Inflacja w grudniu 2023 wyższa od szacunku, co przyniesie nowy rok?
15 stycznia 2024

Inflacja w grudniu 2023 wyższa od szacunku, co przyniesie nowy rok?

Wzrost cen osiągnął 6,2% zamiast wcześniej ogłaszanych 6,1%. Niewiele to jednak w ogólnym rozrachunku zmienia. Cały rok 2023 kończymy ze wzrostem 11,4%. W ciągu całego minionego roku jedynie ceny w kategorii transport pozostały praktycznie bez zmian. To oczywiście za sprawą paniki na rynku paliw z końca 2022 r. oraz „promocji wyborczej” z zeszłego roku.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Na tak dobrym wyniku zaważyły jednak dwa czynniki. Niższe, niż się spodziewano, wzrosty cen żywności. W skali miesiąca o jedyne 0,2%, w skali roku wyniki gorszy – 6%, ale widać, że dynamika produktów spożywczych wyhamowuje. To wyhamowanie widać wyraźnie w kategorii tłuszczów, w tym masła, gdzie ceny w ciągu roku spadają po kilkanaście procent. Potężne spadki w skali roku zalicza jednak kategoria opał. W ciągu roku płacimy blisko 20% mniej. Co oznacza, że na obecny odczyt inflacji ma wpływ kryzys energetyczny z 2022 r. Tak potężny spadek to też oznaka, że w tym okresie grzewczym rynek już zdyskontował wszystkie czynniki mogące zagrażać podaży surowców na rynkach światowych.

Przyszły rok to zapewne inflacja o połowę niższa. W tym wszystkim trzeba jednak pamiętać, że zbliżamy się stopniowo do największej bazy inflacyjnej z poprzedniego roku – luty 2023. Z kolei w tym samym okresie czeka nas decyzja rządu, co do tego w jaki sposób wyjść z tarcz antyinflacyjnych i czy z nich wychodzić – dodaje Mariusz Zielonka.

Czy to oznacza, że będzie taniej? Oczywiście średnio w całej gospodarce na pewno nie. Jeśli jednak sprawdzą się nasze prognozy to Polkom i Polakom pozostanie w kieszeni więcej niż przed rokiem.

 

Konfederacja Lewiatan

 

Inflacja 6,6% – to może być najniższy odczyt w tym roku [+MP3]
15 listopada 2023

Inflacja 6,6% – to może być najniższy odczyt w tym roku [+MP3]

Październikowy wzrost cen jednak nie 6,5% a 6,6% w skali roku – podał GUS. Zdecydowanie więcej płaciliśmy za usługi niż za towary.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Lewiatana

Ten wynik zawdzięczamy interwencji orlenowskiej na stacjach paliw. Olej napędowy potaniał w skali roku o 22,4%, a benzyna o 11%. Jeszcze bardziej interwencje na stacjach widać w skali miesiąca, gdzie olej był tańszy o 21,2% a benzyna o 8% w stosunku do września.

Listopad to z kolei korekta cen na stacjach, co prawdopodobnie odbije się na możliwym wyhamowaniu spadku cen w obecnym miesiącu. Żadna z kategorii produktów nie zbliżyła się nawet do takiego wyniku. Z kolei w górę inflację ciągnęła kategoria odzieży i ubrań – wzrost m/m o 3,3% – mówi Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Lewiatana.

W szczegółowych danych mogą cieszyć spadki części podstawowych produktów spożywczych takich jak tłuszcze, oleje czy cukier. Nie widać czynników, które mogłyby obniżyć inflację w najbliższym czasie, szczególnie w momencie,  gdy wyhamowuje spadek konsumpcji. Prawdopodobnie dostrzega ten scenariusz również NBP, który zaprzestał obniżania stóp procentowych.

Konfederacja Lewiatan

Ułatwienia dochodzenia wierzytelności – stanowisko Lewiatana
09 października 2023

Ułatwienia dochodzenia wierzytelności – stanowisko Lewiatana

W związku z prośbą o przedstawienie oceny funkcjonowania poszczególnych rozwiązań ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. poz. 933), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/382/178/PH/2023

Pobierz
Rozwój e-administracji – stanowisko Lewiatana
10 sierpnia 2023

Rozwój e-administracji – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/313/147/AZ/2023

Pobierz
Ulepszenie środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców – stanowisko Lewiatana
10 sierpnia 2023

Ulepszenie środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców, Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/312/146/AZ/2023

Pobierz
Pierwszy raz od lutego 2022 r. mamy w Polsce miesięczną deflację [+MP3]
31 lipca 2023

Pierwszy raz od lutego 2022 r. mamy w Polsce miesięczną deflację [+MP3]

Fot. joshua rawson-harris / unsplash

W lipcu 2023 ceny – wg szybkiego szacunku – wzrosły r/r o 10,8 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Wysłuchaj komentarza eksperta:

Komentarz eksperta ekonomicznego Lewiatana Mariusza Zielonki:

Ceny w stosunku do czerwca spadły o 0,2%. W skali roku oczywiście nadal mamy wynik dwucyfrowy – 10,8%. Patrząc na to jak bardzo spadła konsumpcja Polek i Polaków, wynik jednocyfrowy w sierpniu jest możliwy.

Z szacunków GUS wynika, że w lipcu potaniała żywność. To pozytywny sygnał, patrząc na to, że to właśnie żywność jest jednym z najczęstszych produktów wkładanych do koszyka Polaków. Jest to także pozytywny sygnał dla mniej zamożnych obywateli, bo to właśnie ich inflacja dotyka w większym stopniu.

Warto także odnotować, że inflacja bazowa, czyli bardziej istotny wskaźnik dla NBP i Rady Polityki Pieniężnej, zrównała się praktycznie z inflacją konsumencką. To z jednej strony dobrze, z drugiej jednak strony teraz proces szybkiego schodzenia z tempa wzrostu cen będzie wolniejszy. Lipcowy szybki szacunek w zasadzie potwierdza prezent RPP dla kredytobiorców przed wyborami. We wrześniu będziemy świadkami obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych – podkreśla Mariusz Zielonka.

 

Konfederacja Lewiatan

Zasady i sposoby konwersji istniejących emisji papierów dłużnych, w których stosowany jest WIBOR – uwagi Lewiatana
21 lipca 2023

Zasady i sposoby konwersji istniejących emisji papierów dłużnych, w których stosowany jest WIBOR – uwagi Lewiatana

W związku z otwarciem konsultacji nad projektem rekomendacji w zakresie zasad i sposobów konwersji istniejących emisji papierów dłużnych, w których stosowany jest WIBOR, Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/284/130/PH/2023

Pobierz
Publikujemy wyroki Sądu Arbitrażowego – zobacz, jak można rozstrzygnąć spór poza sądem powszechnym
18 lipca 2023

Publikujemy wyroki Sądu Arbitrażowego – zobacz, jak można rozstrzygnąć spór poza sądem powszechnym

Ze strony Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan można pobrać treść orzeczeń w 14 wybranych sprawach. Przykłady pokazują, że spory można rozstrzygać z pominięciem postępowania przed sądem powszechnym.

Wszelkie dane w wyrokach, które udostępniliśmy, są anonimowe. 

Arbitraż jest jedną z metod ADR (Alternative Dispute Resolution – Alternatywne Rozwiązywanie Sporów), która pozwala przedsiębiorcom rozstrzygać spory bez poddawania ich pod ocenę sądu powszechnego. Zawarcie odpowiedniego zapisu na sąd polubowny (klauzuli arbitrażowej) w umowie pomiędzy przedsiębiorcami powoduje – w przypadku powstania sporu na tle realizacji tej umowy – rozpatrzenie sprawy przez sąd arbitrażowy (sąd polubowny) z pominięciem postępowania przed sądem powszechnym. Wyrok wydany w postępowaniu arbitrażowym ma taką samą wagę jak wyrok sądu powszechnego.

Przykładowe wyroki Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Przykłady spraw w udostępnionych orzeczeniach:

    • Jak rozstrzygnięto spór pomiędzy firmami związanymi umową o współpracy w zakresie usług multimedialnych, w którym jedna strona twierdziła, że za dane okresy rozliczeniowe należało się jej wynagrodzenie, a druga, że nie.
    • Jak zakończył się spór na tle umowy pośrednictwa w zakupie pojazdu, w której przedmiotem umowy pomiędzy stronami było odpłatne prowadzenie czynności pośrednictwa przez powoda na rzecz pozwanej przy zakupie nowego fabrycznie pojazdu według specyfikacji określonej w treści umowy, i w której to sprawie pozwana dokonała zapłaty jedynie części kwoty prowizji.
    • Jak rozwiązano spór pomiędzy spółkami z branży kosmetycznej, które łączyła umowa franczyzy, kiedy prowadzący salon kosmetyczny w ramach tej umowy opóźniał się z płatnościami, przez co rozwiązano umowę i powód wystąpił z roszczeniem o zapłatę niezapłaconych faktur oraz o zapłatę kary umownej.

Wyroki sądów polubownych można udostępniać pod warunkami

Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan/Lewiatan Court of Arbitration dopuszcza publikację treści wyroku przy zachowaniu jego pełnej anonimowości i pod warunkiem, że strony postępowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku nie sprzeciwią się jego publikacji.

Wyroki publikujemy, bo wielokrotnie docierały do nas sygnały o zainteresowaniu orzeczeniami sądów arbitrażowych, które w przeciwieństwie do orzeczeń sądów powszechnych nie są publikowane. Orzeczenia SAKL są dowodem na to, że spory można skutecznie rozstrzygać w inny sposób, niż poprzez długotrwały proces przed sądem powszechnym. 

Liczymy na to, że publikacja wyroków zapoczątkowana przez nasz Sąd „odczaruje” arbitraż i przyczyni się do zwiększenia liczby spraw wpływających do sądów polubownych w Polsce – mówi Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz, dyrektorka Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Z wyrokami można zapoznać się tutaj.

 

Prezydent Lewiatana z Komisarzem UE do spraw rynku wewnętrznego o postulatach biznesu
07 czerwca 2023

Prezydent Lewiatana z Komisarzem UE do spraw rynku wewnętrznego o postulatach biznesu

Prezydent Konfederacji Lewiatan spotkał się z Komisarzem Unii Europejskiej do spraw Rynku Wewnętrznego i Usług. Była to okazja, żeby przedstawić postulaty polskiego biznesu.

Prezydent Lewiatana Maciej Witucki rozmawiał z Komisarzem Unii Europejskiej do spraw Rynku Wewnętrznego i Usług, Thierrym Bretonem.

Rozmowa dotyczyła kwestii ważnych dla przedsiębiorców, w tym odbudowy Ukrainy, wspólnego rynku oraz produkcji substancji czynnych do leków w Unii Europejskiej.

Maciej Witucki zaprosił też Thierrego Bretona na Europejskie Forum Nowych Idei, które odbędzie się już po raz dwunasty w dniach 11-13 października 2023 w Sopocie.

W spotkaniu uczestniczył też Kacper Olejniczak, ekspert Konfederacji Lewiatan. Spotkanie odbyło się online 6 czerwca.

Tego samego dnia w Brukseli przedstawiciele Lewiatana spotkali się też z innym przedstawicielem UE, Didierem Reyndersem, Komisarzem UE do spraw sprawiedliwości. Czytaj więcej:

Spotkanie z Komisarzem UE do spraw sprawiedliwości

 

Zmiany w ustawach Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe – stanowisko Lewiatana
15 maja 2023

Zmiany w ustawach Prawo restrukturyzacyjne i Prawo upadłościowe – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Prawo upadłościowe (nr UC120), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/177/73/PH/2023

Pobierz