Spotkanie z szefową resortu funduszy i polityki regionalnej
01 lutego 2024

Spotkanie z szefową resortu funduszy i polityki regionalnej

Dotacje dla firm, KPO, wsparcie dialogu społecznego czy polska Prezydencja w Radzie UE to główne tematy spotkania kierownictwa Lewiatana z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

Rozmowy dotyczyły priorytetów i potrzeb przedsiębiorców związanych z funduszami unijnymi oraz postulatów biznesu w tym zakresie.

Wsparcie finansowe dla firm

Według Konfederacji Lewiatan w konkursach dla firm należy wprowadzić nabory ciągłe, z kilkoma krótkimi rundami w ciągu roku i oceną trwającą nie dłużej niż 90 dni. Istotne jest także ograniczenie zmian harmonogramów naborów do minimum i poprzedzanie takiej decyzji konsultacjami z Komitetem Monitorującym.

Należy także wesprzeć przedsiębiorców we właściwej realizacji zasad horyzontalnych, w szczególności w odniesieniu do DNSH (zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku), zrównoważonego rozwoju czy zgodności z Kartą Praw Podstawowych. Wymogi stawiane firmom w tym zakresie powinny być czytelne i jednoznaczne.

Co dalej z Krajowym Planem Odbudowy?

System realizacji KPO, w szczególności w schematach dotacyjnych dla firm, musi być bardziej przejrzysty. W tym celu można wymienić inwestycje, w których planowany jest otwarty nabór lub nabory dla firm i opracować harmonogramy na najbliższy rok oraz dla całego KPO. Kryteria w tych naborach powinny być poddawane konsultacjom społecznym.

Warto także uzgodnić niektóre standardy, np. wyboru i oceny projektów składanych w otwartych naborach czy w trybach pozakonkursowych. Ważne jest także regularne informowanie o postępach realizacji KPO.

Rozmowy o polskiej prezydencji w Radzie UE

Istotnym tematem było też 20-lecie członkostwa Polski w UE i polska Prezydencja w Radzie UE. Podkreślono znaczenie funduszy europejskich dla przedsiębiorców i ich wpływ na zmiany strukturalne w odniesieniu do innowacji, B+R, ale też równości czy różnorodności.

W spotkaniu, które odbyło się 1 lutego w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wzięły udział Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Marzena Chmielewska, zastępczyni Dyrektora Generalnego Lewiatana ds. rozwoju projektów oraz Małgorzata Lelińska, dyrektorka Departamentu Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej Lewiatana.

O kobietach, przywództwie, ekonomii i biznesie oraz przyszłości Polski i Europy podczas spotkań w Krakowie
22 listopada 2023

O kobietach, przywództwie, ekonomii i biznesie oraz przyszłości Polski i Europy podczas spotkań w Krakowie

Kobiety w biznesie, przywództwo na trudne czasy oraz wyzwania, jakie obecnie stoją przed środowiskiem przedsiębiorców, były tematem spotkań zorganizowanych przez Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan. W Krakowie odbywa się też kongres VIII Kongres Open Eyes Economy Summit z udziałem ekspertek Lewiatana.

We wtorek w Krakowie odbyły się spotkania z dr Henryką Bochniarz, przewodniczącą Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, twórczynią Akademii Liderek.

Pierwsze spotkanie z udziałem aktywnych i przedsiębiorczych kobiet zdominowały rozmowy o biznesie, aktywności publicznej, godzeniu wielu ról, wyzwaniach i frustracjach. Przedstawiane były pomysły, jak sobie z nimi radzić.

Drugie spotkanie poświęcone było tematom przywództwa na trudne czasy. Podczas dyskusji uczestnicy zastanawiali się, jakich liderów nam potrzeba, a także jakie są dziś największe wyzwania i w jaki sposób im sprostać.

Panel podczas Open Eyes Economy Summit „Dokąd zmierza Europa”

Również we wtorek w Krakowie odbywał się VIII Kongres Open Eyes Economy Summit.

Dr Henryka Bochniarz podczas panelu „Dokąd zmierza Europa” pierwszego dnia kongresu mówiła o tym, że Polska nie uczestniczyła w rozmowach odnoszących się do przyszłości Europy i nie jest gotowa na rewolucyjny, ze względu na wybory na świecie, m.in. do Parlamentu Europejskiego, a także w Rosji i USA, przyszły rok.

To właśnie 2024 rok może sprawić, że Unia Europejska nagle zastanie „nowym światem”, na który nie jesteśmy gotowi. – Teraz musimy się skupić na tym, by Polacy weszli w obywatelski dialog europejski. W nowej Unii, która się tworzy, nasze interesy powinny być reprezentowane nie poprzez machanie biało-czerwoną flagą, ale przez racjonalne szukanie kompromisów, oparcia dla naszych koncepcji. Inaczej będziemy przegrywać – mówiła dr Henryka Bochniarz podczas dyskusji.

Sesję specjalną moderowała Agata Stremecka, prezeska Zarządu Four Reasons, a udział wzięli także Jekaterina Novikova, Deputy Head of Unit, Innovation Policy and Access to Finance, Directorate-General for Research and Innovation, European Commission i Tomasz Wróblewski, prezes Zarządu Warsaw Enterprise Institute.

Panel „Europejska motoryzacja – terapia szokowa czy rewolucja?”

Podczas pierwszego dnia Kongresu Open Eyes Economy Summit odbył się też panel „Europejska motoryzacja – terapia szokowa czy rewolucja?”. Uczestnicy dyskusji podkreślali, że nie można zlekceważyć naszego powiązania z rynkiem motoryzacyjnym. Polska nie nadąża nad resztą świata w kontekście innowacji i produkcji. – Tak jest, kiedy się tylko reaguje, a nie narzuca scenariusz. Martwi mnie rosnący protekcjonizm – mówiła dr Henryka Bochniarz.

Paneliści zastanawiali się też, czy Europie uda się konkurować z Chinami. Rozważali również temat elektromobilności i realnych możliwości produkcji samochodów elektrycznych w Polsce. Omawiali też wskaźniki zanieczyszczenia powietrza przez samochody. Według ekspertów są one mierzone błędnie, ponieważ opierają się na analizie „tłumika samochodu”, a nie na szerszej perspektywie produkcji transportu czy – w przypadku samochodów elektrycznych – źródła energii do ich ładowania.

W spotkaniu udział wzięli Janusz Kobus, prezes Polskiej Izby Motoryzacji i wiceprezes Zarządu Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o., Andrzej Kublik, prezes Zarządu QSense, Kinga Marczak, Dyrektor Handlowa Personnel Service, Maciej Mazur, dyrektor Zarządzający z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych oraz dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej  Konfederacji Lewiatan.

Indeks wiarygodności ekonomicznej

Drugiego dnia Open Eyes Economy Summit w spotkaniu panelowym przedstawicieli biznesu wzięły udział Przewodnicząca Rady Głównej Lewiatana dr Henryka Bochniarz oraz Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LUXMED i wiceprezydentka Lewiatana.

Uczestnicy dyskutowali m.in. o wynikach Indeksu Wiarygodności Ekonomicznej Polski, którego druga edycja została zaprezentowana podczas drugiego dnia kongresu. Indeks Wiarygodności Ekonomicznej opracowuje corocznie zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera, jest wśród nich prof. dr hab. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Według oceny ekspertów jeszcze rok temu mowa była o możliwym wyraźnym spadku indeksu. Jednak wynik tegorocznego indeksu za 2022 r. na poziomie -4,3,  to poważne zaskoczenie. Wydawało się, że najgorsze dla gospodarki już minęło – pandemia covid i całkowite wstrzymanie aktywności. Okazało się jednak, że dużo gorsza dla wiarygodności Polski może być inflacja.

Z perspektywy pracodawców, jako jednego z dwóch partnerów społecznych ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości to całkowita erozja dialogu społecznego, a co za tym idzie systemu stanowienia prawa, ignorowanie procesu konsultacji społecznych, nadużywania ścieżki poselskiej forsowania ustaw, wreszcie skracania vacatio legis – nawet do 30 dni w ważnych sprawach podatkowych lub z obszaru prawa pracy.

– Dowodem na to, jak zaprzestaliśmy konsultacji i oceny legislacji, jest Rada Dialogu Społecznego, którą można określić jako faktycznie „martwe ciało”. Z jednej strony przez unikanie konsultacji, bo m.in. większość projektów ustaw jest procedowanych jako projekty poselskie i nie są konsultowane. Po drugie, nieprzestrzeganie kryterium reprezentatywności doprowadziło do tego, że obecnie po stronie organizacji pracodawców przynajmniej połowa ich nie spełnia, bo nie są one sprawdzane. Jeśli nie zrobimy czegoś z RDS, to ta fikcja będzie trwać – mówiła dr Henryka Bochniarz.

Moderatorem dyskusji był Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej, Brunon Bartkiewicz, prezes Zarządu ING Bank Śląski, Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, Mirosław Gronicki, konsultant, Anna Rulkiewicz, prezeska Zarządu Grupy LUX MED i wiceprezydentka Konfederacji Lewiatan oraz Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca Rady Nadzorczej Bank BNP Paribas.

 

Obrady Open Eyes Economy Summit odbywały się od 21 do 22 listopada w Krakowie. Dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, zasiada w Radzie Programowej Kongresu.

 

O przywództwie kobiet, równości i gotowości na zmianę – spotkanie w Kielcach
08 marca 2023

O przywództwie kobiet, równości i gotowości na zmianę – spotkanie w Kielcach

Pandemia, wojna, kryzys gospodarczy spowodowały, że udział kobiet w parlamentach, rządach czy radach nadzorczych nie wzrósł, a nawet mamy do czynienia z regresem – mówiła dr Henryka Bochniarz podczas spotkania z przedsiębiorczyniami, pracodawcami i przyjaciółmi świętokrzyskiego Lewiatana.

W Kielcach odbyło się spotkanie, którego tematem było przywództwo kobiet, równość i gotowość na zmiany oraz rola liderek w kreowaniu lepszego świata. Dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Lewiatana i szefowa Akademii Liderek, mówiła o megatrendach w polityce, kulturze i biznesie. Na zaproszenie Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan udział w spotkaniu wzięły przedsiębiorczynie, pracodawcy i przyjaciele świętokrzyskiego Lewiatana.

– Droga kobiety na szczyt wymaga innej taktyki, niż droga mężczyzny. Pandemia, wojna,  kryzys gospodarczy spowodowały, że udział kobiet w parlamentach, rządach czy radach nadzorczych nie wzrósł, a nawet mamy do czynienia z regresem. Na 146 państw Polska zajmuje dopiero 77. miejsce pod względem równości płci na świecie – mówiła dr Henryka Bochniarz.

Kobiety w roli menedżerek stawiają na racjonalizm oraz konsultacje pomysłów

Tymczasem różnorodność we  władzach spółek przynosi wymierne korzyści biznesowe, wynikające z  wyboru osób na najwyższe stanowiska z całej dostępnej puli talentów. Psychologowie podkreślają, że kobiety są bardziej odporne na stres, akcentują ich umiejętność działania pod presją wielu zadań, lepszą organizację pracy, a także umiejętności współpracy zespołowej. Kobiety w roli menedżerek zarządzają w inny sposób niż płeć przeciwna, gdyż częściej stawiają na racjonalizm oraz konsultacje pomysłów.

– Nigdy dość inspirującej rozmowy i wymiany doświadczeń w gronie kobiet i wspierających mężczyzn, którzy osiągnęli sukces i z radością dzielą się swoim doświadczeniem – podkreślała dr Henryka Bochniarz.

Tematy związane z problematyką partnerstwa i roli kobiet nieprzypadkowo były poruszane w czasie święta kobiet obchodzonego 8 marca.

Zdjęcia są dostępne są tutaj.