Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – Zielona Księga – uwagi Lewiatana do dokumentu
20 kwietnia 2022

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – Zielona Księga – uwagi Lewiatana do dokumentu

KL/160/72/RL/2022

Pobierz
Krajowy Program Reform 2022/2023 – uwagi Lewiatana
07 kwietnia 2022

Krajowy Program Reform 2022/2023 – uwagi Lewiatana

Dokument w trybie śledzenia zmian

KL/122/54/MZ/2022

Pobierz załącznik
Wyłączenie sektora telekomunikacyjnego z wymogów nowelizacji ustawy o prawach konsumenta – apel izb branżowych
17 lutego 2022

Wyłączenie sektora telekomunikacyjnego z wymogów nowelizacji ustawy o prawach konsumenta – apel izb branżowych

W imieniu środowiska przedsiębiorców działających na rynku telekomunikacyjnym/łączności elektronicznej Konfederacja Lewiatan oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji występują ze wspólnym apelem.

Pobierz załącznik
Prawa konsumenta – stanowisko Lewiatana dot. nowelizacji ustawy
21 września 2021

Prawa konsumenta – stanowisko Lewiatana dot. nowelizacji ustawy

W związku z publikacją nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny (UC53 – projekt w wersji datowanej na 1 września 2021 r.), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do projektu.

Konfederacja Lewiatan, KL/353/248/AM/2021

Pobierz
Ustawa regulująca ograniczenia i wyłączenia od egzekucji – stanowisko Lewiatana
29 lipca 2021

Ustawa regulująca ograniczenia i wyłączenia od egzekucji – stanowisko Lewiatana

Niniejsze stanowisko odnosi się do postulatu de lege ferenda petycji w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do unifikacji egzekucji sądowej i administracyjnej, poprzez uchwalenie jednej ustawy regulującej kompleksowo ograniczenia i wyłączenia od egzekucji (P10-123/20) w zakresie zmiany kwoty wolnej od egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

Konfederacja Lewiatan, KL/299/216/AZ/2021

Pobierz
Kodeks postępowania cywilnego – stanowisko Lewiatana ws. nowelizacji ustawy
23 czerwca 2021

Kodeks postępowania cywilnego – stanowisko Lewiatana ws. nowelizacji ustawy

W nawiązaniu do planowanego w dniu 22 czerwca br. posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którym rozpatrywany będzie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 1222), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do projektu.

Konfederacja Lewiatan, KL/245/179/AZ/2021

Pobierz
Ustawa covidowa – stanowisko Lewiatana ws. projektu nowelizacji
17 maja 2021

Ustawa covidowa – stanowisko Lewiatana ws. projektu nowelizacji

W nawiązaniu do rozpoczętych w Sejmie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk 1145) przedstawiamy propozycję wprowadzenia dodatkowych zmian w tym dokumencie.

Konfederacja Lewiatan, KL/207/151/ML/2021

Pobierz
Nowelizacja kodeksu karnego – stanowisko Lewiatana
10 maja 2021

Nowelizacja kodeksu karnego – stanowisko Lewiatana

W związku ze skierowaniem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw do rozpatrzenia na posiedzeniu plenarnym Senatu, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do ustawy. Lewiatan opowiada się za odrzuceniem projektu w całości. Zwracamy uwagę na sposób procedowania ustawy na podstawie ścieżki poselskiej, a nie rządowej.

Konfederacja Lewiatan, KL/203/148/AM/2021

Pobierz
Kodeks postępowania cywilnego – stanowisko Lewiatana dot. nowelizacji ustawy
07 maja 2021

Kodeks postępowania cywilnego – stanowisko Lewiatana dot. nowelizacji ustawy

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr. 384), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

Konfederacja Lewiatan, KL/199/144/AZ/2021

Pobierz
Sposób wnoszenia pism procesowych w systemie teleinformatycznym sądu – stanowisko Lewiatana dot. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
06 maja 2021

Sposób wnoszenia pism procesowych w systemie teleinformatycznym sądu – stanowisko Lewiatana dot. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

Konfederacja Lewiatan, KL/195/142/AZ/2021

Pobierz