Europejskie firmy muszą być bardziej konkurencyjne
24 listopada 2023

Europejskie firmy muszą być bardziej konkurencyjne

Fot. CoPres, Tryptique

W przyjętej Deklaracji Brukselskiej szefowie największych organizacji pracodawców w Europie uznali, że konieczne jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, znalezienie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a wsparciem gospodarki europejskiej oraz powiązanie Zielonego Ładu z odnowioną strategią przemysłową.

Dokument podpisano podczas Konferencji Prezydentów BusinessEurope w Brukseli. Przedstawiciele europejskich przedsiębiorców zwrócili się też z apelem do unijnych instytucji o podjęcie działań, które ułatwią prowadzenie biznesu w Europie i utorują drogę do przyjęcia programu na lata 2024-2029 wspierającego wzrost gospodarczy UE. W konferencji uczestniczył Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Podpisanie Deklaracji Brukselskiej

Prezydent Lewiatana podpisał, razem z innymi szefami europejskich organizacji pracodawców,  Deklarację Brukselską. W dokumencie wskazano, że w pierwszej połowie 2024 r., konieczne jest podjęcie trzech kluczowych działań:

  1. Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych na dobrze zintegrowanym jednolitym rynku europejskim
  2. Znalezienie równowagi pomiędzy bezpieczeństwem a wsparciem gospodarki europejskiej
  3. Powiązanie Zielonego Ładu z odnowioną strategią przemysłową

Apel o zmniejszenie obciążeń regulacyjnych

Konieczne jest więc podjęcie takich działań jak: przyspieszenie procedur wydawania pozwoleń, realizacja obietnicy szybkiego zmniejszenia wymogów sprawozdawczych dla przedsiębiorstw o 25% czy zdefiniowanie obciążeń regulacyjnych utrudniających rozwój europejskich przedsiębiorstw i kluczowych sektorów przyszłości.

W apelu podkreślono m.in. znaczenie działań na rzecz zrównoważonych stosunków z Chinami, biorąc pod uwagę ryzyko, ale uznając potrzebę zaangażowania i chroniąc interesy UE.

Obecny na posiedzeniu Valdis Dombrovskis, Europejski Komisarz ds. Handlu, podkreślił, że trzeba bardziej działać w zakresie zmniejszenia obciążeń regulacyjnych dla firm. Jego zdaniem konieczne jest wzmocnienie rynku wewnętrznego, jako źródła wzrostu i innowacji. Jak dodał, UE zaangażuje więcej środków na produkcję technologii krytycznych. Konieczne są także inwestycje w kompetencje i umiejętności, zwłaszcza zielone i cyfrowe.

Europejski Zielony Ład

Europejski biznes jest w pełni zaangażowany w realizację ambicji UE w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej. Apel do prezydencji belgijskiej w tej sprawie zawiera wniosek o zapewnienie realizacji reformy struktury rynku energii elektrycznej oraz zwiększanie odporności europejskiego rynku energii przez inwestycje mające na celu wykorzystanie dodatkowych źródeł odnawialnych, jądrowych i niskoemisyjnych.

– Niezwykle ważne jest zaangażowanie firm w osiągnięcie neutralności klimatycznej.  Musimy dokonać dekarbonizacji, ale bez dezindustrializacji, zapewniając przedsiębiorstwom środki i wsparcie w procesie zielonej transformacji. Zielony Ład powinien zostać przekształcony w strategię wzrostu, która zwiększy konkurencyjność naszych firm – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.​

Przedsiębiorcy na audiencji u króla Filipa I

Szefowie organizacji pracodawców uczestniczyli w audiencji u Jego Królewskiej Mości Króla Filipa. Fredrik Persson, przewodniczący BussinesEurope, mówił, że UE powinna w dalszym ciągu zawierać umowy handlowe zapewniające europejskim przedsiębiorstwom dostęp do nowych rynków i możliwości inwestycyjnych.

Maciej Witucki w swoim przemówieniu zaznaczył, że ważne jest obecnie zapewnienie wsparcia Ukrainie w jej wysiłkach wojennych, przy jednoczesnej pomocy ludności cywilnej.

Obrona i integracja Ukrainy w ramach instytucji europejskich i transatlantyckich jest nie tylko obowiązkiem moralnym, ale jest także zgodna z naszymi najważniejszymi interesami gospodarczymi i społecznymi – mówił. Jak dodał, integracja Ukrainy z UE nie będzie zadaniem łatwym, ale potrzebujemy Ukrainy w Unii Europejskiej, ale silnej i odpornej Ukrainy – politycznie i gospodarczo. Jednak w procesie integracji Ukrainy konieczne jest wzmocnienie integracji całej Unii.

Deklaracja brukselska to apel do unijnych instytucji o wspieranie konkurencyjności firm europejskich i pogłębianie jednolitego rynku. Prezydencja belgijska rozpoczyna się w styczniu 2024 roku.

CoPres w Brukseli trwał od 23 do 24 listopada 2023.

Pobierz Deklarację Brukselską (wersja ang.)
Dialog społeczny i migracja – spotkanie Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego
24 listopada 2023

Dialog społeczny i migracja – spotkanie Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego

Rozwój dialogu społecznego w 43 krajach członkowskich, inkluzywny rynek pracy i ochrona społeczna, procesy migracyjne – to tematy dyskusji podczas V Forum Dialogu Społecznego Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego.

W dniach 21-22 listopada 2023 r. w Marsylii odbyło się V Forum Dialogu Społecznego UfM (Union for the Mediterranean – Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego). W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele organizacji pracowników i pracodawców z krajów Unii Śródziemnomorskiej, instytucji unijnych oraz eksperci z różnych dziedzin ekonomii.

Celem konferencji jest rozwój silnego, niezależnego i efektywnego dialogu społecznego w 43 krajach członkowskich. Przedstawiciele organizacje pracodawców i pracowników spotkali się w ramach Forum po raz piąty.

Tegoroczne obrady były oparte na 5. Deklaracji Partnerów Społecznych podjętej na poprzednim spotkaniu parterów społecznych ze stroną ministerialną w Marrakeszu 18 maja 2022 r.

Tematy V Forum Dialogu Społecznego w Marsylii

Dyskusje toczyły się wokół 5 priorytetowych obszarów:

  • dobre praktyki dotyczące dialogu społecznego;
  • zielona i cyfrowa transformacja;
  • inkluzywny rynek pracy i ochrona społeczna;
  • procesy migracyjne i drenaż mózgów;
  • polityki i programy skierowane do partnerów społecznych.

Jak podkreślili przedstawicieli organizacji Business Europe i BusinessMed (Unia Konfederacji Przedsiębiorstw Morza Śródziemnego) dialog społeczny powinien być budowany w atmosferze wzajemnego zaufania oraz uwzględniać aktualne wyzwania gospodarcze i kontekst społeczny.

Forum Dialogu Społecznego było doskonałą okazją do przyjrzenia się sytuacji w krajach spoza Unii Europejskiej i nawiązania relacji z partnerami społecznymi z regionu Morza Śródziemnego. W spotkaniu wzięła udział przedstawicielka Konfederacji Lewiatan – Nadia Kurtieva, ekspertka Departamentu Pracy.

Amerykańska ustawa o redukcji inflacji musi zmobilizować UE do zmian
08 lutego 2023

Amerykańska ustawa o redukcji inflacji musi zmobilizować UE do zmian

Uchwalona przez USA ustawa o redukcji inflacji (IRA) to wyzwanie dla Europy, ale również ostrzeżenie, które musi zmobilizować Unię Europejską do zmian.

Reakcja Komisji Europejskiej na IRA powinna wziąć pod uwagę również obecne wyzwania europejskiego biznesu, czyli wysokie ceny energii, zbyt duże obciążenie regulacjami, a także powolne procedury administracyjne.

1 lutego 2023 r., BusinessEurope zorganizowało okrągły stół, podczas którego europejskie federacje pracodawców, a także przedstawiciele stowarzyszeń branżowych mieli okazję porozmawiać z wiceprezydentem U.S. Chamber of Commerce na temat obecnego stanu relacji transatlantyckich oraz aktualnych wyzwań, zwłaszcza w kontekście przyjętej przez USA ustawy IRA.

Podczas spotkania dyrektor generalny BusinessEurope, Markus J. Beyrer oraz dyrektor wykonawczy U.S. Chamber of Commerce, Myron Brilliant zgodnie stwierdzili, że Unię Europejską i Stany Zjednoczone łączy silne partnerstwo oparte na wspólnych wartościach, jak demokracja, wolny handel, praworządność i prawa człowieka. UE i USA stają również przed wspólnymi wyzwaniami, tj. inwazja Rosji na Ukrainę, zmiany klimatyczne, brak bezpieczeństwa żywnościowego, problemy wyczerpywania się kluczowych surowców naturalnych  oraz nieuczciwe praktyki handlowe Chin. Te wszystkie czynniki sprawiają, że dalszy rozwój stosunków transatlantyckich musi być dla obu stron priorytetem. Tylko pogłębiona współpraca i koordynacja działań może pomóc odpowiedzieć na powyższe wyzwania.

Pomimo bliskiej współpracy unijno-amerykańskiej, wciąż pozostaje wiele płaszczyzn, które wymagają dalszego dialogu. Głównym tematem dyskusji podczas okrągłego stołu były coraz częściej stosowane przez obie strony działania niekorzystnie wpływające na konkurencyjność i wolny handel. W tym kontekście uchwalona przez USA IRA jest, zdaniem europejskiego biznesu, przykładem praktyk protekcjonistycznych, które negatywnie wpłyną na bilateralne stosunki gospodarcze. Jest zgoda, co do celów ustawy, jednak jej środki są dyskryminujące wobec zagranicznych przedsiębiorców.

Myron Brilliant wskazał, że głównym celem IRA było wzmocnienie działań Stanów Zjednoczonych w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi, a w następnej kolejności dywersyfikacja i wzmocnienie łańcuchów dostaw. Podkreślił również, że europejski biznes może być także beneficjentem tych zmian i obie strony powinny obecnie skupić się na minimalizowaniu potencjalnych negatywnych skutków IRA. Jednocześnie Brilliant zauważył, że Unia Europejska również coraz bardziej chroni swój rynek, co negatywnie wpływa na aktywność amerykańskich przedsiębiorstw w Europie. Przykładem takich działań mają być m.in. regulacje sektora cyfrowego, takie jak Digital Markets Act, Digital Services Act oraz Data Act.

BusinessEurope podkreśliło, że Unia Europejska musi odpowiedzieć na IRA, jednak nie może wpaść w wyścig na subsydia. Uchwała o redukcji inflacji powinna być ostrzeżeniem dla UE, które zmobilizuje ją do zmian poprzez wprowadzenie środków wspierających unijną konkurencyjność oraz inwestycje w tych trudnych dla europejskiego biznesu czasach. W tym kontekście Komisja Europejska w swojej odpowiedzi na IRA musi skupić się kompleksowo na rozwiązaniu problemów przedsiębiorców, jak wysokie ceny energii, zbyt duże obciążenie regulacjami, a także powolne procedury administracyjne uniemożliwiające szybki dostęp do unijnych instrumentów wsparcia. Przedstawiciele europejskich konfederacji pracodawców wskazali również na potrzebę dywersyfikacji handlu, którą zapewniłyby kolejne porozumienia o wolnym handlu z państwami trzecimi.

Istotnym tematem okrągłego stołu były również stosunki z Chińską Republiką Ludową. Europejski biznes staje się coraz ostrożniejszy we współpracy z Chinami rozumiejąc potrzebę większej dywersyfikacji łańcuchów dostaw i rosnących wyzwań związanych z coraz mniej przyjaznym środowiskiem biznesowym w Państwie Środka. Jednocześnie UE i USA zdają sobie sprawę, że nie ma możliwości całkowitego odcięcia się od Chin, więc konieczne jest wypracowanie wspólnego stanowiska oraz koordynacji działań wobec tego kraju.

Podziękowanie dla BusinessEurope za wsparcie
24 października 2022

Podziękowanie dla BusinessEurope za wsparcie

fot. Alvaro Serrano/unsplash

Przesłaliśmy podziękowania do europejskiej federacji biznesu BusinessEurope za wsparcie i solidarność.

W związku z odrzuceniem przez sąd we Wrocławiu wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie Macieja Wituckiego, Konfederacja Lewiatan przesłała podziękowania do europejskiej federacji biznesu BusinessEurope. Od momentu zatrzymania, BE oraz zrzeszone w niej federacje narodowe okazały Lewiatanowi i Maciejowi Wituckiemu szerokie wsparcie oraz solidarność w tym trudnym momencie.

Pismo w załączeniu.

Pobierz
Przedstawiciele Lewiatana w Brukseli w ważnej dyskusji o przyszłości systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2
11 lutego 2022

Przedstawiciele Lewiatana w Brukseli w ważnej dyskusji o przyszłości systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2

fot. Daniel Moqvist / Unsplash

W jaki sposób możemy zwiększyć nasze ambicje dotyczące ochrony klimatu bez zbyt mocnego obciążania przedsiębiorstw? Jak zachować konkurencyjność europejskiego przemysłu w dobie rosnących kosztów emisji CO2? Między innymi o tym dyskutowali uczestnicy spotkania "Przyszłość systemu handlu uprawnieniami do emisjami (EU ETS) a konkurencyjność przemysłu w Europie”.

Wydarzenie zorganizowało BusinessEurope 9 lutego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Konfederacji Lewiatan w Brukseli: dyrektorka przedstawicielstwa Kinga Grafa oraz Adam Dorywalski, ekspert ds. UE.

EU ETS do poprawy

Dyrektor Generalny BusinessEurope Markus Beyrer zwrócił uwagę, że propozycja Komisji Europejskiej w sprawie przeglądu ETS wymaga kilku istotnych zmian.

Mam nadzieję, że troska o zapewnienie konkurencyjności przemysłu i zachowanie zdolności firm do inwestowania w technologie niskoemisyjne, w tym poprzez wystarczającą ilość darmowych uprawnień, pozostaje obecna w umysłach ustawodawców – powiedział.

Uczestnicy spotkania mówili między innymi o gwałtownie rosnących cenach uprawnień do emisji

Beyrer dodał, że unijni przywódcy nie powinni wywierać coraz większej presji na przemysł, doprowadzając do niszczenia naszej bazy przemysłowej, starając się ten sposób w pełni ochronić prywatnych konsumentów przed kosztami transformacji, z którymi wszyscy przecież musimy się zmierzyć.

Pomysły na reformę

W wydarzeniu uczestniczył także europoseł Peter Liese (Niemcy, grupa Europejskiej Partii Ludowej), sprawozdawca ds. systemu handlu uprawnieniami do emisji. Zwrócił on uwagę, że jego propozycja „rezerwy na wyciek dwutlenku węgla” zwiększyłaby pewność w przejściu od darmowych uprawnień do systemu ETS, pozostając jednocześnie w zgodzie z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Shradha Abt-Bhatnagar, starszy menedżer ds. energii i polityki klimatycznej oraz zastępca dyrektora biura w Brukseli w BASF, podkreśliła wysiłki największych europejskich podmiotów przemysłowych na rzecz dekarbonizacji, opowiadając się również za formą ochrony przed ucieczką emisji poza UE w okresie przejściowym.

Milan Elkerbout, pracownik naukowy CEPS (europejski think-tank), wezwał do ukierunkowania bezpłatnych uprawnień na innowację poprzez wprowadzenie tzw. poziomu odniesienia dla zerowej emisji.