Prawie 6 tysięcy stacji kontroli pojazdów może upaść
26 września 2022

Prawie 6 tysięcy stacji kontroli pojazdów może upaść

W najbliższy czwartek sejmowa komisja infrastruktury będzie omawiała projekt ustawy Prawo o ruchu drogowym, która nałoży na stacje kontroli pojazdów nowe wymagania i zwiększy koszty ich funkcjonowania.

Po wprowadzeniu kolejnych obciążeń przyszłość branży będzie zagrożona. Tym bardziej, że od blisko 18 lat nie była podwyższana opłata za badanie techniczne pojazdu – ostrzegają Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców SKP.

– Branża stacji kontroli pojazdów chyli się ku upadkowi. W pierwszej połowie roku zbankrutowało ponad 150 firm, a do końca roku będzie ich wielokrotnie więcej. Oznacza to, że właściciele pojazdów będą mieli problem z wykonaniem badania technicznego swojego auta, a to może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Czy rząd ma tego świadomość? Procedowana w Sejmie ustawa zmieniająca Prawo o ruchu drogowym nakłada na SKP nowe wymagania i kolejne koszty, a to zniszczy branżę do reszty. Także budżet państwa ma dopłacić do tych regulacji blisko 250 milionów złotych. Czy w dobie kryzysu stać Polskę na takie kaprysy władzy? Blisko 6 tysięcy przedsiębiorców może upaść, a kilkanaście tysięcy pracowników tego sektora stracić pracę i środki na utrzymanie rodziny. Jak długo można mówić do rządzących wzorem przysłowia: „mówił dziad do obrazu, a obraz do dziada ani razu?” – mówi Kazimierz Zbylut, prezes Związku Pracodawców SKP.

Przepisy zawarte w ustawie, którymi ma się zająć Sejm, naruszają ustawę Prawo przedsiębiorców, w której jest wyraźnie zapisane, że „implementując prawo Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe, należy dążyć do nakładania wyłącznie obowiązków administracyjnych niezbędnych do osiągnięcia celów implementowanych przepisów”.

Te dodatkowe, kosztowne regulacje dla firm, których nie oczekuje Unia Europejska to:

  1. a) dualizm w nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów (teraz starosta, po zmianie starosta + Transportowy Dozór Techniczny),
  2. b) system kontrolnych badań technicznych – wyników kwestionowanych przez posiadaczy pojazdów,
  3. c) system karnych, dodatkowych opłat za badania techniczne pojazdów, wykonywane po terminie,
  4. d) system dodatkowego dokumentowania obecności pojazdu na badaniu technicznym (foto drogomierza),
  5. e) sankcje karne dla przedsiębiorców i personelu diagnostycznego związane z działalnością SKP.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Zmiany w ustawie o ruchu drogowym niekorzystne dla stacji kontroli pojazdów
14 września 2022

Zmiany w ustawie o ruchu drogowym niekorzystne dla stacji kontroli pojazdów

W projekcie ustawy o ruchu drogowym, która ma implementować do naszego porządku prawnego dyrektywę w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep, znalazło się wiele dodatkowych regulacji, których nie wymaga europejskie prawo – alarmują Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców SKP.

Przepisy zawarte w ustawie, którymi jutro ma się zająć Sejm, naruszają Prawo Przedsiębiorców, w którym jest wyraźnie zapisane, że  „implementując prawo Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe, należy dążyć do nakładania wyłącznie obowiązków administracyjnych niezbędnych do osiągnięcia celów implementowanych przepisów”.

Te dodatkowe, kosztowne regulacje dla firm, których nie oczekuje Unia Europejska to:

a) dualizm w nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów (teraz starosta, po zmianie starosta + TDT),

b) system kontrolnych badań technicznych – wyników kwestionowanych przez posiadaczy pojazdów,

c) system karnych, dodatkowych opłat za badania techniczne pojazdów wykonywane po terminie,

d) system dodatkowego dokumentowania obecności pojazdu na badaniu technicznym (foto drogomierza),

e) sankcje karne dla przedsiębiorców i personelu diagnostycznego związane z działalnością SKP. Dyrektywa 2014/45/UE nie wymaga takich regulacji. To zbędne koszty budżetowe – około 250 mln zł.

– Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury od niemal 18 lat nie dokonało żadnych zmian w rozporządzeniu regulującym wysokość urzędowych opłat za badania techniczne pojazdów. Blisko 6 tysiącom przedsiębiorców grozi upadłość z powodu drastycznego wzrostu kosztów oraz wysokiej inflacji, a tysiącom pracowników obsługi diagnostycznej utrata miejsc pracy. Apelujemy do posłów o refleksję i odrzucenie zbędnych i kosztownych regulacji w nowelizowanej ustawie – mówi Kazimierz Zbylut, prezes Związku Pracodawców SKP.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Partnerzy społeczni w RDS apelują o podwyższenie opłaty za badanie techniczne pojazdu
18 sierpnia 2022

Partnerzy społeczni w RDS apelują o podwyższenie opłaty za badanie techniczne pojazdu

fot. Enis Yavuz / Unsplash.com

W czasie dzisiejszego posiedzenia Zespołu ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu Społecznego, związkowcy i pracodawcy przyjęli uchwałę, w której zaapelowali do rządu o podwyższenie opłaty za badanie techniczne samochodu. Za uchwałą nie głosował przedstawiciel resortu infrastruktury.

Opłata ta nie była zmieniana od prawie 18 lat i wynosi w przypadku samochodu osobowego 98 złotych. Branża stacji kontroli pojazdów znalazła się w trudnej sytuacji, szczególnie od czerwca 2021 roku, kiedy inflacja zaczęła dynamicznie rosnąć i znacząco zwiększyły się koszty prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą takie stacje dopłacają do każdego badania technicznego samochodu.

– Cieszymy się, że partnerzy społeczni w RDS poparli naszą inicjatywę i zaapelowali do rządu o podwyższenie opłaty za badanie techniczne samochodów. Od kilku miesięcy próbujemy przekonać do tego pomysłu ministra infrastruktury, ponieważ zagrożone jest funkcjonowanie blisko 6 tysięcy firm i wiele miejsc pracy. Firmy z branży SKP znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji – mówi Krzysztof Kajda, radca prawny, zastępca dyrektora generalnego (szef pionu ekspertyzy) Konfederacji Lewiatan.

 

Jednocześnie związkowcy i pracodawcy zwrócili się do rządu, aby w przedstawionym projekcie ustawy Prawo o ruchu drogowym, który ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania branży, ograniczyć zmiany wyłącznie do tych niezbędnych związanych z implementacją do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.

Konfederacja Lewiatan