Praca 4.0. Największym wyzwaniem brak rąk do pracy i rosnące koszty zatrudnienia
29 stycznia 2024

Praca 4.0. Największym wyzwaniem brak rąk do pracy i rosnące koszty zatrudnienia

Brak rąk do pracy, zmiany w Kodeksie pracy, rosnące koszty pracy, układy zbiorowe pracy, zatrudnianie osób 50 plus, wykorzystanie sztucznej inteligencji – to tylko niektóre wyzwania na które wskazywali uczestnicy konferencji Praca 4.0 „Zmieniający się świat – wyzwania i szanse na rynku pracy”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan.

Dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, otwierając konferencję, podkreśliła, że wielkim wyzwaniem dla rynku pracy jest sztuczna inteligencja.

Sztuczna inteligencja a rynek pracy

Aktualne pozostają pytania, czy jest ona już pracownikiem, czy tylko wykorzystywanym instrumentem, czy stanowi zagrożenie czy  szansę dla rynku pracy. Nie powinniśmy traktować  sztucznej inteligencji jak jakiejś wyroczni, musimy nauczyć się ją oceniać i kontrolować. Na rynku pracy potrzebujemy teraz osób kreatywnych, stale uczących się, uzupełniających swoją wiedzę. Potrzebna jest też różnorodność w firmach, większy udział kobiet w zarządach czy radach nadzorczych – powiedziała dr Henryka Bochniarz.

Na wyzwania, które stoją przed rynkiem pracy zwrócił też uwagę prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej.

Największym problemem, co wynika z demografii,  jest brak rąk do pracy. Ważne jest też prowadzenie skutecznej polityki migracyjnej oraz zachęcanie osób w wieku emerytalnym, żeby nie opuszczały rynku pracy. Powinniśmy także otworzyć firmy na osoby z niepełnosprawnościami, napisać Kodeks pracy od nowa oraz wykorzystać nowe technologie – powiedział prof. Piotr Wachowiak.

Dobrostan psychiczny pracowników

Niezwykle interesująca była dyskusja w czasie panelu „Rynek pracy przyszłości – jak będzie wyglądać?”.   – Mamy do czynienia z rynkiem pracy bardzo lokalnym, jak i globalnym. 5% naszych pracowników świadczy usługi dla całej grupy Orange w różnych krajach. Teraz np. prowadzimy rekrutacje pracowników do naszych firm w 6 krajach, ale również szukamy pracowników na rynkach lokalnych, na wsiach, w małych miasteczkach. Staramy się połączyć pracę zdalną z hybrydową – mówił Jacek Kowalski, członek zarządu ds. Human Capital, Orange Polska.

Anna Rulkiewicz, prezeska, Grupa LUX MED przestrzegała, że pracodawcy nie są przygotowani na zatrudnianie osób 50 plus, nie wiedzą też do końca jak zatrzymać dobrych pracowników w firmie.

Ważny jest dobrostan psychiczny pracowników. Mamy z tym ogromny problem, który dotyczy głównie ludzi młodych. Co trzecia młoda osoba ma problemy psychiczne. Nasi lekarze wypisują mnóstwo recept na leki, które pomagają w leczeniu tych schorzeń. Pracodawcy na pewno nie poradzą sobie  bez pracowników z zagranicy – wyliczała Anna Rulkiewicz.

O innych wyzwaniach, które stoją przed rynkiem pracy wspominała Anna Wicha, prezeska, Polskie Forum HR. Wskazała na szybko rosnące koszty zatrudnienia.

To nie tylko konsekwencja wzrostu płacy minimalnej, ale także presja na wzrost wynagrodzeń osób, które zarabiają więcej niż płacę minimalną.  Mamy też do czynienia z rekordową liczbą upadłości, która jest właśnie konsekwencją wzrostu kosztów pracy. Przed nami również inny poważny problem, jak zwiększyć zatrudnienie osób 60 plus – stwierdziła Anna Wicha.

Układy zbiorowe pracy

Dla Piotra Ostrowskiego, przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków  Zawodowych wielkim wyzwaniem będą  układy zbiorowe pracy.

– W wielu krajach stanowią fundament rynku pracy, u nas są praktycznie nieznane. Przed nami implementacja dyrektywy unijnej, która dotyczy tej kwestii. Układy zbiorowe pracy mogą ułatwić zmiany na rynku pracy. Bardzo ważne jest też, abyśmy mieli sprawne, nowoczesne państwo, które potrafi zadbać o sektor publiczny i prywatny. Ważna jest też kontrola nad nowymi technologiami, które wkraczają na rynek pracy – powiedział Piotr Ostrowski.

O dramatycznym wzroście kosztów pracy w małych i średnich firmach oraz konieczności wprowadzenia zmian w Kodeksie pracy mówił z kolei Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

– Zmiany w Kodeksie pracy trzeba wprowadzać we współpracy ze związkami zawodowymi, szukać nowych pomysłów, np. dotyczących układów zbiorowych pracy – dodał.

Dyskusje moderował prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

W czasie konferencji, w której uczestniczyło kilkaset osób, rozmawiano również o zmianach w prawie pracy, migrantach ekonomicznych, elastycznych modelach pracy czy nowoczesnych technologiach w miejscu pracy.

Głównymi partnerami konferencji byli Amazon, Grupa LUXMED i Orange.

Więcej o programie konferencji przeczytasz tutaj

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Praca 4.0. Wyzwań na rynku pracy przybywa
30 stycznia 2023

Praca 4.0. Wyzwań na rynku pracy przybywa

Niedobór pracowników, niewykorzystany potencjał młodych kobiet, osób starszych i niepełnosprawnych, rosnące koszty pracy, trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, frustracja pracowników i pracodawców czy zatrudnianie cudzoziemców – to najważniejsze wyzwania na które zwracali uwagę uczestnicy konferencji „Praca 4.0. Przewidzieć jutro – rynek pracy w dobie niepewności”, którą zorganizowała Konfederacja Lewiatan.

Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, która wzięła udział w panelu „Wyzwania rynku pracy w zmieniającej się rzeczywistości” mówiła o zmianach demograficznych, które mają ogromny wpływ na rynek pracy.

– Wśród pracowników przeważają obecnie 40-latkowie z wyżu demograficznego z lat 80., ale już grupa 20-latków, którzy teraz właśnie wchodzą na rynek, jest zdecydowanie mniej liczna. To będzie miało wpływ na rynek pracy. Mamy dwie niewykorzystane grupy: osoby niepełnosprawne i młode kobiety, dla których nie ma ofert pracy na niepełny etat. Młode kobiety chcą pracować, ale oczekują elastycznej organizacji pracy. Pracodawcy tego do końca nie rozumieją. Jeśli nie rozwiążemy deficytu pracowników, gospodarka nie będzie się szybko rozwijała – powiedziała.

Pracodawcy nie rozumieją młodych

– Rośnie frustracja pracowników i pracodawców. Młodzi czują się zagubieni, nie wiedzą jak odnaleźć się w przyszłości, brakuje im pewności. Z kolei pracodawcy nie rozumieją młodych pracowników, którzy oczkują innego systemu pracy, większej elastyczności. Jest dwustronna frustracja – podkreślił  Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Anna Wicha, prezes Polskiego Forum HR przedstawiła punkt widzenia biznesu.

– Firmy borykają się z coraz wyższymi kosztami pracy, wysokimi cenami energii elektrycznej. Dla ponad 80 proc. firm drogi prąd będzie jedną z najważniejszych barier rozwoju. Pracodawcy odczuwają też ogromne trudności w pozyskiwaniu do pracy kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami – stwierdziła.

Firmy oczekują umiejętności praktycznych

– Najważniejsze wyzwania to niedobór pracowników i budowanie inkluzywnego rynku. Brakuje wielu specjalistów w różnych dziedzinach, np. od sztucznej inteligencji. Ale chodzi również  o integrowanie i przyciąganie na rynek pracy osób młodych, starszych i kobiet – zauważyła prof. Agnieszka Wojtczuk-Turek, dyrektorka Instytutu Kapitału Ludzkiego, Szkoła Główna Handlowa.   

Uczestnicy panelu „Kwalifikacje i kompetencje na rynku pracy” podkreślali, że niedobory kandydatów  do pracy stanowią przeszkodę dla rozwoju firm.  Odpowiednie kwalifikacje i kompetencje mają kluczowe znaczenie, szczególnie w kontekście zielonej i cyfrowej transformacji.

– Pracodawcy oczekują od kandydatów wiedzy i umiejętności praktycznych, które w niewystarczającym stopniu są dostarczane przez obecny system edukacji. Chcemy, by dobrą praktyką rynkową stało się wdrażanie atrakcyjnych programów stażowych – jak Program Rozwoju Talentów Amazon, który dał już prawie 200 osobom możliwość odbycia dwuletniego, dobrze płatnego stażu na umowie o pracę – powiedziała Ewa Fiedor, Apprenticeship Senior Program Manager w Amazon.

 Różnorodność się opłaca

O równości szans na rynku pracy i roli kobiecego przywództwa w biznesie mówiła Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

– Temat różnorodności jest bardzo ważny z ekonomicznego punktu widzenia. Niestety, pandemia covid-19, kryzys gospodarczy spowodowały, że udział kobiet w parlamentach, rządach czy radach nadzorczych nie wzrósł, a nawet mamy do czynienia z regresem. Na 146 państw Polska zajmuje dopiero 77. miejsce pod względem równości płci na świecie. Tymczasem różnorodność we  władzach spółek przynosi wymierne korzyści biznesowe, wynikające z  wyboru osób na najwyższe stanowiska z całej dostępnej puli talentów. Psychologowie podkreślają, że kobiety są bardziej odporne na stres, akcentują ich umiejętność działania pod presją wielu zadań, lepszą organizację pracy, a także umiejętności współpracy zespołowej. Kobiety w roli menedżerek zarządzają w inny sposób niż płeć przeciwna, gdyż częściej stawiają na racjonalizm oraz konsultacje pomysłów – powiedziała Henryka Bochniarz.

Zatrudnianie cudzoziemców

Czy skutecznie zintegrowaliśmy uchodźców z Ukrainy na polskim rynku pracy? Jakie wyzwania napotykamy w zatrudnieniu cudzoziemców z państw trzecich? Jakie są rekomendacje na przyszłość? – to pytania na które szukali odpowiedzi uczestnicy panelu „Cudzoziemcy na polskim rynku pracy”. W jego trakcie przedstawiono również wnioski z realizacji projektu „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy”.

– Nadal nie mamy polityki migracyjnej. Tak naprawdę nie wiemy czy chcemy  integrować wszystkich Ukraińców, czy tylko niektórych, czy tylko młodych. W pierwszych dniach inwazji Rosji na Ukrainę  nie wiedzieliśmy, ile osób będzie potrzebowało wsparcia w zatrudnieniu. Działaliśmy w kompletnym chaosie. Prawda jest taka, że w Warszawie wielu Ukraińców znalazło pracę nie korzystając z pomocy  urzędu pracy – powiedziała Monika Fedorczuk, dyrektorka Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

– Celem projektu, który realizowaliśmy na zlecenie Lewiatana było nie tylko doprowadzenie do zatrudnienia Ukraińców, ale spowodowanie żeby ono było trwałe. I to się udało. Wszystkie osoby, które rozpoczęły pracę dalej ją kontynuują. Największymi barierami, które pojawiły się przy zatrudnianiu Ukraińców był problem tymczasowości. Okazało się także, że pracodawcy nie są przygotowani do ich zatrudniania. Procesy rekrutacyjne firm nie są dostosowane do wyjątkowej sytuacji. Nie było woli niesienia pomocy Ukraińcom, bo na przykład nie znają języka polskiego. Pokutował też stereotyp pracownika z Ukrainy niestabilnego, który porzuca miejsce pracy. Aktywizując pracowników z Ukrainy zwracaliśmy szczególną  uwagę na wysoką jakość oferowanych miejsc pracy – zauważyła Anna Karaszewska, prezeska zarządu, Jobs First.

Konfederacja Lewiatan  realizowała projekt „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy”. W jego ramach powstał poradnik „Zatrudnienie obywateli Ukrainy przebywających w Polsce od 24 lutego 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” a także raport, w którym zebrano bariery na jakie natrafiają przedsiębiorcy przy zatrudnianiu Ukraińców.  

Na zlecenie Konfederacji Lewiatan Jobs First objął profesjonalnymi usługami aktywizacyjnymi 140 obywateli Ukrainy i znalazł pracę dla ponad 40 osób. Urząd Pracy miasta stołecznego Warszawy z kolei przekazał informacje o efektach ich działań aktywizacyjnych prowadzonych wobec 100 obywateli Ukrainy.

Praca 4.0. Przewidzieć jutro – rynek pracy w dobie niepewności”

Patronat honorowy: Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Państwowy Inspektorat Pracy

Partner główny: Amazon

Partnerzy wspierający: Expansio, IGT, PCS/Littler

Partnerzy merytoryczni: Norway grants, IBE Instytut Badań Edukacyjnych, TAKpełnosprawni, SGH, Zintegrowany System Kwalifikacji

Partnerzy medialni: My Company, Perspektywy, Personel & Zarządzanie, Rekruter, Warsaw BusinessJournal

Konfederacja Lewiatan

 

 

Rynek pracy w dobie niepewności
27 stycznia 2023

Rynek pracy w dobie niepewności

Nasz rynek pracy wydaje się oazą stabilności na wzburzonych wodach oceanu. Rośnie zatrudnienie, a stopa bezrobocia utrzymuje się na niskim poziomie i w grudniu 2022 roku osiągnęła 5,2 proc.

Ale to nie może nam przesłonić  szeregu wyzwań przed jakimi stoimy i którym musimy niezwłocznie sprostać, jak choćby brak pracowników, kryzys demograficzny, zielona i cyfrowa transformacja, luka kompetencyjna, polityka migracyjna.

– Społeczeństwo starzeje się, co wpływa na coraz większy niedobór pracowników. Wielu pracodawców bezskutecznie poszukuje ludzi do pracy. Bez przywrócenia na rynek dodatkowych zasobów pracowników będziemy borykać się z pogłębionym deficytem rąk do pracy, co istotnie ograniczy  możliwości rozwoju  firm. Szczególny nacisk musimy  położyć na aktywizację większej liczby osób, w szczególności kobiet i osób starszych. To też wątek związany ze zmianą perspektyw patrzenia na naszą politykę i instrumenty rynku pracy – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Na to nakłada się luka kompetencyjna – osoby wchodzące na rynek pracy nie mają tych kompetencji, których potrzebują pracodawcy. W kontekście transformacji świata pracy musimy mieć na uwadze konieczność dopasowania oczekiwań i umiejętności osób do możliwości na rynku pracy, zwłaszcza uwzględniając zieloną i cyfrową transformację. Do 2030 roku transformacja energetyczna ma doprowadzić do powstania w Polsce ok. 300 tys. nowych miejsc pracy, w takich branżach jak OZE, energetyka jądrowa czy elektromobilność. To będzie stanowiło nie lada wyzwanie zarówno dla pracowników jak i przedsiębiorców.

Stworzenie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego dla wszystkich chętnych jest szczególnie ważne, z uwagi na fakt, iż Polska jest raczej w końcówce stawki krajów jeśli chodzi o udział Polaków w kształceniu ustawicznym. Ponad 60% Polaków nie kształci się i nie chce uczestniczyć w tym procesie. Nieco ponad 10% brało udział w „jakiejś” formie kształcenia i uważa to za wystarczający wkład w podnoszenie swoich kompetencji.

Konieczność podnoszenia i zmiany kwalifikacji jest oczywistością w świecie coraz szybszych zmian, również technologicznych. Dostęp do środków na edukację osób dorosłych powinien być łatwy i na przejrzystych zasadach, a inicjatywy pracodawców powinny być szerzej wspierane ze strony publicznych instytucji.

Wybuch wojny na Ukrainie, 24 lutego 2022 roku, doprowadził, poza innymi istotnymi skutkami społeczno-gospodarczymi, do niespotykanej dotychczas w Polsce skali migracji. Wnioski z dotychczasowych działań i doświadczenia ostatniego roku powinny znaleźć odzwierciedlenie w przyszłej polityce migracyjnej Polski, na którą wciąż oczekujemy.

W najbliższy poniedziałek Konfederacja Lewiatan organizuje konferencję „Praca 4.0. Przewidzieć jutro – rynek pracy w dobie niepewności”, na której przedstawiciele resortu rodziny i polityki społecznej, eksperci, przedsiębiorcy będą dyskutować o przyszłości rynku pracy.

Wydarzenie odbędzie się w ramach Inicjatywy Nr FWD-H-4 pt. „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej “FWD” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

Konfederacja Lewiatan