Własność intelektualna. Rośnie liczba zgłoszeń patentowych
26 marca 2024

Własność intelektualna. Rośnie liczba zgłoszeń patentowych

Polska znajduje się na 27 miejscu na świecie i 15 w Europie jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych wniosków patentowych. W ubiegłym roku o ponad 10 proc. wzrosła liczba wniosków naszych firm do Europejskiego Urzędu Patentowego – poinformowano na konferencji „Własność intelektualna w dobie zmian. Innowacje, kreatywność, ochrona”, zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan.

– Własność intelektualna staje się gospodarczą bronią XI wieku. Z tego powodu ważne jest, żeby jak najwięcej własności intelektualnej pozostawało w naszym kraju. W interesie polskich przedsiębiorców jest tworzenie wartości dodanej, intelektualnej. We współczesnym świecie bowiem coraz większe znaczenie ma konkurowanie mózgami, a nie tanią siłą roboczą – powiedział Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Edyta Demby-Siwek, prezeska Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej również podkreślała, że naszą bronią nie powinna być tania siła robocza, czy montowanie z części różnych produktów, ale właśnie własność intelektualna, która przekłada się na wartość PKB, czy zarobki pracowników. Dlatego warto o nią dbać. – W 2023 roku zgłoszono do Urzędu Patentowego o 10,5 proc. więcej wynalazków niż w roku poprzednim – powiedziała.

– Kładziemy duży nacisk na własność intelektualną i ochronę marki. Chcemy, żeby nasi klienci dostawali produkty bezpieczne i autentyczne. W ubiegłym roku ponad 4 tysiące firm z Polski eksportowało za pośrednictwem  Amazona. Mocno inwestujemy w ochronę własności intelektualnej i przemysłowej. Ciągle mamy duże problemy ze ściganiem podróbek, nieco lepiej idzie wyłapywanie podrobionych produktów – powiedział Mariusz Mielczarek, dyrektor ds. Regulacji i Sektora Publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, Amazon.

Patrycja Czubkowska, zastępczyni prezesa Urzędu Patentowego biorąca udział  w panelu „Innowacje i wyzwania ery cyfrowej, a ochrona własności intelektualnej – o czym powinien pamiętać przedsiębiorca w zmieniającej się rzeczywistości”, poinformowała, że Polska znajduje się na 27 miejscu na świecie i 15 w Europie jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych wniosków patentowych.

W 2023 r. liczba europejskich zgłoszeń patentowych z Polski do Europejskiego Urzędu Patentowego wyniosła 671, co oznacza wzrost o 10,5% w stosunku do 2022 r. To plasuje nas wśród krajów notujących największą dynamikę wzrostu zgłoszeń. Najwięcej polskich zgłoszeń dokonano w obszarze technologii medycznych, farmaceutyków i inżynierii lądowej. Największą dynamikę wzrostu notuje technologia żywności.

– Nie odnotowaliśmy wzrostu liczby postępowań spornych. Rocznie mamy ok. 250 takich spraw, z czego większość dotyczy znaków towarowych, część wynalazków. Podobna liczba spraw toczy się przed sądami własności intelektualnej. Przedsiębiorcy skupiają się na bieżącej działalności i nie są skłonni do wszczynania postępowań o naruszenie praw – powiedziała Patrycja Czubkowska.

Zdaniem Urzędu Patentowego coraz większego znaczenia nabiera ochrona praw w świecie wirtualnym. Wdrożone zostały specjalne wytyczne dotyczące ochrony tzw. wynalazków komputerowych. Kwestii praw związanych ze sztuczną inteligencją nie uregulował jednak jeszcze żaden kraj na świecie.

– Rzecznik patentowy jest pierwszym doradcą w biznesie – stwierdziła Dorota Rzążewska, prezeska Polskiej Izby Rzeczników. Jej zdaniem rozwiązania innowacyjne odgrywają ważną rolę. Dlatego powinniśmy być zainteresowani zwiększeniem liczby zgłoszeń patentowych. To element budowania przewagi rynkowej. Rzecznicy patentowi  mogą najlepiej doradzić firmom jaki użytek biznesowy może być ze zgłoszenia wniosku patentowego.

Dorota Rzążewska przekonywała, że jako naród jesteśmy bardzo kreatywni. Dlatego warto zadbać, aby nasze pomysły, wynalazki nie były bezprawnie wykorzystywane przez innych.

W czasie konferencji dyskutowano o wyzwaniach związanych z nowym prawem własności intelektualnej, kondycją startupów w Polsce i Europie w kontekście zabezpieczania praw do wypracowywanych innowacji. Wśród innych tematów poruszana też była problematyka związana z obrotem w handlu online podróbkami produktów, a także kwestia kooperacji biznesu z ośrodkami naukowymi, której efektem mają być innowacyjne wdrożenia

 Konfederacja Lewiatan

 

Podrabianie własności intelektualnej groźne dla firm
30 marca 2023

Podrabianie własności intelektualnej groźne dla firm

W ubiegłym roku Polska znalazła się na 25 miejscu w Europie jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych wniosków patentowych. Z najnowszych badań wynika, że tylko 10 proc. małych i średnich firm wie, co to jest własność intelektualna – podkreślali uczestnicy konferencji „Własność intelektualna w dobie zmian”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan.

Podrabianie i piractwo własności intelektualnej jest poważnym wyzwaniem w wielu branżach i może znacznie zmniejszyć zyski firm. Bez możliwości ochrony swoich innowacji za pomocą patentów, znaków towarowych (wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, etc.) wynalazcy i twórcy mają mniejszą motywację do inwestowania czasu, pieniędzy i wysiłku w opracowywanie nowych pomysłów.

Biorąca udział w konferencji Kamila Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii mówiła o najważniejszych wyzwaniach związanych z ochroną własności intelektualnej. Wśród nich wymieniła m.in. uzyskanie przewagi konkurencyjnej, wytypowanie filarów innowacyjnej gospodarki, które przynoszą korzyści.

– W naszym kraju 42 proc. PKB tworzą branże innowacyjne. Firmy, które mają prawa do swoich patentów osiągają o 55 proc. wyższe przychody na pracownika w porównaniu z przedsiębiorstwami, które takich praw nie mają – powiedziała.

Edyta Demby-Siwek, prezes Urzędu Patentowego RP zwróciła uwagę, że w 2022 roku liczba wniosków patentowych wzrosła w naszym kraju o ponad 17 proc., co dało nam 25 miejsce w Europie. Zajęliśmy pozycję w połowie stawki.

– Odczuwamy niedosyt. Dlatego staramy się edukować licealistów, studentów, przedsiębiorców. Chcemy, aby już uczniowie wiedzieli co to jest patent. Na uczelniach mamy obowiązkowy przedmiot „ochrona własności intelektualnej”. Docieramy też do przedsiębiorców ponieważ tylko 10 proc. małych i średnich firm wie, co to jest własność intelektualna – dodała Edyta Demby-Siwek.

O znaczeniu edukacji, szeroko zakrojonych kampanii edukacyjnych, które zmienią naszą świadomości w postrzeganiu własności intelektualnej  mówił też, otwierając konferencję, Mariusz Mielczarek, dyrektor ds. regulacji i sektora publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej w Amazon.

Wydarzenie oraz warsztaty przyciągnęło kilkuset uczestników

– W dobie globalizacji, przy nieograniczonych możliwościach produkcyjnych i sprzedażowych, nieunikniona stała się debata dotycząca zasad uczciwej konkurencji. Globalna ochrona praw własności intelektualnej, a co za tym idzie – realne możliwości przedsiębiorców do zabezpieczenia swoich praw – muszą wybrzmiewać głośno, by idea stawała się praktyką – stwierdził dyrektor Mielczarek.

Bartosz Krakowiak, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej – AIPPI Polska przekonywał, że dominuje techniczne postrzeganie własności intelektualnej, pomija się natomiast aspekt strategiczny.  Tymczasem dobrze chroniona własność intelektualna jest narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej i zwiększania wartości przedsiębiorstwa. W tym kontekście ogromne znaczenie odgrywa mądra edukacja – powiedział.

Z kolei Mariusz Strojny, pełnomocnik rektora SGH ds. transferu technologii mówił o trudnej współpracy nauki i biznesu w ochronie własności intelektualnej.

– Dla biznesu najważniejszy jest czas i efektywność, dla naukowców zaś liczba publikacji naukowych, a nie zgłoszenia patentowe czy współpraca z przedsiębiorcami – dodał.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że własność intelektualna ma ogromne znaczenie dla gospodarki. Szczelna jej ochrona zachęca firmy do  tworzenia, rozwijania nowych technologii i rozwiązań w wielu dziedzinach. Branże intensywnie korzystające z własności intelektualnej, takie jak przemysł farmaceutyczny często tworzą dobrze płatne miejsca pracy i znacząco przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Silna ochrona własności intelektualnej może pomóc w rozwoju branż, prowadząc do większej liczby miejsc pracy i wyższych płac.

Rzetelne przepisy odnoszące się do własności intelektualnej mogą pomóc w stworzeniu równych szans dla firm w różnych krajach. Chroniąc prawa wynalazców i twórców, prawa własności intelektualnej mogą pomóc w promowaniu uczciwego handlu i zapobieganiu nieautoryzowanemu wykorzystaniu cennej własności intelektualnej.

Partnerem strategicznym konferencji był Amazon.

Konfederacja Lewiatan

Podróbki zalewają świat i powodują miliardowe straty
22 marca 2022

Podróbki zalewają świat i powodują miliardowe straty

Podrabianie produktów przynosi ogromne straty gospodarcze. Wartość rocznego handlu podrabianymi towarami wynosi 464 mld dolarów. Najbardziej to zjawisko dotyka branże kosmetyczną, farmaceutyczną, alkoholową, zabawek czy gier. Walka z podróbkami nie jest łatwa, ale konieczna ponieważ fałszowanie towarów przynosi negatywne skutki społeczne i gospodarcze – podkreślali uczestnicy konferencji „Własność intelektualna w dobie zmian”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan.

W podrabianiu produktów przodują Chiny, Grecja i Turcja. Unia Europejska jest drugim na świecie importerem towarów i  usług, co daje ogromne możliwości, ale niesie również ryzyko pojawienia się na dużą skalę towarów podrobionych. Gospodarka UE specjalizuje się głównie w  produktach o  znacznej wartości i najczęściej wysokiej jakości, które często są chronione znakami towarowymi, patentami czy też oznaczeniami geograficznymi. I wiele takich towarów jest podrabianych.

– Wzywamy podmioty prywatne i publiczne do współpracy w walce z handlem podróbkami, w szczególności do dzielenia się informacjami o wykrytych naruszeniach praw własności intelektualnej. Dążymy do całkowitego wyeliminowania podróbek z obrotu. Wiemy, że jest to globalne wyzwanie, które wymaga ściślejszego partnerstwa między biznesem i rządami na całym świecie, aby pociągnąć do odpowiedzialności fałszerzy. Amazon wspiera bieżącą współpracę i rozszerzone partnerstwo oraz aktywnie angażuje się w nowe inicjatywy, ponieważ taka współpraca przynosi wymierne rezultaty. Niemniej jednak w wielu krajach, w tym w Polsce, istniejące ramy prawne stawiają pewne wyzwania, aby umożliwić dwukierunkową wymianę danych (z biznesu do organów publicznych, zwłaszcza organów egzekucyjnych, a także z organów egzekucyjnych z powrotem do biznesu). Dlatego też aktywnie współpracujemy z decydentami, aby wprowadzić wymagane zmiany, które mają na celu uczynienie współpracy publiczno-prywatnej nie tylko legalną, ale również skuteczną – mówi dr Cezary Sowiński, public policy manager, Amazon.

– W ostatnich 15 – 20 latach rośnie zjawisko podrabiania towarów. Większość podróbek jest wytwarzana w Chinach. Wśród krajów, które pośredniczą w tym procederze wymienia się m.in.  Hongkong, Singapur, Grecję, czy Turcję. Wiele krajów uzyskuje z tego tytułu duże korzyści – podkreśla dr Piotr Stryszowski, starszy ekonomista, OECD.

– Produkty podrobione docierają do Unii Europejskiej skomplikowanymi szlakami handlowymi, przy nadużyciu wielu pośrednich punktów tranzytowych. Problem nadal stanowi wykorzystywanie małych przesyłek, dzięki którym przestępcy mogą ograniczyć ryzyko wykrycia nielegalnych produktów. Poza indywidualnymi działaniami podejmowanymi przez internetowe platformy handlowe, które mają zapobiegać podrabianiu towarów i zmniejszać skalę tego problemu, podmioty te bardzo chętnie  przyłączają się do dobrowolnych inicjatyw takich jak Memorandum of Understanding for Counterfeit Goods czy Product Safety Pledge, które są pomocne w walce z nieuczciwymi sprzedawcami – zauważa Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Uczestnicy konferencji podkreślali, że egzekwowanie praw własności intelektualnej powinno uwzględniać potrzebę innowacji i zachowania zasad uczciwej konkurencji. Warto też pamiętać o wykorzystywaniu internetu, w tym internetowych platform handlowych, jako drogi rozpowszechniania podrabianych towarów i środowiska, w którym nowe technologie odgrywają znaczącą rolę. Na platformach internetowych ciąży szczególna odpowiedzialność za przeciwdziałanie naruszeniom praw własności intelektualnej. Ogromną rolę odgrywa również aktywność organów celnych w walce z nielegalnym towarami .W walkę z naruszeniami praw własności intelektualnej, w tym w zwalczanie procederu podrabiania towarów, zaangażowane są najważniejsze międzynarodowe instytucje (WIPO, EUIPO, Komisja Europejska, OECD, EUROPOL).

W trakcie konferencji wskazywano, że prawo własności intelektualnej nie pozostaje obojętne wobec nowych technologii, co ma przełożenie również na pracę polskich instytucji i urzędów. Często wymuszone zmiany wpływają na pracę Urzędu Patentowego oraz rzeczników patentowych, a także ośrodków badawczych. Już teraz na szeroką skalę zakrojone są badania dotyczące zależności między systemami sztucznej inteligencji a własnością intelektualną. Pojawiają się pytania o autorstwo wynalazków stworzonych przez sztuczną inteligencję czy też prawa do danych, które są niezbędne choćby do trenowania systemów AI. To wszystko przekłada się z kolei na przemysł kreatywny, branżę mody, która obecnie w dużym stopniu opiera się na wykorzystaniu nowych technologii.

Nadal wiele wątpliwości pojawia się w związku z możliwością uzyskania ochrony patentowej na wynalazki wspomagane programem komputerowym w obszarze IT. Również to zagadnienie jest kluczowe dla efektywnego budowania ekosystemu innowacji w Polsce. Tym wszystkim wyzwaniom będzie musiała sprostać planowana nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej.

– Z pewnością w najbliższym czasie uwaga posiadaczy praw własności intelektualnej, pełnomocników, właściwych urzędów oraz konsumentów zwrócona będzie w kierunku Rosji, która dokonała swoistego rodzaju zawieszenia praw własności intelektualnej wobec krajów uznanych za „nieprzyjazne”, w odpowiedzi na nałożone sankcje – dodaje Elżbieta Dziuba.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

 

 

 

Pracodawcy proponują usprawnienie postępowań w sprawach własności intelektualnej
17 marca 2022

Pracodawcy proponują usprawnienie postępowań w sprawach własności intelektualnej

Aby jeszcze bardziej usprawnić postępowania w sprawach własności intelektualnej konieczne są dalsze zmiany dotyczące powództwa oraz terminu na wniesienie odpowiedzi na pozew – uważa Konfederacja Lewiatan.

Pracodawcy pozytywnie oceniają funkcjonowanie wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej, jak i uruchomienie odrębnych postępowań w sprawach własności intelektualnej. W liście do ministra sprawiedliwości zwracają jednak uwagę, że wprowadzenie kilku dodatkowych zmian bardzo usprawniłoby  postępowania.

– Proponujemy, aby zmiana powództwa była dopuszczalna, w określonych przypadkach, w sprawach rozpoznawanych według przepisów o postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, w których stosuje się jednocześnie przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Postulujemy też wydłużenie terminu do złożenia odpowiedzi na pozew.  Powinien on być nie krótszy niż jeden miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie krótszy niż dwa miesiące – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zmiany dotyczące powództwa są istotne dla przedsiębiorców ze wszystkich sektorów gospodarki. Przyczynią się do zapewnia pewności obrotu, kształtowania – na możliwie wczesnym etapie funkcjonowania sądów własności intelektualnej – jednolitej linii orzeczniczej oraz usuną obecne wątpliwości interpretacyjne, uwzględniając jednocześnie specyfikę spraw własności intelektualnej. Zapewnią też możliwość pełnego wykorzystania środków uprzednio wprowadzonych nowelizacją ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Zniwelują również nierówne traktowanie podmiotów, których sprawy są rozpoznawane w odrębnym postępowaniu gospodarczym, w stosunku do tych, których reżim ten nie obowiązuje. Przełożą się na zmniejszenie fragmentacji i rozdrobnienia roszczeń, a tym samym przyspieszą  postępowania.

Wydłużenie terminu do złożenia odpowiedzi na pozew nie wpłynie na pogorszenie pozycji prawnej powodów. Nie będzie również opóźniać rozpoznania spraw, lecz przyczyni się do koncentracji materiału dowodowego.

– Celem wszystkich naszych propozycji jest ułatwienie stronom, pełnomocnikom i sądowi prowadzenia spraw, oraz wypełnienie luk w obowiązującym prawie – dodaje Elżbieta Dziuba.

Nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 13 lutego 2020 r., która weszła w życie 1 lipca 2020 r., wprowadziła do kodeksu postępowania cywilnego m.in. odrębne postępowanie w sprawach własności intelektualnej, przewidując ich rozpoznawanie w nowo powołanych wyspecjalizowanych wydziałach. Głównym jej celem była specjalizacja i centralizacja obsługi sporów dotyczących własności intelektualnej. Niemniej jednak w trakcie krótkiego obowiązywania ustawy ujawniły się kwestie wymagające ponownego przeanalizowania wprowadzonych rozwiązań.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Własność intelektualna w unijnej legislacji
22 lutego 2022

Własność intelektualna w unijnej legislacji

Bieżący rok będzie obfitował w znaczące zmiany w unijnych przepisach dotyczących własności intelektualnej. Poza rozpoczęciem funkcjonowania przez Jednolity Sąd Patentowy w ramach jednolitego systemu ochrony patentowej, co planowane jest na koniec 2022r., unijne instytucje chcą zwiększyć ochronę oraz egzekwowanie praw własności intelektualnej m.in. poprzez sformułowanie nowych założeń prawnych w obszarze przeciwdziałania procederowi podrabiania towarów i piractwa.

W tym roku pojawią się również konkretne propozycje regulacji wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych. Działania te będą podejmowane jako implementacja planu działania w sprawie własności intelektualnej (IP Action Plan), który został przyjęty przez Komisję Europejską w listopadzie 2020r.

Unijny zestaw narzędzi przeciwko podrabianiu towarów

Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje, które mają przyczynić się do opracowania Unijnego zestawu narzędzi przeciwko podrabianiu towarów (EU Toolbox Against Counterfeiting). Głównym celem unijnego zestawu narzędzi będzie wskazanie spójnych i skutecznych działań przeciwko podrabianiu towarów zarówno w internecie, jak i poza nim. EU Toolbox ma przyczynić się do zacieśnienia współpracy między uprawnionymi, pośrednikami oraz krajowymi i unijnymi organami publicznymi, przy efektywnej wymianie informacji między nimi. Zakłada się również, że ta inicjatywa pozytywnie wpłynie na promowanie innowacji i wykorzystanie nowych technologii do zwalczania handlu podrobionymi towarami. W ramach wytycznych i dobrych praktyk, które mają stać się integralną częścią narzędzia, przewiduje się  wyznaczenie krajowego koordynatora ds. egzekwowania praw własności intelektualnej w każdym państwie członkowskim. Jednocześnie unijni decydenci chcą uspójnić EU Toolbox z przepisami Aktu o usługach cyfrowych (DSA), który odnosi się do podmiotów świadczących usługi pośrednictwa internetowego.

Konsultacje zakończą się 3 marca 2022r.

Link do informacji o konsultacjach na stronie Komisji Europejskiej.

Nowe ramy dla patentów niezbędnych do spełnienia normy

Drugą zapowiedzią Komisji Europejskiej w zakresie nowych przepisów z obszaru prawa własności intelektualnej są konsultacje nowych ram dla patentów niezbędnych do spełnienia normy (standard essential patents – SEP), które mają skutkować powstaniem nowej inicjatywy regulacyjnej, połączonej z działaniami nieustawodawczymi.

Komisja Europejska stawia na promowanie wydajnego i zrównoważonego ekosystemu licencjonowania SEP, który będzie uwzględniał interesy posiadaczy SEP oraz podmiotów wdrażających.
Inicjatywa ta ma opierać się na trzech wymienionych filarach polityki:

  1. zwiększenie przejrzystości w zakresie SEP (poprzez np. ujawnianie i aktualizację niektórych informacji w celu poprawy dostępnych publicznie informacji);
  2. zapewnienie jasności w zakresie różnych aspektów FRAND, poprzez opracowanie zasad przewodnich lub procesów służących;
  3. poprawę skuteczności i efektywności egzekwowania prawa (poprzez np. promowanie mediacji, postępowań pojednawczych lub arbitrażu).

Konsultacje zakończą się 9 maja 2022r.

Link do informacji o konsultacjach na stronie Komisji Europejskiej.

Nie są to jednak jedyne zmiany w zakresie patentów jakich możemy się spodziewać. W rezultacie implementacji IP Action Plan, w najbliższym czasie pojawią się również założenia rewizji unijnej legislacji dotyczącej dodatkowych świadectw ochronnych (Supplementary Protection Certificates – SPC).

 


Elżbieta Dziuba, ekspertka Departamentu Rynku Cyfrowego

Artykuł dla lutowego wydania Brussels Headlines – biuletynu europejskiego Lewiatana.