18 rekomendacji, które przyspieszą rozwój OZE i poprawią efektywność energetyczną
30 października 2023

18 rekomendacji, które przyspieszą rozwój OZE i poprawią efektywność energetyczną

Poprawa transparentności rynku energii oraz przeciwdziałanie dalszej jego monopolizacji, wypracowanie strategii dla zielonych certyfikatów, rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i na morzu czy rozwój źródeł biogazu i biometanu – to tylko niektóre spośród 18 rekomendacji przygotowanych przez Radę OZE Konfederacji Lewiatan dla nowego rządu.

Wykorzystanie lokalnych zasobów energii nabiera szczególnego znaczenia. Nowe cele dyrektyw unijnego Pakietu Fit for 55 do 2030 roku, w tym zwiększenia produkcji energii pochodzącej z OZE oraz poprawy efektywności energetycznej, wymagają w Polsce zmian regulacyjnych oraz przyjęcia efektywnych mechanizmów, które doprowadzą do rozwoju źródeł odnawialnych oraz będą wspierać poprawę efektywności energetycznej.

– Dzisiaj, kiedy kryzys energetyczny narasta, dostępność do paliw i energii zostały ograniczone, a koszty wytwarzania energii przez to znacznie wzrosły, czerpanie z lokalnych zasobów energii, w tym źródeł odnawialnych oraz transformacja sektora energetycznego nabierają nowego znaczenia. Założenia Pakietu Fit for 55, które jeszcze niedawno wydawały się umiarkowanie realne, dzisiaj – choć wymagające – są podstawową szansą na stabilizację cen energii, dywersyfikację dostaw, ograniczenie importu paliw i oszczędności zużycia energii. Rozwój energetyki odnawialnej wpisuje się w te kluczowe wyzwania dla gospodarki na najbliższe lata. Potrzeba nam jednak planu rozwoju, spójnego z innymi działami gospodarki oraz usprawnień w zakresie rozwoju OZE i poprawy efektywności energetycznej – mówi Tomasz Surma, przewodniczący Rady OZE Konfederacji Lewiatan.

 Rada OZE Lewiatana przygotowała rekomendacje, które powinny być realizowane niezwłocznie po utworzeniu nowego rządu.

Rekomendacje Rady OZE Lewiatana:

 1. Aktualizacja Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu.
 2. Poprawa transparentności, jakości i stabilności tworzonego prawa.
 3. Zwiększenie transparentności rynku energii oraz przeciwdziałanie jego dalszej monopolizacji.
 4. Wypracowanie strategii dla rynku zielonych certyfikatów.
 5. Rozwój rynku wodoru.
 6. Transparentne zarządzanie infrastrukturą sieciową i zwiększenie nakładów inwestycyjnych na jej rozwój.
 7. Wzrost elastyczności systemu elektroenergetycznego, współpraca źródeł konwencjonalnych z odnawialnymi.
 8. Konsekwentne wprowadzenie mechanizmów rynkowych zarówno w zakresie kształtowania cen sprzedaży energii, jej wytwarzania i mechanizmów (potencjalnej) redukcji wytwarzanej energii w źródłach OZE.
 9. Rozwijanie energetyki wiatrowej na lądzie oraz na obszarach morskich.
 10. Rozwój źródeł PV.
 11. Inwestowanie w źródła biogazu i biometanu.
 12. Przyspieszenie małej energetyki wodnej.
 13. Umożliwienie dalszego wykorzystania biomasy.
 14. Zwiększenie liczby magazynów energii.
 15. Promowanie zielonego ciepła i chłodu.
 16. Aktywny udział w dyskusji nad nowym modelem rynku energii w UE uwzględniający postulaty sektora OZE.
 17. Poprawa efektywności energetycznej.
 18. Wykorzystanie ciepła odpadowego.

 Konfederacja Lewiatan

Pobierz 18 rekomendacji Rady OZE Konfederacji Lewiatan