Rada E-commerce w Konfederacji Lewiatan
24 stycznia 2020

Rada E-commerce w Konfederacji Lewiatan

23 stycznia br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady E-commerce w Konfederacji Lewiatan.

Uroczystość rozpoczęły wystąpienia Henryki Bochniarz, przewodniczącej Rady Głównej Konfederacji Lewiatan oraz Grzegorza Baczewskiego, dyrektora generalnego. Podkreślili oni rolę e-commercu jako rosnącej siły i ważnego segmentu rynku krajowego.

Przedsięwzięcia w obszarze e-commerce i kluczowych projektach Lewiatana w tym zakresie omówili opiekunowie Rady: Dominik Gajewski oraz Aleksandra Musielak.

W toku dyskusji założyciele wymienili poglądy na temat celów i kierunków działania Rady.
Rada stawia sobie ambitne cele:
– działania na rzecz rozwoju handlu elektronicznego,
– działania na rzecz likwidacji barier prawnych i wprowadzenia uproszczeń w handlu on-line
– promocja najlepszych praktyk w zakresie zakupów on-line
– rozwój relacji z administracją w Polsce i Europie
– organizowanie wydarzeń na rzecz upowszechnienia działań przedsiębiorców e-commerce oraz ich produktów i usług.

Na spotkaniu dokonano również wyboru Prezydium Rady. Liderem Logistyki w Radzie E-commerce w Konfederacji Lewiatan została firma DHL Parcel sp. z o.o. Liderem Platform w Radzie E-commerce w Konfederacji Lewiatan został firma Google Polska sp. z o.o.

Konfederacja Lewiatan

Firmy apelują o więcej czasu na wdrożenie nowych struktur JPK _VAT
24 stycznia 2020

Firmy apelują o więcej czasu na wdrożenie nowych struktur JPK _VAT

• Od 1 kwietnia br. dla dużych firm, a od 1 lipca dla mikro, małych i średnich, ma wejść w życie obowiązek zastąpienia deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-7K oraz pliku JPK_VAT strukturami podatkowymi JPK_V7M i JPK_V7K.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan przedsiębiorstwa nie są w stanie w tak krótkim okresie implementować nowych, skomplikowanych przepisów.
• Pracodawcy apelują więc o odroczenie wejścia w życie nowego obowiązku o co najmniej 9 miesięcy, tj. do: 1 stycznia 2021 r.

JPK_V7M /V7K to nowa, skomplikowana struktura, która wbrew powszechnie panującemu przekonaniu dotyczy nie tylko połączenia JPK_VAT z formularzem deklaracji VAT, ale przede wszystkim wymusza dokonanie przez wszystkie przedsiębiorstwa (duże i małe) czasochłonnej i wielowymiarowej analizy w obszarze grup produktów i usług, typów (procedur) transakcji oraz typów dokumentów w celu oznaczenia ich w systemach księgowych w nowy, niespotykany wcześniej sposób. Wymusza zmianę istniejących procesów, schematów księgowych, a w niektórych przypadkach nawet wprowadzenie zupełnie nowych procesów, aby uzyskać z systemów księgowych wymagane dane i informacje.

– Duże przedsiębiorstwa na wprowadzenie nowej struktury mają zaledwie dwa miesiące. I muszą to zrobić równocześnie ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2019 rok, przygotowania rocznego rozliczenia CIT, a także deklaracji dotyczącej podatku u źródła i podatku od nieruchomości. Co więcej, implementacja nowej struktury V7M /V7K musi zostać wykonana przez przedsiębiorstwa równocześnie z kolejną, skomplikowaną implementacją przepisów VAT – tj. przepisów wprowadzających nową matrycę VAT. To oznacza ogromne obciążenie firm pracami związanymi z wdrożeniem przepisów wprowadzających skomplikowane zmiany w systemach księgowych. Dlatego apelujemy o odroczenie nowego obowiązku o co najmniej 9 miesięcy – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Za odroczeniem terminu wejścia w życie nowego obowiązku przemawia brak ostatecznej jego struktury, skomplikowanie procesu i złożoność systemów, brak objaśnień resortu finansów i wiedzy jak interpretować niektóre pola nowej struktury, konieczność raportowania informacji, które dotychczas nie były przekazywane, równoległe wdrażanie innych obowiązków, czy niewydolność działów finansowych firm ze względu na prace związane z zamknięciem roku, rozliczeniem podatku CIT.

Konfederacja Lewiatan

Stanowisko Lewiatana wobec projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
24 stycznia 2020

Stanowisko Lewiatana wobec projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

W nawiązaniu do przekazanego w dniu 21.01.2020, do konsultacji nowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycje konkretnych zmian zapisów.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz stanowisko
KL/26/11/AG/2020
Konsultacje dotyczące dostosowania polskiego prawa do wymogów Aktu o cyberbezpieczeństwie – stanowisko Lewiatana
24 stycznia 2020

Konsultacje dotyczące dostosowania polskiego prawa do wymogów Aktu o cyberbezpieczeństwie – stanowisko Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji konsultacji założeń dostosowania polskiego prawa do wymogów Aktu o cyberbezpieczeństwie (pismo resortu cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r.), Konfederacji Lewiatan przedstawia swoje stanowisko.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz stanowisko
KL/25/10/AM/2020
Bez wysokich kar nie wyeliminujemy oszustw z rynku wyrobów budowlanych
23 stycznia 2020

Bez wysokich kar nie wyeliminujemy oszustw z rynku wyrobów budowlanych

• Bez kar w wysokości adekwatnej do „korzyści” z oszustwa i strat nabywców nie uda się wyeliminować z rynku wyrobów budowlanych nieuczciwych firm, które wprowadzają w błąd klientów.
• Dlatego dobrze się stało, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za wielokrotne wprowadzanie na rynek nieprawidłowych wyrobów, nałożył na firmę Yetico karę w wysokości prawie 50 mln zł – uważa Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, członek Konfederacji Lewiatan.

Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych polegających na wprowadzaniu konsumentów w błąd, co do parametrów 4 rodzajów płyt styropianowych UOKiK nałożył na Yetico prawie 50 mln zł kary (49 745 460 zł). To sankcja za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.

– Oszuści muszą być usuwani z rynku wyrobów budowlanych ponieważ stanowią nieuczciwą konkurencję dla rzetelnych producentów, a także narażają na straty klientów, którzy ponoszą wyższe koszty eksploatacji domu czy mieszkania – mówi Jeremi Mordasewicz, prezes zarządu Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Specjalistyczny nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych sprawują organy nadzoru budowlanego. Najważniejsze działanie w tym obszarze, to badanie parametrów technicznych wyrobów budowlanych. Zgodnie z prawem (unijnym i polskim) producent ma obowiązek zadeklarować, jakie parametry posiada jego wyrób. Niestety, ok 30 % wyrobów budowlanych oferowanych na polskim rynku nie spełnia deklarowanych wartości. Obserwując rynek można zauważyć trzy grupy producentów:

– rzetelnych, oferujących wyroby o parametrach zgodnych z deklaracją,
– producentów, których wyroby są niezgodne z deklaracją, ale nieprawidłowości są relatywnie niewielkie. A najważniejsze, że w zasadzie niezgodności nie są zamierzone, wynikają z niedostatecznej kontroli procesu wytwórczego, czy niewłaściwych surowców. Oczywiście, mimo braku oszukańczych intencji, nie zwalnia to producentów z odpowiedzialności,

– producenci, którzy świadomie produkują wyroby o zaniżonych parametrach, co pozwala im znacząco obniżyć koszty produkcji – mieć większe zyski.
Przykładem niech będą płyty styropianowe, gdzie skala nieprawidłowości (niezgodności parametrów z deklarowanymi) od lat utrzymuje się na poziomie ok. 60 %. Producent, który zamierza mieć dodatkowe „korzyści” zmniejsza ilość surowca.

Jeżeli producent deklaruje współczynnik przewodzenia ciepła w wysokości 0,042 W/mK, a w rzeczywistości jest 0,047 W/mK, to można szacować, że zmniejszył udział surowca o ok. 4 kg +/- 0,5 kg/m3.

Jeżeli producent deklaruje naprężenie ściskające 120kPa, a rzeczywistości jest 73,7 kPa, to znaczy, że zaoszczędził ok. 6 kg +/- 0,5 kg/m3.

To były przykłady ekstremalne, na rynku obserwowany poziom oszustwa na surowcu wynosi: od 1 kg/m3 do 3 kg/m3 i więcej. Ale dla poniższych wyliczeń przyjęto zmniejszony udział surowca tylko o 1 kg/m3 i średni koszt 1 kg surowca: 7 zł. Oznacza to:
– dla średniej wielkości producenta „rozmijającego” się z własnymi deklaracjami. Produkcja na poziomie 400 tys. m3 razy 7 zł „oszczędności” na surowcu (1 kg na m3) daje dodatkowy zysk w wysokości 2,8 mln zł rocznie.
– dla dużego producenta „rozmijającego” się z własnymi deklaracjami. Produkcja 1 mln m3 razy 7 zł „oszczędności” na surowcu (1 kg na m3) daje dodatkowy zysk w wysokości 7 mln zł rocznie.

Nieprawidłowe wyroby, w przypadku styropianu oznaczają dla użytkowników większe zużycie energii do ogrzewania, czyli wyższe koszty eksploatacji. Czyli dodatkowe „zyski” producenta finansują końcowi nabywcy, użytkownicy. Ale powszechność nieprawidłowych wyrobów oznacza także nieuczciwą konkurencję z rzetelnymi producentami, którzy nie mogą uczciwie obniżyć kosztów. Utrzymujący się wysoki poziom oszustw może spowodować wypieranie rzetelnych producentów z rynku.

Nadzór budowlany bada wyroby, wyniki są publicznie znane, ale bez znaczącego podniesienia wysokości kar pieniężnych, sytuacja się nie zmieni. Dzisiaj średnia kara orzekana przez organy nadzoru budowlanego wynosi ok. 15 tys. złotych. Trzeba ją porównywać z „korzyściami” producentów i stratami użytkowników.

– Dlatego, bardzo dobrze się stało, że UOKiK uznał, iż wielokrotne wprowadzenie na rynek nieprawidłowych wyrobów jest naruszaniem zbiorowych interesów konsumentów i orzekł karę w wysokości blisko 50 mln złotych – mówi Ryszard Kowalski, ekspert interesu publicznego.

– Nieprawdziwe informacje o istotnych parametrach płyt styropianowych mogły narazić osoby, które ocieplały swoje domy, na konkretne straty np. wysokie rachunki za ogrzewanie czy koszty demontażu wadliwego produktu – powiedział, ogłaszając decyzję Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z informacji podanych przez przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że powtarzające się przypadki danego producenta wprowadzania na rynek nieprawidłowych materiałów będą zgłaszane do UOKiK. Tylko spowodowanie, że oszukiwanie nie będzie się opłacać ukróci ten proceder.

Konfederacja Lewiatan

Postulat odroczenia w czasie wejścia w życie planowanych zmian mających na celu zastąpienia deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-7K oraz pliku JPK_VAT nowymi strukturami
23 stycznia 2020

Postulat odroczenia w czasie wejścia w życie planowanych zmian mających na celu zastąpienia deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-7K oraz pliku JPK_VAT nowymi strukturami

W nawiązaniu do planowanego zastąpienia deklaracji podatkowych VAT-7 i VAT-7K oraz pliku JPK_VAT nowymi strukturami: JPK_V7M i JPK_V7K, dla dużych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2020 r., a dla mikro, małych i średnich od 1 lipca 2020 r., Konfederacja Lewiatan przedstawia postulat odroczenia w czasie wejścia w życie planowanych zmian.

Konfederacja Lewiatan

Pobierz stanowisko
KL/23/9/PP/2020
Jacek Krawczyk kandydatem na stanowisko przewodniczącego EKES
22 stycznia 2020

Jacek Krawczyk kandydatem na stanowisko przewodniczącego EKES

Grupa Pracodawców EKES poparła dzisiaj kandydaturę Jacka Krawczyka na stanowisko przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno -Społecznego. Uzyskał on 70 proc. głosów.

Nowy przewodniczący EKES zostanie wybrany 27 października, na pierwszej sesji plenarnej komitetu w nowym skladzie. Jego mandat obejmie połowę 5-letniej kadencji, czyli potrwa do kwietnia 2023 roku.

Wcześniej Jacek Krawczyk, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, otrzymał poparcie pracodawców i związkowców, członków Rady Dialogu Społecznego.

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, aktywnie uczestniczy on w pracach Komitetu. W latach 2010 i 2013 był wiceprezydentem komitetu odpowiedzialnym za budżet. W kwietniu 2013 r. objął prezydenturę Grupy Pracodawców EKES, w 2015 i 2017 roku uzyskał reelekcję na to stanowisko znaczącą większością głosów.

Był sprawozdawcą kilkunastu opinii EKES, między innymi na temat TTIP (umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi), Europejskiego Filaru Spraw Społecznych oraz w tematyce lotniczej (np. Zintegrowana Strategia Lotnicza UE, przepustowość lotnisk, Wspólne Europejskie Niebo). W latach 2015-18 był przewodniczącym Komitetu Monitorującego ds. Stosunków Transatlantyckich.

Jego aktywność na forum europejskim i pozaeuropejskim oraz inicjatywy podejmowane z polskimi i europejskimi partnerami społecznymi przyczyniają się do promocji i rozwoju dialogu społecznego.

Konfederacja Lewiatan

Podatek cukrowy zagraża branży napojów słodzonych
22 stycznia 2020

Podatek cukrowy zagraża branży napojów słodzonych

• Po wprowadzeniu podatku cukrowego, co planuje rząd, ceny napojów słodzonych mogą wzrosnąć nawet o jedną trzecią.
• Obniży się konkurencyjność przedsiębiorstw, co może przełożyć się na zwolnienia pracowników.
• Jego negatywne skutki odczują gospodarstwa domowe, rolnicy i budżet państwa. Doświadczenia innych krajów pokazują, że taki podatek nie ograniczył spożycia cukru – przestrzega Konfederacja Lewiatan.

Podatek od cukru ma czysto fiskalny wymiar, bo jego celem są przede wszystkim dodatkowe wpływy do budżetu. Przedsiębiorcy zostali nim kompletnie zaskoczeni. Nam też zależy na zdrowiu Polaków, chcemy rozmawiać o zjawisku otyłości. Ale nie godzimy się na nagłe wprowadzanie regulacji, która nie rozwiąże problemów zdrowotnych Polaków, a zaszkodzi wielu naszym firmom – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Rząd w ostatnich dniach nieco złagodził projekt ustawy dotyczący podatku od napojów słodzonych, ale w dalszym ciągu będzie on szkodliwy dla przedsiębiorstw.

– Po wprowadzeniu proponowanych regulacji spadnie konkurencyjność polskich przedsiębiorców. Wzrośnie szara strefa, bo wiele produktów będzie sprowadzanych z krajów sąsiednich (Czechy, Niemcy, Słowacja, Litwa, Łotwa), gdzie nie ma takiego podatku. Straci budżet, ponieważ skurczą się m.in. przychody z eksportu żywności przedsiębiorstw płacących podatki w Polsce. A co najważniejsze, nowy podatek, o czym świadczą doświadczenia innych krajów, nie zmniejszy spożycia cukru i nie poprawi staniu zdrowia społeczeństwa, nie ograniczy zjawiska otyłości. A na tym rządowi szczególnie zależy – mówi Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Wzrosną ceny detaliczne napojów słodzonych. Na przykład, za popularne napoje pomarańczowe, czy jabłkowe trzeba będzie zapłacić od 31 do 35 proc. więcej. Jeden litr opakowania takiego napoju będzie od 1 zł do 1,34 zł droższy.

Zdaniem Lewiatana, po wprowadzeniu nowego podatku, wzrosną ceny na produkty słodzone, ale nie spadnie spożycie cukru. Polacy będą wybierali tańsze zamienniki, (tak było w Wielkiej Brytanii), gorszej jakości i niekoniecznie zdrowe.

Ustawa dotycząca podatku cukrowego niweczy wysiłki podejmowane przez przedsiębiorców zmierzające do zmiany składu produktów. A to byłoby jednym z najskuteczniejszych sposobów polepszania wartości odżywczej żywności.

Podatek cukrowy nie jest powszechny. W Europie obowiązuje zaledwie w kilku krajach. Proponowana u nas stawka podatku za 1 litr jest porównywalna do tych krajów, natomiast siła nabywcza polskiego konsumenta w odniesieniu do obywateli tych krajów jest drastycznie niższa.

Nowy podatek miałby wejść w życie od 1 kwietnia. To zbyt krótkie vacatio legis. Producenci nie będą w stanie dostosować się do tak daleko idących zmian w tak krótkim czasie. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowy podatek podlega też notyfikacji w Komisji Europejskiej. Jej brak może doprowadzić do jego unieważnienia i konieczności zwrotu pobranych opłat.

Rząd wycofał się natomiast z innego kontrowersyjnego podatku od reklam suplementów diety. Konfederacja Lewiatan uważała, że miałby on czysto fiskalny charakter i wynikał z potrzeby wsparcia budżetu. Taka opłata spowodowałaby wzrost cen suplementów diety i ograniczyła ich dostępność dla obywateli. Negatywnie wpłynęłaby na rynek reklamy ponieważ osłabiłaby firmy i organizacje, które są sygnatariuszami porozumienia dotyczącego zasad rozpowszechniania reklam suplementów diety. Naruszyłaby też zagwarantowaną w konstytucji zasadę swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz równości wobec prawa.

Konfederacja Lewiatan

„Silna Europa w świecie wyzwań” – hasłem przewodnim Prezydencji Chorwackiej
21 stycznia 2020

„Silna Europa w świecie wyzwań” – hasłem przewodnim Prezydencji Chorwackiej

„UE stoi przed wieloma wyzwaniami. Świat z dnia na dzień staje się coraz bardziej złożony, liczba naszych zadań rośnie, podobnie jak liczba tych, którzy oferują proste odpowiedzi i szybkie rozwiązania, często bezzasadne i oparte na fałszywych informacjach. Rosną oczekiwania naszych obywateli. Musimy się do nich zbliżyć, wysłuchać ich i odpowiedzieć na ich obawy” – powiedział premier Chorwacji Andrej Plenkovic, przedstawiając priorytety Chorwackiej Prezydencji w Parlamencie Europejskim.

Hasłem Chorwackiej Prezydencji w Radzie UE jest „Silna Europa w świecie wyzwań” . Jednym z ważniejszych zadań będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie Wieloletniego Budżetu UE na lata 2021-2027, w której kluczowe dla Chorwacji będzie zachowanie istoty polityki spójności i polityki rolnej, przy jednoczesnym znalezieniu finasowania na nowe wyzwania. Ponadto, szczególna uwaga zostanie poświęcona wdrożeniu Europejskiego Zielonego Ładu, na który potrzebne są także odpowiednie finansowanie.

Mówiąc o Brexicie, Premier Plenkovic powtórzył, że istnieje chęć ukończenia uporządkowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, ale okres 11 miesięcy na zawarcie porozumienia w sprawie przyszłych stosunków między Wielką Brytanią a UE jest niezwykle krótki.

Podczas prezydencji Chorwacji w Radzie UE rozpocznie się konferencja na temat przyszłości Europy, której celem jest zbliżenie UE do obywateli i umocnienie jej legitymacji demokratycznej. Będzie to okazja do zrozumienia, co doprowadziło do Brexitu i co jest źródłem wzrastającego eurosceptycyzmu i populizmu w wielu państwach UE. Taka Konferencja powinna gwarantować zaangażowanie wszystkich państw członkowskich, parlamentów narodowych i obywateli.

Czego jeszcze możemy spodziewać się po prezydencji chorwackiej? W ramach hasła „Silna Europa w świecie wyzwań” zawierają się jej cztery priorytety:

1) Europa, która się rozwija. Zagwarantowanie konkurencyjności gospodarki UE poprzez dalsze pogłębianie jednolitego rynku, digitalizacji, inwestycje w badania i innowacje, większą dostępność wysokiej jakości pracowników i możliwość uczenia się przez całe życie, rozwijanie nowych umiejętności dostosowanych do przyszłych miejsc pracy.

2) Europa, która się łączy. W celu osiągnięcia pełnej spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej należy rozwijać infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową.

3) Europa, która chroni. Wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, zapewniając bardziej skuteczną kontrolę granic zewnętrznych, pełną interoperacyjność systemów informatycznych, wzmocnienie odporności na zewnętrzne zagrożenia hybrydowe i cyfrowe, a także znalezienie kompleksowego rozwiązania dla zrównoważonej migracji oraz polityki azylowej.

4) Wpływowa Europa. Wiarygodność w stosunkach międzynarodowych odzwierciedla odpowiedzialne podejście, zwłaszcza wobec własnego sąsiedztwa, od wschodu do południa, w tym wobec Bałkanów Zachodnich. Chorwacja będzie chciała otwarcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią, pomimo tego, że Rada Europejska odmówiła tego w październiku ubiegłego roku.

Konfederacja Lewiatan

Autor: Adam Dorywalski, Biuro Lewiatana w Brukseli
Praca 4.0. Wyzwaniem jest brak pracowników o odpowiednich kompetencjach
21 stycznia 2020

Praca 4.0. Wyzwaniem jest brak pracowników o odpowiednich kompetencjach

– Mamy najniższe bezrobocie w historii, ale to nie znaczy, że wszystko jest w porządku. Największym wyzwaniem pozostaje brak wykwalifikowanych pracowników, o czym już od dawna sygnalizują pracodawcy. Mamy też zbyt wysoki odsetek osób biernych zawodowo i niski poziom zatrudnienia osób w wieku 50 plus – powiedziała Alina Nowak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na konferencji „Praca 4.0 – Rynek pracy w procesie zmiany”, zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan.

Zdaniem wiceszefowej resortu rodziny, która uczestniczyła w panelu „ Przyszłość rynku pracy – jak doprowadzić do sytuacji win-win w relacji pracodawca-pracownik”, przedsiębiorcy nie obawiają się negatywnego wpływu spowolnienia gospodarczego na rynek pracy. Niepokoi ich raczej brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Ten rok będzie dobry, i dla pracowników i pracodawców.

– Ale już teraz powinniśmy podejmować działania w celu aktywizowania osób biernych zawodowo oraz zachęcenia przedsiębiorców do zatrudniania osób w wieku 50 plus. Musimy też przekonać do powrotu do kraju osoby, które wyjechały do pracy za granicę, a także mocniej otworzyć się na repatriantów. W resorcie trwają prace na ten temat – dodała Alina Nowak.

Prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, również sygnalizował coraz większe problemy pracodawców z zatrudnianiem wykwalifikowanych pracowników, ale zwrócił też uwagę na zmianę pokoleniową w firmach. – Do pracy przychodzi nowa generacja pracowników, menedżerów, która ma inne oczekiwania, inne podejście do pracy – dodał.

Anna Wicha, prezes zarządu Polskiego Forum HR podkreśliła, że mimo dobrej sytuacji na rynku pracy, 24 proc. pracodawców obawia się recesji. Jej zdaniem obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika, o czym świadczy fakt, że brakuje nam ok. 1 mln miejsc pracy.- Ale taka sytuacja nie będzie trwała w nieskończoność. Tym bardziej, że za wzrostem płac nie idzie wzrost produktywności. W tym roku będzie jeszcze dobrze, ale w przyszłym możemy się spodziewać pogorszenia sytuacji – dodała.

Zdaniem Mirosława Grewińskiego, rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie będziemy potrzebowali coraz więcej wykwalifikowanych osób, o odpowiednich kompetencjach. Już teraz w wielu branżach ich brakuje. – W obszarze polityki społecznej cierpimy na deficyt nauczycieli, pracowników socjalnych. I nic nie wskazuje na to, że szybko to się zmieni – stwierdził.

W czasie dwudniowej konferencji, ponad 200 uczestników, weźmie udział w panelach, debatach i warsztatach tematycznych.

Patronem honorowym konferencji są PARP, Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Cyfryzacji.

Konfederacja Lewiatan