Ustanowienie unijnego kodeksu celnego i Urzędu UE ds. Celnych – uwagi Lewiatana
18 września 2023

Ustanowienie unijnego kodeksu celnego i Urzędu UE ds. Celnych – uwagi Lewiatana

W związku z otrzymanym mailem z dnia 13 czerwca br. dot. konsultacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające unijny kodeks celny i Urząd Unii Europejskiej ds. Celnych oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 952/2013, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi oraz raport z ankiety przeprowadzonej wśród naszych członków na temat wpływu ww. reformy na działalność przedsiębiorców.

KL/350/167/ASW/2023

Pobierz pismo
Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – uwagi Lewiatana do projektu ustawy
01 września 2023

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – uwagi Lewiatana do projektu ustawy

W nawiązaniu do pisma z dnia 28 lipca br. znak sprawy DDR-VI.0210.2.2023 kierującego do konsultacji projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/336/159/PP/2023

Pobierz
Ordynacja podatkowa – uwagi Lewiatana do nowelizacji ustawy
01 września 2023

Ordynacja podatkowa – uwagi Lewiatana do nowelizacji ustawy

W nawiązaniu do pisma z dnia 19 czerwca br. znak sprawy DSP5.8010.3.2022 kierującej do konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przekazujemy uwagi Konfederacji Lewiatan.

 

KL/337/160/ASW/2023

Pobierz
Tzw. dyrektywa FASTER – uwagi Lewiatana
25 sierpnia 2023

Tzw. dyrektywa FASTER – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do wiadomości z dnia 25 lipca br. kierującej do konsultacji projekt dyrektywy Rady w sprawie szybszego i bezpieczniejszego mechanizmu ulg w nadmiernym podatku u źródła tzw. dyrektywa FASTER , Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/332/157/ASW/2023

Pobierz
Nowy Unijny Kodeks Celny – wypełnij ankietę i oceń reformę
28 lipca 2023

Nowy Unijny Kodeks Celny – wypełnij ankietę i oceń reformę

Zachęcamy do podzielenia się opiniami na temat propozycji Komisji Europejskiej - wprowadzenia zmian do Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

Komisja Europejska wskazuje, że reforma Kodeksu celnego jest odpowiedzią na ogromny wzrost wolumenu wymiany handlowej, zwłaszcza w handlu elektronicznym, szybko rosnącą liczbę unijnych standardów, które muszą być sprawdzane podczas odprawy celnej na granicy oraz zmieniające się realia geopolityczne i kryzysy.

Uproszczenie procesów celnych dla przedsiębiorstw

Proponowane rozwiązania mają na celu uproszczenie procesów celnych dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla firm sprawdzonych i rzetelnych handlowców. Obejmują transformację cyfrową i ograniczenie uciążliwych procedur celnych, zastępując tradycyjne deklaracje bardziej nowoczesnym, opartym na danych, podejściem do nadzoru importu.

Zarówno Komisja Europejska, jak i polskie Ministerstwo Finansów zbierają opinie do propozycji zmian w Unijnym Kodeksie Celnym. Zapraszamy do poświęcenia kilku minut na wypełnienie ankiety z pytaniami odnoszącymi się do konkretnych propozycji zmian.

Zagadnienia regulowane przez Unijny Kodeks Celny

Pytania dotyczą m.in. jednolitego interfejsu celnego UE – zgodnie z projektem nowego UKC dane celne będą przekazywane wyłącznie do unijnego centrum danych celnych (ang. EU Customs Data Hub), co zastąpi wiele interfejsów z oddzielnych systemów funkcjonujących obecnie w UE.

Rozszerzona zostanie zasada uznanego dostawcy – planowane jest usunięcie progu 150 EUR, tak aby każda sprzedaż na odległość towarów importowanych, ułatwiana przez interfejs elektroniczny, była objęta tym szczególnym reżimem niezależnie od wartości przesyłki.

W ankiecie jest też możliwość wypowiedzenia się na temat rozszerzenia zastosowania procedury IOSS i jej wpływu na decyzje biznesowe czy odniesienia się do planowanego rozszerzenia obowiązków celnych platform.

Wszystkich zainteresowanych tematyką reformy Kodeksu celnego uprzejmie prosimy o podzielenie się swoimi opiniami. Prosimy też o pomoc w możliwie szerokim dotarciu z badaniem do firm i przekazanie prośby o wypełnienie ankiety w ramach swojej firmy do osób zajmujących się kwestiami celnymi, a także do firm, które Państwo obsługujecie (w przypadku firm doradczych).

Prosimy o wypełnienie ankiety do 16 sierpnia 2023 r.

Link do ankiety tutaj.

Link do konsultacji na stronie Komisji Europejskiej.

KSeF – dodatkowe uwagi Lewiatana
27 lipca 2023

KSeF – dodatkowe uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przekazuje dodatkowe uwagi do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – tzw. KSeF.

KL/304/143/ASW/2023

Pobierz
Ograniczenie biurokracji i barier prawnych – uwagi Lewiatana
26 lipca 2023

Ograniczenie biurokracji i barier prawnych – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do pisma z dnia 7 lipca 2023 r. znak sprawy SPS-WP.020.191.2.2023 kierującego do konsultacji komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/300/140/PP/2023

Pobierz
Podatek u źródła wymaga pilnych objaśnień – spotkanie Rady Podatkowej z resortem finansów
19 lipca 2023

Podatek u źródła wymaga pilnych objaśnień – spotkanie Rady Podatkowej z resortem finansów

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

Zagadnienia dotyczące podatku u źródła, które wymagają pilnych objaśnień podatkowych, były przedmiotem spotkania członków Rady Podatkowej Lewiatana z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

W spotkaniu wzięli udział: Jarosław Szatański, dyrektor  Departamentu Podatku Dochodowego w Ministerstwie Finansów, Jakub Jankowski, zastępca dyrektora Departamentu Podatku Dochodowego w Ministerstwie Finansów, Rafał Mazur, zastępca dyrektora w Departamencie Nadzoru nad Kontrolami w Krajowej Administracji Skarbowej oraz ponad pięćdziesięciu ekspertów podatkowych z ramienia Rady Podatkowej KL.

MF powinno wydać objaśnienia podatkowe ws. podatku u źródła i statusu beneficial owner

Głównymi tematami rozmów były zagadnienia związane z samym podatkiem u źródła jak i związanym z nim statusem beneficial owner, które wymagają wyjaśnienia przez MF w formie objaśnień podatkowych. Należy wskazać, że projekt objaśnień do przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła pojawił się w konsultacjach w 2019 r., ale jak dotąd nie został sfinalizowany.

Oczekujemy jasnych kryteriów dla zbadania statusu beneficial owner oraz należytej staranności – to jedne z postulatów ekspertów Rady Podatkowej KL.

Prekonsultacje do objaśnień podatkowych planowane na sierpień

W sierpniu możemy również spodziewać się prekonsultacji do objaśnień podatkowych, które będą punktem wyjścia do dalszych rozmów i dyskusji z MF.

Z uwagi na złożoną materię podatku u źródła oraz wiele kwestii do omówienie ustalono stworzenie grup roboczych dedykowanych konkretnym zagadnieniom związanym z tym podatkiem i dalsze robocze uzgodnienia z przedstawicielami MF.

Spotkanie odbyło się 19 lipca online.

Czytaj też:

Praktycznie o podatkach na warsztatach drugiego dnia Kongresu Rady Podatkowej

Prawo podatkowe dalej będzie upraszczane

 

Projekt KSeF – postulaty Lewiatana
06 lipca 2023

Projekt KSeF – postulaty Lewiatana

W związku z planowanym w dniu 11 lipca br. posiedzeniem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, podczas którego rozpatrzona zostanie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawy (druk 1014), przekazujemy postulaty przedsiębiorców, dotyczące wprowadzenia ulgi podatkowej rekompensującej koszty związane z wdrożeniem KSeF oraz wprowadzenia jasnych kryteriów rozróżnienia transakcji B2B od B2C. Uprzejmie proszę Pana Przewodniczącego i Wysoką Komisję o analizę i uwzględnienie przekazanych postulatów w trakcie prac Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

KL/248/109/ASW/2023

Pobierz
VAT in Digital Age – uwagi Lewiatana
15 czerwca 2023

VAT in Digital Age – uwagi Lewiatana

W związku z trwającymi pracami nad propozycją dyrektywy Komisji Europejskiej VAT in Digital Age Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje uwagi.

KL/235/101/ASW/2023

Pobierz