Indeks Lewiatana. Układy zbiorowe pracy mało atrakcyjne dla  firm
09 sierpnia 2023

Indeks Lewiatana. Układy zbiorowe pracy mało atrakcyjne dla firm

Tylko 35% przedsiębiorców, którzy wiedzą czym są układy zbiorowe pracy, chciałoby wprowadzić je w swojej firmie, 60% jest przeciwnego zdania, a 5% nie wypowiedziało się w tej sprawie – wynika z lipcowego badania, które na zlecenie Lewiatana przeprowadził CBM Indicator.

Najwięcej zwolenników układy zbiorowe mają wśród średnich i małych firm (36% na tak). Nieco mniej jest ich wśród dużych przedsiębiorstw (34%). Na pytanie, czy chciał(a)by Pan(i) wprowadzić je w swoim przedsiębiorstwie negatywnie odpowiedziało 62% dużych firm, 60% średnich i 59% małych.

Respondentom zadano też pytanie czy możliwość zawierania układów zbiorowych pracy jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. W tej kwestii zdania były podzielone. 45% przedsiębiorców uważa to za dobre rozwiązanie, a 44% jest przeciwnego zdania. Szczególnie negatywne nastawienie mają przedsiębiorcy z dużych firm (60%).

– Badania potwierdzają, że w obecnym kształcie układy zbiorowe pracy nie są atrakcyjne dla pracodawców. Przy tak szczegółowych regulacjach Kodeksu pracy nie widzą dla nich większej przestrzeni. Nowa rzeczywistość i promocja porozumień zbiorowych przez przepisy unijne wymaga zmiany regulacji krajowych. Po pierwsze potrzebujemy nowego podejścia do porozumień zbiorowych – wszystkie w tym te dotyczące corocznych negocjacji wzrostu wynagrodzeń powinny być traktowane jako element rokowań zbiorowych. Po drugie, konieczne są zmiany w regulacjach, tak aby układy zbiorowe stały się atrakcyjne. Klauzule derogacyjne czyli odchodzenie od standardów prawa pracy w układach zbiorowych oraz zachęty fiskalne i dostęp do środków na szkolenia to kilka przykładów rozwiązań, które mogłyby skłonić pracodawców do zmiany podejścia w sprawie układów zbiorowych pracy – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Lewiatana.

Dwie trzecie przedsiębiorców (66%) zna pojęcie układu zbiorowego pracy. Najrzadziej znajomość tego pojęcia deklarują małe firmy (58%). Natomiast znajomość układów zbiorowych wśród osób zarządzających średnimi i dużymi firmami jest wysoka (kolejno 87% i 84%).

Zapoznaj się z innymi wynikami badań.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w lipcu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Lewiatana.

Konfederacja Lewiatan

Jak przełamać kryzys w układach zbiorowych pracy?
04 lipca 2023

Jak przełamać kryzys w układach zbiorowych pracy?

Projekt ustawy o układach zbiorowych pracy zawiera wiele korzystnych zmian, takich jak podpisywanie porozumień do 5 lat, uproszczona procedura rejestracji czy zaangażowanie mediatora.

Konfederacja Lewiatan uważa jednak, że  należałoby też zwolnić strony układu z obowiązku stosowania przepisów branżowych, stworzyć system zachęt do negocjowania porozumień zbiorowych poprzez angażowanie pieniędzy publicznych, wreszcie  poszerzyć przestrzeń negocjacyjną w Kodeksie pracy, tak aby układy były atrakcyjne tak dla pracowników, jak dla pracodawców.

Porozumienia zbiorowe, a w szczególności układy zbiorowe pracy przeżywają w Polsce zapaść. Mamy do czynienia z poważnym regresem w zawieraniu ponadzakładowych układów zbiorowych pracy i wyraźny spadek układów na poziomie zakładu pracy.

Do promowania porozumień zbiorowych zobowiązuje nas unijna dyrektywa w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w krajach UE, której wdrożenie powinno nastąpić do 15 listopada 2024 roku.

– Niestety, projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie uwzględnia szerokich możliwości jakie daje dyrektywa w zakresie szerszego ujęcia w statystykach i sprawozdawczości porozumień zbiorowych, corocznie zawieranych i negocjowanych przez partnerów społecznych. Rozwojowi negocjacji zbiorowych powinno towarzyszyć przede wszystkim umacnianie się partnerów społecznych i tworzenie zachęt do rozwoju takiej współpracy ze strony państwa. Nie można zapominać, że znaczna część porozumień zbiorowych zawieranych przez partnerów społecznych nie jest dziś uwzględniania w statystyce porozumień, co jest krzywdzące dla oceny jakości dialogu społecznego. Rozwój porozumień zbiorowych, zwłaszcza układów, wymaga  także szerokiej akcji promującej zbiorowe stosunki pracy, ulepszanie technik rokowania układów oraz świadczenie usług doradztwa dla pracodawców, pracowników i ich organizacji  – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Wśród plusów projektu ustawy o układach zbiorowych pracy warto wymienić: zawieranie ich na czas określony tj. do 5 lat, uproszczoną procedurę rejestracji, wspieranie procesu rokowań zaangażowaniem mediatora, ułatwienie rozszerzania zakresu stosowania układu na innych pracodawców poprzez wspólny wniosek pracodawcy i organizacji związkowych czy umożliwienie zawierania układów ponadzakładowych u pracodawców powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie.

W projekcie ustawy powinny się znaleźć też inne rozwiązania, np. zwolnienie z obowiązku stosowania licznych przepisów branżowych po wprowadzeniu układu zbiorowego pracy, poszerzenie przestrzeni negocjacyjnej w Kodeksie pracy poprzez dopuszczenie regulowania w układach pewnych kwestii mniej korzystnie niż stanowi Kodeks pracy  w ramach klauzul generalnych w niektórych obszarach (czas pracy, przywileje branżowe, umowy na czas określony, inne), zbudowanie systemu zachęt do negocjowania układów i porozumień zbiorowych poprzez angażowanie środków publicznych.

– Proponowanym zmianom powinny jednak towarzyszyć rozwiązania, które poszerzać będą także zakres podmiotowy układów zbiorowych pracy, dając szanse ich zawierania reprezentatywnym organizacjom pracodawców i związków zawodowych na rzecz pracodawców i pracowników, nawet w przypadku braku reprezentacji związkowej, pod warunkiem przystąpienia firmy do zawartego układu po konsultacji z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Szczególne rozwiązania dotyczące implementacji takich regulacji na poziom ponadzakładowy i zakładowy mogłoby zwiększyć przestrzeń oddziaływania prawa układowego – przekonuje prof. Jacek Męcina.

 Konfederacja Lewiatan