Firmom przybywa obowiązków sprawozdawczych
21 maja 2024

Firmom przybywa obowiązków sprawozdawczych

Mamy poczucie dublowania naszej pracy w zakresie sprawozdawczości podatkowej. To niekończący się proces, który pochłania dużo czasu i pieniędzy. Tymczasem nie wszystkie obowiązki są potrzebne, z niektórych można zrezygnować, inne ograniczyć. Resort finansów dopuszcza jeszcze drobne zmiany w KSeF korzystne dla firm – usłyszeli uczestnicy VIII Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Kongres Rady Podatkowej otworzyli Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Andrzej Nikończyk, przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. W swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie dialogu z administracją publiczną dla tworzenia dobrych, przyjaznych dla firm, przepisów podatkowych. W tym kontekście warto docenić otwarte dyskusje i rozmowy z przedstawicielami resortu finansów obecnymi w czasie konferencji. Źle przygotowane regulacje uderzają w przedsiębiorczość, czego potwierdzeniem był Polski Ład. Lepiej się więc spierać i dyskutować na etapie konsultacji społecznych, niż później w trybie awaryjnym naprawiać błędy.

Zobacz galerię zdjęć z Kongresu Rady Podatkowej

Uciążliwa sprawozdawczość podatkowa

W panelu „Sprawozdawczość podatkowa – jak odciążyć biznes?” eksperci zastanawiali się, czy wszystkie obowiązki sprawozdawcze są potrzebne? Czy raportowanie musi być uciążliwe?

– Przeciętny przedsiębiorca musi raportować do wielu instytucji i często czyni to wielokrotnie. Raportujemy  w różnych terminach, kwartalnie, rocznie. To niekończący się proces. Często do różnych instytucji przekazujemy te same dane. Mamy poczucie dublowania naszej pracy w zakresie sprawozdawczości. Zastanawiam się, czy nie można stworzyć jednolitego systemu raportowania, z którego instytucje pobierałyby interesujące je dane. To mogłoby pomóc  w ograniczeniu sprawozdawczości – powiedziała Monika Mikołajczyk, supervisor, TMF Group.

Agnieszka Rylska, Tax, Accounting and Treasury Department Director, T-Mobile Polska, zwróciła uwagę, że sytuacja w Polsce w zakresie sprawozdawczości nie jest najlepsza.  Jeśli chodzi o czas, który poświęcamy na wypełnianie  wszystkich obowiązków sprawozdawczych, to jesteśmy na przedostatnim miejscu w UE, wyprzedzamy tylko Bułgarię. Jeśli zaś chodzi o koszty raportowania, to okupujemy trzecie miejsce od końca.

Szczególnie obciążone duże firmy

Mamy świadomość, że sprawozdawczość jest nadmiernie rozbudowana

Zastanawiamy się jak ten proces ograniczyć, np. w zakresie weryfikacji kontrahentów. W najbliższym czasie będziemy się skupiać na ułatwieniach w raportowaniu danych, czy podatku u źródła. Niestety, jeśli chodzi o duże firmy, to poziom sprawozdawczości będzie coraz większy, bo wynika to też z zobowiązań międzynarodowych – mówił Jakub Jankowski, zastępca dyrektora departamentu podatków dochodowych, Ministerstwo Finansów.

Janusz Błaszczuk, dyrektor departamentu podatkowego, Bank Millennium, przekonywał, że trend zwiększania obciążeń sprawozdawczych będzie rósł w najbliższych 5-10 latach. – Dopiero potem nastąpi czas upraszczania raportowania. Mimo tego niekorzystnego trendu można jednak już teraz próbować rezygnować z niektórych zbędnych obowiązków – dodał.

Krajowy System E-faktur

Wdrożenie Krajowego Systemu E-faktur było tematem panelu „KSeF nieuchronny. Czego możemy się spodziewać w nowej odsłonie?” Nowy system na pewno wejdzie w życie. Od 1 lutego 2026 roku dla dużych firm, a od 1 kwietnia dla pozostałych podmiotów. Wśród zapowiedzianych zmian, uzgodnionych w trakcie konsultacji, warto wymienić tryb offline w okresie przejściowym, dopuszczenie wystawiania faktur konsumenckich, czy przesyłanie załączników do faktur.

– Chcemy, żeby KSeF wszedł w życie jak najszybciej, ale audyt potwierdził, że od początku był źle przygotowany. Dlatego dobrze, że termin jego wdrożenia został przesunięty. W czerwcu br. chcemy rozpocząć drugą fazę konsultacji. Jesteśmy otwarci na dyskusję, ewentualne zmiany. Nie wykluczamy też, że wprowadzimy jeszcze drobne zmiany, korzystne dla przedsiębiorców. Natomiast mało prawdopodobne jest, abyśmy podjęli decyzję o refundacji dla firm kosztów wdrożenia KSeF – stwierdził dr Tomasz Tratkiewicz, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług, Ministerstwo Finansów

– Byliśmy przygotowani na wdrożenie KSeF już od 1 lipca br. Ale cieszymy się z odroczenia terminu jego wejścia w życie. Przesunięcie o rok daty wprowadzenia nowego systemu rodzi jednak dodatkowe koszty. Nie da się bowiem zamrozić systemu, trzeba go utrzymywać w gotowości. Mamy nadzieję, że nie będzie już rewolucyjnych zmian, a resort finansów przychylnie spojrzy na różne nasze propozycje i zastanowi się też nad refundacją kosztów, które ponieśliśmy – podkreślała Anna Pikulska, dyrektorka strategii podatkowej, Orange Polska.

Agnieszka Urbaniak, Senior Tax Manager, Allegro także zwróciła uwagę na koszty finansowe, które poniosła firma przygotowując się do wdrożenia KSeF. Trzeba było też zaangażować do projektu wielu pracowników z różnych działów. Zaapelowała również, żeby zrezygnować z sankcji za błędy popełnione w okresie przejściowym.

W czasie Kongresu Rady Podatkowej Lewiatana rozmawiano również o podatku od nieruchomości oraz podatku akcyzowym.

Konfederacja Lewiatan

 

Praktycznie o podatkach na warsztatach drugiego dnia Kongresu Rady Podatkowej
30 maja 2023

Praktycznie o podatkach na warsztatach drugiego dnia Kongresu Rady Podatkowej

Zdjęcie z panelu 1. dnia VII KRP

Opodatkowanie w fundacji rodzinnej, wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur oraz raportowanie o cenach transferowych za 2022 rok to główne tematy warsztatów online, które odbyły się drugiego dnia Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Aktualne bolączki podatników poruszone podczas pierwszego dnia Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan oraz ekspercka wiedza prelegentów przyczyniły się do ogromnego zainteresowania warsztatami online w drugim dniu Kongresu, który był częściowo kontynuacją tematów podjętych w trakcie pierwszego dnia Kongresu (zobacz relację).

W trakcie warsztatów skupiliśmy się na praktycznych aspektach: opodatkowania w fundacji rodzinnej, wdrożenia KSeF oraz raportowania TP za 2022.

Zainteresowanie tematem fundacji rodzinnej, zarówno na panelu jak i warsztatach, może świadczyć o tym, że nowa instytucja prawno-podatkowa może zyskać wielu zwolenników wśród rodzimych firm.

 Opodatkowanie w fundacji rodzinnej 

Dzięki fundacji rodzinnej majątek firmy zostanie zatrzymany w jednych rękach oraz pozwoli na ustalenie reguł zarządzania firmą i majątkiem fundatora w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie.

Podczas warsztatu prowadząca Urszula Ogorzałek, doradca podatkowy z GWLAW przedstawiła implikacje podatkowe w fundacji rodzinnej. Omówione zostały kwestie opodatkowania podatkiem CIT, PIT, podatkiem od budynków, zwolnienia podatkowe. Wyjaśniła  również pojęcia ukrytych zysków oraz zasady opodatkowania wypłaty świadczeń, jak również opodatkowania w przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej.

KSeF – praktyczne wyzwania dla biznesu

Kolejny warsztat poświęcony był praktycznym aspektom obligatoryjnego wprowadzenia Krajowego Systemu e- Faktur. Padły odpowiedzi na pytania: kogo obejmie KSeF i jakie transakcje oraz jakie  wymogi techniczne należy spełnić.

Jak podkreśliła prowadząca Janina Fornalik, Partner, Doradca podatkowy, MDDP, KSeF to nie tylko zmiany w systemach IT, ale złożony proces, który wymaga analizy biznesowej i mapowania istniejących w firmie procesów i procedur związanych z wystawianiem i odbieraniem faktur. W tym celu należy wypracować koncepcję technicznej integracji z KSeF, wdrożenie zmian w systemach, zmiany zapisów w umowach, regulaminach sprzedaży  oraz komunikację z kontrahentami.

W trakcie trwania KRP zasygnalizowano Ministerstwu Finansów potrzebę udzielenia pisemnych wyjaśnień co do kwestii prawidłowego rozdzielenia transakcji B2B oraz B2C oraz kryteriów jakimi należy się kierować przy ustaleniu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Raportowanie TP za 2022

Podczas ostatniego warsztatu  zostało omówione Raportowanie TP za 2022 w ujęciu przekrojowym. Prowadząca Aleksandra Chojnacka, Doradca podatkowy, Partner w Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi zwróciła szczególną uwagę na zmiany w raportowaniu za 2022 r. tj.

TPR za 2022 rok nie trafi jak w poprzednich latach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a do naczelnika właściwego urzędu skarbowego,

– oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych jest elementem informacji o cenach transferowych,

dodanie do formularza TPR nowego wskaźnika mierzącego sytuację finansową podmiotu – udział kosztów działalności operacyjnej z podmiotami powiązanymi w ogólnej kwocie kosztów działalności operacyjnej podmiotu.

Patronat nad Kongresem objęło Ministerstwo Finansów. Partnerami głównymi byli Allegro, kancelarie DZP, GWLAW, MDDP, QSecurities. Partner wspierający: Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi, partner merytoryczny: SGH. Partnerzy medialni: FXMAG, My Company, Poradnik Przedsiębiorcy, Prawo.pl, Przegląd Podatkowy.

Dziękujemy za udział w warsztatach! Zapraszamy na kolejny Kongres Rady Podatkowej za rok.

Nie będzie rewolucji w podatku CIT
17 maja 2022

Nie będzie rewolucji w podatku CIT

- Jeśli chodzi o zmiany w CIT to chcemy wrócić do rozwiązań już sprawdzonych, nie planujemy żadnej rewolucji, nie będziemy eksperymentować. Najpóźniej za dwa tygodnie przedstawimy szczegółowe rozwiązania, np. dotyczące podatku minimalnego, które skierujemy do konsultacji społecznych – zapewnił przedsiębiorców Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów na VI Kongresie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Wiceminister finansów przekonywał, że na zmianach podatkowych zyska prawie 13 mln osób. Skorzystają przedsiębiorcy, bo będą płacili niższe podatki nawet od kilkuset do 1700 zł rocznie.

– Dla większości podatników zmiany są korzystne, albo neutralne. Nikt na nich nie straci. W trakcie konsultacji społecznych uwzględniliśmy wiele zmian zgłaszanych, m.in. przez przedsiębiorców – dodał.

Artur Soboń zwrócił uwagę, że celem zmian podatkowych jest wspieranie innowacyjnych firm. Priorytetem jest zwiększenie ich inwestycji. Planujemy też zmiany w ordynacji podatkowej, głównie związane z kwestiami formalnymi, biurokratycznymi. Bierzemy też udział w pracach nad międzynarodową reformą podatkową – powiedział Artur Soboń.

Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan podkreślił, że jesteśmy w momencie przełomowym. Teraz najważniejszym zadaniem jest zapanowanie nad systemem podatkowym w tym roku. – Mamy nadzieje, że nie zostaną zaprzepaszczone wszystkie dobre zmiany w podatkach, które pojawiły się po konsultacjach społecznych – stwierdził Maciej Witucki.

Uczestnicy panelu „Podatkowy proces legislacyjny wymaga zmiany. Jak tworzyć i wprowadzać zmiany bez szkody dla przedsiębiorców?” zastanawiali się jak firmy mają się przygotować do wielu, często nieprzemyślanych zmian.

Tomasz Michalik, partner w Kancelarii MDDP przekonywał, że przedsiębiorcy powinni efektywnie być włączeni do procesu legislacyjnego już na samym  początku.

 – Brak konsultacji z biznesem często skutkuje problemami. Dlatego potrzebne są realne konsultacje społeczne, odpowiednie wydłużone vacatio legis, komunikacja przed i po wprowadzeniu zmian i ocena skutków regulacji, która bierze pod uwagę nie tylko skutki dla budżetu, ale także wpływ na funkcjonowanie firm – dodał.

– Nie jest łatwo przeprowadzić zmiany, które zadowolą wszystkich. Zgadzam się jednak, że powinniśmy dążyć do modelu, który jest bardziej stabilny i przewidywalny. Uznaliśmy, że nie ma sensu przygotowanie tylko pakietu naprawczego na 2022 rok, lecz trzeba opracować regulacje, które będą obowiązywały też w 2023 roku, co będzie pewnym elementem stabilizującym – powiedział Artur Soboń.

Agnieszka Głowacka, wiceprezes zarządu, ERBUD SA stwierdziła, że koszty wprowadzenia nowych przepisów zostały przerzucone na przedsiębiorców. Kosztowna okazała się zmiana systemów informatycznych, które nie dawały rady. – Polski Ład przypominał inflację w Turcji. Codziennie byliśmy zaskakiwani nowymi regulacjami – dodała.

Jarosław Szatański, dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów uczestniczący w panelu „Polski Ład. Jak wprowadzone zmiany wpłynęły na funkcjonowanie przedsiębiorców? Główne trudności i proponowane kierunki zmian” zapewnił, że kończą się prace nad zmianami w podatku CIT. – Nie przedstawimy kompleksowej reformy CIT, ograniczymy się do usunięcia złych rozwiązań, poprawienia wielu przepisów, np. dotyczących podatku minimalnego – powiedział.

W czasie konferencji rozmawiano również o ordynacji podatkowej, współpracy biznesu z administracją skarbową, nowych ulgach innowacyjnych dla przedsiębiorców czy ekspansji zagranicznej i wpływu na nią podatków.

Konfederacja Lewiatan