Zdrowie. Opiekę koordynowaną trzeba dobrze przygotować
29 sierpnia 2022

Zdrowie. Opiekę koordynowaną trzeba dobrze przygotować

Wprowadzenie opieki koordynowanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej powinno być dobrze przygotowane i uzgodnione ze wszystkimi zainteresowanymi, a także poprzedzone odpowiednio długim vacatio legis – uważa Konfederacja Lewiatan.

Właśnie trwają konsultacje rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej(POZ) będą mogły przejąć prowadzenie części pacjentów przewlekle chorych. Opieka koordynowana dotyczyć będzie porady kompleksowej, badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych, porad edukacyjnych oraz konsultacji dietetyków.

Termin wejścia w życie przepisów jest olbrzymim wyzwaniem z uwagi na ogromną skalę nowych wymagań dotyczących zapewnienia realizacji wielu deficytowych na rynku usług jako świadczeń gwarantowanych.

– Wprowadzenie opieki koordynowanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej nie powinno być realizowane w nieuzasadnionym pośpiechu, bez uprzedniej analizy możliwości spełnienia nowych wymagań, bez spokojnego i rzetelnego przygotowania i szerokiego skonsultowania taryf proponowanych przez Radę Taryfikacji AOTMiT – podkreśla Anna Rulkiewicz, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan.

Wejście w życie przepisów regulujących powyższe zagadnienie powinno być poprzedzone odpowiednio długim vacatio legis, które pozwoli na przygotowanie i poddanie konsultacjom projektu taryf i zasad finansowania przez NFZ. Tak duża systemowa zmiana powinna być wprowadzona z 6-9 miesięcznym vacatio legis.

Dopiero po uzyskaniu kompletnej wiedzy na temat zasad finansowania opieki koordynowanej oraz zasady ustalania limitu „budżetu powierzonego” przez NFZ  podmioty lecznicze będą mogły przeprowadzić rzetelną analizę możliwości podjęcia się realizacji tego typu opieki w POZ.

– Kolejnym argumentem za odpowiednio długim okresem przygotowania się do wprowadzenia opieki koordynowanej jest prawdopodobieństwo pojawienia się przypadków braku możliwości zapewnienia dostępności do świadczeń w ramach tej opieki przez wszystkich świadczeniodawców (szczególnie małe podmioty na prowincji). W tym przypadku warto wprowadzić fakultatywność realizacji tych świadczeń – dodaje Kacper Olejniczak, ekspert ds. branży Life Sciences Konfederacji Lewiatan.

Wiele podmiotów leczniczych będących świadczeniodawcami POZ nie będzie w stanie zabezpieczyć dostępności do tak szerokiej listy badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych (np. biopsji cienkoigłowej tarczycy, prób wysiłkowych i badań holterowskich, konsultacji alergologa itp.)

Konfederacja Lewiatan