Fundusze europejskie 2021-2027.  Czeka nas gorące i pracowite lato [+MP3]
10 czerwca 2022

Fundusze europejskie 2021-2027. Czeka nas gorące i pracowite lato [+MP3]

fot. MDart10 / Shutterstock

Ustawa wdrożeniowa regulująca kluczowe kwestie dla wykorzystania funduszy europejskich na lata 2021-2027 w Polsce weszła w życie 4 czerwca 2022 r. Właśnie zaczął się sprint oficjalnego tworzenia systemu wdrażania na bieżący okres programowania. Konfederacja Lewiatan obawia się, że zabraknie czasu na konsultacje wielu dokumentów.

Posłuchaj komentarza:

Umowa Partnerstwa 2021-2027 ma być zaakceptowania przez Komisję Europejską do końca czerwca. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w czasie posiedzenia Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich Rady Dialogu Społecznego zostały już z Komisją ustalone wszelkie sporne kwestie.


Gotowy jest nowy system SL2021 służący do rozliczeń projektów. Będzie on miał także funkcjonalność związaną z aplikowaniem o środki w konkursach finansowanych z pieniędzy unijnych: elektroniczny wniosek o dofinansowanie (WOD2021), ale nie wszystkie instytucje muszą z niego skorzystać. Dla przykładu program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 zostaje przy systemie SOWA, który był wykorzystywany w obecnie kończącej się perspektywie.
W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej trwają także prace nad wytycznymi na lata 2021-2027. Są to dokumenty bardzo ważne dla wszystkich instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie środków, ale także dla beneficjentów realizujących projekty. Regulują takie kwestie jak: kwalifikowalność wydatków, wybór projektów, zasady kontroli, kwestie związane z równością szans i niedyskryminacją, informacją i promocją, zasadą partnerstwa, sprawozdawczością i wiele, wiele innych.

Ministerstwo planuje wydać aż 18 takich dokumentów, z których – UWAGA! – 11 projektów trafi do konsultacji społecznych w czerwcu 2022 r., a kolejne 6 w lipcu i sierpniu. Na zaopiniowanie każdego z tych dokumentów będzie od 14 do 30 dni.

– Biorąc pod uwagę kumulację konsultacji oraz okres wakacyjny maleje szansa, by skutecznie i efektywnie wpłynąć na kształt tych dokumentów. To z pewnością nie jest dobra praktyka w zakresie zasady partnerstwa, ale także ogromne wyzwanie dla nas – komentuje Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan. Zgodnie z zasadą partnerstwa powinniśmy być włączeni w prace nad założeniami tych dokumentów, a nie zaskakiwani dziesiątkami stron nowych zapisów przekazanych do konsultacji w tym samym czasie – dodaje Lelińska.
To będzie gorące i pełne intensywnej pracy lato dla wszystkich instytucji, które są odpowiedzialne za tworzenie systemu wdrażania, ale także tych, które reprezentują w nim beneficjentów jako partnerzy spoza administracji.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3