Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji – opinia Związku Pracodawców Prywatnych Mediów
17 sierpnia 2022

Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji – opinia Związku Pracodawców Prywatnych Mediów

W związku z wniesionym przez grupę posłów Lewicy poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji dotyczącym „zapewnienia dostępności audycji telewizyjnych dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w szczególności przez wyświetlanie tłumacza języka migowego na powierzchni przynajmniej 1/8 ekranu” Związek Pracodawców Prywatnych Mediów (członek Konfederacji Lewiatan) przedstawia opinię.

KL/309/151/KK/2022

Pobierz
Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość
09 sierpnia 2022

Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość

fot. rodeo-project-management-software / unsplash

86% pracodawców spodziewa się kilkuletniego, poważnego kryzysu gospodarczego w Polsce. To przekonanie podzielają przedstawiciele wszystkich firm, niezależnie od wielkości.

78% pracodawców nie zgadza się ze stwierdzeniem, że rząd wie, jak przeciwdziałać kryzysowi.

Badanie CBM Indicator dla Lewiatana

Lewiatan zapytał przedsiębiorców o ocenę obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej. Pracodawcy, mimo, że spodziewają się kilkuletniego kryzysu lub trudnej sytuacji na rynku, nie prognozują znaczącego wzrostu bezrobocia, choć są w tej sprawie podzieleni. 59 procent uważa, że znaczącego wzrostu nie będzie, 41 procent jednak się go spodziewa.

Nadchodząca jesień może przynieść wzrost zachorowań na Covid-19. Przedsiębiorcy zapytani na ile obawiają się kolejnej fali odpowiedzieli (60 procent wskazań), że nie czują zagrożenia dla prowadzenia firm, ale około 40 procent (w zależności od wielkości firmy) ma takie obawy.

Składanie wniosków do CI KRS – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia
28 czerwca 2022

Składanie wniosków do CI KRS – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (nr. B624), Konfederacja Lewiatan przedstawia poniższe stanowisko.

KL/252/124/PH/2022

Pobierz
Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom – stanowisko Lewiatana
03 czerwca 2022

Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi rządowego projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druk nr. 2269), Konfederacja Lewiatan przedstawia poniższe stanowisko.

KL/214/AZ/2022

Pobierz
Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – Zielona Księga – uwagi Lewiatana do dokumentu
20 kwietnia 2022

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – Zielona Księga – uwagi Lewiatana do dokumentu

KL/160/72/RL/2022

Pobierz
Krajowy Program Reform 2022/2023 – uwagi Lewiatana
07 kwietnia 2022

Krajowy Program Reform 2022/2023 – uwagi Lewiatana

Dokument w trybie śledzenia zmian

KL/122/54/MZ/2022

Pobierz załącznik
Wyłączenie sektora telekomunikacyjnego z wymogów nowelizacji ustawy o prawach konsumenta – apel izb branżowych
17 lutego 2022

Wyłączenie sektora telekomunikacyjnego z wymogów nowelizacji ustawy o prawach konsumenta – apel izb branżowych

W imieniu środowiska przedsiębiorców działających na rynku telekomunikacyjnym/łączności elektronicznej Konfederacja Lewiatan oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji występują ze wspólnym apelem.

Pobierz załącznik
Prawa konsumenta – stanowisko Lewiatana dot. nowelizacji ustawy
21 września 2021

Prawa konsumenta – stanowisko Lewiatana dot. nowelizacji ustawy

W związku z publikacją nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny (UC53 – projekt w wersji datowanej na 1 września 2021 r.), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do projektu.

Konfederacja Lewiatan, KL/353/248/AM/2021

Pobierz
Ustawa regulująca ograniczenia i wyłączenia od egzekucji – stanowisko Lewiatana
29 lipca 2021

Ustawa regulująca ograniczenia i wyłączenia od egzekucji – stanowisko Lewiatana

Niniejsze stanowisko odnosi się do postulatu de lege ferenda petycji w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do unifikacji egzekucji sądowej i administracyjnej, poprzez uchwalenie jednej ustawy regulującej kompleksowo ograniczenia i wyłączenia od egzekucji (P10-123/20) w zakresie zmiany kwoty wolnej od egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

Konfederacja Lewiatan, KL/299/216/AZ/2021

Pobierz
Kodeks postępowania cywilnego – stanowisko Lewiatana ws. nowelizacji ustawy
23 czerwca 2021

Kodeks postępowania cywilnego – stanowisko Lewiatana ws. nowelizacji ustawy

W nawiązaniu do planowanego w dniu 22 czerwca br. posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, na którym rozpatrywany będzie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 1222), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko do projektu.

Konfederacja Lewiatan, KL/245/179/AZ/2021

Pobierz