Inflacja poszybowała do 11% [+MP3]
15 kwietnia 2022

Inflacja poszybowała do 11% [+MP3]

Inflacja w marcu br. przekroczyła kolejną barierę - 11% - podał dzisiaj GUS.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Dzisiejsze dane GUS o wzroście cen w marcu na pewno psują świąteczną atmosferę. Inflacja jednak przekroczyła kolejną barierę, czyli 11%. Na gorszy niż wstępny odczyt miał wpływ wzrost cen związanych z szeroko rozumianymi surowcami energetycznymi. Wystarczy wspomnieć, że ceny opału wzrosły o 61% w skali roku, a w ciągu miesiąca o 14%. Z kolei cena gazu w ciągu roku odnotowała w marcu wzrost o blisko 50%. Wszystko to spowodowało, że kategoria „nośniki energii” w koszyku inflacyjnym wzrosła nie o 23,9%, jak szacował GUS dwa tygodnie temu, a o 24,3%. O ile ceny użytkowania mieszkania nie są tak szybko widoczne i odczuwalne przez obywateli – w końcu nie kupujemy tych produktów codziennie –  tak na pewno Polki i Polacy widzą zmiany cen w sklepach. Co ciekawe w zestawieniu przedstawionym przez GUS nie ma ani jednej kategorii produktów spożywczych, która w ciągu roku odnotowałaby spadek ceny. Bardziej jednak zatrważające jest to, że podobna sytuacja ma miejsce w skali miesiąca, gdzie jedynie jeden produkt potaniał w stosunku do lutego, a są to soki owocowe i warzywne.

Konsekwencją inflacji jest zdecydowana reakcja Rady Polityki Pieniężnej, która ostatnio podniosła stopy o 100 punktów bazowych. W tym samym czasie rządzący planują uruchomić pomoc dla kredytobiorców, których raty w ciągu ostatniego pół roku wzrosły o ponad 50%. Dochodzimy do sytuacji, w której NBP podejmuje w końcu zdecydowane kroki na rzecz obniżenia cen w średnim okresie, a rząd robi dokładnie  odwrotnie. Wprowadzając tarcze antyinflacyjne, wypłacając 14 emeryturę, zapowiadając pomoc dla kredytobiorców, jeszcze bardziej nakręca konsumpcję, którą chce przyhamować bank centralny. Może się to wydawać społecznie niesprawiedliwe, ale po to RPP podwyższa stopy, żeby Polacy ograniczyli konsumpcję, mieli mniej w portfelach i zamiast myśleć o kolejnych wakacjach i zakupach dóbr trwałych, byli zmuszeni w pierwszej kolejności wywiązywać się ze swoich zobowiązań kredytowych. Walka z wysoką inflacją zawsze drogo kosztuje.

Konfederacja Lewiatan

Polska może w ciągu kilku lat ograniczyć import  surowców z Rosji
23 marca 2022

Polska może w ciągu kilku lat ograniczyć import surowców z Rosji

Najskuteczniejszym sposobem znaczącego ograniczenia importu surowców z Rosji jest zmniejszenie zużycia energii w przemyśle i w gospodarstwach domowych oraz przyśpieszenie rozwoju OZE – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Na ograniczenie importu surowców z Rosji potrzebujemy kilku lat. W krótszej perspektywie nie jest to możliwe z powodu niezbędnych nakładów na budowę koniecznej infrastruktury, oczekiwanych zmian technologicznych czy też znalezienia nowych źródeł dostaw – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

W ocenie Lewiatana najskuteczniejszym sposobem eliminacji importu paliw z Rosji będzie przede wszystkim ograniczenie zużycia energii i poprawa efektywności energetycznej zarówno w przemyśle jak i w domach oraz przyśpieszenie rozwoju OZE w Polsce.

Ogromny potencjał poprawy efektywności energetycznej drzemie w polskim przemyśle. Jak wynika z analiz przeprowadzonych na Politechnice Wrocławskiej[1], wymiana starych maszyn i urządzeń użytkowanych dzisiaj w przemyśle na nowe przyniosłaby zmniejszenie zużycia energii w Polsce o 17% (23 TWh). Do rocznej produkcji takiej ilości energii elektrycznej z węgla kamiennego potrzebujemy około 9 milionów ton węgla, czyli równowartość importu z Rosji w 2020 roku.

Jak wskazuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna, obniżenie temperatury ogrzewanych pomieszczeń w gospodarstwach domowych już o 1 stopień Celsjusza dałoby oszczędności w skali całej UE odpowiadające 100% polskiego importu gazu z Rosji (10 miliardów m3)[2]. Dodatkowo, w Polsce mamy do czynienia z niewykorzystanym potencjałem w zakresie termoizolacji budynków, który zdaniem ekspertów pozwoli na ograniczenie zużycia energii w skali odpowiadającej zużyciu ok. 6,8 miliarda m3 gazu rocznie[3].

Bardzo ważne jest również przyśpieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Każda wyprodukowana megawatogodzina energii z OZE to uniknięcie spalenia 400 kg rosyjskiego węgla i 90 m3 gazu ziemnego. Aby całkowicie zniwelować import węgla z Rosji w 2020 r. Polska musiałaby z OZE wyprodukować dodatkowo około 21 TWh energii elektrycznej. Produkcja z OZE w 2020 r. wyniosła 16,3 TWh, co oznaczałoby więcej niż podwojenie produkcji OZE w Polsce. Bez źródeł OZE nie istnieje wodór odnawialny, a technologie wodorowe stanowią ważny element zdekarbonizowanej gospodarki.

Jeśli chodzi o dywersyfikację importu gazu to Polska dokonała znaczącego postępu. Od początku 2023 roku import gazu z Rosji powinien zostać zastąpiony importem z Norwegii poprzez uruchomienie tzw. Baltic Pipe. Ponadto Polska rozbudowała terminal LNG w Świnoujściu i planuje budowę kolejnego. Uzupełniającym sposobem na uniezależnienie się od importu gazu jest zapewnienie szybkiego rozwoju produkcji biometanu w Polsce – potencjał produkcji biometanu szacuje się na 5-6 mld m3 rocznie. Zagospodarowanie powstających bioodpadów i ich przetwarzanie na biometan wymaga powstania około 500-600 instalacji biogazowych oraz odpowiedniej rozbudowy sieci gazowej.

Inaczej jest w kwestii uniezależnienia się od importu rosyjskiej ropy naftowej. Tutaj konieczna jest analiza możliwości importu ropy do Polski z innych kierunków, w tym w szczególności drogą morską. Niezbędna infrastruktura, która umożliwi zastąpienie importu ropy z Rosji już istnieje. Należy jednak podkreślić, że w tym przypadku trzeba się liczyć ze znacznie wyższym poziomem cen, szczególnie w krótkim okresie.

Bardzo istotne jest wspieranie rozwoju elektromobilności – każdy przejechany kilometr przez samochód elektryczny zmniejsza wielkość zużycia – i importu – ropy naftowej do Polski. Koncepcję elektromobilności należy realizować również w oparciu o rozwój transportu publicznego w szczególności kolei aglomeracyjnej i międzymiastowej. Nie bez znaczenia jest również konieczność zwiększania udziału transportu kolejowego w przewozie towarów. Z deklaracji branży kolejowej wynika, że do 2030 r. 85% energii zużywanej na kolei będzie pochodziło z OZE, co będzie kolejnym elementem budującym niezależność energetyczną i zmniejszającym zapotrzebowanie Polski na paliwa konwencjonalne.

Konfederacja Lewiatan

[1] Źródło: https://wysokienapiecie.pl/21766-polak-produkuje-mniej-za-wiecej-skad-taka-energochlonnosc/

[2] Źródło: https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas

[3] Źródło: https://6paliwo.pl/#raporty

Kilka lat wystarczy, aby znacząco zmniejszyć import surowców z Rosji
11 marca 2022

Kilka lat wystarczy, aby znacząco zmniejszyć import surowców z Rosji

Import surowców naturalnych z Rosji można znacząco ograniczyć w ciągu najbliższych kilku lat – uważa Konfederacja Lewiatan. Najskuteczniejszym sposobem, aby osiągnąć ten cel jest zmniejszenie zużycia energii poprzez działania proefektywnościowe w przemyśle i w gospodarstwach domowych.

Innym skutecznym sposobem, choć wymagającym więcej czasu, jest zdecydowana rozbudowa źródeł OZE i realizacja inwestycji w sieci dystrybucyjne i przesyłowe energii elektrycznej.

Na nieformalnym szczycie UE w Wersalu, Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że w maju przedstawi plan rezygnacji z paliw kopalnych Rosji do 2027 roku.

Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie toczy się dyskusja o możliwości rezygnacji z importu surowców naturalnych z Rosji, a także możliwości opóźnienia bądź przyspieszenia realizacji polityki klimatycznej UE na skutek zastąpienia eliminacji importu surowców z Rosji.

– W ciągu kilku lat można w znaczący sposób ograniczyć import surowców z Rosji. W krótszej perspektywie nie jest to możliwe z powodu chociażby niezbędnych nakładów na budowę koniecznej infrastruktury, niezbędnych zmian technologicznych czy też znalezienia nowych źródeł dostaw. Najskuteczniejszym środkiem eliminacji importu z Rosji będzie przede wszystkim ograniczenie zużycia energii poprzez działania proefektywnościowe, zarówno w przemyśle jak i w gospodarstwach domowych  – mówi Wojciech Graczyk, prezes zarządu Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki.

Jak radykalnie ograniczyć import surowców z Rosji?:

– wymiana starych maszyn i urządzeń w przemyśle

– obniżenie średniej temperatury ogrzewanych pomieszczeń w

   gospodarstwach domowych o 1 stopień Celsjusza

– termoizolacja budynków

– inwestowanie w OZE

– dywersyfikacja dostaw gazu

– rozwój energetyki atomowej

– wspieranie elektromobilności

– wspieranie rozwoju transportu zbiorowego opartego na energii z OZE

 W przemyśle mamy ogromny potencjał ograniczenia zużycia energii – wg naukowców Politechniki Wrocławskiej wymiana starych maszyn i urządzeń użytkowanych dzisiaj w przemyśle na nowe przyniosłaby zmniejszenie zużycia energii w Polsce o ok. 17% (ok. 23 TWh) – do rocznej produkcji takiej ilości energii elektrycznej z węgla kamiennego potrzebujemy około 9 milionów ton węgla, czyli równowartość importu z Rosji w 2020 roku.

 Zdaniem Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) obniżenie temperatury ogrzewanych pomieszczeń w gospodarstwach domowych o 1 stopień Celsjusza dałoby oszczędności w skali całej UE na poziomie 100% polskiego importu gazu z Rosji (10 miliardów m3).

 Mamy nadal niewykorzystany potencjał w zakresie termoizolacji budynków w Polsce, który zdaniem ekspertów pozwoli na ograniczenie zużycia energii w skali odpowiadającej zużyciu ok. 6,8 miliarda m3 gazu rocznie.

 Dalszy rozwój OZE – każda wyprodukowana MWh energii z OZE to uniknięcie spalania ok. 400 kg rosyjskiego węgla i ok. 90 m3 gazu. Aby całkowicie zniwelować import węgla z Rosji w 2020 Polska musiałaby z OZE wyprodukować dodatkowo około 21 TWh energii elektrycznej. Produkcja z OZE w 2020 wyniosła 16,3 TWh, co oznaczałoby więcej niż podwojenie produkcji OZE w Polsce.

 W zakresie dywersyfikacji importu gazu Polska wykonuje swoje zadanie domowe: od początku 2023 roku import gazu z Rosji powinien zostać w dużej części zastąpiony importem gazu z Norwegii poprzez uruchomienie tzw. Baltic Pipe. Ponadto Polska rozbudowała terminal LNG w Świnoujściu i planuje budowę kolejnego.

 Z perspektywy UE scenariusz zastąpienia gazu rosyjskiego gazem z innych źródeł wymaga czasu ze względu na ograniczoną dostępność nowych alternatywnych ofert. Natomiast w większości krajów UE istnieje infrastruktura – zwłaszcza terminale LNG – która jest gotowa do częściowej realizacji szybkiej zmiany kierunku dostaw gazu.

 Perspektywa budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce jest dzisiaj bardzo odległa. Wydaje się jednak, że obecne wydarzenia doprowadzą do reaktywacji energii atomowej w UE (szczególnie w krajach które zdecydowały się na stopniowe zamykanie elektrowni jądrowych), zarówno poprzez wydłużenie okresów eksploatacji obecnych elektrowni jak również budowę nowych.

 W zakresie możliwości zastąpienia importu ropy naftowej z Rosji konieczna jest analiza możliwości importu ropy do Polski z innych kierunków, w tym w szczególności drogą morską. Niezbędna / wymagana infrastruktura, która umożliwi zastąpienie importu ropy z Rosji w Polsce istnieje. Należy jednak podkreślić, że w tym przypadku należy się liczyć ze znacznie wyższymi cenami, szczególnie w krótkim okresie. W dłuższym okresie bardzo istotne jest dalsze wspieranie rozwoju elektromobilności – każdy przejechany kilometr samochodu elektrycznego zmniejsza zużycie – i import – ropy naftowej do Polski.

Koncepcję elektromobilności należy realizować również w oparciu o rozwój transportu publicznego w szczególności kolei aglomeracyjnej i międzymiastowej. Nie bez znaczenia jest również konieczność zwiększania udziału transportu kolejowego w przewozie towarów. Z deklaracji branży kolejowej wynika, że do 2030 r.  85% energii zużywanej na kolei będzie pochodziło z OZE, co będzie kolejnym elementem budującym niezależność energetyczną i zmniejszającym zapotrzebowanie Polski na paliwa konwencjonalne.

 *****

Ropa naftowa

W 2020 roku do Polski trafiło z Rosji  131 milionów baryłek ropy naftowej, co stanowiło 72% całości naszego importu. W Polsce praktycznie nie występuje wydobycie ropy naftowej.

Gaz

W tym samym roku z Rosji sprowadziliśmy  około 10 miliardów m3 gazu, co stanowiło około 50% całości zużycia gazu w Polsce, przy pokryciu tego zużycia w ok. 22% wydobyciem krajowym.

Węgiel kamienny

Do Polski z Rosji w 2020 roku sprowadzono około 8,7 miliona ton węgla kamiennego, co stanowiło 83% łącznego importu węgla do Polski i 13,5% łącznego zużycia węgla kamiennego w Polsce.

Konfederacja Lewiatan