Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – uwagi Lewiatana
08 grudnia 2022

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do informacji przekazanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska o konsultacjach społecznych zmian do ustawy o podatku od towarów i usług związanych z projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/501/248/ASW/2022

Pobierz
Krajowy System e-Faktur – wątpliwości trzeba wyeliminować na etapie wdrażania
30 listopada 2022

Krajowy System e-Faktur – wątpliwości trzeba wyeliminować na etapie wdrażania

Miliony dokumentów elektronicznych powstaną po wprowadzeniu Krajowego Systemu e-Faktur, który ruszy od 2024 roku. Tymczasem system budzi duże wątpliwości ekspertów. Członkowie Grupy VAT Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan rozmawiali na temat wyzwań związanych z wdrożeniem KSeF.

Wprowadzenie obowiązkowego fakturowania przy wykorzystaniu specjalnej platformy udostępnionej przez Ministerstwo Finansów stanowi ogromne wyzwanie dla przedsiębiorców i administracji podatkowej. KSeF będzie systemem, przy pomocy którego generowane będą setki milionów dokumentów elektronicznych. Jego właściwe wdrożenie i funkcjonowanie będzie mieć ogromne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorców i całej gospodarki.

Krajowy System e-Faktur budzi wątpliwości

Eksperci Rady Podatkowej dyskutowali o trudnościach i problemach związanych z wystawianiem oraz przesyłaniem dokumentów za pośrednictwem KSeF. W szczególności w kwestii związanej z właściwą datą wystawienia faktury w KSeF, zastosowania kursu waluty w przypadku faktur walutowych,  zakresie obowiązkowego e-fakturowania, konsekwencjach związanych z błędami w wysyłanych dokumentach oraz ryzykach ewentualnej niedostępności systemu.

W ocenie uczestników spotkania kluczowe jest wyeliminowanie wszystkich pojawiających się wątpliwości na etapie przygotowania i wdrażania KSeF oraz zapewnienie przedsiębiorcom odpowiednio długiego czasu na zapoznanie się i przetestowanie nowej  wersji schemy xsd.

Obowiązkowe fakturowanie za pośrednictwem KSeF ma zacząć obowiązywać już 1 stycznia 2024 r.

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 przedstawicieli firm członkowskich KL.

Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi – uwagi Lewiatana
03 listopada 2022

Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 18 października 2022 r., znak sprawy DAG7.8100.1.2022, o konsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/434/211/ASW/2022

Pobierz
Zmiany ustawy o podatku akcyzowym – uwagi Lewiatana
07 września 2022

Zmiany ustawy o podatku akcyzowym – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 22 sierpnia 2022 r., znak sprawy DAG6.8100.4.2022, o konsultacjach społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/336/168/ASW/2022

Pobierz
Projekt rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych – uwagi Lewiatana
17 sierpnia 2022

Projekt rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo kierujące do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych z 7 lipca 2022 r. (nr 567 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów), Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/312/154/PP/2022

Pobierz
Projekt dyrektywy w zakresie ograniczenia zjawiska faworyzowania finansowania dłużnego – stanowisko Lewiatana
11 sierpnia 2022

Projekt dyrektywy w zakresie ograniczenia zjawiska faworyzowania finansowania dłużnego – stanowisko Lewiatana

W związku z konsultacjami publicznymi projektu dyrektywy w zakresie ograniczenia zjawiska faworyzowania finansowania dłużnego DEBRA (Debt Equity Bias Reduction Allowance) Konfederacja Lewiatan skierowała do Komisji Europejskiej pismo wraz ze stanowiskiem. Dokumenty oraz odpowiedź KE w wersji oryginalnej są do pobrania poniżej wraz ze streszczeniem w języku polskim.

KL/305/150/PP/2022

Pobierz stanowisko w wersji angielskiej
Uwagi Lewiatana do założeń ws. zgłaszania dochodów posiadaczy platform cyfrowych
29 lipca 2022

Uwagi Lewiatana do założeń ws. zgłaszania dochodów posiadaczy platform cyfrowych

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej 11 lipca 2022 r. o prekonsultacjach społecznych
dotyczących wdrożenia wspólnych unijnych ram sprawozdawczości, koniecznych do zgłaszania
dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem platform cyfrowych, prezentujemy uwagi Konfederacji
Lewiatan.

KL/285/141/ASW/2022

Pobierz
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – dodatkowy postulat Lewiatana
20 lipca 2022

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – dodatkowy postulat Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 lipca 2022 r. znak KL/268/132/PP/2022, z uwagami Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie UD404), przedstawiamy dodatkowy postulat.

KL/272/133/PP/2022

Pobierz
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – uwagi Lewiatana
14 lipca 2022

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 czerwca 2022 r. znak DD6.8200.3.2022, kierujące do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie UD404), Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje uwagi.

KL/268/132/PP/2022

Pobierz
Kodeks karny skarbowy – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji
23 czerwca 2022

Kodeks karny skarbowy – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 maja 2022 r. znak DZP11.860.1.2022 kierujące do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów UD269), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

Pobierz