Apel o kontynuację prac nad prawem własności przemysłowej
24 lutego 2023

Apel o kontynuację prac nad prawem własności przemysłowej

Apelujemy o wznowienie prac nad projektem nowej ustawy Prawo własności przemysłowej w najbliższym możliwym terminie, aby umożliwić jego uchwalenie przez Sejm jeszcze w tej kadencji. Ma on kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców z wielu sektorów, w tym dla branży farmaceutycznej, jak również dla innowacyjności gospodarki – napisała Konfederacja Lewiatan, w liście do premiera i ministrów.

Projekt ustawy, zgodnie z opublikowanymi przez KPRM założeniami, miał być jednym z najistotniejszych narzędzi wspierających działalność innowacyjną. Jest to szczególnie istotne ze względu na absorpcję i efektywne wykorzystanie funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Jednym z głównych wyzwań KPO jest zwiększenie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce.

Polska została określona w Europejskim Rankingu Innowacyjności jako kraj z kategorii „moderate innowator”, ze wskaźnikiem innowacyjności wynoszącym 64,1% średniej UE. Zgodnie z danymi GUS w latach 2017-2019 tylko 21,7% firm przemysłowych i 13,7% firm usługowych w Polsce było aktywnych innowacyjnie, zaś wskaźniki dotyczące własności intelektualnej (zgłoszenia wynalazków, znaków towarowych, czy wzorów użytkowych) pozostawały na relatywnie niskim poziomie (65,8% średniej UE) – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

Wśród trzech celów szczegółowych KPO wskazano „jakościowy, innowacyjny rozwój gospodarki prowadzący do zwiększenia jej produktywności, uwzględniający transformację cyfrową kraju i społeczeństwa”.

Realizacji tych celów miała sprzyjać nowa ustawa – Prawo własności przemysłowej. Wśród jej założeń wskazano m.in. prowadzenie szybkiej, odformalizowanej i przyjaznej dla przedsiębiorców procedury udzielania i utrzymywania ochrony na przedmioty własności przemysłowej oraz wprowadzanie rozwiązań zachęcających przedsiębiorców do zapewnienia kompleksowej ochrony wielu przedmiotów własności przemysłowej, aby osiągać efekt synergii praw własności przemysłowej.

– Projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem środowisk biznesowych, zaś zgłoszone do niego uwagi miały charakter merytoryczny. Aktywność organizacji przedsiębiorców w konsultacjach publicznych potwierdza, z jak ważną dla firm materią mamy do czynienia. Byłoby szkoda, gdyby wysiłek włożony w prace nad tak potrzebnym projektem, zarówno przez autorów, jak i przedstawicieli strony społecznej, miał pójść na marne – dodaje dr Aleksandra Musielak.

Konfederacja Lewiatan