Plan Odbudowy Ukrainy – oferta dla biznesu
26 kwietnia 2024

Plan Odbudowy Ukrainy – oferta dla biznesu

W kwietniu 2024 r. Komisja Europejska zatwierdziła Plan Odbudowy Ukrainy przygotowany przez rząd tego kraju.

Stał on się podstawą uruchomienia pierwszych płatności KE w ramach „Ukraine Facility”, tj. 50 mld euro na rzecz wsparcia funkcjonowania i odbudowy tego kraju w latach 2024-2027.

Istotne dla naszych przedsiębiorstw, z punktu widzenia ich potencjalnego zaangażowania w projekty finansowane z tych środków, są jego części przeznaczone na inwestycje w Ukrainie i pomoc techniczną.

Plan Odbudowy Ukrainy/ Ukraine Recovery Plan

Środkami tymi dysponować będę wybrane europejskie instytucje finansowe, a w przypadku Polski będzie to Bank Gospodarstwa Krajowego i na jego stronach już wkrótce można będzie znaleźć informacje na temat możliwości i warunków udziału w planowanych przedsięwzięciach w Ukrainie.

Równocześnie opublikowany został już oryginalny Plan Odbudowy Ukrainy/ Ukraine Recovery Plan, przygotowany przez władze tego kraju. Można tam znaleźć listy wybranych projektów w kilkunastu preferowanych obszarach inwestowania w odbudowę Ukrainy. Link do Planu tutaj.

W załączeniu poniżej skrót prezentacji Planu w pdf (ten materiał uzyskany został dzięki uprzejmości kierownictwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej – dziękujemy!).

Skrót prezentacji Planu Odbudowy Ukrainy – ENG

Grupa do spraw współpracy z Ukrainą – zapraszamy firmy członkowskie
24 kwietnia 2024

Grupa do spraw współpracy z Ukrainą – zapraszamy firmy członkowskie

Zachęcamy przedstawicieli naszych firm członkowskich do uczestnictwa w pracach nowo tworzonej grupy ds. współpracy z Ukrainą. Jej zadaniem będzie informowanie o możliwych formach i zasadach współdziałania z ukraińskimi partnerami.

Proponujemy stworzenie w ramach Konfederacji Lewiatan grupy ds. współpracy z Ukrainą i zapraszamy do uczestnictwa w jej pracach wszystkich zainteresowanych z naszych firm członkowskich.

Zespół zadaniowy na rzecz Ukrainy (Task Force Ukraina)

Od połowy 2022 roku działa w Lewiatanie Zespół ds. współpracy z Ukrainą (Task Force Ukraina – TF4U). W dotychczasowej pracy koncentrowaliśmy się na kilku formach tej współpracy, w szczególności z partnerskimi organizacjami ukraińskimi: współorganizowaniem z nimi spotkań i konferencji, wspieraniem procesu ich współpracy z instytucjami unijnymi i ich członkostwa w BusinessEurope (prezydent Maciej Witucki jest wiceprezydentem BE ds. współpracy z Ukrainą).

W ubiegłym roku na stronie internetowej Lewiatana uruchomiliśmy podstronę poświęconą Ukrainie, na której zamieszczamy najistotniejsze bieżące informacje, propozycje udziału w nadchodzących wydarzeniach polsko-ukraińskich i oferty potencjalnej współpracy dla firm polskich z partnerami z Ukrainy.

Odpowiadamy na apele o szersze działania na rzecz współpracy z Ukrainą

W tym czasie spotykaliśmy się nieraz z apelami ze strony niektórych z naszych członków o poszerzenie form naszego działania na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej. Przed podejmowaniem tego typu działań powstrzymywała nas do tej pory niestabilna militarnie i trudna do przewidzenia sytuacja gospodarcza Ukrainy.

Obecnie zmieniają się okoliczności – przede wszystkim w marcu 2024 r. Komisja Europejska uruchomiła fundusz wsparcia dla Ukrainy w kwocie 50 mld euro na lata 2024-2027, którego istotną częścią są fundusze na wsparcie inwestycji (około 7 mld euro) oraz na pomoc techniczną (około 4 mld euro). Istnieją realne możliwości uczestnictwa polskich firm w realizacji finansowanych z nich projektów. W dniu 18 kwietnia 2024 odbyła się w Brukseli konferencja poświęcona tej kwestii. Pojawiły się ostatnio również konkretne inicjatywy ze strony Stanów Zjednoczonych, w szczególności US AID, które mogą zaowocować wsparciem aktywniejszych form działania na rzecz współpracy polskich firm z Ukrainą.

W związku z tym chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych naszych członków do włączenia się do grupy ds. współpracy z Ukrainą. Bardziej szczegółowe dookreślenie i ewentualne rozszerzenie form działania grupy nastąpiłoby po jej uformowaniu.

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie maila do dr. Andrzeja Rudki, koordynatora projektu TF4U na adres arudka@lewiatan.org.

Integracja Ukrainy z jednolitym rynkiem UE będzie wyzwaniem
19 kwietnia 2024

Integracja Ukrainy z jednolitym rynkiem UE będzie wyzwaniem

Komisja Europejska wraz z belgijską prezydencją Rady Unii Europejskiej oraz ukraińskim rządem zorganizowała konferencję na temat przyszłej odbudowy Ukrainy, jej integracji z Unią Europejską, a także możliwości zaangażowania biznesu w te procesy.

– Musimy kontynuować nasze wsparcie dla Ukrainy. Powinniśmy też już teraz rozpocząć merytoryczną dyskusję na temat integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem UE – powiedział Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, podczas konferencji „Ukraine’s Future Summit w Brukseli.

W wydarzeniu 18 kwietnia wzięło udział ponad 500 przedstawicieli rządu, instytucji unijnych oraz środowisk biznesowych, w tym m.in. minister spraw zagranicznych Belgii i unijny komisarz ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia.

Prezydent Lewiatana: najważniejsze wsparcie militarne dla Ukrainy

Jednym z prelegentów wydarzenia był prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, który zaprezentował perspektywę biznesu na przyszłe wyzwania związane z odbudową Ukrainy i jej integracją z Unią Europejską.

– Najważniejsza obecnie jest kontynuacja wsparcia militarnego dla Ukrainy. Jednocześnie powinniśmy już teraz rozpocząć dyskusję na temat integracji Ukrainy z unijnym rynkiem. Konkurencyjność ukraińskiej gospodarki jest ogromna i dlatego też musimy jak najszybciej zacząć rozmawiać o tym, jak włączyć ją do unijnego rynku wewnętrznego. Miejsce Ukrainy jest w Europie – powiedział Maciej Witucki.

Jak podkreślali prelegenci, odbudowa Ukrainy wymaga ogromnych inwestycji i środki publiczne nie będą w stanie w pełni pokryć wysiłków na rzecz odbudowy i modernizacji tego kraju. Istotna będzie rola biznesu, który potrzebuje odpowiedniego wsparcia i gwarancji ze strony rządów, aby inwestować w Ukrainie. W tym kontekście omówiony został unijny Instrument na rzecz Ukrainy w wysokości 50 mld euro, który zakłada nowe mechanizmy inwestycyjne wspierające mobilizację dodatkowego finansowania ze strony europejskich instytucji finansowych i sektora prywatnego.

Odbudowa Ukrainy – 486 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady

Według oceny Banku Światowego z lutego 2024 r. odbudowa Ukrainy będzie kosztować 486 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady. Pomimo trudnych wojennych okoliczności ukraińska gospodarka odnotowała w 2023 roku wzrost na poziomie 5%. Świadczy to z jednej strony o niezwykłej odporności Ukrainy, a z drugiej o możliwościach, jakie posiada ukraińska gospodarka.

O potencjale gospodarki Ukrainy mówiła dyrektorka generalna Unii Ukraińskich Przedsiębiorców (SUP) Kateryna Glazkova. – Nie tylko Ukraina potrzebuje UE, ale Europa potrzebuje także Ukrainy. W UE istnieje duże zapotrzebowanie na technologie wojskowe, usługi informatyczne, artykuły rolno-spożywcze, produkty farmaceutyczne i cenne metale ziem rzadkich, które dostarczyć może Ukraina. Jestem optymistką i jestem pewna, że po zwycięstwie Ukrainy cena wejścia na nasz rynek będzie znacznie wyższa, dlatego zachęcam do inwestycji już teraz. Rozumiem, że europejskie firmy chcą mieć pewność przyszłości i potrzebują wiarygodnych partnerów, aby inwestować. SUP jest gotów, aby stać się pomostem pomiędzy ukraińskim i europejskim biznesem. – powiedziała Glazkova podczas swojego wystąpienia.

Organizatorzy zapowiedzieli kolejne edycje wydarzenia „Ukraine’s Future Summit” w celu stworzenia platformy do dyskusji pomiędzy administracją publiczną i biznesem na temat możliwości oraz wyzwań związanych z odbudową Ukrainy i jej modernizacją.

Konfederacja Lewiatan była reprezentowana również przez Kingę Grafę, Andrzeja Rudkę i Luanę Żak.

 

XIX Międzynarodowe Forum „Polsko-Ukraińskie Dni Biznesu”
11 kwietnia 2024

XIX Międzynarodowe Forum „Polsko-Ukraińskie Dni Biznesu”

Wszyscy zainteresowani rozwojem swojego biznesu i nawiązywaniem kontaktów biznesowych w kontekście polsko-ukraińskiej współpracy, zaproszeni są do udziału w XIX Międzynarodowym Forum "Polsko-Ukraińskie Dni Biznesu", które odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. w Warszawie.

Tegoroczne forum skupi się na następujących tematach:

  • Przyszłość handlowej i gospodarczej współpracy między polską a Ukrainą przez pryzmat wyzwań geopolitycznych na świecie, sytuacji na granicy i rosnących wydatków na obronność.
  • Jak towary podwójnego zastosowania i rozwój wspólnych przedsiębiorstw w sektorze wojskowo-przemysłowym zmienią strukturę stosunków handlowo-gospodarczych oraz strategie obrony i bezpieczeństwa naszych krajów?
  • Finanse, instrumenty finansowe i ubezpieczenia ryzyk handlowych oraz projektów inwestycyjnych w sektorze obronnym: perspektywy i wyzwania.

Organizatorzy: Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce oraz Grupa Prawnicza EUCON.

Pod patronatem: Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej; PAIH

Współorganizator: Business Centre Club

Partnerzy informacyjni: Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich w Ukrainie oraz Diia Business Warszawa.

Program i szczegóły wydarzenia dostępne tutaj.

Spotkanie z Komisarzem Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego
09 kwietnia 2024

Spotkanie z Komisarzem Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego

Prezydenci Konfederacji Lewiatan i niemieckiej organizacji pracodawców BDA spotkali się z Komisarzem UE do spraw rynku wewnętrznego i usług. Tematem rozmów była konkurencyjność europejskiej gospodarki, wyzwania biznesu związane z wdrożeniem Zielonego Ładu oraz priorytety dla nowej Komisji Europejskiej.

Prezydent Lewiatana Maciej Witucki i prezydent BDA Rainer Dulger spotkali się 8 kwietnia w Brukseli z Thierrym Bretonem, komisarzem UE ds. rynku wewnętrznego i usług. Podczas spotkania omówiono wyzwania dla konkurencyjności europejskiej gospodarki, wskazując na konieczność wprowadzenia konkretnych działań, które zwiększą atrakcyjność prowadzenia biznesu w UE. Niezwykle istotna w tym kontekście będzie realizacja zapowiedzi szefowej Komisji Europejskiej dotycząca redukcji obciążeń sprawozdawczych dla firm o 25 proc.

O Zielonym Ładzie z Thierrym Bretonem

Tematem rozmów była również przyszłość Zielonego Ładu, którego realizacja stanowi dla europejskich firm duże wyzwanie – nowa Komisja Europejska powinna opracować nową politykę przemysłową, która ułatwi transformację klimatyczną bez pogarszania konkurencyjności europejskiego biznesu. Prezydenci obu organizacji zaprezentowali również priorytety biznesu dla nowego gabinetu KE.

Rozmowy o rozwoju relacji europejskich i ukraińskich przedsiębiorstw

Spotkanie było również okazją do rozmów na temat wsparcia Ukrainy oraz rozwoju relacji między europejskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami. Maciej Witucki, jako wiceprezydent BusinessEurope i specjalny wysłannik tej organizacji ds. współpracy z Ukrainą, podkreślił także konieczność wsparcia Ukrainy przez UE, w tym również znaczenie współpracy pomiędzy ukraińskimi i europejskimi przedsiębiorstwami.

Od początku wojny Lewiatan jest mocno zaangażowany w rozwój relacji między biznesem z Ukrainy i UE, w tym za współpracę z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami ukraińskich przedsiębiorców i pracodawców.

Zaproszenie na konferencję nt. inwestycji w Ukrainie
04 kwietnia 2024

Zaproszenie na konferencję nt. inwestycji w Ukrainie

Konferencja „Ukraine’s Future Summit - Investing in Tomorrow's Potential” obędzie się 18 kwietnia 2024 r. w Brukseli (Centre Royal Gaulois).

Spotkanie dotyczyć będzie uruchomienia Ram Inwestycyjnych UE dla Ukrainy (Ukraine Investment Framework) w ramach II filaru Instrumentu na rzecz Ukrainy o wartości €6,97 mld. Jest on częścią uruchomionego właśnie  Ukraine Facility w kwocie €50 mld.

W programie konferencji przewidziany jest udział przedstawicieli KE, EBI oraz rządu Ukrainy, którzy będą odpowiedzialni za wdrażanie II filaru Instrumentu na rzecz Ukrainy, będącego narzędziem inwestycyjnym. Korzystać z niego będzie mógł sektor prywatny państw UE, zatem jest to wydarzenie szczególnie wartościowe dla polskich firm zainteresowanych udziałem w procesie odbudowy i modernizacji Ukrainy.

Prezydent Lewiatana Maciej Witucki będzie jednym z panelistów konferencji.

Rejestracja odbywa się pod linkiem: Ukraine’s Future Summit 2024 Registration (ebsummits.eu)

Zobacz program spotkania

Rozmowy o strategii migracyjnej z wiceszefem MSWiA
28 marca 2024

Rozmowy o strategii migracyjnej z wiceszefem MSWiA

Dobre zarządzanie migracjami zarobkowymi umożliwiające skuteczne pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników z zagranicy ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Temu zagadnieniu poświęcone było spotkanie z wiceministrem Maciejem Duszczykiem.

W siedzibie Lewiatana odbyło się spotkanie przedstawicieli i członków naszej organizacji z Maciejem Duszczykiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uczestnicy omawiali między innymi kwestie:

  • prac resortu nad nową strategią migracyjną
  • roli pracodawców w zarządzaniu migracją zarobkową do Polski
  • zmian dotyczących obywateli Ukrainy korzystających z ochrony czasowej w Polsce.

Przed nami szereg wyzwań dotyczących integracji cudzoziemców w Polsce, dostosowania systemu administracyjnego do aktualnej sytuacji migracyjnej oraz usprawnienia procedur legalizujących pobyt cudzoziemców. Z perspektywy pracodawców kluczowym jest stworzenie efektywnych mechanizmów, które umożliwią szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku pracy i rekrutacje specjalistów zza granicy w przypadku braków kadrowych w określonych sektorach – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka ds. zatrudnienia w Konfederacji Lewiatan.

MSWiA pracuje nad nową strategią migracyjną Polski

Z wiceministrem Maciejem Duszczykiem rozmawialiśmy o tych wyzwaniach. Tematem rozmowy była też przyszła strategia migracyjna Polski, nad którą aktualnie pracuje resort i jej założenia. W kontekście migracji zarobkowej kluczowe jest, aby dostępne mechanizmy umożliwiały monitorowanie zapotrzebowania na pracowników w określonych sektorach.

Zanim natomiast otworzymy polski rynek pracy na pracowników zagranicznych i nowe kierunki migracji zarobkowej, powinniśmy przywrócić kontrolę nad procesem legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Obecnie jednym z największych wyzwań jest długość oczekiwania na uzyskanie zezwolenia na pobyt oraz zróżnicowanie wymagań urzędów wojewódzkich co do dokumentów w zależności od lokalizacji.

Jak zapowiedział wiceminister, nowy elektroniczny system obsługi cudzoziemców powinien znacznie skrócić czas oczekiwania na decyzję i zautomatyzować proces legalizacji pobytu.

Raport nt. głównych wyzwań Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej
22 grudnia 2023

Raport nt. głównych wyzwań Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej

fot. EC - Audiovisual Service

W grudniu 2023 ukazał się raport ’Stronger Together: Present and Future Challenges on Ukraine’s Road to EU Integration’, przygotowany wspólnie przez Polski Instytut Ekonomiczny oraz Centrrm Strategii Gospodarczej Ukrainy.

Wskazuje on na główne wyzwania stojące przed Ukrainą: krótkoterminowe (zapewnienie stabilnych źródeł finansowania, zwłaszcza na zbrojenia), średniookresowe (przezwyciężenie problemów infrastrukturalnych i przyciąganie inwestycji) i długofalowe (wprowadzenie reform i budowa silnych instytucji, które zapewnią rozwój społeczno-gospodarczy państwa), które stoją na jej drodze do akcesji w Unii Europejskiej.

Raport dostępny jest tutaj

Decyzja Rady Europejskiej o rozpoczęciu negocjacji z Ukrainą
15 grudnia 2023

Decyzja Rady Europejskiej o rozpoczęciu negocjacji z Ukrainą

fot. European Union

W dniu 14 grudnia 2023 Rada Europejska zatwierdziła konkluzje w sprawie rozszerzenia UE z dnia 12 grudnia 2023 r.

Na podstawie przygotowanego przez Komisję pakietu rozszerzeniowego z 8 listopada 2023 r. Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą (i Mołdową), po przyjęciu przez Radę odpowiednich ram negocjacyjnych, najprawdopodobniej do końca 1go kwartału 2024. Informuje o tym Konkluzje Rady Europejskiej z 15 grudnia 2023.

Jak zapobiec brakom leków w Unii Europejskiej?
25 maja 2023

Jak zapobiec brakom leków w Unii Europejskiej?

Od dłuższego czasu Konfederacja Lewiatan wspólnie z Krajowymi Producentami Leków mówi o potrzebie wsparcia produkcji substancji czynnych w Unii Europejskiej.

Według aktualnych danych aż 80% substancji czynnych stosowanych w Europie i około 40% gotowych leków sprzedawanych w Europie pochodzi z Chin oraz Indii. Częściowa utrata zdolności do samodzielnej produkcji substancji czynnych jest potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego w Unii Europejskiej. Widać to szczególnie w kontekście pandemii COVID-19, która w niektórych państwach członkowskich UE doprowadziła do sytuacji, w której brakowało podstawowych leków. Dlatego niezbędnym jest interwencja na poziomie unijnym, żeby przywrócić zdolności produkcyjne w państwach członkowskich.

Na szczęście problem ten jest dostrzegalny przez rządy państw członkowskich UE. W dokumencie przygotowanym przez rząd belgijski i wspartym przez 18 państw członkowskich, w tym Polskę, zaproponowany został pomysł stworzenia instrumentu legislacyjnego dotyczącego leków krytycznych. Miałby on działać na podobnej zasadzie co Chips Act i Critical Raw Materials Act, których celem jest zwiększenie udziału w rynku europejskim półprzewodników i kluczowych surowców.

Propozycję aktu dot. leków krytycznych należy postrzegać jako zestaw narzędzi składający się z różnych instrumentów i rozumieć ją jako uzupełnienie europejskiego przeglądu prawodawstwa farmaceutycznego. Jednym z narzędzi miałoby być stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego dla produkcji substancji czynnych. Należy pamiętać, że koszt wdrożenia produkcji pojedynczej substancji czynnej szacowany jest na 50-180 mln euro, a czas wdrożenia to od 3 do 6 lat. Trudno wyobrazić sobie realizację tego rodzaju inwestycji bez odpowiednich instrumentów wsparcia na poziomie unijnym.

Konfederacja Lewiatan będzie dalej zabiegać o poparcie dla tego zagadnienia. Liczymy, że tak szerokie poparcie państw członkowskich skłoni Komisję Europejską do przygotowania projektu aktu legislacyjnego.


Kacper Olejniczak, ekspert Lewiatana

Komentarz dla majowego wydania Brussels Headlines, newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan