Plan Odbudowy Ukrainy – oferta dla biznesu
26 kwietnia 2024

Plan Odbudowy Ukrainy – oferta dla biznesu

W kwietniu 2024 r. Komisja Europejska zatwierdziła Plan Odbudowy Ukrainy przygotowany przez rząd tego kraju.

Stał on się podstawą uruchomienia pierwszych płatności KE w ramach „Ukraine Facility”, tj. 50 mld euro na rzecz wsparcia funkcjonowania i odbudowy tego kraju w latach 2024-2027.

Istotne dla naszych przedsiębiorstw, z punktu widzenia ich potencjalnego zaangażowania w projekty finansowane z tych środków, są jego części przeznaczone na inwestycje w Ukrainie i pomoc techniczną.

Plan Odbudowy Ukrainy/ Ukraine Recovery Plan

Środkami tymi dysponować będę wybrane europejskie instytucje finansowe, a w przypadku Polski będzie to Bank Gospodarstwa Krajowego i na jego stronach już wkrótce można będzie znaleźć informacje na temat możliwości i warunków udziału w planowanych przedsięwzięciach w Ukrainie.

Równocześnie opublikowany został już oryginalny Plan Odbudowy Ukrainy/ Ukraine Recovery Plan, przygotowany przez władze tego kraju. Można tam znaleźć listy wybranych projektów w kilkunastu preferowanych obszarach inwestowania w odbudowę Ukrainy. Link do Planu tutaj.

W załączeniu poniżej skrót prezentacji Planu w pdf (ten materiał uzyskany został dzięki uprzejmości kierownictwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej – dziękujemy!).

Skrót prezentacji Planu Odbudowy Ukrainy – ENG

Integracja Ukrainy z jednolitym rynkiem UE będzie wyzwaniem
19 kwietnia 2024

Integracja Ukrainy z jednolitym rynkiem UE będzie wyzwaniem

Komisja Europejska wraz z belgijską prezydencją Rady Unii Europejskiej oraz ukraińskim rządem zorganizowała konferencję na temat przyszłej odbudowy Ukrainy, jej integracji z Unią Europejską, a także możliwości zaangażowania biznesu w te procesy.

– Musimy kontynuować nasze wsparcie dla Ukrainy. Powinniśmy też już teraz rozpocząć merytoryczną dyskusję na temat integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem UE – powiedział Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, podczas konferencji „Ukraine’s Future Summit w Brukseli.

W wydarzeniu 18 kwietnia wzięło udział ponad 500 przedstawicieli rządu, instytucji unijnych oraz środowisk biznesowych, w tym m.in. minister spraw zagranicznych Belgii i unijny komisarz ds. polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia.

Prezydent Lewiatana: najważniejsze wsparcie militarne dla Ukrainy

Jednym z prelegentów wydarzenia był prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki, który zaprezentował perspektywę biznesu na przyszłe wyzwania związane z odbudową Ukrainy i jej integracją z Unią Europejską.

– Najważniejsza obecnie jest kontynuacja wsparcia militarnego dla Ukrainy. Jednocześnie powinniśmy już teraz rozpocząć dyskusję na temat integracji Ukrainy z unijnym rynkiem. Konkurencyjność ukraińskiej gospodarki jest ogromna i dlatego też musimy jak najszybciej zacząć rozmawiać o tym, jak włączyć ją do unijnego rynku wewnętrznego. Miejsce Ukrainy jest w Europie – powiedział Maciej Witucki.

Jak podkreślali prelegenci, odbudowa Ukrainy wymaga ogromnych inwestycji i środki publiczne nie będą w stanie w pełni pokryć wysiłków na rzecz odbudowy i modernizacji tego kraju. Istotna będzie rola biznesu, który potrzebuje odpowiedniego wsparcia i gwarancji ze strony rządów, aby inwestować w Ukrainie. W tym kontekście omówiony został unijny Instrument na rzecz Ukrainy w wysokości 50 mld euro, który zakłada nowe mechanizmy inwestycyjne wspierające mobilizację dodatkowego finansowania ze strony europejskich instytucji finansowych i sektora prywatnego.

Odbudowa Ukrainy – 486 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady

Według oceny Banku Światowego z lutego 2024 r. odbudowa Ukrainy będzie kosztować 486 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady. Pomimo trudnych wojennych okoliczności ukraińska gospodarka odnotowała w 2023 roku wzrost na poziomie 5%. Świadczy to z jednej strony o niezwykłej odporności Ukrainy, a z drugiej o możliwościach, jakie posiada ukraińska gospodarka.

O potencjale gospodarki Ukrainy mówiła dyrektorka generalna Unii Ukraińskich Przedsiębiorców (SUP) Kateryna Glazkova. – Nie tylko Ukraina potrzebuje UE, ale Europa potrzebuje także Ukrainy. W UE istnieje duże zapotrzebowanie na technologie wojskowe, usługi informatyczne, artykuły rolno-spożywcze, produkty farmaceutyczne i cenne metale ziem rzadkich, które dostarczyć może Ukraina. Jestem optymistką i jestem pewna, że po zwycięstwie Ukrainy cena wejścia na nasz rynek będzie znacznie wyższa, dlatego zachęcam do inwestycji już teraz. Rozumiem, że europejskie firmy chcą mieć pewność przyszłości i potrzebują wiarygodnych partnerów, aby inwestować. SUP jest gotów, aby stać się pomostem pomiędzy ukraińskim i europejskim biznesem. – powiedziała Glazkova podczas swojego wystąpienia.

Organizatorzy zapowiedzieli kolejne edycje wydarzenia „Ukraine’s Future Summit” w celu stworzenia platformy do dyskusji pomiędzy administracją publiczną i biznesem na temat możliwości oraz wyzwań związanych z odbudową Ukrainy i jej modernizacją.

Konfederacja Lewiatan była reprezentowana również przez Kingę Grafę, Andrzeja Rudkę i Luanę Żak.

 

Nowy program rządu pomoże rodzicom wrócić do pracy
09 kwietnia 2024

Nowy program rządu pomoże rodzicom wrócić do pracy

Rząd przyjął projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”, która zakłada wprowadzenie trzech świadczeń dla rodziców.

Konfederacja Lewiatan popiera zaproponowane rozwiązania ponieważ aktywizacja zawodowa rodziców leży w interesie przedsiębiorców.

– Dezaktywizacja zawodowa rodziców jest częstym zjawiskiem, które dotyczy głównie kobiet. Młode matki najczęściej muszą wybierać między życiem rodzinnym i zawodowym. Powodem niskiego zaangażowania kobiet na rynku pracy najczęściej jest konieczność sprawowania obowiązków opiekuńczych. Wśród biernych zawodowo kobiet ponad 75% deklaruje, że nie pracują ani nie poszukują pracy, ponieważ nie mogłyby wówczas wykonywać obowiązków rodzinnych. Różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn będących rodzicami sięga nawet 25% i pogłębia się wraz ze wzrostem liczby posiadanych dzieci. Potrzebujemy nowych rozwiązań wspierających kobiety w powrocie na rynek pracy po nieobecności związanej z urodzeniem dziecka. Popieramy nowe rozwiązania. Aktywizacja rodziców to kwestia istotna również z punktu widzenia naszych interesów społeczno-gospodarczych.  Rynek pracy w kolejnych latach będzie odczuwał braki pracowników. Przy tak dynamicznych zmianach w zakresie warunków, sposobów wykonywania pracy każda dłuższa przerwa w zatrudnieniu stawia przed pracownikami – rodzicami dodatkowe wyzwania w powrocie do zatrudnienia – mówi Nadia Kurtieva, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Ustawa wprowadza trzy świadczenia wspierające rodziców:

aktywni rodzice w pracy” – wsparcie w wysokości 1500 zł dla aktywnych zawodowo rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

„aktywnie w żłobku” – dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką instytucjonalną w wysokości 1500 zł do ukończenie przez dziecka 4. roku życia.

– „aktywnie w domu” – świadczenie w wysokości 500 zł przysługujące na każde dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca.

Przepisy mają wejść w życie 1 października 2024 r. i jak wynika z ministerialnych szacunków dzięki nowemu świadczeniu już w tym roku uda się zaktywizować 125,7 tys. rodziców. W celu skutecznego wspierania rodziców w powrocie do pracy po urodzeniu dziecka należy też zadbać o zwiększenie dostępności do miejsc opieki instytucjonalnej – w 2022 r. ponad 45% gmin nie miało żadnego miejsca dla dzieci do lat 3.  Świadczenie dla aktywnych zawodowo rodziców będzie przysługiwało na dziecko nieobjęte taką opieką. Rodzice sami zadecydują na co przeznaczą środki. Będą mogli m.in. sfinansować opiekę sprawowaną przez babcię w ramach umowy uaktywniającej, od której będą odprowadzane składki emerytalno-rentowe i zdrowotne.

– Szkoda, że projekt ustawy nie był konsultowany z partnerami społecznymi. Dotyczy on bowiem kwestii związanych z aktywnością zawodową i sytuacją na rynku pracy – dodaje Nadia Kurtieva.

Konfederacja Lewiatan

 

 

 

Przyszłość motoryzacji zależy od dostępu do zielonej energii
18 marca 2024

Przyszłość motoryzacji zależy od dostępu do zielonej energii

Przyszłość branży motoryzacyjnej w Polsce, w kontekście dekarbonizacji, zależy od wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych i wsparcia finansowego, w tym dotyczącego rozwoju infrastruktury ładowania. To umożliwi motoryzacji dostęp do zielonej energii – uważa Konfederacja Lewiatan.

Wsparcie regulacyjne

– Regulacje przepisów krajowych powinny sprzyjać obniżeniu kosztów pozyskania energii, które są w Polsce wysokie w porównaniu do innych krajów UE. Aby dekarbonizacja zakładów produkcyjnych zakończyła się sukcesem przy zachowaniu konkurencyjności branży, energia dla automotive powinna charakteryzować się niskim śladem węglowym, niską ceną i stabilnością dostaw. Jeżeli energia ma być zielona, tania i stabilna trzeba m.in. wdrożyć regulacje wspierające programy pilotażowe w zakresie magazynowania energii przez zakłady produkcyjne, czy wprowadzić niższe opłaty dystrybucyjne dla zakupionej energii w przypadku zakładu produkcyjnego, który także wytwarza energię na własne potrzeby oraz przekazuje jej nadwyżki do sieci poprzez obniżenie opłat dystrybucyjnych – mówi Jakub Safjański, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Wsparcie finansowe

– Osiągnięcie neutralności emisyjnej przemysłu motoryzacyjnego jest warunkiem jego pozostania w europejskim łańcuchu wartości. Wyzwania związane z emisjami i ochroną środowiska będą miały największy wpływ na przemysł motoryzacyjny w dłuższym okresie. Sprostanie im uzasadnia stworzenie w Polsce programu wsparcia transformacji zakładów produkcyjnych przemysłu motoryzacyjnego w stronę neutralności emisyjnej – mówi Paweł Wideł, prezes Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych. Chodzi o wsparcie projektów zmniejszających zapotrzebowanie na energię w firmach, np. modernizację i przebudowę systemów dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, gazu i ciepła w przedsiębiorstwach,  modernizację systemów pomiarowych i kontrolnych, systemów oświetlenia budynków i terenów przemysłowych, powstawanie instalacji OZE na własne potrzeby firmy, czy poprawienie charakterystyki energetycznej budynków w przedsiębiorstwach – dodaje.

Zapewnienie energii dla transportu

Ważne jest również zapewnienie energii elektrycznej dla transportu. Transport odpowiada za 22,3% emisji gazów cieplarnianych w UE. W tym samochody osobowe emitują 12,8%, samochody dostawcze 2,5% a transport ciężarowy i autobusowy 5,6% gazów cieplarnianych. W tym kontekście szczególnie istotne jest  wprowadzenie systemu bezpośredniego wsparcia rozwoju infrastruktury ładowania – zarówno publicznej, jak i prywatnej.

Rozwój infrastruktury ładowania ma kluczowe znaczenie dla przyszłości elektromobilności w Polsce. U nas nadal barierą jest niewystarczająca infrastruktura przy autostradach i głównych drogach, a dodatkowo ładowarki są zbyt wolne. Najczęściej dysponują one mocą 50 kW, co przy obecnych standardach ładowania nowych samochodów znacząco spowalnia proces ładowania na trasie. Finansowe wsparcie inwestycji w stacje ładowania wpłynie na dynamiczny rozwój infrastruktury nie tylko pod względem ilościowym (liczba punktów ładowania) ale też jakościowym (większa moc ładowarek). Należy wziąć również pod uwagę umożliwienie ładowania elektrycznych pojazdów ciężarowych.

Koło zamachowe polskiej gospodarki

Motoryzacja jest drugim największym sektorem w przetwórstwie przemysłowym, charakteryzującym się silną proeksportowością i stabilnym wzrostem w ciągu ostatnich 20 lat. Odpowiada obecnie za 8% krajowego PKB. W 2022 r. działające w Polsce zakłady zwiększyły produkcję o 9,6% w porównaniu z 2021 r. Ze wszystkich fabryk według danych dostarczonych przez producentów wyjechało 420,1 tys. samochodów osobowych i lekkich dostawczych.

Bezpośrednio przy produkcji pojazdów, części i podzespołów zatrudnienie znajduje 200 tys. pracowników – ponad 7% wszystkich osób pracujących w całym przemyśle. Dodatkowo w sektorach powiązanych z motoryzacją pracuje kolejne 300 tys. osób.

Jeden z liderów eksportu

Często w danym regionie jest to największy pracodawca, a wynagrodzenia kształtują się powyżej średniej  w przemyśle. Motoryzacja jest również czołową branżą eksportową, której wartość przekracza 150 mld zł rocznie, a udział w całkowitym eksporcie polskiej gospodarki wynosi ok. 12%. Branża motoryzacyjna od lat przyciąga też znaczące inwestycje zagraniczne.

Sektor motoryzacyjny stoi obecnie przed szeregiem wyzwań, związanych między innymi z kryzysami trwającymi od roku 2020 wywołanymi przez pandemię Covid-19, brakiem komponentów do produkcji pojazdów, zaburzeniami w transporcie i logistyce oraz wojną w Ukrainie. Powoduje to wciąż niebezpieczne dla branży skutki w postaci załamania łańcuchów dostaw, wzrostu cen surowców i energii czy utrzymywania się wysokich stóp procentowych.

Potrzebne jest wspólne działanie wszystkich interesariuszy na rzecz zapewnienia dostępnej finansowo mobilności dla wszystkich obywateli oraz zapewnienia zrównoważonego procesu transformacji przemysłu motoryzacyjnego w kierunku neutralności emisyjnej, tak, aby uniknąć szokowego załamania tradycyjnego przemysłu przy zapewnieniu postępu technicznego i technologicznego przemysłu motoryzacyjnego w Polsce.

Zrównoważony rozwój

– Działania krajowe powinny objąć zarówno kwestie środowiskowe, takie jak wsparcie dekarbonizacji mobilności i przemysłu, wsparcie nabywania przez pracowników nowych kompetencji i kwalifikacji oraz wsparcie firm i pracowników w okresie znaczącego spadku obrotów spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, leżącymi poza wpływem przedsiębiorców. Niezwykle ważne jest, aby nowe regulacje, tak na poziomie unijnym, jak i polskim, uwzględniały konieczność zrównoważonego rozwoju, z korzyścią dla środowiska i utrzymaniem jakościowych miejsc pracy, wsparciem inwestycji w badania i rozwój oraz wsparciem dla innowacyjnych inwestycji produkcyjnych – dodaje Jakub Safjański.

Ważny jest też dialog pomiędzy przemysłem motoryzacyjnym i administracją, sektorem energetycznym, paliwowym, nauki, samorządami, MŚP i innymi niezbędnymi interesariuszami, aby zrozumieć wzajemne potrzeby i ograniczenia w celu zaproponowania optymalnych ścieżek rozwojowych dla Polski.

Konfederacja Lewiatan

Wsparcie w podnoszeniu kompetencji cyfrowych dla firm i pracowników – podpowiadamy, gdzie się zgłosić
02 października 2023

Wsparcie w podnoszeniu kompetencji cyfrowych dla firm i pracowników – podpowiadamy, gdzie się zgłosić

fot. European Union

Zastanawiasz się, gdzie zgłosić się o dofinansowanie na rozwój kompetencji cyfrowych, na jakie konkretnie działania i z jakich programów? Na naszą prośbę Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich opracował wskazówki i przegląd wsparcia z funduszy europejskich na nabywanie i doskonalenie kwalifikacji informatycznych.

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego pokazuje, że czterech na dziesięciu dorosłych i co trzecia osoba pracująca w Europie nie posiadają podstawowych umiejętności cyfrowych. Pracodawcy od lat mierzą się z wyzwaniem, jakim jest pozyskanie i utrzymanie pracowników o odpowiednich kompetencjach, którzy potrafią elastycznie odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wprowadzenie nowoczesnych technologii wymaga wdrożenia różnych rozwiązań w celu przystosowania do zmieniających się warunków pracy.

Wspieramy nabywanie i doskonalenie kompetencji

Aby zapewnić swoją konkurencyjność, Europa skupia się na reformie systemu nabywania i doskonalenia kompetencji oraz kwalifikacji. Komisja Europejska daje nowy impuls do uczenia się przez całe życie, poprzez promowanie skutecznych inwestycji sprzyjających uczestniczeniu w szkoleniach i podnoszeniu przez to umiejętności, nie tylko pracowników.

Konfederacja Lewiatan również propaguje możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji oraz wskazuje szanse pozyskania unijnego finansowania.

Wsparcie z funduszy europejskich na rozwój kompetencji cyfrowych

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na prośbę Konfederacji Lewiatan opracował przegląd wsparcia z funduszy europejskich na rozwój kompetencji cyfrowych. Zestawienie dotyczy konkursów i projektów niekonkurencyjnych, z których ten obszar może być wspierany w stosunku do kilku grup odbiorców, w tym przedsiębiorców i ich pracowników, osób chcących podnosić kompetencje z własnej inicjatywy czy też m.in. nauczycieli.

Sprawdź, jak fundusze europejskie wspierają rozwój kompetencji cyfrowych – zestawienie Wsparcie kompetencji cyfrowych dla firm, pracowników oraz społeczeństwa.

 

Pobierz
Bilet VIP na EFNI wylicytowany – zwycięzca wpłaci na WOŚP 6100 złotych
10 lutego 2023

Bilet VIP na EFNI wylicytowany – zwycięzca wpłaci na WOŚP 6100 złotych

Złota Akredytacja na tegoroczne Europejskie Forum Nowych Idei sprzedana. Gratulujemy wygranej w licytacji - razem z Piotrem Krupą, prezesem zarządu Kruk S.A. wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Złoty Bilet na 12. edycję Europejskiego Forum Nowych Idei została sprzedana, zwycięzca naszej aukcji – pan Piotr Krupa, prezes zarządu KRUK S.A., wpłaci 6100 zł na cel WOŚP.

Jak podkreśla, z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy gra już od wielu lat i cyklicznie bierze udział w wybranych licytacjach. – Uważam, że istnieje synergia między biznesem a działaniami pomocowymi, dlatego bez namysłu zdecydowałem się, aby w imieniu KRUKa wziąć udział w licytacji Złotej Akredytacji na EFNI. Cieszę się, że udało nam się wygrać tę licytację, bo oba przedsięwzięcia – zarówno WOŚP, jak i EFNI są nam bliskie – mówi Piotr Krupa.

WOŚP w 2023 roku zbiera na walkę z sepsą, Lewiatan wspiera Orkiestrę

W tym roku podczas 31. finału WOŚP zbierała pieniądze dla potrzebujących pod hasłem: ”Chcemy wygrać z sepsą!”.

Specjalnie na potrzeby aukcji WOŚP Konfederacja Lewiatan stworzyła Złotą Akredytację. Korzyści to:

– wręczenie akredytacji na scenie podczas Gali Otwarcia

transfery VIP (dworzec/lotnisko)

– „EFNI od kuchni” – specjalna wycieczka, podczas której poznasz zespół Forum i zobaczysz miejsca, których nie widział żaden uczestnik

niespodzianka od zespołu EFNI (gwarantujemy, że będzie dużym i przyjemnym zaskoczeniem)

– specjalna szata graficzna identyfikatora

– gwarancja miejsca VIP (pierwszy rząd) podczas sesji plenarnych i wieczornych gal

– udział we wszystkich wydarzenia programowych, w tym w Gali Nagród Lewiatana, sesjach Nocnych Marków, after party itd.

– lunche i kolacje podczas trwania Forum.

Tegoroczne Forum odbędzie się 11-13 października w Sopocie

EFNI to jedna z największych w tej części kontynentu konferencja poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Co roku gromadzi ponad 1000 uczestników, którzy przez trzy dni mają okazję brać udział w inspirujących wydarzeniach. Wśród gości są przedstawiciele biznesu (głównie C-level), politycy, naukowcy, ludzie kultury i sztuki. Program EFNI to ponad 60 paneli, spotkań i dyskusji. Zapraszamy na stronę https://efni.pl/.

Dziękujemy i miło nam będzie widzieć się w Sopocie!

W lutym pierwszy nabór w Ścieżce Smart FENG 2021-2027
20 stycznia 2023

W lutym pierwszy nabór w Ścieżce Smart FENG 2021-2027

fot. Mimi Thian / unsplash

18 stycznia 2023 roku Komitet Monitorujący FENG przyjął kryteria wyboru projektów w Ścieżce Smart.

Kryteria wyboru projektów w FENG

Kryteria dzielą się na 3 grupy:

 1. Kryteria obligatoryjne wspólne dla projektu (niezależnie od modułów, które przedsiębiorca wybrał):

 • Kwalifikowalność wnioskodawcy
 • Projekt spełnia efekt zachęty
 • Spójność projektu
 • Zdolność Wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu
 • Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji
 • Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju
 • Współpraca przedsiębiorców innych niż MŚP (dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw)
 • Projekt obejmuje moduł obligatoryjny
 • Zgodność z zakresem naboru (te kryterium dotyczy wyłącznie naborów dedykowanych)
 1. Kryteria obligatoryjne dla modułów (w każdym module kryteria mogą mieć nieco inne opisy)

 • Istota modułu
 • Budżet modułu
 • Wskaźniki modułu
 • Potencjał do realizacji modułu
 • Potencjał do wdrożenia wyników modułu (wyłącznie moduł B+R)
 • Zgodność z KIS
 • Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia
 • Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej
 1. Kryteria rankingujące

 • Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R
 • Potencjał innowacji do transformacji rynku
 • Ekoinnowacja na poziomie kraju
 • Innowacja cyfrowa na poziomie kraju
 • Współpraca w związku z projektem
 • Społeczne znaczenie innowacji

Sprawdź projekt kryteriów w Ścieżce Smart, który został przedstawiony na Komitecie Monitorującym FENG 18 stycznia 2023 roku:

Ważne! Komitet Monitorujący zdecydował o podniesieniu punktacji – z jednego punktu do dwóch za każde kryterium – w dwóch kryteriach rankingujących:

 • Współpraca w związku z projektem
 • Społeczne znaczenie innowacji.

Wsparcie dla firm w FENG

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – FENG, to kontynuacja dwóch wcześniejszych programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jego budżet wynosi 7,9 mld euro.

Dla przedsiębiorców najważniejsze będzie wsparcie właśnie w Ścieżce smart, w której będą finansowane projekty w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.

Budżet Ścieżki Smart to 4,4 mld euro.

Pierwszy nabór zostanie ogłoszony 7 lutego 2023 roku. Przedsiębiorcy, zarówno MŚP i duże firmy, będą mogli składać wnioski od 21 lutego do 12 kwietnia 2023 roku.

Sprawdź harmonogram naborów w FENG 2021-2027.

Projekty modułowe

FENG proponuje przedsiębiorcom nowe podejście do projektów. W Ścieżce Smart przedsiębiorcy mogą realizować moduły:

 • B+R
 • Wdrożenie innowacji
 • Infrastruktura B+R
 • Cyfryzacja
 • Zazielenienie przedsiębiorstw
 • Kompetencje

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą musiały wybrać moduł B+R lub moduł wdrożenia innowacji, duże – moduł B+R.

Pozostałe moduły są dobrowolne – firmy mogą je wdrażać zgodnie ze swoimi faktycznymi potrzebami. Co więcej poszczególne moduły mogą być powiązane ze sobą (projekty liniowe) lub nie (projekty nieliniowe).

Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na zdecydowaną preferencję dla projektów B+R. Za kryterium Innowacja w skali minimum krajowej jest efektem wyników prac B+R, przedsiębiorca, w którego projekcie występuje co najmniej jedna innowacja na poziomie minimum krajowym i jest ona efektem prac B+R planowanych do realizacji w module B+R, będzie mógł uzyskać aż 12 punktów.

Wniosek o dofinansowanie w Ścieżce Smart

Ministerstwo Funduszy Polityki Regionalnej przekazało członkom KM FENG projekt Wniosku o dofinansowanie, który będzie obowiązywał w Ścieżce Smart.

Sam nabór i wniosek będzie miął formę elektroniczną, jednak przedsiębiorcy zainteresowani najbliższym konkursem mogą przejrzeć projekt wniosku już dziś.

Uwaga! Finalna wersja wniosku wdrożona przez PARP i NCBR może różnić się od załączonej.

Zapraszamy firmy członkowskie Lewiatana do zgłaszania przedstawicielce  Lewiatana w KM FENG, Marzenie Chmielewskiej, swoich pytań lub uwag do tego projektu wniosku, także w formie konkretnych propozycji zmian.

Uwagi proszę przesyłać na adres: recepcja@konfederacjalewiatan.pl, wyłącznie do 25 stycznia 2023 roku.

 

Duże firmy pozostały bez wsparcia
10 listopada 2022

Duże firmy pozostały bez wsparcia

Duże przedsiębiorstwa nie zostały objęte wsparciem przewidzianym w ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku.

Ponoszą one obecnie ogromne koszty związane ze wzrostem cen energii. Bywa, że są zmuszone ograniczać produkcję i zatrudnienie. Dotyczy to szczególnie takich branż jak poligraficzna, cementowa, ceramiczna, szklarska, wyrobów budowlanych, farmaceutyczna i piekarnicza – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

13 października weszła w życie ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024. Niestety, nie wskazuje ona podstawowych kryteriów planowanych programów, daje jedynie upoważnienie rządowi do ustalania ich treści w formie uchwały. Mają zostać w niej określone najistotniejsze kwestie, takie jak przedsiębiorcy uprawnieni do otrzymania pomocy w ramach danego programu, formy, kryteria, warunki i okres przyznania pomocy, sposób obliczania jej wysokości, czy maksymalna kwota pomocy.

– Treść programów wsparcia musi być szeroko skonsultowana z przedsiębiorcami, zwłaszcza wobec braku wskazania kluczowych parametrów takich rozwiązań – mówi Agata Bator, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Gospodarka to system naczyń połączonych. Problemy finansowe dużych przedsiębiorstw, czy wręcz ich upadłości, bezpośrednio przełożą się na sytuację wielu małych i średnich firm (na przykład będących ich kontrahentami) oraz pracowników.

Konfederacja Lewiatan przekazała do ministra rozwoju i technologii wniosek o skonsultowanie programów wsparcia z przedsiębiorcami, a także przedstawiła sytuację niektórych branż, szczególnie dotkniętych przez rosnące ceny energii.

Zagadnienia dotyczące konieczności wsparcia przedsiębiorstw mają charakter międzyresortowy: sytuacja branży farmaceutycznej spowodowana rosnącymi kosztami energii pozostaje w obszarze zainteresowania resortu zdrowia, zaś branży poligraficznej, m.in. z uwagi na jej rolę na rynku prasy i podręczników szkolnych, w obszarze zainteresowania resortu kultury i resortu edukacji. Oczywiste jest zaangażowanie w te kwestie resortu energii.

– Na skutki rosnących cen energii trzeba zatem patrzeć kompleksowo i zaangażować do rozmów na ten temat szeroki krąg interesariuszy. Zaapelowaliśmy o utworzenie grupy roboczej, która w gronie przedstawicieli rządu, organizacji branżowych i biznesowych będzie wypracowywać propozycje rozwiązań chroniących polską gospodarkę i firmy –  podkreśla Agata Bator.

 Konfederacja Lewiatan

           

Ceny energii. Nie wiadomo, które firmy otrzymają pomoc
29 września 2022

Ceny energii. Nie wiadomo, które firmy otrzymają pomoc

Przedsiębiorcy oczekują jasnych przepisów dotyczących uzyskania przez nich wsparcia w związku z sytuacją na rynku energii. Tymczasem projekt ustawy która ma uregulować ten problem jest mało konkretny i nie określa do których firm i w jakiej wysokości będzie skierowana pomoc – uważa Konfederacja Lewiatan.

W Sejmie rozpoczęły się prace nad projektem ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Rząd chce udzielić przedsiębiorcom pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Projekt ustawy ma właśnie określić zasady udzielania takiej pomocy.

– Niestety, nie ma w nim żadnych konkretów, tylko mgliste zapowiedzi przyszłej pomocy na podstawie uchwały Rady Ministrów. Nadal nie wiadomo do jakich firm trafi wsparcie i w jakiej wysokości. Przedsiębiorcy potrzebują teraz jasnych regulacji, co do możliwości uzyskania wsparcia państwa w związku z wysokimi cenami energii i gazu. Według zaproponowanych przepisów pomoc może teoretycznie trafić do wielu sektorów, które ponoszą dodatkowe koszty związane ze wzrostem cen energii i gazu, jednak obawiamy się, że rząd będzie arbitralnie wskazywać beneficjentów pomocy, a przedsiębiorcy zostaną wykluczeni z konsultacji treści programów pomocowych. Projekt ustawy skierowanej przez rząd do Sejmu nie został poddany konsultacjom publicznym, mimo że ten temat wzbudza ogromne zainteresowanie pracodawców i związkowców – mówi Jakub Safjański, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy – wiemy, co jest największym problemem
15 września 2022

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy – wiemy, co jest największym problemem

fot. Brooke Cagle / unsplash

Trwa pilotażowy program „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy”, który prowadzi Jobs First na zlecenie Konfederacji Lewiatan – jego celem jest ułatwienie znalezienia pracy obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski po wybuchu wojny. Efektem projektu ma też być wsparcie przedsiębiorców w zatrudnianiu uchodźców - pakiet praktycznych informacji, porad prawnych i wskazówek.

Część obywateli Ukrainy, którzy zgłosili się do naszego projektu, już pracuje w ramach umów o pracę. Doradcy zawodowi nadal wspierają tych, którym się to jeszcze nie udało. Z kwestią zatrudniania uchodźców wiążą się problemy, ale dzięki naszym rozwiązaniom pracodawcy nie muszą się ich obawiać. Mamy sprawdzonych kandydatów!

Przy zatrudnianiu Ukraińców problemem jest brak zaufania

Jednym z głównych problemów dotyczących zatrudniania uchodźców z Ukrainy, zidentyfikowanych w ramach programu, jest niski poziom obustronnego zaufania. W efekcie wielu obywateli Ukrainy porzuca pracę. Pracodawcy asekurując się na wypadek, gdyby wybór pracownika okazał się niewłaściwy, często proponują umowę-zlecenie jako formę zatrudnienia bardziej elastyczną oraz niewiążącą się z dodatkowymi kosztami.

Kluczowym zagadnieniem jest też jakość procesu rekrutacji pracowników, w sytuacji kiedy trudno wyłonić kandydata spełniającego wymagane kryteria. Dodatkowo firmy ponoszą koszt przystosowania do nowych obowiązków wynikający ze zmniejszonej wydajności na początku zatrudnienia, a także koszt późniejszego przestoju, gdy pracownik odejdzie.

Dla pracownika, zwłaszcza obywatela Ukrainy, który obecnie nie ma planów na związanie się z polskim rynkiem w dłuższej perspektywie, łatwo zaakceptować umowę-zlecenie. Z perspektywy obu stron jest ona mniej zobowiązująca i łatwiej można ją zakończyć. Pracownicy mają jednak najczęściej świadomość, że umowa o pracę to „lepsza praca”, pokazująca zaangażowanie pracodawcy, poważne traktowanie i dająca większe prawa. A pracodawców oferujących umowę-zlecenie często traktują instrumentalnie, bez zobowiązania.

W efekcie mamy sytuację zamkniętego koła, w której panuje przekonanie, że praca oferowana Ukraińcom jest niskiej jakości, a Ukraińcy to pracownicy niestabilni zatrudnieniowo. Potrzeby żadnej ze stron nie są więc zaspokojone.

Nasz projekt daje gwarancję zatrudnienia pewnej osoby

W ramach naszego modelu, zanim Ukrainiec trafia do pracodawcy, przechodzi proces weryfikacji. Nasze działania skupiają się na dobieraniu osób najbardziej zmotywowanych i chętnych do podjęcia pracy i kierowaniu na rynek pracy tych chcących na dłużej związać się z Polską. Zatrudnienie ich na umowę o pracę daje większe perspektywy na utrzymanie tego pracownika w firmie.

– W realizowanym programie jedyną formą kwalifikowalnego zatrudnienia jest umowa o pracę – mówi Paweł Banczew, dyrektor operacyjny Jobs First, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan realizuje projekt. I dodaje, że aby przełamać standardy obowiązujące na rynku, wymagane jest zaufanie do kompetencji wynikającej z dobrego doświadczenia współpracy.

Jak podkreśla Paweł Banczew, do tego z kolei wymagany jest czas. – Dla pracodawców, aby zapewnić ich, że kandydaci są przez nas wyselekcjonowani i przygotowani do wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami pracodawcy, oraz że bierzemy za to odpowiedzialność. A dla pracowników, że jesteśmy w stanie w krótkim czasie standardy zmienić i zaoferować im godne zatrudnienie, bliższe ich kompetencjom, w dobrym i rozwojowym środowisku pracy – dodaje.

Stan realizacji projektu „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy”

Działania prowadzone w lipcu skupiały się przede wszystkim na rekrutacji uczestników programu. Znaczną przewagę stanowią kobiety – 87% wszystkich uczestników. Średnia wieku to 38 lat, najmłodsza osoba ma 21 lat, najstarsza 62. Dzieci pod opieką ma 63% uczestników. Większość (70%) ma wykształcenie wyższe, a niecałe 30% uczestników deklaruje ukończenie edukacji średniej.

Zdecydowana większość przed przybyciem do Polski (po 24.02) miała status osób pracujących. Reprezentowana jest duża różnorodność zawodów jak chemicy, kucharze, kosmetyczki, spawacze, ślusarze, muzycy, lekarze, farmaceuci, pielęgniarki, nauczyciele, fotografowie, dziennikarze, adwokaci, strażacy, szwaczki, inżynierowie górnictwa. Większość pracowała w Ukrainie w zawodach wyuczonych.

W sierpniu projekt wszedł w fazę aktywizacji obywateli Ukrainy. Dzięki działaniom dedykowanych doradców udało się przedstawić ponad 6 ofert przypadających na każdego uczestnika programu, ponad połowa uczestników rozpoczęła intensywną naukę języka polskiego. Po miesiącu działań aktywizacyjnych udało się osiągnąć wskaźnik zatrudnienia na poziomie 37% docelowego poziomu zaplanowanego w projekcie.

Pilotaż jest prowadzony w kilku miastach w trzech regionach kraju: na Mazowszu (Warszawa i Pruszków), na Śląsku (Katowice i Siemianowice Śląskie) i w Małopolsce (Kraków, Oświęcim, Chrzanów).

Zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem obywateli Ukrainy do kontaktu z Jobs First – Paweł Banczew pbanczew@jobsfirst.pl, tel. 603 764 564. Na stronie www.jobsfirst.pl dostępne są szczegółowe informacje o projekcie.

Projekt „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” jest realizowany w ramach Inicjatywy Nr FWD-H-4 pt. “Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej “FWD” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Inicjatywa jest finansowana przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy Norweskich i EOG.

Więcej informacji o projekcie tutaj Wspieramy Ukraińców w znalezieniu pracy, przedsiębiorców w zatrudnianiu uchodźców.