Zagrożone prawo przedsiębiorców do zrzeszania się
26 kwietnia 2022

Zagrożone prawo przedsiębiorców do zrzeszania się

fot. Konektus Photo / Shutterstock

W liście do premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego siedem organizacji przedsiębiorców wyraża zaniepokojenie zmianami, które mają być wprowadzone w projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Mogą one ograniczyć prawa przedsiębiorców do zrzeszania się, reprezentacji i udziału w procesie legislacyjnym.

Pod listem podpisali się szefowie Polskiej Izby Handlu, Konfederacji Lewiatan, Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Adwokatury Polskiej, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Związku Banków Polskich i Krajowej Izby Gospodarczej.

Pracodawcy zwracają uwagę, że istnieje możliwość takiej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego, jak i takich rozwiązań prawnych, które z jednej strony zapewniłyby zgodność polskiego ustawodawstwa z prawem UE, z drugiej zminimalizowałyby wątpliwości interpretacyjne i ryzyka powstałe na gruncie obecnego projektu ustawy (UC69).

Celem dyrektywy nie jest ograniczenie prawa przedsiębiorców do reprezentacji, zrzeszania, czy udziału w procesie legislacyjnym. Tym samym polski projektodawca powinien rozważyć możliwość doprecyzowania transpozycji – przyjęcie takiej treści projektu, która będzie oddawała istotę rozwiązań zawartych w dyrektywie – czytamy w liście pracodawców.

Konfederacja Lewiatan

Wspólne stanowisko przedsiębiorców dotyczące zrzeszania się