Gratulacje dla Andrzeja Dziuka – laureata Nagrody Człowieka Teatru 2024
26 marca 2024

Gratulacje dla Andrzeja Dziuka – laureata Nagrody Człowieka Teatru 2024

Dyrektor i założyciel Teatru im. St. I. Witkacego w Zakopanem Andrzej Stanisław Dziuk został laureatem XI edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU 2024. Gratulujemy serdecznie.

Andrzej Dziuk, dyrektor naczelny i artystyczny teatru Witkacego w Zakopanem jest Człowiekiem Teatru 2024. Uroczyste wręczenie Nagrody odbyło się 25 marca w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie. Laudację poświęconą laureatowi wygłosił przedstawiciel Kapituły Nagrody Krzysztof Głuchowski.

Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan dr Henryka Bochniarz wystosowała list gratulacyjny. Podkreśla w nim, że „dla nas zawsze byłeś Człowiekiem Teatru i to teatru WYJĄTKOWEGO, o jakim przypomina też regulamin nagrody im. Zygmunta Hübnera: teatru misji społecznej, opartego na artyzmie i sztuce, wrażliwego, wizyjnego, ewolucyjnego, nowatorskiego, zaskakującego, w ciągłej transformacji, budowanego wbrew wszelkim trudnościom, kłopotom, nie poddającego się reżimom wolnego rynku…”.

„Dla Lewiatana i jego członków, jesteś też Wielkim Wróżem! Doskonale pamiętamy Wasz spektakl z otwarcia Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie w 2011 roku, kiedy wszyscy zastanawiali się, co znaczy scena wychodzenia „nieznajomych” z morza i symbolicznego podziału ludzi na klasy…. Dziś wszystko stało się jasne: migranci toną w drodze do Europy, a walka z biedą trwa. Jednak nie poddajemy się i codziennie , podobnie jak Ty, staramy się też tę rzeczywistość zmieniać” – czytamy w piśmie.

Gratulujemy Laureatowi i całemu Zespołowi!

 

Zagrożone prawo przedsiębiorców do zrzeszania się
26 kwietnia 2022

Zagrożone prawo przedsiębiorców do zrzeszania się

fot. Konektus Photo / Shutterstock

W liście do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego siedem organizacji przedsiębiorców wyraża zaniepokojenie zmianami, które mają być wprowadzone w projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Mogą one ograniczyć prawa przedsiębiorców do zrzeszania się, reprezentacji i udziału w procesie legislacyjnym.

Pod listem podpisali się szefowie Polskiej Izby Handlu, Konfederacji Lewiatan, Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Adwokatury Polskiej, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Związku Banków Polskich i Krajowej Izby Gospodarczej.

Pracodawcy zwracają uwagę, że istnieje możliwość takiej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, jak i takich rozwiązań prawnych, które z jednej strony zapewniłyby zgodność polskiego ustawodawstwa z prawem UE, z drugiej zminimalizowałyby wątpliwości interpretacyjne i ryzyka powstałe na gruncie obecnego projektu ustawy (UC69).

Celem dyrektywy nie jest ograniczenie prawa przedsiębiorców do reprezentacji, zrzeszania, czy udziału w procesie legislacyjnym. Tym samym polski projektodawca powinien rozważyć możliwość doprecyzowania transpozycji – przyjęcie takiej treści projektu, która będzie oddawała istotę rozwiązań zawartych w dyrektywie – czytamy w liście pracodawców.

Konfederacja Lewiatan

Wspólne stanowisko przedsiębiorców dotyczące zrzeszania się