Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami – dołącz do porozumienia dostawców VOD
11 marca 2022

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami – dołącz do porozumienia dostawców VOD

fot. Proxima Studio / Shutterstock

Trwają prace związane z wdrożeniem znowelizowanej ustawy o radiofonii i telewizji implementującej Dyrektywę Audiowizualną. Jej efektem jest wprowadzenie szeregu nowych zasad i obowiązków nakładanych na nadawców, dostawców audiowizualnych usług na żądanie czy platformy udostępniania wideo związanych m.in. z ochroną małoletnich czy dostępnością usług dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu.

Część z nowych obowiązków dookreślona i uzupełniona jest poprzez samoregulację rynkową, którą wypracowały podmioty rynkowe zrzeszone w Związku Pracodawców Prywatnych Mediów Lewiatan i IAB Polska. Wypracowane porozumienie zostało pozytywnie przyjęte przez KRRiT. Decyzją Zarządu ZPPM Lewiatan Porozumienie obowiązuje od 1 marca br.

Otwieramy tym samym listę podmiotów (nadawców i dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie) chętnych do włączenia się i podpisania porozumienia. Zapraszamy do przesyłania „Oświadczenia o woli przystąpienia”, które stanowi załącznik do Porozumienia na adres: sekretariat@lewiatan.org.

Pobierz treść porozumienia
Rada Przedsiębiorczości krytykuje bezczynność KRRiT w sprawie TVN7
14 lutego 2022

Rada Przedsiębiorczości krytykuje bezczynność KRRiT w sprawie TVN7

Rada Przedsiębiorczości wyraża zdecydowany sprzeciw wobec bezczynności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która wciąż nie wydała decyzji o przedłużeniu koncesji dla kanału TVN7.

Jako przedsiębiorcy zwracamy uwagę, że mamy tu do czynienia z celowym działaniem na szkodę przedsiębiorstwa, jawnym podważaniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i coraz silniejszym osłabianiem pozycji Polski w oczach krajowych i zagranicznych inwestorów.

Koncern wnioskował o przedłużenie koncesji dla TVN7 już ponad rok temu i wciąż nie doczekał się decyzji. Nie znamy nawet przyczyn jej braku. Wielomiesięczna zwłoka to kolejna próba zakłócenia funkcjonowania amerykańskiej Grupy Discovery, właściciela stacji TVN. Dzieje się to w sytuacji, gdy nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, nazywana „Lex TVN”, została zawetowana przez Prezydenta RP a obowiązujące przepisy koncesyjne nie uległy żadnym zmianom.

Kanał TVN7 działa w Polsce od 20 lat i nie ma żadnych prawnych przesłanek, które kazałyby pozbawić go koncesji. Działania KRRiT to celowa dyskryminacja legalnie działającego przedsiębiorstwa, a także rażące przekroczenie kompetencji przez organ państwowy.

Przypominamy: Polskę obowiązują umowy handlowe z USA. Odmowa rekoncesji prowadzić będzie do wysokich odszkodowań, za które zapłaci Skarb Państwa, a w konsekwencji wszyscy polscy podatnicy.

Wzywamy KRRiT do uszanowania prawa i natychmiastowego przedłużenia koncesji dla TVN7.

Radę Przedsiębiorczości tworzą: ABSL, Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego.

Konfederacja Lewiatan

 

Oświadczenie Rady Przedsiębiorczości