Ożywienie inwestycji w OZE remedium na wysokie ceny prądu [+MP3]
09 listopada 2023

Ożywienie inwestycji w OZE remedium na wysokie ceny prądu [+MP3]

Obecne regulacje prawne są niekorzystne dla wytwórców energii elektrycznej z OZE. Stąd wiele firm ostrożnie podchodzi do inwestycji w ten sektor albo w ogóle z nich rezygnuje.

Wysłuchaj komentarza ekspertki:

Bariery legislacyjne hamują rozwój inwestycji, które mogłyby być realizowane i w przyszłości znacząco wpłynąć na ograniczenie cen prądu. Bez zmian dotyczących rynku OZE nie będziemy mieli tańszej energii elektrycznej – uważa Lewiatan.

Polski miks energetyczny jest zdominowany przez węgiel. Mimo że transformacja energetyczna w Unii Europejskiej trwa od lat, to wciąż przeważająca ilość energii elektrycznej w Polsce pochodzi z węgla, a rozwój odnawialnych źródeł energii jest często blokowany przez niesprzyjające regulacje prawne.

Trudny czas dla energetyki

Znajdujemy się w kluczowym i, niestety, niezwykle trudnym momencie dla krajowej energetyki. Napaść zbrojna Rosji na Ukrainę i ryzyko poważnego szantażu energetycznego, a także kryzys energetyczny potwierdziły, że dywersyfikacja miksu energetycznego oraz uniezależnienie się od importu energii elektrycznej, gazu ziemnego czy ropy naftowej i zwiększenie ilości wykorzystywanej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Coraz bardziej rygorystyczne wymagania w związku z zieloną transformacją względem państw członkowskich ma także Unia Europejska.

Niesprzyjające regulacje prawne

– Od ponad roku cena energii elektrycznej jest zamrożona na poziomie 412 zł/MWh. Mechanizm ten obowiązuje jednak tylko do końca 2023 r.  W przyszłym roku, jeśli zamrożenie cen nie zostanie przedłużone, czeka nas podwyżka cen prądu nawet o ok. 60 – 70%, a może więcej.  Podjęcie działań osłonowych dla gospodarstw domowych nie może jednak uderzać w wytwórców energii elektrycznej. Obecne rozwiązania niestety powodują znaczące straty, przede wszystkim wśród przedsiębiorstw, które wytwarzają energię elektryczną z OZE. To powoduje efekt domina, ponieważ mechanizm niekorzystnie wpływający na ten sektor stanowi negatywny sygnał rynkowy dla inwestorów, którzy z uwagi na często zmieniające się przepisy rodzące nowe ryzyka, podchodzą do planów inwestycyjnych dużo bardziej ostrożnie i często rezygnują z lokowania kapitału w sektorze OZE w tak niepewnych czasach. To w konsekwencji zmniejsza liczbę instalacji, które mogłyby być obecnie realizowane, a w przyszłości pozwoliłyby na ograniczenie cen energii elektrycznej. Jej wysokie ceny mają negatywny wpływ nie tylko na gospodarstwa domowe, ale i na całą gospodarkę krajową – mówi Paulina Grądzik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

18 rekomendacji Rady OZE Lewiatana

Rada OZE Konfederacji Lewiatan przygotowała 18 rekomendacji skierowanych do nowej administracji, których realizacja z pewnością przyniesie znaczące korzyści dla gospodarki, ponieważ rosnące koszty energii odczuwamy nie tylko ponosząc miesięczne opłaty za prąd, gaz czy ogrzewanie, ale także kupując towary czy korzystając z usług. Rekomendacje powstały w szerokim gronie eksperckim złożonym z przedstawicieli różnych branż OZE, takich jak energetyka wiatrowa, wodna, fotowoltaika czy biogaz, a także specjalistów ds. rynku wodoru, ciepłownictwa czy magazynów energii i wielu innych.

18 rekomendacji Rady OZE Konfederacji Lewiatan

Realizacja rekomendacji Rady OZE Konfederacji Lewiatan nie tylko przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych na płaszczyźnie finansowej, ale m.in. pozwoli także przedsiębiorcom szybciej i bez większych trudności wywiązać się z obowiązków wynikających z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Pamiętajmy jednak, że transformacja energetyczna jest to proces bardzo wymagający i czasochłonny, a więc jeżeli chcemy wesprzeć nie tylko odbiorców końcowych, ale także całą gospodarkę, musimy zacząć działać już dziś. – dodaje Paulina Grądzik.

Konfederacja Lewiatan

 

 

18 rekomendacji, które przyspieszą rozwój OZE i poprawią efektywność energetyczną
30 października 2023

18 rekomendacji, które przyspieszą rozwój OZE i poprawią efektywność energetyczną

Poprawa transparentności rynku energii oraz przeciwdziałanie dalszej jego monopolizacji, wypracowanie strategii dla zielonych certyfikatów, rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i na morzu czy rozwój źródeł biogazu i biometanu – to tylko niektóre spośród 18 rekomendacji przygotowanych przez Radę OZE Konfederacji Lewiatan dla nowego rządu.

Wykorzystanie lokalnych zasobów energii nabiera szczególnego znaczenia. Nowe cele dyrektyw unijnego Pakietu Fit for 55 do 2030 roku, w tym zwiększenia produkcji energii pochodzącej z OZE oraz poprawy efektywności energetycznej, wymagają w Polsce zmian regulacyjnych oraz przyjęcia efektywnych mechanizmów, które doprowadzą do rozwoju źródeł odnawialnych oraz będą wspierać poprawę efektywności energetycznej.

– Dzisiaj, kiedy kryzys energetyczny narasta, dostępność do paliw i energii zostały ograniczone, a koszty wytwarzania energii przez to znacznie wzrosły, czerpanie z lokalnych zasobów energii, w tym źródeł odnawialnych oraz transformacja sektora energetycznego nabierają nowego znaczenia. Założenia Pakietu Fit for 55, które jeszcze niedawno wydawały się umiarkowanie realne, dzisiaj – choć wymagające – są podstawową szansą na stabilizację cen energii, dywersyfikację dostaw, ograniczenie importu paliw i oszczędności zużycia energii. Rozwój energetyki odnawialnej wpisuje się w te kluczowe wyzwania dla gospodarki na najbliższe lata. Potrzeba nam jednak planu rozwoju, spójnego z innymi działami gospodarki oraz usprawnień w zakresie rozwoju OZE i poprawy efektywności energetycznej – mówi Tomasz Surma, przewodniczący Rady OZE Konfederacji Lewiatan.

 Rada OZE Lewiatana przygotowała rekomendacje, które powinny być realizowane niezwłocznie po utworzeniu nowego rządu.

Rekomendacje Rady OZE Lewiatana:

 1. Aktualizacja Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu.
 2. Poprawa transparentności, jakości i stabilności tworzonego prawa.
 3. Zwiększenie transparentności rynku energii oraz przeciwdziałanie jego dalszej monopolizacji.
 4. Wypracowanie strategii dla rynku zielonych certyfikatów.
 5. Rozwój rynku wodoru.
 6. Transparentne zarządzanie infrastrukturą sieciową i zwiększenie nakładów inwestycyjnych na jej rozwój.
 7. Wzrost elastyczności systemu elektroenergetycznego, współpraca źródeł konwencjonalnych z odnawialnymi.
 8. Konsekwentne wprowadzenie mechanizmów rynkowych zarówno w zakresie kształtowania cen sprzedaży energii, jej wytwarzania i mechanizmów (potencjalnej) redukcji wytwarzanej energii w źródłach OZE.
 9. Rozwijanie energetyki wiatrowej na lądzie oraz na obszarach morskich.
 10. Rozwój źródeł PV.
 11. Inwestowanie w źródła biogazu i biometanu.
 12. Przyspieszenie małej energetyki wodnej.
 13. Umożliwienie dalszego wykorzystania biomasy.
 14. Zwiększenie liczby magazynów energii.
 15. Promowanie zielonego ciepła i chłodu.
 16. Aktywny udział w dyskusji nad nowym modelem rynku energii w UE uwzględniający postulaty sektora OZE.
 17. Poprawa efektywności energetycznej.
 18. Wykorzystanie ciepła odpadowego.

 Konfederacja Lewiatan

Pobierz 18 rekomendacji Rady OZE Konfederacji Lewiatan
Lewiatan pozytywnie ocenia rekomendacje UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych
26 września 2022

Lewiatan pozytywnie ocenia rekomendacje UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych

Dzisiaj prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił rekomendacje dotyczące oznaczania treści reklamowych w mediach społecznościowych. Konfederacja Lewiatan pozytywnie odnosi się do tych propozycji, ponieważ powstały one we współpracy z zainteresowanymi środowiskami.

Rekomendacje wskazują w jaki sposób oznaczać komercyjną współpracę, jak traktować, np. produkty przysłane do recenzji, paczki PR, czy autopromocję. Oznaczenie materiałów reklamowych powinno być czytelne i zrozumiałe, umieszczone w widocznym miejscu, np. na początku opisu lub nagrania. 

– Pozytywnie odnosimy się do nowych rekomendacji UOKiK-u. Powstawały one przy współpracy ze środowiskiem akademickim, i przede wszystkim rynkiem. Zawierają wiele praktycznych przykładów, które w sposób bardzo czytelny definiują standardy prawidłowego oznaczania treści reklamowych przez influencerów. Co istotne, obejmują nie tylko influencerów, ale też określają zasady odpowiedzialności ponoszonej przez agencje reklamowe i reklamodawców w związku z oznaczaniem treści on-line – mówi dr Aleksandra Musielak, dyrektorka departamentu rynku cyfrowego Konfederacji Lewiatan.

– Teraz czas nie tylko na stosowanie rekomendacji, ale i na szeroko pojętą edukację. Jest jeszcze dużo takich obszarów, w których przedsiębiorcy działają intuicyjnie, naśladując zachowania konkurentów. Niestety, nierzadko naruszają prawo. Na ten moment warto dokonać audytu zawartych umów i sprawdzić czy spełniają one wymogi odpowiedniego oznaczania publikowanych treści. Warto rozważyć też ich aneksowanie jeśli nie zawierają właściwych postanowień – podkreśla Anna Wilińska-Zelek, adwokat, FILIPIAK BABICZ LEGAL, która brała udział w pracach nad rekomendacjami jako przedstawiciel środowiska naukowego.

W momencie stwierdzenia naruszenia prawa prezes UOKiK może nałożyć na firmę dotkliwą karę, która wyniesie nawet do 10% całego obrotu danego podmiotu, osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Brak współpracy z organem w trakcie postępowania wyjaśniającego wiąże się natomiast z ryzykiem nałożenia dodatkowej kary do 50 mln euro.

Link do rekomendacji poniżej: https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=18898

 Konfederacja Lewiatan