zdrowia. Finansowo skorzysta na niej 93% przedsiębiorców, także zdecydowana większość oszczędzi na sposobie kalkulacji składki. Dla podatników rozliczających się skalą podatkową zniknie konieczność kalkulacji w oparciu o dochód podatkowy. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest możliwość wpłacania składki w formie zaliczek dla podatników płacących podatek liniowy. 

Przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej wracają do niskiej i stałej składki zdrowotnej wynoszącej 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia, w warunkach 2024 r. byłoby to 286,33 zł miesięcznie wobec 381,78 zł obecnie, w 2025 r. będzie to ok. 310 zł.

Istotnie skorzystają także przedsiębiorcy na podatku liniowym, którzy zapłacą w 2025 r. stałą składkę wynoszącą ok. 310 zł do kwoty dochodu wynoszącego dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia tj. ok 16 tys. zł. Od dochodu przekraczającego dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia składka będzie wynosić 4,9% od dochodu. Przedsiębiorcy ci będą mogli wpłacać stałą stawkę składki na wzór zaliczek uproszczonych w podatku dochodowym.

Rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych także zapłacą 310 zł, jeżeli ich przychody nie przekroczą 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Przedsiębiorcy o wyższych przychodach zapłacą dodatkowo 3,5 % od nadwyżki przychodu ponad 4-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Podatnicy korzystający z karty podatkowej także skorzystają płacąc niższą składkę wynoszącą w 2025 r. ok. 310 zł miesięcznie.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Przedsiębiorcy czekają na obniżkę składki zdrowotnej
27 lutego 2024

Przedsiębiorcy czekają na obniżkę składki zdrowotnej

Rząd chce zmienić zasady rozliczeń składki zdrowotnej i proponuje dwa rozwiązania.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości składki zdrowotnej, o co od dawna zabiegają przedsiębiorcy.

Celem proponowanych rozwiązań jest uproszczenie sposobu kalkulowania i opłacania składki, odejście od konieczności comiesięcznego ustalania podstawy oskładkowania. Rządzącym zależy, aby zmniejszyć ilość pracy jaką księgowi i przedsiębiorcy muszą włożyć w prawidłowe rozliczenie składki. Niestety, planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny. Ministerstwo Zdrowia chce zapewnić utrzymanie finansowania ochrony zdrowia na dotychczasowym poziomie. Powrót do rozwiązań, które obowiązywały przed wprowadzeniem Polskiego Ładu to ubytek dochodów państwa o ok. 10 mld. zł. Poprzedni rząd podwyższając obciążenia obywateli z tytułu składek zdrowotnych wycofał dotację do NFZ z budżetu państwa, przez co pomimo wzrostu wysokości składek w systemie nie pojawiły się nowe pieniądze na ochronę zdrowia.

Liczymy jednak, że w trakcie dalszych prac zostaną uwzględnione oczekiwania przedsiębiorców, aby składka nie stanowiła tak dużego obciążenia jak obecnie – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

W trakcie ostatniego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. przedsiębiorczości Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało zmiany w składce zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców. Obecnie prowadzi analizy we współpracy z Ministerstwem Finansów. Rozważane są dwa warianty:

  • pierwszy, to płacenie składki co miesiąc w zryczałtowanej kwocie, przy czym podstawa oskładkowania będzie jednakowa z podstawą opodatkowania i jeżeli po zakończeniu roku okaże się, że wpłacone w trakcie roku składki są niższe albo wyższe niż należne, przedsiębiorca będzie zobowiązany dopłacić brakującą składkę w rozliczeniu rocznym, albo otrzyma zwrot nadpłaconej składki. Model ten może być analogiczny jak w przypadku opłacania uproszczonych zaliczek na podatek.
  • drugi wariant, to płacenie składki od przychodu albo dochodu, w zależności od wyboru przedsiębiorcy, przy założeniu, że podstawą oskładkowania będą progresywne przedziały określone wysokością przychodów albo dochodów przedsiębiorcy.

 

Konfederacja Lewiatan

Postulaty Lewiatana. Zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców
18 sierpnia 2023

Postulaty Lewiatana. Zryczałtowana składka zdrowotna dla przedsiębiorców

Radykalne uproszczenie sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców, poprzez wprowadzenie zryczałtowanej składki – proponuje Lewiatan w nowej kadencji parlamentu.

Funkcja fiskalna i redystrybucyjna podatków powinna być realizowana poprzez wysokość stawek podatkowych, a nie w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego.

Nowe zasady opłacania składki

Od 2022 roku zmieniono zasady opłacania przez przedsiębiorców składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązującą wcześniej zryczałtowaną składkę zdrowotną wynoszącą w 2021 roku 381,81 zł, zastąpiono składką ustalaną na podstawie wysokości dochodu podatkowego dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym. Możliwość opłacania składki zryczałtowanej mają jedynie przedsiębiorcy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w formie karty podatkowej, ale także w nowym (wyższym wymiarze). Składka zdrowotna w zależności od formy opodatkowania wynosi 9% albo 4,9% dochodu podatkowego.

Składka zryczałtowana

– Naliczenie składki zdrowotnej jako procent dochodu podatkowego jest skrajnie niesprawiedliwe społecznie. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy zobowiązani są płacić na ubezpieczenie zdrowotne dziesiątki albo setki tysięcy złotych. Jednocześnie w zamian otrzymują standardowe świadczenia o jakości, jaką oferuje polska służba zdrowia. Ponadto obliczenie i opłacenie składki zdrowotnej w prawidłowej wysokości powoduje niezliczone trudności, co jest związane z koniecznością właściwego ustalenia przychodów i kosztów związanych z rozliczeniem podatkowym. Generuje to bardzo duże obciążenie przedsiębiorców oraz ryzyko kar i sporów przedsiębiorców z ZUS. Postulujemy wprowadzenie stałej, kwotowej, zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Lewiatana.

Ponadto w związku z wysokimi kosztami absencji pracowników oraz brakiem realnej możliwości kontroli zasadności zwolnień lekarskich przez małych pracodawców postulujemy, by zasiłek chorobowy w firmach zatrudniających do 20 pracowników, od pierwszego dnia choroby był opłacony przez ZUS.

Pobierz postulaty – wersja skrócona

Pobierz postulaty – wersja rozszerzona

Konfederacja Lewiatan