Stopy procentowe bez zmian
05 czerwca 2024

Stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz z rzędu nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa referencyjna wciąż jest na poziomie 5,75%.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Bez zaskoczenia zakończyło się czerwcowe posiedzenie RPP. Ostatnie dane, które napłynęły z gospodarki napawają pewnym optymizmem, choć scenariusz utrzymania polityki pieniężnej bez zmian stóp jest raczej pewny do końca  roku.

PKB za I kwartał powyżej oczekiwań, inflacja w maju nadal w celu, obniżenie się inflacji bazowej poniżej 4% oraz niezmiennie bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. To są elementy, które mogą podsycać oczekiwania co do luzowania polityki pieniężnej. Kluczowe jednak wydają się najbliższe miesiące i dane o polskim przemyśle oraz o wymianie handlowej.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

Nie ma przesłanek do obniżenia stóp procentowych
09 maja 2024

Nie ma przesłanek do obniżenia stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej na majowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Obecny rząd, podobnie jak poprzedni, robi bardzo dużo, aby utrzymać poziom stóp procentowych jeszcze przez najbliższy rok. Dzisiejsza decyzja RPP, pozostawiająca główną stopę procentową na niezmienionym poziomie, nie jest zaskoczeniem.

Zacznijmy od tego, że wynagrodzenia realne rosną, w tempie przekraczającym 6%. Podobną dynamikę prognozuje resort finansów średnio w całym 2024 r. Oznacza to, że mimo rosnących cen w gospodarce, Polkom i Polakom pozostaje w kieszeniach więcej pieniędzy niż przed rokiem. Dzięki coraz wyższym  wynagrodzeniom i w miarę stabilnej inflacji poprawiają się nastroje obywateli. Dostrzegamy coraz większy potencjał dla oszczędzania, czy dokonywania większych zakupów. Innymi słowy brak sygnałów do zdecydowanego spadku inflacji w dłuższym okresie.

Na brak decyzji RPP o zmianie stóp procentowych wpływ mają utrzymanie części działań z tarczy antyinflacyjnej oraz kontynuacja wakacji kredytowych. Te decyzje należy ocenić negatywnie patrząc na budżet państwa oraz zapowiedź ministra finansów o braku jego nowelizacji w tym roku. Mają one przekonać wyborców o równie prospołecznym nastawieniu obecnego rządu, jak rządu PiS.

Ostatnim powodem, który będzie decydował, żeby nie luzować polityki monetarnej są decyzje podejmowane przez inne banki centralne w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Jeśli RPP wykona jakikolwiek ruch  dotyczący stóp procentowych to będzie on pokłosiem luzowania polityki w strefie euro i w USA.

 Konfederacja Lewiatan

 

Stopy procentowe się nie zmienią
06 maja 2024

Stopy procentowe się nie zmienią

Na rozpoczynającym się w tym tygodniu posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawi stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Rada Polityki Pieniężnej zapewne dalej będzie kontynuowała przyjętą strategię wyczekiwania i obserwowania najbliższych wydarzeń makroekonomicznych w Polsce, ale i na świecie. Z gospodarki płyną nadal informacje, które powodują, że główna stopa procentowa pozostanie na tym samym poziomie. Przede wszystkim mamy silny rynek pracy i brak większych zawirowań związanych ze spowolnieniem gospodarczym. Ostatnie doniesienia o masowych zwolnieniach grupowych nie znajdują potwierdzenia w danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Inflacja mimo, że przez trzy ostatnie miesiące znajdowała się w celu NBP, to nie wnosi zbyt wiele do decyzji RPP. Rada bowiem patrzy na procesy w długim okresie, a tu niezaprzeczalnie inflacja średnioroczna w 2024 r. przekroczy  5%.  Dodatkowo mamy nadal silne impulsy proinflacyjne w postaci rosnących wynagrodzeń realnych.

Ostatnim elementem jaki przemawia za scenariuszem pozostawienia stóp procentowych bez zmian są tożsame decyzje zarówno ze strony ECB, Banku Anglii, czy amerykańskiego FED. Prezes NBP Adam Glapiński na pewno nie chciałby się ponownie znaleźć w ogniu krytyki, w związku z przedwczesnym luzowaniem polityki monetarnej.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

Stopy procentowe szybko się nie zmienią
06 marca 2024

Stopy procentowe szybko się nie zmienią

Rada Polityki Pieniężnej, na marcowym posiedzeniu, nie zmieniła wysokości stóp procentowych.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie. Na ostatniej konferencji prasowej prezes wskazał, że byłby bardzo zdziwiony, gdyby został przegłosowany wniosek obniżający stopy procentowe w tym roku. Wszystko wskazuje na to, że prezes NBP nie będzie się dziwił w tym roku.

Za chwilę inflacja (za marzec) znajdzie się w celu (oczywiście tylko chwilowo). Jednocześnie będziemy świadkami rozkręcającej się konsumpcji wewnętrznej. Nie będzie to może „gamechanger” stóp, ale na pewno może ostudzić zapał tych, którzy chcieliby wnioskować o obniżki. Już pierwsze oznaki tej zmiany nastawienia obywateli do konsumpcji widzieliśmy w danych o PKB za IV kw. 2023 r.

Nie zapominajmy, że swoje trzy grosze do koszyka inflacyjnego dorzuci najpewniej zniesienie zerowego VAT na żywność – prawdopodobnie +1 pkt proc. Już od kilku miesięcy argumentujemy, że nie widać ekonomicznych powodów dla utrzymywania rozwiązań z tarcz antyinflacyjnych. Mają one niewielki wpływ na samą inflację, za to całkiem spory na stronę kosztową budżetu. Jeden kwartał obowiązywania obniżonej stawki podatku to koszt 2,7 mld zł.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Stopy procentowe jeszcze poczekają na zmianę
09 stycznia 2024

Stopy procentowe jeszcze poczekają na zmianę

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionych poziomach.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Pierwsze posiedzenie RPP w tym roku przebiegło bez większych niespodzianek. Rada zdecydowała się pozostawić stopy na niezmienionym poziomie.

Wszystko wskazuje na to, że temat stóp procentowych zniknie na najbliższe kilka miesięcy z głównego afisza. Przede wszystkim nadal mamy dużą niepewność, co do tego w jaki sposób rząd upora się z wyjściem z tarcz antyinflacyjnych. Niewiadomą jest również,  jak rozwijała się nasza gospodarka w IV kw. Do tego nie widać oznak jakiegoś większego ożywienia.

Biorąc pod uwagę to, co NBP prognozuje przy obecnym poziomie stóp, jeśli chodzi o inflację i wzrost PKB w 2024 r., nie ma obecnie większej przestrzeni do ich dalszych obniżek.

Wszystko jednak zweryfikują dane spływające w I kwartale, szczególnie te dotyczące konsumpcji oraz kondycji polskiego przemysłu.

Konfederacja Lewiatan

Stopy procentowe pozostaną bez zmian przez dłuższy czas
06 grudnia 2023

Stopy procentowe pozostaną bez zmian przez dłuższy czas

Rada Polityki Pieniężnej podczas grudniowego posiedzenia zdecydowała się utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Grudzień był ostatnim miesiącem, w najbliższym czasie, kiedy RPP mogła zdecydować o obniżce stóp procentowych. Wraz jednak z pojawianiem się kolejnych danych makro lub rewizji starszych odczytów, tak jak ten o PKB za III kwartał br., stało się jasne, że RPP nie będzie dalej rozluźniać polityki pieniężnej. Oznacza to, że główna stopa procentowa pozostała i pewnie pozostanie na dłużej na niezmienionym poziomie, tj. 5,75%.

Nic nie uległo zmianie od ostatniego posiedzenia RPP. Nadal mamy niepewność związaną z konfliktami zbrojnymi, niepewność co do tego, kto obejmie teki ministrów, a w końcu nie wiemy nadal jak będzie wyglądała przyszłość rozwiązań antyinflacyjnych. Dodatkowo zaskakują pozytywnie ostatnie wyniki indeksu PMI, przepowiadające szybsze niż oczekiwano odbicie w przemyśle. Zaskoczyły też lepsze wyniki składowych PKB, tj. konsumpcja.
W całym tym makroekonomicznym kociołku mamy jeszcze bardzo dobrze radzący sobie rynek pracy i przynajmniej na papierze rosnącą siłę nabywczą Polek i Polaków.

Konfederacja Lewiatan

 

RPP obniży stopy procentowe o 0,25 pkt proc.
07 listopada 2023

RPP obniży stopy procentowe o 0,25 pkt proc.

W środę Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Jutro bez większych emocji i zaskoczeń. RPP zapewne obniży kolejny raz z rzędu stopy procentowe. Nasza prognoza to korekta o 25 punktów bazowych. Niezmiennie kluczową rolę będzie odgrywało spowolnienie gospodarcze, które ma miejsce obecnie w Polsce, ale również w Europie. Może nawet większe znaczenie mają obawy części członków RPP, że spowolnienie może być głębsze niż oczekiwania ekonomistów. Czynnikiem dodatkowym przy podejmowaniu decyzji o zmianie stóp będzie zapewne też stanowisko jakie prezentuje Europejski Bank Centralny w walce z inflacją – czyli powstrzymanie się od dalszego zacieśniania polityki pieniężnej.

Poza pierwszą zaskakującą decyzją o obniżce stóp aż o 75 punktów bazowych wydaje się, że RPP zaczęła ostatnio wcielać program stopniowych korekt, właśnie o 25 pkt bazowych, o którym mówił prezes NBP Adam Glapiński przed wakacyjną przerwą w obradach RPP.

Istnieje jednak w naszych głowach mniej ekonomiczny, a bardziej pragmatyczny scenariusz zachowania RPP. Chyba wszyscy dookoła sobie zdają sprawę, że ostatnie duże spadki inflacji, to w pewnym stopniu też wynik interwencji spółek skarbu państwa i rządu na rynku paliw. Co może oznaczać, że listopad przyniesie przerwanie spadku cen, a w konsekwencji osłabienie skłonności  RPP do obniżania stóp procentowych. Ten scenariusz jednak przy komunikacji prezesa NBP – obwieszczanie końca inflacji – wydaje się mało prawdopodobny, ale nie niemożliwy.

Konfederacja Lewiatan

 

Jutro pierwsza obniżka stóp procentowych
05 września 2023

Jutro pierwsza obniżka stóp procentowych

W środę, 6 września, Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych. Należy spodziewać się symbolicznej ich redukcji.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Jutro Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o pierwszej od roku zmianie stóp procentowych. Czeka nas prawdopodobnie symboliczna obniżka głównej stopy procentowej o 25 punktów bazowych do poziomu 6,5%.

Zapewne na konferencji prasowej prezesa NBP Adama Glapińskiego usłyszymy, że gospodarka zaczęła proces schładzania po 2022 r. i obecnie możemy sobie pozwolić na symboliczną obniżkę stóp. Innymi słowy nasza gospodarka wchodzi w fazę recesji lub co gorsza stagflacji. A kolejne kwartały, mimo optymizmu rządzących, nie zapowiadają  wyjścia z dołka produkcji, sprzedaży i konsumpcji.

Czy obniżka stóp przyniesie jakikolwiek rezultat? Absolutnie nie. Tak samo jak nie spowodował obecnego spowolnienia gospodarczego cykl podwyżek do poziomu 6,75%. Zatem dlaczego RPP zdecyduje się na taki ruch? Jest to zabieg tylko i wyłącznie PR-owy mający na celu poprawę nastrojów obywateli tuż przed wyborami. Pokazanie, że idziemy w stronę całego cyklu obniżek. Jest jeszcze jedno możliwe wytłumaczenie rozpoczęcia obniżania stóp – brak konieczności przedłużania wakacji kredytowych, nad którym według słów rzecznika rządu myśli Rada Ministrów.

Dużym zaskoczeniem będzie utrzymanie obecnego poziomu stóp. Zdaje się, że rynki już wyceniły obniżkę. Gdyby RPP przyjęła taką drogę może to oznaczać, że nasza waluta się osłabi i być może czeka nas chwilowe przebicie poziomu 4,5 zł  za jedno euro.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Stopy procentowe bez zmian, ale już niedługo
06 lipca 2023

Stopy procentowe bez zmian, ale już niedługo

Rada Polityki Pieniężnej ponownie nie zmieniła dzisiaj poziomu stóp procentowych.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Postawa RPP – „patrzymy i czekamy” nadal w cenie. To już 10 miesiąc kiedy jej członkowie nie zdecydowali się ogłosić końca cyklu podwyżek. Wszystkie znaki na niebie wskazują, że inflacja będzie spadać szybciej niż zakładają niezależni ekonomiści oraz analitycy NBP. Może się również okazać, że obecne osłabienie koniunktury będzie głębsze niż prognozy. To wszystko, plus zacieśnianie polityki w innych państwach Europy, pozwoli RPP na obniżkę stóp na początku jesieni. Dokładnie w rocznicę osiągnięcia obecnej wartości, tj. 6,75% dla głównej stopy referencyjnej.

Pisząc o stopach warto wspomnieć o dyskusji dotyczącej zmian wskaźników referencyjnych dla kredytów hipotecznych i gotówkowych. Rynki poprzez kontrakty FRA nie wyceniają szybkiego spadku wskaźnika WIBOR. Dla wielu kredytobiorców może okazać się, że obniżka stóp nie przyniesie oczekiwanego efektu w postaci obniżki raty zobowiązania. Dla przypomnienia obecnie WIBOR 3M, o który jest oparta większość zaciągniętych kredytów jest na poziomie 6,9%.  Wskaźnik ten ma swoje wady jednak w optymistycznym scenariuszu redukcji stóp procentowych w przyszłym roku w szybszej ścieżce może okazać się korzystniejszy dla kredytobiorców niż obecnie wprowadzany wskaźnik WIRON.

Konfederacja Lewiatan

Nie będzie zmiany stóp przez kilka miesięcy
10 maja 2023

Nie będzie zmiany stóp przez kilka miesięcy

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny nie zmieniła dzisiaj stóp procentowych.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Gołębia polityka Rady Polityki Pieniężnej pozostanie niezmienna przez najbliższe kilka miesięcy. Dane makro z gospodarki zdają się potwierdzać słuszność stagnacji w polityce monetarnej. Wciąż wydaje się, że RPP czeka z decyzją o zmianie stóp na punkt przegięcia aktywności gospodarczej, czyli jej trwałego spadku. Sygnały w kontekście stóp są pozytywne, maleje produkcja, sprzedaż detaliczna i w końcu zmniejsza się dynamika inflacji.

Czy to wystarczy Radzie, żeby za jakiś czas obniżyć stopy procentowe? Zdecydowanie tak, szczególnie, że mamy rok wyborczy. Czy będzie to ruch słuszny? Raczej nie. Patrząc na to co prawdopodobnie widzi również Rada, dynamika inflacji bazowej pokazuje jednoznacznie, że inflacja zadomowiła się w Polsce na dłużej i walka z nią nie powinna być przerywana na tym etapie.

Oczywiście można przyjąć, że nie jest możliwe w tej chwili wyodrębnienie takiej czystej inflacji bazowej, bowiem większość kosztów, a co za tym cen, ma ze sobą silną korelację. Ciężko oczekiwać, że w cenach np. żywności nie ma kosztów energii czy paliw. Nie zmienia to jednak faktu, że czynnik ryzyka nadal istnieje, szczególnie, że nie widzimy wyraźnej transpozycji spadku cen na giełdach światowych surowców,  na polski rynek.

Konfederacja Lewiatan