Rynek usług HR. Popyt na pracę tymczasową spada
22 maja 2024

Rynek usług HR. Popyt na pracę tymczasową spada

Pierwszy kwartał 2024 roku nie przyniósł niespodzianek. O ile liczba pracowników tymczasowych pozostała na stabilnym poziomie w porównaniu do poprzedniego roku, to już liczba przepracowanych godzin znacznie spadła. W rekrutacjach stałych nadal spadki, ale już dużo mniejsze niż w ubiegłym roku.

W pierwszym kwartale 2024 roku członkowie Polskiego Forum HR, które należy do Konfederacji Lewiatan,  zatrudniali ponad 74 tys. pracowników tymczasowych. O ile jest to wynik bardzo zbliżony do tego samego kwartału poprzedniego roku, to jednak towarzyszący mu spadek liczby przepracowanych godzin, który w przeliczeniu na pełne etaty wyniósł 9% sugeruje, że popyt na pracę tymczasową spada. Dodatkowo uwagę zwraca fakt, że liczba pracowników tymczasowych kwartał do kwartału spadła aż o 15%, co po części jest wynikiem sezonowości, podobny trend obserwowaliśmy w poprzednich latach.

Rosną koszty zatrudnienia

– Produkcja w sektorze przemysłowym, który nadal pozostaje głównym miejscem zatrudnienia pracowników tymczasowych, w marcu 2024 roku według GUS spadła o 6% rok do roku. W pierwszym kwartale 2024 zgłoszono do urzędów znacznie większą liczbę zwolnień grupowych niż w poprzednim roku. Wprawdzie nie ma to wpływu na główne wskaźniki obrazujące sytuację na rynku pracy, ale pokazuje w jakimś sensie nastroje pracodawców. Bardzo duży wzrost minimalnego wynagrodzenia ma w tym roku ogromne znaczenie. Pamiętajmy, że jeszcze 3 lata temu płacę minimalną zarabiało 1,3 mln Polaków, teraz około 3,6 mln. Rosnące koszty zatrudnienia również mają wpływ na spadek popytu na pracę tymczasową – komentuje Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR.

– Dodatkowym wyzwaniem są nieustające trudności z pozyskiwaniem kandydatów. Pamiętajmy, że cudzoziemcy według danych ministerstwa stanowią połowę liczby pracowników tymczasowych w Polsce. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku liczba ubezpieczonych w ZUS wzrosła o 10,5 tys. cudzoziemców, podczas gdy trzy lata temu liczba ta wynosiła 40,8 tys. Zdefiniowanie nowej polityki regulującej imigrację zarobkową jest dzisiaj priorytetowym wyzwaniem dla rządu – dodaje Wojciech Ratajczyk, wiceprezes Polskiego Forum HR.

Outsourcing radzi sobie dobrze

Obroty w zakresie pracy tymczasowej w pierwszym kwartale 2024 wzrosły o 4%, za co w głównej mierze odpowiada wzrost wynagrodzeń, który nie ominął tej grupy pracowników. Firmy członkowskie osiągnęły w badanym okresie wynik 1 083 mln zł. Obroty w tym zakresie stanowią ponad 61% całkowitych obrotów. Co ważne, umowy o pracę są podstawą zatrudnienia 87% pracowników tymczasowych zatrudnianych za pośrednictwem firm zrzeszonych.

Spore odbicie odnotowano w zakresie outsourcingu, do którego dla potrzeb statystycznych wliczamy nie tylko usługi outsourcingowe, ale też inne zewnętrzne formy zatrudnienia niebędące pracą tymczasową, np. IT contracting. W badanym okresie obroty firm członkowskich w tym obszarze wyniosły 459 mln zł, o 16% więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Gorzej w rekrutacjach

W zakresie rekrutacji firmy członkowskie odnotowały spadek rok do roku na poziomie 4%, osiągając wynik w zakresie obrotów na poziomie ponad 78 mln zł. Widzimy zatem, że dynamika spadków zaczyna hamować. Optymizmem napawa fakt, że kwartał do kwartału wartość rynku wzrosła aż o 18%.

–  Wzrost w rekrutacjach stałych w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu do ostatniego kwartału 2023 roku to w dużej mierze klasyczny obraz sinusoidy, którą obserwujemy zazwyczaj na przełomie roku. W ubiegłym roku, jak i w pierwszych miesiącach 2024, liczba ofert pracy spadała praktycznie w każdym miesiącu, osiągając apogeum w listopadzie zeszłego roku kiedy to liczba ofert pracy rok do roku spadła o 27%. Początek roku to już dużo mniejsze spadki, a ostatnie dane Grant Thorton pokazują, że w kwietniu dynamika to wyniosła już tylko -1%. To silny znak stabilizacji i zapowiedź nadchodzącej poprawy. Sądząc po danych z kwietnia i początku maja wydaje się, że liczba nowych ofert pracy w kolejnych miesiącach z pewnością będzie konsekwentnie rosła – podsumowuje Michał Młynarczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Raport dostępny jest na stronie: https://polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2024/05/RYNEK-USLUG-HR-1Q2024.pdf

Polskie Forum HR jest najbardziej wpływową organizacją pracodawców reprezentującą rynek agencji zatrudnienia. Od 2002 roku działa na rzecz budowy efektywnego rynku pracy poprzez wpieranie zrównoważonego rozwoju usług w zakresie szeroko rozumianego doradztwa personalnego. Jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i Europie.

www.polskieforumhr.pl

Konfederacja Lewiatan