Henryka Bochniarz na spotkaniu w Seattle
07 marca 2024

Henryka Bochniarz na spotkaniu w Seattle

- Ewentualna przegrana Kijowa w trwającej wojnie spowodowałaby bezpośrednie zagrożenie dla Polski i Europy ze strony Rosji. Polski rząd powinien więc podporządkować działania dyplomatyczne i ekonomiczne wymogom obrony Ukrainy, nawet jeśli krótkoterminowo przyniosłoby to straty – mówiła Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, na spotkaniu w World Affairs Council w Seattle.

Rada do Spraw Światowych (World Affairs Council), od czasu powstania w 1951 roku, angażuje się we wspieranie dialogu i debat na temat kluczowych kwestii globalnych, np. klimatu, różnorodności, praw kobiet. W spotkaniu w Seattle wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Henryka Bochniarz opowiadała amerykańskim gospodarzom o sytuacji w Polsce – problemach, z którymi boryka się koalicyjny rząd, populizmie i podziałach społecznych, oczekiwaniach wyborców oraz wyzwaniach związanych z wojną w Ukrainie.

– Zbliżające się wybory samorządowe będą tak samo ważne, jak te 15 października – to kolejny etap odzyskiwania demokracji. Wygrana da szansę na dezintegrację PiS i populistów. To też będzie ogromne wyzwanie dla rządzącej koalicji – podkreślała.

Sporo miejsca w swoim wystąpieniu poświęciła wojnie w Ukrainie. Jej zdaniem Rosja jest największym zagrożeniem dla niepodległości Polski.

 – Kreml grozi, że po Ukrainie kolejnym celem będzie Polska i państwa bałtyckie. Przed takim scenariuszem ostrzegają też Amerykanie. Dlatego konieczne jest  wzmacnianie sojuszy z podobnie myślącymi krajami, m.in. USA, Niemcami, Wielką Brytanią i państwami skandynawskimi. Polski rząd musi koordynować działania dyplomatyczne z polityką obronną, wzmacniać armię i zacieśniać współpracę z NATO – przekonywała Henryka Bochniarz.

Szefowa Lewiatana mówiła też o wyzwaniach, które stoją przed Polską, związanych ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości, stanem finansów państwa, polityką klimatyczną, funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Przedstawiła też prognozę, co czeka polską gospodarkę w 2024 roku.

Konfederacja Lewiatan

 

USA wprowadza kontrolę inwestycji wychodzących – jak wpłynie na unijne spółki?
11 sierpnia 2023

USA wprowadza kontrolę inwestycji wychodzących – jak wpłynie na unijne spółki?

Prezydent USA podpisał rozporządzenie wykonawcze, które ustanawia program kontroli inwestycji wychodzących. Ma on na celu ograniczenie amerykańskich inwestycji w Chinach (w tym w Hongkongu i Makau) w wybranych sektorach – m.in. półprzewodników i mikroelektroniki, kwantowych technologii informacyjnych i niektórych systemów sztucznej inteligencji.

9 sierpnia 2023 r. Prezydent Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze, którego celem ma być zapewnienie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w związku z istniejącymi obawami, co do niepokojących działań wybranych krajów, które dążą do opracowania i wykorzystania wrażliwych lub zaawansowanych technologii i produktów o krytycznym znaczeniu dla wojska, wywiadu, inwigilacji, lub możliwości cybernetycznych.

Jak wskazał Departament Skarbu w swoim oświadczeniu, administracja USA dąży do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego Ameryki poprzez zwiększenie ochrony technologii, które mają kluczowe znaczenie dla następnej generacji innowacji wojskowych. W oświadczeniu wskazano, że rozporządzenie stanowi wyłącznie „wąsko ukierunkowane działanie mające na celu ochronę bezpieczeństwa narodowego jednocześnie utrzymując stałe zaangażowanie USA na rzecz zapewnienia otwartości inwestycyjnej”.

Zaprezentowany program kontroli inwestycji ma na celu ograniczenie amerykańskich inwestycji w wybranych sektorach w Chinach – półprzewodników i mikroelektroniki, kwantowych technologii informacyjnych i niektórych systemów sztucznej inteligencji. W rozporządzeniu wskazano, że Chiny (wraz Hongkongiem i Makau) są “krajem budzącym obawy” – Stany Zjednoczone uważają, że chińskie firmy mogłyby skorzystać z niematerialnych korzyści oferowanych przez amerykańskie inwestycje – „takich jak lepsza pozycja i znaczenie, pomoc w zarządzaniu, sieć inwestycji i talentów czy  dostęp do rynku i dodatkowego finansowania”.

Zgodnie z rozporządzeniem, niektóre transakcje będą wymagały wcześniejszego zgłoszenia (inne są wprost zabronione), jeśli są zawierane między osobami/podmiotami z USA a podmiotami w jakikolwiek sposób powiązanymi z Chinami lub Komunistyczną Partią Chin i dotyczą wspomnianych technologii, które mogłyby „znacząco przyspieszyć rozwój wojska, wywiadu, inwigilacji lub możliwości cybernetycznych (Chin)”. Departament Skarbu USA, którego zadaniem jest dalsze zdefiniowanie tych podmiotów, transakcji i technologii, opublikował wstępne propozycje, do których można zgłaszać uwagi do 28 września.

Wpływ na spółki europejskie

Rozporządzenie wykonawcze nie jest ukierunkowany na spółki europejskie jako takie, ale Departament Skarbu rozważa włączenie „inwestycji pośrednich” w zakres programu kontroli inwestycji wychodzących. Oznacza to, że europejskie spółki zależne spółek amerykańskich lub inne spółki europejskie z amerykańskimi akcjonariuszami posiadającymi 50% lub więcej udziałów własnościowych, mogłyby zostać objęte programem. Departament Skarbu wciąż zastanawia się, jakie działania należy podjąć, aby zamknąć dostrzegane luki. Prawdopodobnie nie obejmą one świadczeń usług dodatkowych, takich jak usługi rozliczeniowe, płatnicze czy ubezpieczeniowe.

Na poziomie makro program może mieć hamujący wpływ na amerykańskie inwestycje lub finansowanie europejskich firm lub instytutów badawczych, które opracowują takie technologie i (rozważają) współpracę z Chinami. Jednak, jak wspomniano, zakres inwestycji pośrednich będzie wymagał dalszego zdefiniowania i może wykluczać inwestycje portfelowe itp.

Czy UE pójdzie w ślady USA?

Komisja Europejska zapowiedziała w zaprezentowanej propozycji strategii bezpieczeństwa gospodarczego, że do końca roku wystąpi z nową inicjatywą opartą na ocenie ryzyka dla bezpieczeństwa inwestycji wychodzących. W ramach tego procesu Komisja Europejska opracowuje obecnie w porozumieniu z państwami członkowskimi listę technologii wrażliwych.

Źródło: BusinessEurope
Amerykańska ustawa o redukcji inflacji musi zmobilizować UE do zmian
08 lutego 2023

Amerykańska ustawa o redukcji inflacji musi zmobilizować UE do zmian

Uchwalona przez USA ustawa o redukcji inflacji (IRA) to wyzwanie dla Europy, ale również ostrzeżenie, które musi zmobilizować Unię Europejską do zmian.

Reakcja Komisji Europejskiej na IRA powinna wziąć pod uwagę również obecne wyzwania europejskiego biznesu, czyli wysokie ceny energii, zbyt duże obciążenie regulacjami, a także powolne procedury administracyjne.

1 lutego 2023 r., BusinessEurope zorganizowało okrągły stół, podczas którego europejskie federacje pracodawców, a także przedstawiciele stowarzyszeń branżowych mieli okazję porozmawiać z wiceprezydentem U.S. Chamber of Commerce na temat obecnego stanu relacji transatlantyckich oraz aktualnych wyzwań, zwłaszcza w kontekście przyjętej przez USA ustawy IRA.

Podczas spotkania dyrektor generalny BusinessEurope, Markus J. Beyrer oraz dyrektor wykonawczy U.S. Chamber of Commerce, Myron Brilliant zgodnie stwierdzili, że Unię Europejską i Stany Zjednoczone łączy silne partnerstwo oparte na wspólnych wartościach, jak demokracja, wolny handel, praworządność i prawa człowieka. UE i USA stają również przed wspólnymi wyzwaniami, tj. inwazja Rosji na Ukrainę, zmiany klimatyczne, brak bezpieczeństwa żywnościowego, problemy wyczerpywania się kluczowych surowców naturalnych  oraz nieuczciwe praktyki handlowe Chin. Te wszystkie czynniki sprawiają, że dalszy rozwój stosunków transatlantyckich musi być dla obu stron priorytetem. Tylko pogłębiona współpraca i koordynacja działań może pomóc odpowiedzieć na powyższe wyzwania.

Pomimo bliskiej współpracy unijno-amerykańskiej, wciąż pozostaje wiele płaszczyzn, które wymagają dalszego dialogu. Głównym tematem dyskusji podczas okrągłego stołu były coraz częściej stosowane przez obie strony działania niekorzystnie wpływające na konkurencyjność i wolny handel. W tym kontekście uchwalona przez USA IRA jest, zdaniem europejskiego biznesu, przykładem praktyk protekcjonistycznych, które negatywnie wpłyną na bilateralne stosunki gospodarcze. Jest zgoda, co do celów ustawy, jednak jej środki są dyskryminujące wobec zagranicznych przedsiębiorców.

Myron Brilliant wskazał, że głównym celem IRA było wzmocnienie działań Stanów Zjednoczonych w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi, a w następnej kolejności dywersyfikacja i wzmocnienie łańcuchów dostaw. Podkreślił również, że europejski biznes może być także beneficjentem tych zmian i obie strony powinny obecnie skupić się na minimalizowaniu potencjalnych negatywnych skutków IRA. Jednocześnie Brilliant zauważył, że Unia Europejska również coraz bardziej chroni swój rynek, co negatywnie wpływa na aktywność amerykańskich przedsiębiorstw w Europie. Przykładem takich działań mają być m.in. regulacje sektora cyfrowego, takie jak Digital Markets Act, Digital Services Act oraz Data Act.

BusinessEurope podkreśliło, że Unia Europejska musi odpowiedzieć na IRA, jednak nie może wpaść w wyścig na subsydia. Uchwała o redukcji inflacji powinna być ostrzeżeniem dla UE, które zmobilizuje ją do zmian poprzez wprowadzenie środków wspierających unijną konkurencyjność oraz inwestycje w tych trudnych dla europejskiego biznesu czasach. W tym kontekście Komisja Europejska w swojej odpowiedzi na IRA musi skupić się kompleksowo na rozwiązaniu problemów przedsiębiorców, jak wysokie ceny energii, zbyt duże obciążenie regulacjami, a także powolne procedury administracyjne uniemożliwiające szybki dostęp do unijnych instrumentów wsparcia. Przedstawiciele europejskich konfederacji pracodawców wskazali również na potrzebę dywersyfikacji handlu, którą zapewniłyby kolejne porozumienia o wolnym handlu z państwami trzecimi.

Istotnym tematem okrągłego stołu były również stosunki z Chińską Republiką Ludową. Europejski biznes staje się coraz ostrożniejszy we współpracy z Chinami rozumiejąc potrzebę większej dywersyfikacji łańcuchów dostaw i rosnących wyzwań związanych z coraz mniej przyjaznym środowiskiem biznesowym w Państwie Środka. Jednocześnie UE i USA zdają sobie sprawę, że nie ma możliwości całkowitego odcięcia się od Chin, więc konieczne jest wypracowanie wspólnego stanowiska oraz koordynacji działań wobec tego kraju.

Sankcje na Rosję i rosyjskie sankcje odwetowe – co należy wiedzieć?
21 czerwca 2022

Sankcje na Rosję i rosyjskie sankcje odwetowe – co należy wiedzieć?

fot. Ludvig14 / CC BY-SA 4.0

Przedstawiamy najnowsze informacje na temat sankcji przyjętych w odpowiedzi na agresję Rosji wobec Ukrainy, wdrażania i egzekwowania środków unijnych, a także na temat środków zaradczych stosowanych przez Rosję.

UE przedłuża o rok sankcje za nielegalną aneksję Krymu i Sewastopola przez Rosję

20 czerwca Rada podjęła decyzję o przedłużeniu do 23 czerwca 2023 roku sankcji wprowadzonych przez UE w odpowiedzi na nielegalną aneksję Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską. Środki te, wprowadzone po raz pierwszy w czerwcu 2014 roku, obejmują zakazy importu i eksportu towarów z i do zaanektowanych terytoriów, zakazy inwestycji finansowych i infrastrukturalnych czy usług turystycznych na tych terenach. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Spotkanie Komisji Europejskiej na temat wdrażania i egzekwowania sankcji

17 czerwca Komisja Europejska zorganizowała spotkanie z udziałem DG TRADE, DG GROW, DG FISMA i DG TAXUD na temat wdrażania i egzekwowania sankcji przyjętych w odpowiedzi na agresję Rosji wobec Ukrainy.  W stanowisku BusinessEurope poruszono konieczność:

 • Lepszej koordynacji z USA, Wielką Brytanią i innymi partnerami w zakresie środków dotyczących usług.
 • Wyjaśnienie niepewności dotyczących statusu usług w chmurze i ubezpieczeń morskich.
 • Wspierania firm, które chciałyby opuścić rynek rosyjski
 • Zapewnienia dodatkowych wytycznych w zakresie transportu i logistyki – zwłaszcza w odniesieniu do towarów w ramach handlu humanitarnego – oraz rozwiązanie kwestii związanych z płatnościami za legalne transakcje
 • Wspierania prac nad środkami łagodzącymi, które mają pomóc w dywersyfikacji, oraz wykorzystanie wszystkich instrumentów, jakimi dysponuje UE, w tym polityki handlowej

Więcej wytycznych opublikowanych przez Komisję Europejską

W ostatnich dniach Komisja Europejska opublikowała dodatkowe wytyczne, w formie najczęściej zadawanych pytań (FAQ), dotyczące kwestii związanych z przedsiębiorstwami państwowymi, centralnymi depozytami papierów wartościowych, importem i zakupem towarów oraz sprzedażą papierów wartościowych. Wszystkie dokumenty zawierające najczęściej zadawane pytania, opublikowane po przyjęciu środków unijnych w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainie, można znaleźć tutaj.

Wkrótce zostaną opublikowane dodatkowe wskazówki dotyczące importu ropy naftowej i funduszy powierniczych.

Komisja Europejska, DG FISMA, opublikowała również artykuł na temat wpływu sankcji UE na Rosję i UE.

W skrócie:

Wpływ na Rosję: Środki finansowe UE wywarły głęboki wpływ na gospodarkę i rynki finansowe Rosji, chociaż Centralny Bank Rosji (CBR) i inne władze rosyjskie zdołały tymczasowo złagodzić ich skutki.

Wpływ na UE: Wpływ sankcji na gospodarkę UE jest na tym etapie trudny do oszacowania, ale nie ulega wątpliwości, że będzie on znaczący.

Artykuł można przeczytać tutaj.

Wielka Brytania nakłada kolejne sankcje na Rosjan

16 czerwca Wielka Brytania dodała do listy sankcji kolejne osoby i podmioty. Wśród osób objętych sankcjami jest rosyjska komisarz ds. praw dziecka Maria Lwowa-Bełowa, ukarana za przymusowe przesiedlanie i adopcję ukraińskich dzieci, oraz patriarcha Cyryl, głowa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, również ukarany za wyraźne poparcie dla rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainie. Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj.

USA nakłada sankcje na członków Rosyjskiego Ruchu Imperialnego (RIM)

15 czerwca Departament Skarbu USA objął sankcjami dwóch kluczowych zwolenników etnicznie motywowanej, brutalnej grupy ekstremistycznej znanej jako Rosyjski Ruch Imperialny (RIM). RIM został wcześniej wskazany przez Departament Stanu USA jako organizacja o specjalnym statusie globalnego terrorysty (SDGT). Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Rosyjskie środki zaradcze

Wcześniej informowaliśmy o złożonym w Dumie projekcie ustawy o administracji zewnętrznej, który określa warunki i mechanizm wprowadzenia administracji zewnętrznej w rosyjskich pododdziałach firm zagranicznych, które opuściły Rosję. Rozumiemy, że przyjęcie tego aktu prawnego zostało odłożone na później.

Jak uprzejmie informuje Stowarzyszenie Europejskiego Biznesu (AEB) w Rosji: „Duma Państwowa nie przyjmie na wiosennej sesji projektu ustawy o zewnętrznym zarządzaniu przedsiębiorstwami. Poinformowało o tym Wiedomosti źródło w kierownictwie niższej izby parlamentu oraz źródło bliskie rządowi. Według źródła zbliżonego do kierownictwa Dumy, „na obecnym etapie rozpatrywania ustawa nie zostanie przyjęta przed zakończeniem sesji wiosennej”. Ostatnie posiedzenie plenarne Dumy Państwowej w sesji wiosennej odbędzie się 6 lipca.

Źródło bliskie rządowi również powiedziało, że ustawa może nie zostać przyjęta na sesji wiosennej: obecnie trwa dyskusja nad jej zmianą … W obecnej wersji ustawy biznes widzi szereg ryzyk nadużyć, a także zagrożeń dla klimatu biznesowego.” Więcej można przeczytać tutaj.

 

źródło: BusinessEurope
Relacje gospodarcze między USA i UE – podsumowanie spotkania BusinessEurope
21 czerwca 2022

Relacje gospodarcze między USA i UE – podsumowanie spotkania BusinessEurope

15 czerwca 2022 przedstawiciele Konfederacji Lewiatan wzięli udział w wirtualnym spotkaniu zorganizowanym przez BusinessEurope, poświęconym relacjom gospodarczym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską.

Na spotkaniu głos zabrał Rupert Schlegelmilch z Komisji Europejskiej, który określił jak rysuje się dialog z USA za pośrednictwem Rady ds. Handlu i Technologii (TTC) w której Komisja bierze czynny udział.

Według Komisji, USA nie wykazują się taką aktywnością na arenie międzynarodowej, jak w poprzednich latach. Administracja Bidena i Harris koncentruje się na polityce wewnętrznej pod hasłem „Build Back Better”. Ich strategią jest zwiększenie konkurencyjności Stanów Zjednoczonych, zanim powrócą one do bardziej aktywnej roli na arenie światowej. Komisja uważa, że choć polityka amerykańska w sprawach handlu jest miejscami niezrozumiała, konieczne jest kontynuowanie dialogu.

Ostatnie spotkanie Rady ds. Handlu i Technologii odbyło się w kontekście agresji, którą rozpoczęła Rosja przeciwko Ukrainie. Amerykanie i Europejczycy omówili najbardziej bieżące wyzwania, takie jak wytrzymałość łańcuchów dostaw, relacje handlowe z Chinami oraz szantaż, jaki Rosja stosuje wobec świata w zakresie energii i żywności. Omówiono także sposoby jak USA i UE mogą wspólnym wysiłkiem pomóc Ukrainie w jej walce o samostanowienie. Istotnym elementem rozmów była transformacja energetyczna i potrzeba przestawienia gospodarek na zrównoważony rozwój

Komisja określiła, w jaki sposób wyobraża sobie sukces Rady ds. Handlu i Technologii. Niewątpliwym sukcesem byłoby osiągnięcie porozumienia w sprawie standaryzacji procesu ładowania pojazdów elektrycznych. W obecnej sytuacji jeden standard technologiczny jest realizowany przez UE, inny przez Japonię, a jeszcze inny przez Chiny. Gdyby UE udało się przekonać USA do przyjęcia wspólnego standardu, byłby to ogromny sukces. Według Komisji ważne jest, aby od samego początku standaryzować i regulować obszary nowych technologii, ponieważ później będzie to bardzo trudne.  Kolejnym sukcesem byłoby stworzenie wspólnych ram do analizy obszarów w Internecie, które należy oczyścić ze szkodliwej działalności, takiej jak tzw. „Rosyjskie farmy trolli”. Komisja liczy na merytoryczny wkład ze strony europejskich przedsiębiorców oraz organizacji takich jak BusinessEurope. Ich bliskie relacje z partnerami zza Atlantyku mogą zwiększyć szansę na osiągnięcie wspólnego stanowiska.

Jakie sankcję na Rosję wprowadziły USA i Wielka Brytania? Nowy pakiet
22 kwietnia 2022

Jakie sankcję na Rosję wprowadziły USA i Wielka Brytania? Nowy pakiet

fot. Sorbis / Shutterstiock

W ostatnich dniach Wielka Brytania i USA nałożyły kolejne sankcje w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainie.

Działania Wielkiej Brytanii

21 kwietnia najnowsze brytyjskie środki zostały skierowane przeciwko generałom dopuszczającym się okrucieństw na froncie na Ukrainie oraz osobom i firmom wspierającym wojska Putina . W odpowiedzi na trwającą na Ukrainie wojnę napastniczą rząd brytyjski nakłada sankcje na kluczowych dowódców armii rosyjskiej którzy dopuszczają się zbrodni wojennych. Są to między innymi:

 • podpułkownik Azatbek Omurbiekow, oficer dowodzący armii rosyjskiej, współodpowiedzialny za rzeź w Buczy.
 • Generał pułkownik Andriej Serdiukow, dowódca sił powietrznodesantowych
 • Siergiej Borysowicz Korolyov, pierwszy zastępca dyrektora Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji
 • Koncern Kałasznikowa którego broń była używana przez rosyjskie siły zbrojne podczas inwazji na Ukrainę

W sumie wprowadzono 26 sankcji.

Więcej informacji w języku angielskim można znaleźć poniżej:

New Sanctions targeting Putin’s war leaders

Financial Sanctions Notice

Działania Stanów Zjednoczonych

20 kwietnia Departament Skarbu USA wskazał podmioty ułatwiające unikanie rosyjskich sankcji. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA wskazało podmioty i osoby zaangażowane w próby obejścia sankcji nałożonych na Rosję przez Stany Zjednoczone i ich międzynarodowych partnerów. OFAC wskazał:

Rosyjski bank komercyjny Transkapitalbank.  Podmiot ten starał się także stworzyć centrum rozliczeniowe w Azji, omijając banki amerykańskie i europejskie w procesie rozliczeniowym.

Globalną sieć ponad 40 osób i podmiotów kierowaną przez wskazanego przez USA rosyjskiego oligarchę Konstantina Małofiejewa, w tym organizacje, których główną misją jest ułatwianie podmiotom rosyjskim uchylania się od sankcji.

OFAC wskazał również firmy działające w rosyjskich 'kopalniach’ wirtualnych walut, prawdopodobnie trzecim największym takim rynku na świecie. Jest to pierwszy przypadek nałożenia sankcji na firmę wydobywającą wirtualne waluty.

Więcej informacji w języku angielskim można znaleźć poniżej:

U.S. Treasury Designates Facilitators of Russian Sanctions EvasionSorbis

BusinessEurope
Współpraca UE-USA w sprawach cyfrowych
28 marca 2022

Współpraca UE-USA w sprawach cyfrowych

W poniedziałek i wtorek (28-29 marca) w Pradze odbywa się spotkanie grupy D9 poświęcone współpracy cyfrowej między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską.

Rozmowy dotyczą transatlantyckiej współpracy cyfrowej. Uczestnicy będą się zastanawiać jak  zachęcić Radę Handlu i Technologii UE-USA do odgrywania fundamentalnej roli w koordynowaniu podejść do kluczowych światowych kwestii handlowych, gospodarczych.

Grupa D9+ to ministerialna grupa zaawansowanych cyfrowo krajów UE promująca wdrażanie i wymianę najlepszych praktyk w dziedzinie cyfryzacji. W skład grupy wchodzą Holandia, Belgia, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Polska, Szwecja, Finlandia, Dania, Czechy i Estonia.

Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan reprezentują na spotkaniu  Michał Jaworski i Aleksandra Musielak.

Poniżej stanowisko grupy federacji pracodawców B9+ (z takich krajów jak Holandia, Belgia, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Polska, Szwecja, Finlandia, Dania, Czechy i Estonia) adresowane do grupy D9+ czyli ministrów cyfryzacji z wymienionych krajów.

Business 9+ Joint statement to D9+ Ministerial meeting, Prague, March 29, 2022

Konfederacja Lewiatan

 

Europa i Ameryka jednym głosem za swobodnym przepływem danych osobowych
24 marca 2022

Europa i Ameryka jednym głosem za swobodnym przepływem danych osobowych

Szefowa Komisji Europejskiej, p. Ursula von der Leyen, wspólnie z Prezydentem Stanów Zjednoczonych, p. Joe Bidenem, ogłosiła osiągnięcie politycznego porozumienia w sprawie nowych ram prawnych dot. transatlantyckiego przepływu danych osobowych.

Szefowa Komisji Europejskiej tak podsumowała decyzję:

Therefore, I am very pleased that we have found an agreement in principle on a new framework for transatlantic data flows. This will enable predictable and trustworthy data flows between the EU and US, safeguarding privacy and civil liberties. I really want to thank Commissioner Reynders and Secretary Raimondo for their tireless efforts over the past months to find a balanced and effective solution. This is another step in strengthening our partnership. We manage to balance security and the right to privacy and data protection.

Porozumienie jest ważne, ponieważ które toruje drogę do przyjęcia przez Komisję Europejską tzw. decyzji o adekwatności, pozwalającej firmom działającym z UE na transfer danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Negocjacje między Komisją Europejską a rządem USA trwały długo, ale ich pozytywny wynik daję nadzieję na stworzenie nowych ram dla przewidywalnego, godnego zaufania przepływu danych między UE a USA, chroniąc prywatność i swobody obywatelskie.

Przyjęcie decyzji o adekwatności wymaga jeszcze:

 • wniosku Komisji Europejskiej
 • opinii Europejskiej Rady Ochrony Danych
 • zatwierdzenia przez przedstawicieli państw UE
 • przyjęcia decyzji przez Komisję Europejską.

Konfederacja Lewiatan miała udział w tym sukcesie, przekonując przez ostatnie miesiące organy krajowe i unijne na temat potrzeby zapewnienie stabilnego mechanizmu transferu danych poza UE oraz uznania USA za godnego zaufania partnera biznesowego.


Artykuł dla marcowego wydania Brussels Headlines – newslettera europejskiego Lewiatana

Aleksandra Musielak, dyrektorka Departamentu Rynku Cyfrowego