W końcówce 2023 roku trudno będzie o wysokie zyski firm
23 sierpnia 2023

W końcówce 2023 roku trudno będzie o wysokie zyski firm

W I półroczu br. wyniki finansowe przedsiębiorstw były zbliżone do uzyskanych rok wcześniej. Pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Średnie i duże przedsiębiorstwa w pierwszym półroczu 2023 roku nadal nieźle zarabiają –  średnia rentowność w tym okresie wyniosła 5,1%. Oczywiście jej poziom nie rozkłada się równo pomiędzy różne gałęzie gospodarki. Nadal wysoki zysk ma górnictwo i wydobywanie – rentowność ponad 11,7%. Z drugiej strony mamy handel i naprawę pojazdów z rentownością zaledwie 3,8%.

Patrząc na to jak szybko zmieniają się ceny dla producentów (obecnie mamy deflację wskaźnika PPI) oraz na fakt nadal dużej ilości zapasów zgromadzonych z okresu podwyższonych cen, to można oczekiwać, że końcówka 2023 roku nie będzie zbyt dobrym okresem dla  dużych i średnich przedsiębiorstw, przynajmniej jeśli chodzi o zysk. 

Nadal największy udział w działalności przedsiębiorstw mają koszty zakupu materiałów – to ponad 44,2%. Istotny jest jednak wzrost udziału kosztów, a nie ich sama struktura. Najszybciej bo o 0,8 pkt. proc. urosły koszty związane z podatkami i opłatami. Na drugim miejscu jest wzrost kosztów pracy, o 0,7 pkt. proc, a trzeba pamiętać, że dane nie uwzględniają drugiej podwyżki płacy minimalnej.

Konfederacja Lewiatan

 

Przychody firm rosną, ale rentowność spada
23 listopada 2022

Przychody firm rosną, ale rentowność spada

W okresie styczeń-wrzesień 2022 roku wyniki finansowe przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszeniu uległy jednak wskaźniki ekonomiczno-finansowe - podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Mimo większych przychodów niż przed rokiem rentowność polskich firm jest niższa. Przychody dużych przedsiębiorstw w okresie trzech kwartałów przekroczyły 3,6 bln zł. Rok wcześniej było to ponad 2,7 bln zł. W tym samym okresie rentowność spadła z  5,8% do poziomu 5,2%

Dzieje się tak głównie przez wyższe ceny zakupu produktów oraz sprzedaży towarów po wyższych cenach. Do tego trzeba jeszcze dołożyć dynamiczną sytuację. Firmy przez 2021 r. oraz początek obecnego roku gromadziły towary, kupując niejako na zapas, w obawie o możliwe braki dostaw oraz dalszy wzrost cen. Ten pragmatyzm spowodował, że obecnie firmy mają z czego produkować, a towary z jakich produkują pochodzą z zakupów z początku roku. Oznacza to niższy koszt, wyższy przychód w przypadku galopujących cen końcowych.

Dzięki temu gromadzeniu zapasów przez przedsiębiorstwa nasze PKB zatrzymało się na tak wysokich poziomach. Zapasy jednak staną się kategorią, która obecnie będzie silnie, negatywnie wpływała na nasz wzrost gospodarczy. Firmy już bardziej rozważnie podchodzą do nowych zakupów, a to oznacza, że pod koniec roku rentowności będą prawdopodobnie oscylowały na zdecydowanie niższych poziomach.

Konfederacja Lewiatan

Finanse firm. Rosną zyski, spada rentowność
23 sierpnia 2022

Finanse firm. Rosną zyski, spada rentowność

W pierwszym półroczu 2022 roku wyniki finansowe przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Nieznacznemu pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Wzrosty cen oraz zgromadzone zapasy podwyższają wynik finansowy przedsiębiorstw.  Firmy zarabiają nominalnie więcej niż w pierwszym półroczu 2021 r., ale ich rentowność jest niższa.  Żeby zrozumieć skąd 47 tys. przedsiębiorstw uzyskuje wyższe wyniki nominalnie w tak niepewnych czasach musimy się cofnąć do bliskiej przeszłości.

Działając w czasie zmniejszonego popytu w 2020 r. oraz w stałej niepewności co do przyszłości, szczególnie tej związanej z kształtowaniem się cen na rynkach hurtowych oraz brakami w dostawach, przedsiębiorcy zaczęli gromadzić zapasy. W 2020 r. przedsiębiorstwa posiadały zapasy na kwotę 107 mld zł, w 2021 r. odnotowano wzrost o 28%. Według NBP, w I kwartale 2022 r. taka ilość zapasów była nadal niewystarczająca do realizacji bieżących zamówień.

Trudno zatem oczekiwać, że firma wiedząc, że w momencie zejścia ze stanu zapasów będzie musiała odtworzyć (o ile się jej uda) stany magazynowe po zdecydowanie wyższych kosztach, zdecyduje się na sprzedaż swoich towarów i usług po cenach niższych niż rynkowe. Pomijamy tutaj zwiększone koszty pracy wynikające z presji płacowej oraz zmian podatkowych.

Jedynie pięć branż w I półroczu 2022 r. charakteryzowało się wyższą rentownością netto niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Spektakularny wzrost odnotowało górnictwo, które zostało postawione na nogi w związku ze zbliżającym się kryzysem energetycznym, a przez to rentowność netto wzrosła w górnictwie z 0,5% do 18,8%. To pokazuje, że spółki skarbu państwa nie ponosiły wyższych kosztów wydobycia, a korzystały na wzroście cen surowców.

Biorąc pod uwagę kurczenie się zapasów w przedsiębiorstwach oraz wysoką inflację producencką,  drugie półrocze może obfitować ponownie we wzrosty nominalne przychodów czy zysku, przy jednoczesnym spadku rentowności większości z branż.

Konfederacja Lewiatan