O reformie psychiatrii w Lewiatanie
04 grudnia 2023

O reformie psychiatrii w Lewiatanie

W gronie firm członkowskich Konfederacji Lewiatan i zaproszonych ekspertów rozmawialiśmy o reformie psychiatrii w Polsce.

O tym, jak zreformować psychiatrię w Polsce debatowaliśmy razem z ekspertami, a my przedstawiliśmy punkt widzenia pracodawców. Liczymy na dalszą dyskusję i wymianę uwag między pracodawcami, lekarzami, akademikami i przedstawicielami administracji państwowej. Spotkanie zorganizowała Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy dla Zdrowia i Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków.

Tematyka zdrowia psychicznego jest niezwykle istotna społecznie, także z punktu widzenia pracodawców. W Konfederacji Lewiatan rozpoczęliśmy debatę nad stanem opieki psychiatrii podczas Europejskiego Forum Nowych Idei i kontynuujemy ją dzisiaj i będziemy także w przyszłości – mówi Kacper Olejniczak, ekspert Lewiatana ds. branży life science.

Opracowane rekomendacje przedłożymy rządzącym

Kolejnym działaniem będzie opracowanie rekomendacji, które przekażemy decydentom. W tym celu zostanie przygotowany dokument z rekomendacjami wypracowanymi podczas dyskusji.

Dyskusja była prowadzona w formie okrągłego stołu. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Pracodawców dla Zdrowia z dr Moniką Tomaszewską, Dyrektorką Generalną, reprezentanci Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków, Agnieszka Rejer-Mellin z Adamed Pharma S.A., Barbara Misiewicz-Jagielak z Polpharma, Urszula Łaskawiec z Medidesk. Wśród zaproszonych gości byli:

  • Dr Aleksandra Lewandowska – Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • Dorota Olczyk – pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. koordynacji działań w zakresie wdrażania reformy opieki psychiatrycznej,
  • Prof. Małgorzata Janas-Kozik – pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży,
  • dr Tomasz Rowiński – Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Instytut Psychiatrii i Neurologii
  • dr Anna Depukat – Kierownik biura ds. pilotażu CZP
  • dr Piotr Toczyski – psycholog, krajowy konsultant metody Europejskiego Aliansu Przeciw Depresji

Spotkanie odbyło się 4 grudnia w siedzibie Lewiatana.

Nowa unijna strategia ochrony zdrowia psychicznego
01 lipca 2023

Nowa unijna strategia ochrony zdrowia psychicznego

7 czerwca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała dokument dotyczący kompleksowego podejścia do zdrowia psychicznego. Jego celem jest wskazanie nowego podejścia strategicznego, które będzie stawiało na równi zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne obywateli Unii Europejskiej.

Celem Komisji Europejskiej jest zbudowanie kompleksowego, zorientowanego na profilaktykę i wielostronnego podejścia do zdrowia psychicznego zarówno na szczeblu unijnym, jak i państw członkowskich.

Co planuje Komisja?

W komunikacie Komisji Europejskiej wyszczególniono szereg przedsięwzięć. Z jednej strony Komisja planuje między innymi przeznaczyć środki na bezpośrednie działania, np. 11 mln EUR w ramach programu EU4Health na wsparcie państw członkowskich w budowaniu zdolności w zakresie podejścia promującego zdrowie psychiczne we wszystkich obszarach polityki, a dodatkowo przeznaczone zostaną środki na promocję zdrowia psychicznego w grupach szczególnie wrażliwych, w tym dzieci i młodzież.

Z drugiej strony Komisja będzie wspierać badania naukowe dot. zdrowia mózgu i zdrowia psychicznego w celu stworzenia ekosystemu, który ułatwi wymianę informacji między naukowcami i innymi interesariuszami, w tym inwestorami. Komisja będzie także wspierać działania państw członkowskich dotyczące zwalczania depresji i zapobiegania samobójstwom.

Komisja Europejska ustaliła, że na działania dot. zdrowia psychicznego przeznaczony zostanie budżet w wysokości 1,23 miliarda EUR.

Co z tego wynika?

Nowe podejście Komisji Europejskiej dodaje kolejny filar do struktury Europejskiej Unii Zdrowotnej. Otwierają się nowe możliwości poprawiania zdrowia Europejczyków, którzy w ostatnich latach doświadczyli wielu stresujących momentów, począwszy od pandemii aż po trwającą wojnę na Ukrainie. Widać także, że tematyka ochrony zdrowia stale zyskuje na znaczeniu wśród decydentów unijnych.


Kacper Olejniczak, ekspert Lewiatana

Artykuł dla wydania Brussels Headlines z lipca 2023