Nie będzie rozszerzenia opłaty cukrowej
21 grudnia 2022

Nie będzie rozszerzenia opłaty cukrowej

Ministerstwo Finansów uwzględniło uwagi przedsiębiorców i nie rozszerzy zakresu podatku cukrowego.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Konfederacja Lewiatan od wielu tygodni ostrzegała, że rozszerzenie opłaty cukrowej przyczyni się do wzrostu cen wielu produktów, negatywnie wpłynie na producentów napojów oraz branżę przetwórstwa rolno-spożywczego.

– Z zadowoleniem przyjmujemy deklarację Ministerstwa Finansów o rezygnacji z rozszerzenia zakresu opodatkowania podatkiem cukrowym. Ten podatek i tak obciąża przedsiębiorców, budzi problemy interpretacyjne oraz ogranicza konkurencyjność firm. ­­Jest to niepotrzebna danina, która  pogorszyła warunki funkcjonowania firm oraz spowodowała istotny wzrost cen napojów – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Ministerstwo Finansów zakończyło konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje zmiany w opłacie od sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach oraz w podatku cukrowym. Na konferencji uzgodnieniowej, poświęconej omówieniu uwag zgłoszonych przez przedsiębiorców, uwzględnione zostały liczne postulaty Konfederacji Lewiatan. Projekt ustawy zostanie zmieniony w taki sposób, aby realizował zakładany cel nowelizacji, tj. usuwał wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem przepisów.

Nie będzie konieczności zapłaty podatku cukrowego od napojów, które zawierają naturalny cukier, występujący w soku wykorzystywanym do produkcji. Podobnie nie będą podlegać opodatkowaniu napoje zawierające niewielką ilość naturalnej kofeiny lub tauryny. Wyłączone spod opłaty zostaną koncentraty soku wykorzystywane do produkcji napoju – zmiana pozwoli wyeliminować sytuację, w której napój wyprodukowany z koncentratu byłby podwójnie opodatkowany. Wydłużony z 3 do 6 miesięcy zostanie termin na złożenie wniosku o zwrot opłaty cukrowej w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy napojów oraz eksportu soku.

Konfederacja Lewiatan

         

   

Rozszerzenie opłaty cukrowej uderzy w producentów napojów [+MP3]
04 listopada 2022

Rozszerzenie opłaty cukrowej uderzy w producentów napojów [+MP3]

Nowa definicja napoju rozszerzy opłatę cukrową i przyczyni się do wzrostu cen wielu produktów negatywnie wpływając na producentów napojów i branżę przetwórstwa rolno-spożywczego – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Wysłuchaj komentarza (format MP3) Przemysława Pruszyńskiego, dyrektora departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

– Propozycje nowych regulacji oceniamy negatywnie z punktu widzenia przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy zajmują się produkcją napojów. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o zdrowiu publicznym obciążają opłatą cukrową  wyłącznie napoje z dodatkiem cukru, kofeiny lub tauryny. Propozycja zmierza do opodatkowania napojów nawet jeśli nie zawierają tych składników. Nowa definicja napoju spowoduje objęcie opłatą wyrobów, w których niewielka obecność węglowodanów i cukrów nie wynika z dodania jakichkolwiek substancji słodzących lecz jest wyłącznie naturalną pochodną procesu technologicznego produkcji tychże wyrobów. Spowoduje to m.in.  objęcie opłatą  soków, nektarów i innych napojów zawierających co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego, do których nie dodano cukru – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Dla krajowych producentów podstawowym składnikiem soków i napojów owocowych i owocowo-warzywnych są soki z polskich jabłek oraz innych owoców i warzyw z rodzimych plantacji. Wprowadzenie dodatkowego opodatkowania soków, nektarów i napojów negatywnie odbije się na skupie surowca. Zniechęci producentów do zmian w składzie napojów poprzez ograniczenie dodawania cukru, co jest możliwe między innymi dzięki większemu udziałowi soków w składzie produktu.

Innym przykładem wyrobów dla których zmiana definicji napoju wpłynie negatywnie są piwa bezalkoholowe typu lager, w składzie których nie występują żadne substancje słodzące, natomiast znajdują się w nich węglowodany pochodzenia naturalnego, czyli ze słodu jęczmiennego, który jest podstawowym surowcem przy produkcji piwa. Objęcie opłatą cukrową wszystkich piw bezalkoholowych – nawet tych, w których nie ma substancji słodzących – może doprowadzić do wycofania się części producentów z produktów bezalkoholowych, wstrzymania rozwoju tej oferty lub powrotu do segmentu piw zawierających alkohol. Znacznie obniży to atrakcyjność tego segmentu produktów piwowarskich, jak też ograniczy dostępność produktów bezalkoholowych, a tym samym doprowadzi do zatrzymania procesu odchodzenia od spożycia alkoholu. W rezultacie stałoby to w sprzeczności z prozdrowotnym celem jaki ta regulacja ma osiągnąć.

Ponadto, ustawa rozszerza pojęcie „wprowadzenia na rynek krajowy napojów” o zdarzenia inne niż sprzedaż napojów. Tym samym opłatą cukrową zostaną obciążone produkty przekazywane nieodpłatnie co może okazać się niekorzystne dla społeczeństwa, ponieważ producenci i nabywcy napojów przestaną wspierać inicjatywy społeczne/charytatywne poprzez czynienie darowizn w formie rzeczowej.

– Zaproponowane zmiany wychodzą poza główny cel nowelizacji, jakim jest, zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, uproszczenie poboru opłaty od środków spożywczych oraz wyeliminowanie zidentyfikowanych ograniczeń i wątpliwości interpretacyjnych”, gdyż prowadzą do radykalnego rozszerzenia podatku na nowe grupy produktów, dotychczas nieopodatkowane, co jest niezgodne z celami pierwotnej regulacji oraz godzi w interesy  m.in. polskiego przetwórstwa rolno-spożywczego i jego rolniczego zaplecza surowcowego – dodaje Anna Słomińska Wernik.

Stanowisko Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan