EKES: plan posiedzeń
07 kwietnia 2022

EKES: plan posiedzeń

fot. EKES

Pracowite miesiace przed członkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Przedstawiamy plan posiedzeń, w których wezmą udział przedstawiciele Lewiatana w EKES.

 

Lech Pilawski weźmie udział w posiedzeniach:

21.04 – SOC/726 Zwalczanie przemocy wobec kobiet – wysłuchanie publiczne i 1 posiedzenie Grupy Studyjnej

3.05 – posiedzenie sekcji SOC

5.05 – posiedzenie sekcji INT

12.05 – SOC/731 Równość płci -1. Posiedzenie Grupy Studyjnej

13.05 – posiedzenie CCM i konferencja nt. robotyki

18 – 19.05 – Sesja Plenarna EKES

23.05 – SOC/726 2. Posiedzenie Grupy Studyjnej

24.05 – 75. Posiedzenie Centrum Monitorowania Zrównoważonego Rozwoju

30.05 – posiedzenie sekcji SOC

1.06 – posiedzenie sekcji INT (Jednolitego Rynku i Konsumpcji)

7.06 – Grupa Łącznikowa ds. Europejskich Organizacji i Sieci Społeczeństwa Obywatelskiego

7.06 – nadzwyczajne posiedzenie członków i delegatów Komisji Konsultacyjnej ds. Zmian w Przemyśle (CCMI)

8.06 – Konferencja 20-lecia CCMI

9.06 – SOC/731 Równość płci – 2. Posiedzenie Grupy Studyjnej

 

Jacek Krawczyk będzie uczestniczył w obradach:

12.04 – posiedzenie sekcji REX

20.04 – REX/548 Dyplomacja kulturalna jako wektor stosunków zewnętrznych UE, 1. Posiedzenie Grupy Studyjnej

20.04 – TEN/775 Pakiet dotyczący przestrzeni kosmicznej, 1. Posiedzenie Grupy Studyjnej

21.04 – REX/554 Instrumentalizacja migrantów, 2. Posiedzenie Grupy Studyjnej

22.04 – ECO/593 Przegląd centralnych depozytów papierów wartościowych, 1. Posiedzenie Grupy Studyjnej

2.05 – posiedzenie sekcji TEN

5.05 – posiedzenie sekcji INT

12.05 – posiedzenie sekcji REX

13.05 – REX/551 Wielostronny sąd arbitrażowy dla sporów między inwestorem a państwem, wysłuchanie publiczne i 1. Posiedzenie Grupy Studyjnej

24.05 – ECO/593 Przegląd centralnych depozytów papierów wartościowych, 2. Posiedzenie Grupy Studyjnej

9.06 – posiedzenie sekcji REX

13.06 – REX/548 Dyplomacja kulturalna jako wektor stosunków zewnętrznych UE, 2. Posiedzenie Grupy Studyjnej

21.06 – posiedzenie sekcji TEN

23.06 – TEN/775 Pakiet dotyczący przestrzeni kosmicznej, 2. Posiedzenie Grupy Studyjnej