Rekordowe zyski firm. W tym roku już tak dobrze nie będzie
24 marca 2022

Rekordowe zyski firm. W tym roku już tak dobrze nie będzie

Biznes odrobił straty z 2020 r. z nawiązką. O 23,5% wzrosły przychody przedsiębiorstw w 2021 r. Nominalnie wynik finansowy brutto zwiększył się o ponad 85%, a netto o ponad 90%. W tym roku, ze względu na wojnę w Ukrainie, wyniki finansowe firm nie będą już tak dobre.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Na tak dobre wyniki miało wpływ kilka czynników. Przede wszystkim rządowa pomoc skierowana do firm w 2020 r. pozwoliła wielu przedsiębiorstwom w znaczący sposób złagodzić skutki pandemii. Firmy nie zredukowały zatrudnienia ani płac, dzięki czemu miały znacznie lepszą pozycję startową w momencie gdy zaczynało się luzowanie obostrzeń, a co za tym idzie rozpędzała się konsumpcja. To właśnie ten popyt spowodował, że firmy nie nadążały z produkcją dóbr i świadczeniem usług.

Skoro występowała na rynku znaczna luka między podażą i popytem, przy jednoczesnych problemach z importem surowców i towarów, ceny zaczęły wzrastać. Zarówno te dla producentów jak i konsumentów. To właśnie szybki wzrost cen spowodował, że przedsiębiorstwa nominalnie zarobiły znacznie więcej niż w poprzednich latach.

Dodatkowo biznes działając w stanie ciągłej niepewności, np. co do dalszych obostrzeń lub braku odbudowania łańcuchów dostaw, próbował odrobić straty z 2020 r. Dane GUS pokazują, że z niemałym sukcesem. Rentowność prowadzenia działalności w 2021 r. była najwyższa od dwóch dekad i wynosiła 5,6%. Innymi słowy tyle wynosiła średnia marża przedsiębiorstwa działającego w Polsce.

W rozbiciu na poszczególne branże, rentowności prowadzenia działalności we wszystkich badanych gałęziach gospodarki powróciły lub przewyższały wartość sprzed 2020 r. Najbardziej rentowne okazało się budownictwo (7,8%) niesione niskimi stopami procentowymi oraz dostępnością kredytów na rynku. Jednocześnie to ta branża będzie w tej chwili jedną z głównych, która doświadczy miejmy nadzieję przejściowych trudności, związanych z odpływem pracowników z Ukrainy, a także zacieśnianiem polityki monetarnej, a co za tym zmniejszonym popytem na kredyty.

Niestety niepewność jaką przyniosła wojna w Ukrainie może poważnie zachwiać rozwojem polskich firm i w 2022 r. będziemy po raz kolejny obserwować spadki przychodów i rentowności.

Konfederacja Lewiatan