Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami – dołącz do porozumienia dostawców VOD
11 marca 2022

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami – dołącz do porozumienia dostawców VOD

fot. Proxima Studio / Shutterstock

Trwają prace związane z wdrożeniem znowelizowanej ustawy o radiofonii i telewizji implementującej Dyrektywę Audiowizualną. Jej efektem jest wprowadzenie szeregu nowych zasad i obowiązków nakładanych na nadawców, dostawców audiowizualnych usług na żądanie czy platformy udostępniania wideo związanych m.in. z ochroną małoletnich czy dostępnością usług dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu.

Część z nowych obowiązków dookreślona i uzupełniona jest poprzez samoregulację rynkową, którą wypracowały podmioty rynkowe zrzeszone w Związku Pracodawców Prywatnych Mediów Lewiatan i IAB Polska. Wypracowane porozumienie zostało pozytywnie przyjęte przez KRRiT. Decyzją Zarządu ZPPM Lewiatan Porozumienie obowiązuje od 1 marca br.

Otwieramy tym samym listę podmiotów (nadawców i dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie) chętnych do włączenia się i podpisania porozumienia. Zapraszamy do przesyłania „Oświadczenia o woli przystąpienia”, które stanowi załącznik do Porozumienia na adres: sekretariat@lewiatan.org.

Pobierz treść porozumienia
Porozumienie między administracją publiczną i biznesem dotyczące fotowoltaiki
16 grudnia 2021

Porozumienie między administracją publiczną i biznesem dotyczące fotowoltaiki

Dzisiaj podpisane zostanie porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki między administracją publiczną i kilkudziesięcioma firmami, instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi, jednostkami oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki oraz organizacjami gospodarczymi, w tym Konfederacją Lewiatan. 

Sygnatariusze porozumienia deklarują współpracę przy zrównoważonym rozwoju fotowoltaiki, wspieraniu krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych („local content”) oraz promocji eksportu towarów i usług firm uczestniczących w lokalnym łańcuchu dostaw.

Ze strony administracji publicznej inicjatorem porozumienia z organizacjami gospodarczymi są minister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE wraz z ministrami aktywów państwowych, edukacji i nauki, rolnictwa i rozwoju wsi, rozwoju i technologii, finansów, funduszy i polityki regionalnej oraz spraw zagranicznych.

– Prognozy wskazują, że fotowoltaika będzie jedną z kluczowych technologii w dobie dekarbonizacji i transformacji gospodarczej. Polski rynek fotowoltaiki znajduje się na etapie intensywnego wzrostu, o czym świadczy przyrost mocy zainstalowanej w instalacjach wielkoskalowych oraz prosumenckich mikroinstalacjach.  We wrześniu 2021 r. moc zainstalowana fotowoltaiki wyniosła 6304,0 MW, stawiając ją na drugim miejscu wśród technologii OZE w systemie elektroenergetycznym (wzrost r/r o 206,6%). Rada OZE Konfederacji Lewiatan od dawna zwraca uwagę, że  niezbędne jest dalsze wspieranie jej rozwoju, które pozwoli na większą popularyzację tej technologii wytwarzania energii elektrycznej. I temu ma służyć podpisane dzisiaj porozumienie – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Porozumienie między administracją i biznesem obejmuje współpracę dotyczącą krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych, rozwoju nowych segmentów fotowoltaiki i integracji PV z siecią, identyfikacji barier ograniczających rozwój branży oraz działań promocyjnych i edukacyjnych.

Wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto jest jednym z trzech priorytetów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. Zgodnie z opublikowanym w lipcu 2021 r. projektem pakietu Fit for 55, unijny cel dla udziału energii z OZE w perspektywie roku 2030 ma być podniesiony z obecnych 32% do 40%.

Z kolei priorytetem krajowej strategii pn. Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. jest budowa niskoemisyjnej gospodarki przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa energetycznego, poprawa jakości powietrza i stanu środowiska oraz podniesienie komfortu życia. W dokumencie założono osiągnięcie ogólnego celu na poziomie 23% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r., przy czym w elektroenergetyce ma to być 32%, w ciepłownictwie 28%, a w transporcie – 14%.

Konfederacja Lewiatan