Niektóre regulacje prawa komunikacji elektronicznej należy zmienić
20 maja 2024

Niektóre regulacje prawa komunikacji elektronicznej należy zmienić

Wiele zmian wprowadzonych w ostatniej wersji projektów ustaw dotyczących prawa komunikacji elektronicznej (PKE) w dużym stopniu ograniczy uciążliwe regulacje sektora telekomunikacyjnego. Nadal jednak część przepisów wymaga poprawy, np. związanych z vacatio legis, czy sprzedażą bezpośrednią – uważa Konfederacja Lewiatan.

Krótkie vacatio legis

– Drastyczne skrócenie okresu vacatio legis z 6 do 3 miesięcy zmniejszy zdolność firm telekomunikacyjnych do wdrożenia wszystkich niezbędnych zmian. Jest wysoce prawdopodobne, że większość z nich nie zostanie wdrożona lub zostanie wprowadzona w sposób niepełny, a w konsekwencji nieprawidłowy. Prawo komunikacji elektronicznej przynosi epokowe zmiany w firmach świadczących usługi komunikacji elektronicznej i zakres tych zmian obejmuje w zasadzie każdy proces. Rozumiemy powagę sytuacji i konieczność zakończenia prac nad projektami z uwagi na wysokie kary pieniężne, które zostały nałożone na Polskę w związku z uchybieniem zobowiązaniom traktatowym, ale zaproponowany termin wejścia w życie przepisów jest nieproporcjonalny i nie uwzględnia realnych możliwości dostosowania się przez firmy do zmian – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan ze zdziwieniem przyjmuje wprowadzone zmiany, które bardzo utrudniają modyfikację historycznie zawieranych umów przez przedsiębiorców. Nie sposób zrozumieć intencji Ministerstwa Cyfryzacji, które ogranicza możliwość wprowadzenia klauzuli modyfikacyjnej przewidzianej w art. 308 ust. 1 PKE wyłącznie do umów zawartych na czas nieokreślony.

Publikacja umowy na stronie internetowej

Przepis przejściowy (Art. 78 ust. 6 wPKE) zobowiązuje dostawców usług telekomunikacyjnych do poinformowania o zmianach warunków umowy, wynikających z konieczności ich dostosowania do przepisów PKE, poprzez podanie treści tych zmian do publicznej wiadomości, tj. publikację na swojej stronie internetowej, spełniającej jednak wymóg trwałego nośnika.

W zamierzeniu projektodawcy zmiana miała stanowić dla dostawców usług telekomunikacyjnych ułatwienie i w istocie byłaby nim, gdyby nie wprowadzony wymóg, aby strona ta mogła zostać uznana za trwały nośnik. Zgodnie bowiem choćby z wieloma opiniami Prezesa UOKiK strona internetowa sama w sobie nigdy nie będzie stanowiła trwałego nośnika, co oznacza, że dostawcy usług nie będą w stanie zrealizować tego obowiązku i poinformować abonentów w sposób zaproponowany przez projektodawcę.

– Postulujemy o możliwość poinformowania abonentów w oparciu o obowiązujące przepisy prawa telekomunikacyjnego, które uprawniają dostawców do przekazywania abonentom informacji o zmianach warunków umów, poprzez ich udostępnienie na stronie internetowej, która nie musi jednak spełniać warunku trwałego nośnika w rozumieniu ustawy o prawach konsumentów – dodaje dr Aleksandra Musielak.

Sprzedaż bezpośrednia

Zdaniem Lewiatana całkowity zakaz sprzedaży bezpośredniej (door2door) znacząco utrudni, a być może nawet uniemożliwi, prowadzenie sprzedaży usług na obszarach o małej gęstości zaludnienia, np. obszarach objętych dofinansowaniami do budowy sieci (POPC, KPO, FERC).

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

Przyszłość sektora ICT w Polsce – zapraszamy do ankiety
14 lutego 2023

Przyszłość sektora ICT w Polsce – zapraszamy do ankiety

fot. alex kotliarskyi / unsplash

Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej sektora ICT w Polsce. Zebrane dane będą wykorzystane w raporcie, który oceni możliwości rozwoju branży.

Raport posłuży do określenia miejsca sektora informatyczno–komunikacyjnego w gospodarce.

Cele badania i raportu na temat przyszłości sektora ICT w Polsce

Do najważniejszych celów badania i raportu należą:

  • analiza aktualnego stanu sektora IT w Polsce;
  • zbadanie kierunku, w którym rozwijać będzie się on w najbliższych latach;
  • oszacowanie jego potencjału rozwojowego; ewentualnych barier i rekomendowanych działań,
  • porównanie polskiego sektora IT z analogicznymi sektorami w innych krajach Unii Europejskiej;
  • określenie korzyści płynących z rozwoju tego sektora dla polskiej gospodarki.

Wyniki badań i raport będą ogólnodostępne.

Państwa wiedza i doświadczenie mają dla autorów ankiety ogromne znaczenie, dlatego serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w krótkim badaniu.

Link do ankiety: https://forms.gle/dUvyJ4d1nu5orABe6

 

 

 

Wyższe opłaty telekomunikacyjne uderzą w lokalnych nadawców radiowych
26 maja 2022

Wyższe opłaty telekomunikacyjne uderzą w lokalnych nadawców radiowych

Rządowy projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej przewiduje nawet 65% wzrost opłat telekomunikacyjnych dla firm korzystających z częstotliwości.

Znaczący wzrost opłat będzie dużym obciążeniem przede wszystkim dla najmniejszych, lokalnych nadawców radiowych. Dlatego Konfederacja Lewiatan apeluje, aby ich nie podwyższać tylko pozostawić na dotychczasowym poziomie.

Opłaty mają wzrosnąć od 25% do nawet 65%. Chodzi o roczną opłatę telekomunikacyjną, opłatę za prawo dysponowania częstotliwością i nową opłatę jednorazową za prawo używania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym.

– Obecna sytuacja przemawia raczej za zmniejszeniem obciążeń. Działalność nadawcza wiąże się z ponoszeniem ciągle rosnących kosztów energii, która będzie drożeć z uwagi na agresję Rosji na Ukrainę i będące jej następstwem  sankcje i embarga wprowadzone przez Polskę oraz pozostałe kraje UE.  W tym kontekście podnoszenie obciążeń nakładanych na nadawców nie znajduje żadnego uzasadnienia, zwłaszcza, jeżeli wziąć pod uwagę, iż jest to jeden z tych obszarów gospodarki, który szczególnie odczuł wcześniejszy kryzys związany z pandemią COVID-19 (znaczący spadek zleceń reklamowych stanowiących główne źródło dochodów). Wobec tego apelujemy o rezygnację z podwyżek opłat telekomunikacyjnych – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan