Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego – uzupełnienie stanowiska Lewiatana
23 lutego 2023

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego – uzupełnienie stanowiska Lewiatana

W ślad za przyjętym sprawozdaniem Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o uchwalonej przez Sejm w dniu 26 stycznia 2023 r. ustawie o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (tj. druk 909), Konfederacja Lewiatan przedstawia uzupełnienie stanowiska w zakresie dodawanego art. 804 (3) tj. art. 1 pkt. 105 ustawy.

KL/83/32/AZ/2023

Pobierz
Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego – stanowisko Lewiatana
16 lutego 2023

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego – stanowisko Lewiatana

W związku ze skierowaniem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 909) do rozpatrzenia przez Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/79/31/AZ/2023

Pobierz
Chcesz inwestować w Azerbejdżanie? Propozycja dla przedsiębiorców
21 listopada 2022

Chcesz inwestować w Azerbejdżanie? Propozycja dla przedsiębiorców

Firmy, które są zainteresowane lokalizacją zakładu produkcyjnego w Azerbejdżanie, mogą mieć szanse na rozwój na tym obszarze. Pierwsza specjalna strefa ekonomiczna dysponuje nieruchomościami do długookresowego najmu.

Do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. zwrócili się przedstawiciele Alet Free Economic Zone oraz Ambasady Azerbejdżanu w RP z propozycją dla polskich przedsiębiorców.

Nieruchomości w Azerbejdżanie czekają na inwestorów z Polski

Alet Free Economic Zone (AFEZ), pierwsza w Azerbejdżanie specjalna strefa ekonomiczna, dysponuje nieruchomościami, które będą przedmiotem długookresowego najmu, o powierzchni minimum 1,5 ha. Są one w pełni uzbrojone. Alat FES zapewni inwestorom zachęty fiskalne i pozafiskalne oraz dobrze ugruntowaną infrastrukturę.

Kryterium udziału we współpracy jest reprezentowanie branży wysokich technologii oraz zaawansowanych procesów produkcyjnych. Produkty wytwarzane na terenie AFEZ będą oznaczone znakiem „Made in Azerbaijan”.

Alet FEZ posiada wewnętrzne regulacje prawne, organizacyjne oraz techniczne pozwalające na preferencyjne i atrakcyjne oferty lokalizacyjne dla potencjalnych inwestorów. Informacje nt. AFEZ znajdują się na stronie internetowej: https://afez.az/.

Rozmowy z inwestorami z Polski planowane na luty 2023

W ramach misji biznesowej w październiku br. przedstawiciele PAIH odwiedzili teren AFEZ, który obecnie jest w trakcie przygotowania. Pierwszy inwestor został już zakontraktowany.

Przedstawiciele AFEZ chcą przyjechać do Polski w lutym 2023 r., by porozmawiać z zainteresowanymi firmami, które chciałyby zainwestować na ich obszarze. Jeszcze w tym roku planują wstępne rozmowy, tak by w lutym 2023 r. rozmowy były już bardziej zaawansowane.

Zapraszamy zainteresowane firmy do kontaktu:

Bartosz Konopacki
bkonopacki@lewiatan.org
tel. +48 660 426 009

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – stanowisko Lewiatana
21 października 2022

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw (nr. UD412), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/405/197/PH/2022

Pobierz
Założenia do projektu ustawy o umowie franczyzy – stanowisko Lewiatana
21 października 2022

Założenia do projektu ustawy o umowie franczyzy – stanowisko Lewiatana

Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi w ramach prekonsultacji „Założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy” („Założenia do projektu”).

KL/397/192/KK/2022

Pobierz stanowisko
Przeciwdziałanie lichwie – stanowisko Lewiatana
21 października 2022

Przeciwdziałanie lichwie – stanowisko Lewiatana

W związku ze skierowaniem ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie (druk senacki nr 834, druki sejmowe nr 1911, 2143 i 2143-A) do rozpatrzenia przez Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko.

KL/395/190/AZ/2022

Pobierz
Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji – opinia Związku Pracodawców Prywatnych Mediów
17 sierpnia 2022

Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji – opinia Związku Pracodawców Prywatnych Mediów

W związku z wniesionym przez grupę posłów Lewicy poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji dotyczącym „zapewnienia dostępności audycji telewizyjnych dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w szczególności przez wyświetlanie tłumacza języka migowego na powierzchni przynajmniej 1/8 ekranu” Związek Pracodawców Prywatnych Mediów (członek Konfederacji Lewiatan) przedstawia opinię.

KL/309/151/KK/2022

Pobierz
Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość
09 sierpnia 2022

Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość

fot. rodeo-project-management-software / unsplash

86% pracodawców spodziewa się kilkuletniego, poważnego kryzysu gospodarczego w Polsce. To przekonanie podzielają przedstawiciele wszystkich firm, niezależnie od wielkości.

78% pracodawców nie zgadza się ze stwierdzeniem, że rząd wie, jak przeciwdziałać kryzysowi.

Badanie CBM Indicator dla Lewiatana

Lewiatan zapytał przedsiębiorców o ocenę obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Pracodawcy, mimo, że spodziewają się kilkuletniego kryzysu lub trudnej sytuacji na rynku, nie prognozują znaczącego wzrostu bezrobocia, choć są w tej sprawie podzieleni. 59 procent uważa, że znaczącego wzrostu nie będzie, 41 procent jednak się go spodziewa.

Nadchodząca jesień może przynieść wzrost zachorowań na Covid-19. Przedsiębiorcy zapytani na ile obawiają się kolejnej fali odpowiedzieli (60 procent wskazań), że nie czują zagrożenia dla prowadzenia firm, ale około 40 procent (w zależności od wielkości firmy) ma takie obawy.

Składanie wniosków do CI KRS – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia
28 czerwca 2022

Składanie wniosków do CI KRS – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (nr. B624), Konfederacja Lewiatan przedstawia poniższe stanowisko.

KL/252/124/PH/2022

Pobierz
Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom – stanowisko Lewiatana
03 czerwca 2022

Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi rządowego projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druk nr. 2269), Konfederacja Lewiatan przedstawia poniższe stanowisko.

KL/214/AZ/2022

Pobierz