Przyszłość motoryzacji zależy od dostępu do zielonej energii
18 marca 2024

Przyszłość motoryzacji zależy od dostępu do zielonej energii

Przyszłość branży motoryzacyjnej w Polsce, w kontekście dekarbonizacji, zależy od wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych i wsparcia finansowego, w tym dotyczącego rozwoju infrastruktury ładowania. To umożliwi motoryzacji dostęp do zielonej energii – uważa Konfederacja Lewiatan.

Wsparcie regulacyjne

– Regulacje przepisów krajowych powinny sprzyjać obniżeniu kosztów pozyskania energii, które są w Polsce wysokie w porównaniu do innych krajów UE. Aby dekarbonizacja zakładów produkcyjnych zakończyła się sukcesem przy zachowaniu konkurencyjności branży, energia dla automotive powinna charakteryzować się niskim śladem węglowym, niską ceną i stabilnością dostaw. Jeżeli energia ma być zielona, tania i stabilna trzeba m.in. wdrożyć regulacje wspierające programy pilotażowe w zakresie magazynowania energii przez zakłady produkcyjne, czy wprowadzić niższe opłaty dystrybucyjne dla zakupionej energii w przypadku zakładu produkcyjnego, który także wytwarza energię na własne potrzeby oraz przekazuje jej nadwyżki do sieci poprzez obniżenie opłat dystrybucyjnych – mówi Jakub Safjański, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Wsparcie finansowe

– Osiągnięcie neutralności emisyjnej przemysłu motoryzacyjnego jest warunkiem jego pozostania w europejskim łańcuchu wartości. Wyzwania związane z emisjami i ochroną środowiska będą miały największy wpływ na przemysł motoryzacyjny w dłuższym okresie. Sprostanie im uzasadnia stworzenie w Polsce programu wsparcia transformacji zakładów produkcyjnych przemysłu motoryzacyjnego w stronę neutralności emisyjnej – mówi Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych. Chodzi o wsparcie projektów zmniejszających zapotrzebowanie na energię w firmach, np. modernizację i przebudowę systemów dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, gazu i ciepła w przedsiębiorstwach,  modernizację systemów pomiarowych i kontrolnych, systemów oświetlenia budynków i terenów przemysłowych, powstawanie instalacji OZE na własne potrzeby firmy, czy poprawienie charakterystyki energetycznej budynków w przedsiębiorstwach – dodaje.

Zapewnienie energii dla transportu

Ważne jest również zapewnienie energii elektrycznej dla transportu. Transport odpowiada za 22,3% emisji gazów cieplarnianych w UE. W tym samochody osobowe emitują 12,8%, samochody dostawcze 2,5% a transport ciężarowy i autobusowy 5,6% gazów cieplarnianych. W tym kontekście szczególnie istotne jest  wprowadzenie systemu bezpośredniego wsparcia rozwoju infrastruktury ładowania – zarówno publicznej, jak i prywatnej.

Rozwój infrastruktury ładowania ma kluczowe znaczenie dla przyszłości elektromobilności w Polsce. U nas nadal barierą jest niewystarczająca infrastruktura przy autostradach i głównych drogach, a dodatkowo ładowarki są zbyt wolne. Najczęściej dysponują one mocą 50 kW, co przy obecnych standardach ładowania nowych samochodów znacząco spowalnia proces ładowania na trasie. Finansowe wsparcie inwestycji w stacje ładowania wpłynie na dynamiczny rozwój infrastruktury nie tylko pod względem ilościowym (liczba punktów ładowania) ale też jakościowym (większa moc ładowarek). Należy wziąć również pod uwagę umożliwienie ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych.

Koło zamachowe polskiej gospodarki

Motoryzacja jest drugim największym sektorem w przetwórstwie przemysłowym, charakteryzującym się silną proeksportowością i stabilnym wzrostem w ciągu ostatnich 20 lat. Odpowiada obecnie za 8% krajowego PKB. W 2022 r. działające w Polsce zakłady zwiększyły produkcję o 9,6% w porównaniu z 2021 r. Ze wszystkich fabryk według danych dostarczonych przez producentów wyjechało 420,1 tys. samochodów osobowych i lekkich dostawczych.

Bezpośrednio przy produkcji pojazdów, części i podzespołów zatrudnienie znajduje 200 tys. pracowników – ponad 7% wszystkich osób pracujących w całym przemyśle. Dodatkowo w sektorach powiązanych z motoryzacją pracuje kolejne 300 tys. osób.

Jeden z liderów eksportu

Często w danym regionie jest to największy pracodawca, a wynagrodzenia kształtują się powyżej średniej  w przemyśle. Motoryzacja jest również czołową branżą eksportową, której wartość przekracza 150 mld zł rocznie, a udział w całkowitym eksporcie polskiej gospodarki wynosi ok. 12%. Branża motoryzacyjna od lat przyciąga też znaczące inwestycje zagraniczne.

Sektor motoryzacyjny stoi obecnie przed szeregiem wyzwań, związanych między innymi z kryzysami trwającymi od roku 2020 wywołanymi przez pandemię Covid-19, brakiem komponentów do produkcji pojazdów, zaburzeniami w transporcie i logistyce oraz wojną w Ukrainie. Powoduje to wciąż niebezpieczne dla branży skutki w postaci załamania łańcuchów dostaw, wzrostu cen surowców i energii czy utrzymywania się wysokich stóp procentowych.

Potrzebne jest wspólne działanie wszystkich interesariuszy na rzecz zapewnienia dostępnej finansowo mobilności dla wszystkich obywateli oraz zapewnienia zrównoważonego procesu transformacji przemysłu motoryzacyjnego w kierunku neutralności emisyjnej, tak, aby uniknąć szokowego załamania tradycyjnego przemysłu przy zapewnieniu postępu technicznego i technologicznego przemysłu motoryzacyjnego w Polsce.

Zrównoważony rozwój

– Działania krajowe powinny objąć zarówno kwestie środowiskowe, takie jak wsparcie dekarbonizacji mobilności i przemysłu, wsparcie nabywania przez pracowników nowych kompetencji i kwalifikacji oraz wsparcie firm i pracowników w okresie znaczącego spadku obrotów spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, leżącymi poza wpływem przedsiębiorców. Niezwykle ważne jest, aby nowe regulacje, tak na poziomie unijnym, jak i polskim, uwzględniały konieczność zrównoważonego rozwoju, z korzyścią dla środowiska i utrzymaniem jakościowych miejsc pracy, wsparciem inwestycji w badania i rozwój oraz wsparciem dla innowacyjnych inwestycji produkcyjnych – dodaje Jakub Safjański.

Ważny jest też dialog pomiędzy przemysłem motoryzacyjnym i administracją, sektorem energetycznym, paliwowym, nauki, samorządami, MŚP i innymi niezbędnymi interesariuszami, aby zrozumieć wzajemne potrzeby i ograniczenia w celu zaproponowania optymalnych ścieżek rozwojowych dla Polski.

Konfederacja Lewiatan

Transformacja energetyczna to niższe koszty, bezpieczne dostawy i konkurencyjne firmy
14 kwietnia 2023

Transformacja energetyczna to niższe koszty, bezpieczne dostawy i konkurencyjne firmy

fot. materiały organizatora

Transformacja ku zielonej gospodarce to priorytetowa polityka Unii Europejskiej ostatnich lat. Dla przedsiębiorstw to wymóg naszych czasów, podyktowany ekologią i ekonomią. Korzyści biznesowych z przejścia na zieloną energię jest wiele. Wciąż brakuje jednak świadomości o wyzwaniach stojących przed polskimi firmami.

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan wspólnie z Europe Direct Kielce, Enterprise Europe Network (przy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.) oraz partnerami zorganizował konferencję „ABC transformacji energetycznej polskiego przemysłu: jak skutecznie poprawiać efektywność energetyczną?”. Podczas paneli i spotkań odbyły się dyskusje o procesach zmiany i ich skutkach dla biznesu. Wśród wniosków jest ten, że z transformacją energetyczną wiąże się wiele wyzwań dla polskich przedsiębiorstw.

Firmy skorzystają na transformacji energetycznej

Korzyści biznesowych z przejścia na zieloną energię jest wiele: przede wszystkim obniżenie kosztów energii oraz podniesienie efektywności energetycznej, ale także zapewnienie bezpieczeństwa dostaw i utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynkach europejskich i światowych.

Konferencję otworzył Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Podkreślił, że transformacja energetyczna jest „do wykonania natychmiast”. Dodał, że transformacja już się odbywa, a zależy na niej również konsumentom, którzy naciskają, żeby produkty były bardziej „zielone”. – Konsumenci i kontrahenci wymagają zielonych certyfikatów, zielonej energii. Transformacja już jest faktem – mówił Maciej Witucki.

Jak skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną

Moderatorem części panelowej dotyczącej tego, jak skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną i dlaczego warto, był Jakub Safjański, ekspert i dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu Lewiatana.

Eksperci podkreślali znaczenie i konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego jako początku drogi do podniesienia efektywności energetycznej i dalszego planowania samej transformacji. Bilans energetyczny pozwala na zaplanowanie efektywnej transformacji energetycznej dzięki analizie kosztów i oszczędności – to czasochłonny, ale konieczny etap zmiany. Mówili też o dostępnych już dziś rozwiązaniach technologicznych, o znaczeniu inwestowania w systemy zintegrowane np. fotowoltaika w połączeniu z magazynem ciepła.

fot. materiały organizatora

Tematem dyskusji podczas konferencji były też m.in. wyzwania dla przedsiębiorstw. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytania: Jak przygotować firmę na transformację, aby była skuteczna i kompleksowa? Jakie istnieją możliwości finansowania zielonej zmiany ze środków Unii Europejskiej i źródeł krajowych? Jakie kierunki obiera transformacja energetyczna w krajach członkowskich Unii Europejskiej?

Konferencja odbyła się 13 kwietnia w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Wydarzenie „ABC transformacji energetycznej polskiego przemysłu: jak skutecznie poprawiać efektywność energetyczną?” zorganizował Europe Direct Kielce, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Enterprise Europe Network (przy Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o wraz z Partnerami: Konfederacją Lewiatan, Polonez Plus Sp. z o.o., Bankiem BNP Paribas, Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal branżowy: WysokieNapiecie.pl.
Spotkanie było transmitowane w sieci – materiał jest dostępny tutaj.

fot. materiały organizatora
Ustawa wiatrakowa wykoślawiona poprawkami   [+MP3]
09 lutego 2023

Ustawa wiatrakowa wykoślawiona poprawkami [+MP3]

Zmiany wprowadzone przez Sejm w ustawie wiatrakowej przekreślą możliwość szybkiego rozwoju tego najtańszego sektora energetyki odnawialnej – uważa Konfederacja Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Sejm znowelizował ustawę wiatrakową. Zgodnie z nowymi przepisami turbiny wiatrowe będą mogły powstawać w odległości minimum 700 metrów od budynków mieszkalnych, przy spełnieniu szeregu dodatkowych warunków.

– Długo konsultowany projekt ustawy mający odblokować rozwój energetyki wiatrowej na lądzie, będący sam w sobie trudnym kompromisem, na ostatniej prostej został wykoślawiony poprawkami, dla których nie przedstawiono żadnych ocen skutków, które ze sobą niosą. A skutki te, w zgodnej ocenie większości ekspertów, w praktyce przekreślą możliwość szybkiego rozwoju tego sektora energetyki odnawialnej, czyli ustawa nie spełni swojej roli – komentuje Jan Ruszkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Tu nie chodzi o jakiś spór ideologiczny pomiędzy zwolennikami takich czy innych technologii. Od tego, czy zdołamy nadrobić ogromną lukę inwestycyjną i zaczniemy na poważnie sprzyjać i rozwijać energetykę odnawialną,  czy zaczniemy energicznie dekarbonizować energetykę, zależą nie tylko ceny prądu dla gospodarstw domowych i samorządów. Koszt energii i jej tzw. ślad węglowy przesądzi i to długofalowo o konkurencyjności a więc możliwości rozwoju gospodarki.

– Wszyscy duzi inwestorzy, z dowolnej branży, planując budowę nowych zakładów produkcyjnych, już dziś jako główne kryteria wyboru miejsca dla swoich inwestycji wymieniają jednym tchem: stabilność regulacyjną i dostęp do zielonej energii. W równej mierze dotyczyć to będzie małego i średniego biznesu. Jesteśmy gospodarką łańcucha dostaw, ale to się katastrofalnie zmieni, gdy produkcja oparta na drogiej energii z dużym śladem węglowym, będzie chciała konkurować na rynku europejskim, gdzie u wszystkich naszych sąsiadów energia będzie tańsza, zielona i uniezależniona od dostaw ze wschodu – dodaje Jan Ruszkowski.

– Osiągnięcie w jak najkrótszym czasie neutralności emisyjnej przez zakłady produkcyjne w Polsce jest warunkiem pozostania polskiego przemysłu motoryzacyjnego w europejskich łańcuchach wartości. Będzie to krytycznie ważne w procesach decyzyjnych dotyczących przyszłych nakładów inwestycyjnych – podkreśla Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych. Wynika to wprost z niekorzystnego z punktu widzenia emisyjności polskiego miksu energetycznego oraz rosnących ambicji europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, aby jak najszybciej osiągnąć neutralność emisyjną w procesach produkcji pojazdów. Bez znaczącego zmniejszenia śladu węglowego, Polska może utracić inwestycje, transfer technologii i nie utrzyma wysokiej jakości miejsc pracy – dodaje Paweł Wideł.

Konfederacja Lewiatan