Polityka bezpieczeństwa i obrony UE
22 marca 2024

Polityka bezpieczeństwa i obrony UE

W Brukseli coraz więcej mówi się o bezpieczeństwie zarówno w kontekście gospodarczym, jak i militarnym. Mówi się również o nowej tece ds. obronności w ramach Komisji Europejskiej 2024-2029. Wygląda na to, że rok 2024 będzie przełomowy jeśli chodzi o inicjatywy z zakresu bezpieczeństwa i obrony zarówno w ramach UE, jak i NATO.

W 2022 r. został zatwierdzony Strategiczny kompas na rzecz bezpieczeństwa i obrony, dokument polityczny definiujący unijną strategię do 2030 r. Jego pierwsza wersja została zaprezentowana przez Josepa Borrella w listopadzie 2021 r. i opierała się na ocenie służb wywiadowczych 27 państw, jak również dialogu pomiędzy państwami członkowskimi, unijnymi instytucjami i ekspertami. Głównym celem kompasu było zapewnienie wytycznych politycznych dotyczących osiągnięcia przez UE autonomii strategicznej w czterech obszarach: zarządzanie kryzysowe, odporność, potencjał i partnerstwa. Rosyjska agresja na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., zasadniczo zmieniła kontekst geopolityczny, co doprowadziło do przyjęcia jego nowej wersji.

Dla przypomnienia, unijna Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) została ustanowiona w traktacie lizbońskim w 2009 r. Jest częścią Wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB). Jednak w okresie do 2022 r. niedostatecznie się w tej materii działo, z uwagi na brak politycznej woli i co za tym idzie, niewielkie unijne inwestycje. Działania koncentrowały się wokół projektów w ramach PESCO, dotyczących m. in. szkoleń, rozwijania zdolności, gotowości operacyjnej.

W obliczu nowych zagrożeń, sytuacja się zmienia. W czerwcu br. Rada Europejska zatwierdzi nową Strategiczną Agendę UE, w ramach której bezpieczeństwo i obrona będą jednym z priorytetów. W najbliższych miesiącach, możemy spodziewać się intensyfikacji debat na temat zamówień obronnych, alokacji budżetu oraz roli instytucji takich jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Wezwania do zwiększenia wydatków na obronność i testowanie mechanizmów wspólnego finansowania odzwierciedlają uznanie potrzeby długoterminowych inwestycji w ten obszar. Wyzwaniem jest nie tylko uzupełnienie zapasów wojskowych i pozyskanie niezbędnego sprzętu, ale także promowanie trwałego zaangażowania w wzmacnianie zdolności obronnych Europy. Mobilność wojskowa wyłoniła się jako kwestia kluczowa, z UE odgrywającą decydującą rolę w ułatwianiu przemieszczania się wojska między państwami członkowskimi. Obejmuje to m. in. inwestycje w infrastrukturę, upraszczanie procedur celnych. Niezależnie od wyniku wyborów w USA, Europejczycy muszą wzmocnić europejski filar NATO i stać się wiarygodnym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.

Ta dyskusja jest częścią szerszej dyskusji nt. przyszłości jednolitego rynku, polityki przemysłowej, konkurencyjności oraz budowy otwartej strategicznej autonomii UE. Potrzebujemy spójnej wizji dla tych ważnych wyzwań stojących przed Europą i tego będziemy wymagać od unijnych instytucji, które wyłonią się po wyborach europejskich.


Kinga Grafa, zastępczyni dyrektora generalnego Lewiatana ds. europejskich

Artykuł dla marcowego wydania Brussels Headlines

Europejski rynek edtech w rozkwicie. Szansa dla polskich firm
19 lutego 2024

Europejski rynek edtech w rozkwicie. Szansa dla polskich firm

Europejski rynek edtech jest niezwykle dynamiczny i rośnie w tempie 14% rocznie. Do 2027 roku jego wartość ma się potroić i wynieść 60 mld dolarów. To ogromna szansa dla polskich firm edtech, które oferują innowacyjne i konkurencyjne rozwiązania edukacyjne – uważa Konfederacja Lewiatan.

Strategia ekspansji na kluczowe rynki

Program ekspansji zagranicznej powinien skupić się na 2-3 kluczowych rynkach UE o dużym potencjale dla polskich dostawców edtech.

– Polska ma szansę stać się jednym z najważniejszych graczy na europejskim rynku edtech. Uruchomienie programu ekspansji zagranicznej to kluczowy krok do osiągnięcia tego celu – mówi Adam Dżumaga, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Strategia ekspansji powinna obejmować:

  • badanie rynków zagranicznych: szczegółowa analiza demografii, systemów edukacyjnych, trendów technologicznych i konkurencji
  • współpracę z lokalnymi biurami handlowymi do nawiązywania kontaktów z klientami i partnerami na tych rynkach
  • misje gospodarcze: prezentacja oferty polskich firm edtech potencjalnym klientom podczas targów, konferencji i innych wydarzeń branżowych
  • współpracę z lokalnymi instytucjami: partnerstwo z agencjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi, aby ułatwić wejście na nowe rynki.

Korzyści dla polskich firm edtech

Uruchomienie programu ekspansji zagranicznej przyniesie szereg korzyści dla polskich firm edtech, m.in.: wzmocnienie pozycji na rynkach zagranicznych, zwiększenie eksportu polskich rozwiązań edukacyjnych, czy promocję Polski jako lidera innowacji w edukacji

Międzynarodowe targi edtech w Polsce

Organizacja międzynarodowych targów edtech w Polsce to kolejny ważny element strategii ekspansji. Organizacja targów edtech to doskonała okazja do zaprezentowania naszych rozwiązań edukacyjnych szerokiej publiczności i nawiązania kontaktów z potencjalnymi klientami oraz partnerami zagranicznymi. Idealną do tego porą będzie polska Prezydencja w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku.

Polska branża edtech rozwija się w imponującym tempie, a jej potencjał na arenie międzynarodowej jest ogromny. Aby w pełni wykorzystać tę szansę, Rada ds. EdTech Konfederacji Lewiatan postuluje uruchomienie programu sektorowego ukierunkowanego na ekspansję zagraniczną polskich firm z tego sektora.

Inicjatywy Lewiatana

Uruchomienie programu ekspansji zagranicznej oraz organizacja międzynarodowych targów edtech w Polsce to kluczowe kroki do osiągnięcia tego celu. Współpraca administracji i firm edtech w wypracowaniu i wdrożeniu właściwego programu wsparcia może zapewnić szybki i efektywny rozwój polskiej branży edtech, a tym samym przyczynić się do budowania silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Lewiatan podejmował już działania w tym zakresie w dialogu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Polską Agencja Innowacji i Handlu czy Centrum Govtech. Efektem tych działań był m.in. webinar na temat możliwości wejścia na rynek francuski firm z sektora edtech z Polski. Jesteśmy w trakcie ustalania kolejnych działań, w tym stoiska narodowego na wybranych targach kluczowych dla firm z sektora w 2024 r. i 2025 r.

Postulaty Rady ds. EdTech Lewiatana znajdziesz tutaj

 Konfederacja Lewiatan

 

Critical Medicines Alliance – kolejny krok w celu zwalczania braków leków w UE
25 stycznia 2024

Critical Medicines Alliance – kolejny krok w celu zwalczania braków leków w UE

fot. Audiovisual Service

16 stycznia Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia Komisji Europejskiej poinformował o możliwości przystąpienia do Critical Medicines Alliance (Sojusz na rzecz Leków Krytycznych). Jest to inicjatywa, która ma wzmocnić współpracę między Komisją Europejską, państwami członkowskimi, przemysłem i społeczeństwem obywatelskim. Celem jest znalezienie rozwiązań, które zapewnią szeroką dostępność do kluczowych leków w UE.

Sojusz będzie tworzył przemysłowy element Europejskiej Unii Zdrowotnej. Wspomoże Komisję Europejską poprzez przygotowywanie zaleceń i porad na temat sposobów rozwiązania problemu utrzymujących się od dawna niedoborów leków. Podstawą jego działalności będzie unijna lista leków krytycznych przedstawiona przez EMA w grudniu 2023 r.

Konfederacja Lewiatan od dawna działa na rzecz wzmocnienia produkcji leków w Polsce i UE, dlatego przystępujemy do Sojuszu i będziemy dalej realizować nasz cel jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa lekowego Polski i UE.

Do Sojuszu mogą przystąpić wszystkie organizacje działające w ramach ekosystemu leków krytycznych – produkcja, transport, dystrybucja, ochrona zdrowia, wsparcie finansowe, reprezentacje pacjentów, obszar regulacyjny. Forma działalności również jest dowolna, mogą to być przedsiębiorstwa, organizacje branżowe, instytucje publiczne, władze lokalne, organizacje pozarządowe. Dlatego gorąco zachęcamy do włączania się w prace Sojuszu na rzecz Leków Krytycznych.

Działając wspólnie uda się wzmocnić inicjatywy finansowe, prawne i organizacyjne dla zwiększenia bezpieczeństwa lekowego UE. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 


Kacper Olejniczak, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Sektora Life Sciences w Konfederacji Lewiatan

Tekst dla Brussels Headlines – europejskiego newslettera Konfederacji Lewiatan

Jaka Polska i jej rola w Europie na EFNI 2023
04 października 2023

Jaka Polska i jej rola w Europie na EFNI 2023

Pytanie: „co będzie jutro?” nabierze dosłownego znaczenia podczas rozpoczynającego się już za tydzień – w przededniu wyborów parlamentarnych – Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Tematem przewodnim konferencji będzie przyszłość polityczna i ekonomiczna Europy i Polski, a także perspektywy młodzieży, która już za moment pierwszy raz zadecyduje o swojej przyszłości.

Organizatorem EFNI, które odbywa się od 11 do 13 października 2023 r., jest Konfederacja Lewiatan.

Rok 2023 przejdzie do historii jako okres rekordowych temperatur. Również o polskiej polityce możemy powiedzieć, że temperatura sporu osiągnęła nieznane wcześniej ekstrema.

– W przeddzień wyborów porozmawiamy o wartości, sile i zagrożeniach dla demokracji. Jesteśmy blisko punktu zwrotnego, który wyznaczają wybory, dlatego dziś nie ma ważniejszego pytania niż: co będzie jutro?  To jest moment albo – albo – mówi dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. –  Albo będziemy popadać w dalszą stagnację gospodarczą, zapaść w innowacjach i inwestycjach zagranicznych, postępować będzie degradacja edukacji, albo nadejdzie nowe otwarcie, zatrzymanie chaosu prawnego, transparentność, normalizacja relacji z Europą, stworzenie warunków do zielonej transformacji, renesans szkoły na miarę XXI wieku i troska o kondycję psychiczną młodzieży. Jeszcze nigdy tak wiele nie zależało w takim stopniu od tak nielicznych: mam na myśli osoby, które nie podjęły jeszcze decyzji, na kogo chcą oddać głos, w tym także młodzież. Ale w Sopocie będziemy również rozmawiać o równości kobiet i mężczyzn. Zaangażowanie firm w osiągnięcie szeroko rozumianej równości płci w pracy to obecnie jeden z wyznaczników postępu i konkurencyjności. Zapewniając wszystkim, niezależnie od płci, równe szanse w pracy, firmy mogą przyciągnąć najlepszych pracowników i dzięki temu poprawiać swoje wyniki rynkowe – dodaje Henryka Bochniarz.

Tegoroczne EFNI otworzy panel pt. „Dokąd zmierza świat?” z udziałem prof. Jana Zielonki z Uniwersytetu Oksfordzkiego, a także dr Magdaleny Środy, filozofki, Natalii Hatalskiej, badaczki trendów, Edwina Bendyka, prezesa Fundacji im. Stefana Batorego. Spotkanie poprowadzi Jerzy Buzek.

Gościem specjalnym ceremonii otwarcia będzie Roberta Metsola, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Opowie o wyzwaniach stojących przed demokracjami, które powinny być gwarantem stabilności politycznej, postępu społecznego i wzrostu gospodarczego. Pochodząca z Malty Roberta Metsola jest przewodniczącą PE od stycznia 2022 r., to również najmłodsza osoba piastująca stanowisko, zaangażowana w kwestie praw kobiet i osób LGBT, orędowniczka silnej UE.

#OCzymNaEFNI?

Na program merytoryczny XII edycji EFNI składa się ponad 40 paneli w ramach sześciu ścieżek tematycznych: Europa na globalnych rynkach, Cyfrowa transformacja Europy, Zielona zmiana Europy, Przyszłość Europy, Europa otwarta i różnorodna oraz Polska przed wyborami.

Tegoroczni uczestnicy EFNI będą dyskutować o OZE, zielonej transformacji i gospodarce cyrkularnej. O zaufaniu do AI i jej wpływie na handel, branżę finansową, także administrację publiczną. Zuzanna Skalska przedstawi 10 czynników kształtujących globalny krajobraz przyszłości biznesu, a Leszek Balcerowicz opowie o Polsce po 1989 roku.

Tematem, wokół którego skupi się wiele paneli będą kobiety jako przedsiębiorczynie, liderki, ich rola w świecie technologii oraz kwestie równouprawnienia w miejscu pracy. Uczestnicy poznają wyniki raportu Kobiety na rynku pracy 2019-2022. Wręczone zostaną nagrody w konkursie RównoWaga organizowanym przez Konfederację Lewiatan, Stowarzyszenie Kongres Kobiet oraz Kulczyk Foundation z udziałem Dominiki Kulczyk. Specjalny panel „Grzeczne już byłyśmy” poświęcony będzie 15 rocznicy powstania Kongresu Kobiet.

#CoZPolskąPoWyborach?

Osią tegorocznych dyskusji będą także wybory parlamentarne i pytanie o możliwe scenariusze: jak powinno wyglądać pierwsze 100 dni rządu, co dalej z KPO dla Polski? Nie zabraknie tematów związanych z innowacyjnością i wiarygodnością ekonomiczną Polski. To również dobry moment, aby podsumować ćwierćwiecze samorządów wojewódzkich, które skutecznie pozyskują środki z UE, dzięki czemu rozwój regionów jest powodem do dumy. Naszą słabością jest jednak brak dialogu społecznego, co wynika z polaryzacji poglądów szczególnie w kwestiach gospodarczych i społecznych oraz braku dojrzałości klasy politycznej. Czy możemy nauczyć się go, przejmując dobre wzorce od innych unijnych krajów?

#JakaPrzyszłośćEuropy?

Na kształt Polski i Starego Kontynentu wpływają zmiany demograficzne, topnieje populacja pracujących, rośnie liczba emerytów. To determinuje politykę̨ migracyjną i senioralną, która będzie zależeć również od wyborów do europarlamentu, które odbędą się w 2024 roku i składu przyszłej Komisji Europejskiej. Mimo, że z polskiej perspektywy wojna w Ukrainie zdeterminowała ocenę sytuacji międzynarodowej, to jednak punktów zapalnych jest więcej i mogą zdominować międzynarodowe relacje, zwłaszcza na linii Waszyngton – Pekin. To istotne w kontekście budowy przewagi konkurencyjnej Europy, odporności gospodarki, także relacji Unii z USA – na ile strony mają współpracować, na ile rywalizować, czyje interesy zwyciężą? Czy Unia może być konkurencyjna, czy stanie się technologicznym skansenem, zwłaszcza w kontekście rozwoju AI?

#JakWspieraćZdrowiePsychiczneMłodzieży?

Prawie 1,5 mln przedstawicieli pokolenia Z po raz pierwszy w tym roku może zagłosować w wyborach parlamentarnych, jednak taki zamiar deklaruje tylko 43 proc. z nich. Jakie postawy reprezentuje młodzież, jaki ma stosunek do klimatu, a jakie wyobrażenie o polityce? O tym jak rozmawiać z debiutantami wyborczymi dowiemy się z wyników badania Debiutanci ‘23.

Kluczem do zrozumienia potrzeb młodzieży jest również troska o ich zdrowie psychiczne, będące w dramatycznym stanie. To wciąż konsekwencja pandemicznej izolacji, słabej jakości opieki zdrowotnej, także wpływu cyfrowych mediów czy uzależnienia od smartfonu. Uczestnicy paneli będą odpowiadać na pytanie jak skutecznie rozwiązać te problemy i czy konieczne są odgórne regulacje? Głos młodego pokolenia wysłuchany zostanie również podczas debaty oksfordzkiej poświęconej gospodarce i demokracji z udziałem prorektorki Uniwersytetu Łódzkiego i rektora SGH oraz studentek i studentów obu uczelni. Przyjrzymy się również kwestii zderzenia pokoleń najmłodszych Zetek z Silver Tsunami.

#JakaJestCenaPostępu?

Organizatorzy niezmiennie pytają o stan kultury w Polsce. Jak wynika z wielu badań kultura i sztuka mają wpływ na innowacyjność społeczeństw, jest źródłem kreatywności oraz w efekcie wzrostu PKB. W jaki zatem sposób poprawić stan kultury, jak wspierać twórców w momencie, gdy przestrzeń cyfrowa zmienia się pod wpływem rozwoju AI, skąd czerpać wzorce?

Tradycyjnie na EFNI nie zabraknie autorów prezentujących swoje książki. W tym roku dużym wydarzeniem będzie także pokaz specjalny filmu dokumentalnego „Do ostatniej kropli” Ewy Ewart oraz dyskusja z twórczynią. Reżyserka pyta o globalne koszty i konsekwencje niszczenia przyrody w imię postępu.

Motywem przewodnim rozmów Nocnych Marków – wieczornych spotkań zamykających każdy dzień konferencji – będą kwestie dotyczące troski o własny dobrostan psychiczny liderów, menedżerów i przedsiębiorców.

Wśród potwierdzonych gości tegorocznej edycji są także między innymi: Jerzy Hausner, Katarzyna Kasia, Magdalena Środa, Tomasz Terlikowski, Sławomir Dudek, Jerzy Buzek, Henryka Bochniarz, Andrzej Rychard, Radosław Markowski, Mirosław Gronicki, Maciej Witucki, Dominika Kulczyk, Przemysław Sadura, Sławomir Sierakowski, Anja Rubik, Andrzej Lubowski, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Danuta Hübner, Marek Kamiński, Jarosław Kuisz, Tadeusz Gadacz, Dariusz Rosati, Witold Orłowski, Janusz Lewandowski oraz Paweł Potoroczyn,

Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych w tej części kontynentu konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Forum co roku gromadzi ponad tysiąc uczestników, wybitnych ekonomistów, liderów biznesu i naukowców, przedstawicieli administracji polskiej i europejskiej. Wydarzenie organizowane jest od 2011 roku przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot.

Rejestracja dla uczestników oraz akredytacja przedstawicieli mediów jest już dostępna pod tym linkiem.

Europejskie Forum Nowych Idei
Sopot, Hotel Radisson Blu
11-13 października 2023
Zarejestruj się już dziś na efni.pl
#CoBędzieJutro

 


Partnerem strategicznym 12. edycji EFNI jest Orange, natomiast partnerami głównymi: Adamed, Allegro, Autopay, BASF, BAT, Fundacja Kronenberga Citi Handlowy, Clear Air Fund, Google, Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych, EY, IKEA, Invest in Pomerania, Grupa Luxmed, Miasto Gdańsk oraz Samorząd Województwa Pomorskiego, T-Mobile i Veolia.
Do partnerów wspierających należą: Amazon, Antal, BP, Deutsche Bank, European Climete Foundation, Grupa Ergis, Górażdże Heidelberg Cement Group, Miasto Gdynia, Huawei, Château Isolette, Kruk, Otodom, P&G, Polska Bezgotówkowa, Radisson Blu, SAR, Scotwork, TikTok, TM Grupo Inmobiliario, Uber i ZUS.
Strategicznymi partnerami merytorycznymi są Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Łódzki.Partnerzy Merytoryczni to: Centrum Stosunków Międzynarodowych, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Veolia, Instytut Finansów Publicznych, NASK, Polityka Insight, Polski Alarm Smogowy, Polski Instytut Ekonomiczny, PWN, Think Tank i WWF.
Do partnerów instytucjonalnych należą: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie.
Głównymi partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, money.pl, TOK FM, Radio ZET.
Partnerzy medialni to: ams, chillizet, Express Biznesu, Forbes Women, ICAN Institute, ISBNews, My Company Polska, Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Trójmiasto.pl oraz Warsaw Business Journal.
Partnerem Technologicznym jest Amber Expo, a Partnerem Logistycznym BMW Zdunek.

 

 

Odbudowa produkcji substancji czynnych w Europie – co na ten temat mówi szefowa KE?
22 września 2023

Odbudowa produkcji substancji czynnych w Europie – co na ten temat mówi szefowa KE?

fot. Julia Koblitz / Unsplash

13 września br. Ursula von der Leyen wygłosiła Orędzie o stanie Unii. Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreślała, że w obliczu pojawiających się trudności w funkcjonowaniu globalnych łańcuchów dostaw Europa musi zwiększyć swoje bezpieczeństwo gospodarcze, a żeby to osiągnąć europejska polityka przemysłowa potrzebuje wspólnego europejskiego finansowania. Jej słowa dobrze wpisują się w kontekst produkcji leków i substancji czynnych w Unii Europejskiej.

Według aktualnych danych aż 80% substancji czynnych stosowanych w Europie i około 40% gotowych leków sprzedawanych w Europie pochodzi z Chin i Indii. Częściowa utrata zdolności do samodzielnej produkcji substancji czynnych jest potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego w Unii Europejskiej. Widać to szczególnie w kontekście pandemii COVID-19, która w niektórych państwach członkowskich doprowadziła do sytuacji, w której brakowało podstawowych leków. Dlatego niezbędnym jest interwencja na poziomie unijnym, tak aby przywrócić zdolności produkcyjne w państwach członkowskich.

Od dłuższego czasu Konfederacja Lewiatan wspólnie z Krajowymi Producentami Leków mówi o potrzebie wsparcia produkcji substancji czynnych w Unii Europejskiej.

Na szczęście problem ten jest dostrzegalny przez rządy państw członkowskich. W dokumencie przygotowanym przez rząd belgijski i wspartym przez 18 państw członkowskich, w tym Polskę, zaproponowany został pomysł stworzenia instrumentu legislacyjnego dotyczącego leków krytycznych. Miałby on działać na podobnej zasadzie co Chips Act i Critical Raw Materials Act, których celem jest zwiększenie udziału w rynku europejskim półprzewodników i kluczowych surowców.

Propozycję aktu dot. leków krytycznych należy postrzegać jako zestaw narzędzi składający się z różnych instrumentów i rozumieć ją jako uzupełnienie europejskiego przeglądu prawodawstwa farmaceutycznego. Jednym z narzędzi miałoby być stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego dla produkcji substancji czynnych. Należy pamiętać, że koszt wdrożenia produkcji pojedynczej substancji czynnej szacowany jest na 50-180 mln euro, a czas wdrożenia to od 3 do 6 lat. Trudno wyobrazić sobie realizację tego rodzaju inwestycji bez odpowiednich instrumentów wsparcia na poziomie unijnym.

Dlatego jako przedstawiciele przemysłu z niecierpliwością czekamy na realizację wspomnianej przez Ursulę von der Leyen w orędziu unijnej platformy STEP, która ma na celu zwiększyć fundusze UE w celu inwestowania w przemysł europejski.

Należy także podkreślić, że również Parlament Europejski w swojej uchwale z lipca br. wzywał do podjęcia działań w celu zwiększenia dostępu do substancji czynnych w celu uniknięcia zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Konfederacja Lewiatan będzie dalej zabiegać o poparcie dla tego zagadnienia. Liczymy, że tak szerokie poparcie państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i kierunki polityki wskazane przez Przewodniczącą von der Leyen skłonią Komisję Europejską do przygotowania projektu aktu legislacyjnego, pozwalającego wzmocnić produkcję leków i substancji czynnych w Unii Europejskiej wzmacniając tym samym bezpieczeństwo Europejczyków i autonomię Europy.


Kacper Olejniczak, ekspert Lewiatana

Artykuł dla wrześniowego wydania Brussels Headlines

Włączamy się w prace BIAC Tax Committee
12 maja 2023

Włączamy się w prace BIAC Tax Committee

Za nami pierwsze spotkanie przedstawicieli Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan z BIAC Tax Committee. Jest to efekt przystąpienia Lewiatana do największej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorstw w OECD.

Członkostwo w BIAC umożliwi nam realny wpływ na prace OECD w kwestiach podatkowych. Będziemy mogli opiniować inicjatywy legislacyjne podejmowane na forum międzynarodowym i mieć wpływ na ich kształt.

Zmiany w Pillar One i Pillar Two

Obecnie prace w BIAC Tax Committee są skupione na zmianach w międzynarodowym systemie podatkowym tzw. Pillar One i Pillar Two.

Pillar One dotyczy wprowadzenia nowych zasad opodatkowania przedsiębiorstw, które nie mają fizycznej obecności w kraju, ale osiągają tam zyski. Pillar Two dotyczy wprowadzenia minimalnej stawki podatku dochodowego od przedsiębiorstw na poziomie międzynarodowym.

Ponadto, w ramach Tax Comimittee funkcjonują grupy robocze:

– Digitalization of tax systems

– Tax and environment

– Taxation of mobile workers

– Tax and development

– VAT/GST

– CSR

Spotkanie odbyło się 11 maja.

 

Czytaj też: Lewiatan przystępuje do Business at OECD (BIAC)

 

Rozpoczyna się Europejski Rok Umiejętności
09 maja 2023

Rozpoczyna się Europejski Rok Umiejętności

Dzisiaj, w Dzień Europy, rozpoczyna się Europejski Rok Umiejętności – promujący ideę uczenia się przez całe życie. Podobne cele ma projekt realizowany przez Konfederację Lewiatan – Better Skilled, który znakomicie wpisuje się w unijną inicjatywę.

Inicjatywa ta ma nadać impet unijnym działaniom na rzecz podnoszenia i zmiany kwalifikacji, a także nabywania nowych umiejętności przez pracowników. Czy pomoże rozwiązać problem niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w UE, który pracodawcy z całej UE uważają za kluczowe wyzwanie?

Rok 2023 został ogłoszony przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen – Europejskim  Rokiem Umiejętności. KE chce nadać nowy impuls do uczenia się przez całe życie, co ma wesprzeć UE w odpowiedzi na obecne problemy rynku pracy, które osłabiają konkurencyjność firm. Wyzwania, przed którymi obecnie stoi Europa – takie jak transformacja ekologiczna i cyfrowa – wpłyną diametralnie na rynek pracy. Pojawią się nowe możliwości dla społeczeństwa i gospodarki Unii Europejskiej, ale jednocześnie pracownicy będą musieli zaadaptować się do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Jak zauważa Kinga Grafa, dyrektorka Przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli, kluczowe jest, aby Europejski Rok Umiejętności przyniósł skuteczną odpowiedź na problemy, z którymi obecnie borykają się przedsiębiorcy, „deficyt siły roboczej oraz niedopasowanie umiejętności do potrzeb pracodawców, to główne wyzwania, na które zwracają uwagę przedsiębiorcy z całej UE. Istotne będzie zaproponowanie działań, które pomogą aktywizować bezrobotnych oraz osoby, które z różnych powodów, pozostają nieaktywne zawodowe, w szczególności  kobiety, osoby starsze, bądź osoby z niepełnosprawnościami. To są także nasze cele w ramach projektu Better skilled, współfinansowanego przez UE i realizowanego przez Konfederację Lewiatan oraz federacje z innych państw, m. in. Danii, Niemiec i Austrii.”

Deficyt siły roboczej oraz niedopasowanie umiejętności do potrzeb pracodawców może wpłynąć negatywnie na konkurencyjność Europy.

– Better Skilled zakłada wsparcie budowy efektywnego systemu nabywania i doskonalenia kompetencji potrzebnych obecnie pracodawcom w Polsce. Projekt umożliwi Konfederacji Lewiatan kształtowanie otoczenia prawnego, instytucjonalnego i finansowego w tym zakresie, a także opracowanie strategii działań mających na celu stworzenie systemu kształcenia i szkolenia polskich pracowników, które będą adekwatne do obecnych potrzeb rynku pracy –  dodaje Luana Żak, ekspertka Lewiatana w Brukseli, odpowiedzialna za realizację projektu na poziomie UE.

Już teraz ponad trzy czwarte przedsiębiorstw w Unii wskazuje na trudności związane ze znalezieniem pracowników o niezbędnych umiejętnościach. Co więcej, 4 na 10 dorosłych i co trzecia osoba pracująca w Europie nie posiadają podstawowych umiejętności cyfrowych. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój technologii, problem rosnącego zapotrzebowania na nowe umiejętności i zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej będzie się tylko powiększał. Jak wskazuje Komisja Europejska, pomimo tego, że liczba bezrobotnych w Europie jest niska jak nigdy dotąd, to liczba wolnych miejsc pracy osiągnęła rekordowy poziom i dlatego też konieczne jest zwiększenie inwestycji w kształcenia oraz szkolenia.

Europejski Rok Umiejętności ma pomóc UE w realizacji przyjętych celów społecznych. Plan ten zawiera ambitne cele, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. – m.in. co najmniej 78 proc. osób w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie, a także 60 proc. wszystkich osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniu. Inicjatywa ta ma również wesprzeć realizację celów cyfrowego kompasu na 2030 r., który z kolei zakłada, że co najmniej 80 proc. dorosłych powinno do 2030 r. posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe.

Potrzebna jest także poprawa dostępu cudzoziemców do unijnego rynku, systemu ich zatrudniania oraz uznawania ich kwalifikacji. Konieczne jest stworzenie sprawnych mechanizmów przyciągania siły roboczej z państw trzecich w celu obsadzania wolnych miejsc pracy w sektorach, w których utrzymują się niedobory, a także rekrutacji specjalistów z potrzebnymi umiejętnościami.

W ramach Europejskiego Roku Umiejętności nacisk ma być położony na wdrożenie i aktualizację już istniejących inicjatyw (w tym przyjęcie pakietu dotyczącego edukacji cyfrowej i umiejętności cyfrowych, aktualizację europejskich ram jakości staży, uruchomienie unijnej puli talentów ułatwiającej międzynarodową rekrutację, odnowienie ram mobilności edukacyjnej, poprawę uznawania kwalifikacji).  Planowane jest także przedstawienie nowych propozycji (np. wprowadzenie partnerstw w zakresie talentów z wybranymi krajami partnerskimi spoza UE, utworzenie akademii przemysłu neutralnego emisyjnie). Celem jest również większa promocja dostępnych dla pracowników i pracodawców środków finansowych UE, które mogą być wykorzystane na rozwój umiejętności i nabywanie kwalifikacji. Komisja Europejska wskazuje, że aż jedna trzecia budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027 (niemal 43 mld EUR) ma przeznaczona na edukację i rozwój umiejętności, w tym ponad 15 mld EUR na wsparcie kształcenia ustawicznego.

 

Finansowane przez Unię Europejską. Poglądy i wyrażone opinie są jednak wyłącznie poglądami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają przepisy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. W związku w powyższym ani Unia Europejska, ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Konfederacja Lewiatan

Europa potrzebuje strategii konkurencyjności
25 listopada 2022

Europa potrzebuje strategii konkurencyjności

Wzywamy Unię Europejską do skupienia się na swoich podstawowych zasadach: pokoju i dobrobycie poprzez handel i integrację gospodarczą. Ma to zasadnicze znaczenie w kontekście wojny w Ukrainie i umożliwienia Europie dalszego odgrywania ważnej roli w niezwykle napiętym kontekście geopolitycznym - napisali w deklaracji sztokholmskiej przewodniczący 40 organizacji pracodawców, w tym Konfederacji Lewiatan, którzy są członkami BusinessEurope.

Rada przewodniczących BusinessEurope zebrała się w tym tygodniu w Sztokholmie i przyjęła  deklarację dotyczącą m.in. przyszłości Europy, kryzysu energetycznego, transformacji klimatycznej i cyfrowej oraz jednolitego rynku.

Szefowie europejskich organizacji pracodawców przypomnieli, że  średnie roczne ceny detaliczne gazu dla odbiorców przemysłowych w UE wzrosły dwukrotnie więcej niż ceny energii dla gospodarstw domowych i są znacznie wyższe niż w innych częściach świata. Na przykład, ceny gazu na rynku hurtowym są od 5 do 7 razy wyższe niż w USA. Wiele europejskich przedsiębiorstw absorbuje te koszty lub tylko częściowo przenosi je na konsumentów, ale coraz więcej przedsiębiorstw jest zmuszonych do ograniczenia produkcji. Ponieważ oczekuje się, że długoterminowe kontrakty energetyczne lub zabezpieczenia wielu firm wyczerpią się w nadchodzących miesiącach, w razie braku niezbędnej reakcji politycznej sytuacja pogorszy się. Pilnie potrzebujemy przełomowego rozwiązania na szczeblu UE, by złagodzić gwałtowny wzrost cen energii i zapewnić, że Europa pozostanie atrakcyjnym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.

W czasie toczącej się wojny w Ukrainie szczególnie ważne jest wspieranie europejskich przedsiębiorstw w ich wysiłkach zmierzających do uporania się z napiętą sytuacją geopolityczną i unikanie zwiększania obciążeń poprzez nakładanie wymogów należytej staranności, które są niemożliwe do opanowania dla większych firm i nie do zniesienia dla MŚP. Europejskie przedsiębiorstwa pilnie potrzebują regulacyjnej chwili wytchnienia. Kryzys dramatycznie zwiększa ryzyko dezindustrializacji Europy – mówi Kinga Grafa, dyrektorka biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

Podstawą naszej konkurencyjności jest dobrze funkcjonujący jednolity rynek. Przedsiębiorstwa europejskie muszą mieć możliwość korzystania ze swobodnego przepływu towarów, usług, osób, kapitału i danych w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Konieczne są natychmiastowe działania służące usunięciu barier regulacyjnych i zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorstw na jednolitym rynku, który jest ich rynkiem krajowym – czytamy w deklaracji sztokholmskiej.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Pobierz deklarację
EFNI 2022. Europa na globalnych rynkach
11 października 2022

EFNI 2022. Europa na globalnych rynkach

Czy biznes skazany jest na wsparcie państwa, jak wojna w Ukrainie wpływa na rynki pracy, jakie wspólne wyzwania stoją przed biznesem i administracją wobec współczesnych kryzysów, jak promować rolę kobiet w biznesie, czy szklany sufit wciąż jest realnym problem, jak zachowują się rynki finansowe w dobie niepewności – to tylko niektóre z pytań, na które będą szukali odpowiedzi uczestnicy 11 paneli w ramach ścieżki tematycznej „Europa na globalnych rynkach” w trakcie Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

13 października

Panel: Łańcuchy dostaw czasów niepewności

Partnerzy: Adamed Pharma, Intel Technology Poland, Volkswagen Poznań

Jak zapobiec problemom, których świat doświadczył w czasach pandemii? Jakie wnioski wyciągnął biznes z załamania się łańcuchów w ostatnich latach? Czy państwa i wspólnoty są skazane na wsparcie firm w tym zakresie? Jak produkcja będzie znosić okresy przestojów, które nadal grożą firmom?

Agnieszka Olenderek, członek zarządu, Finanse, Zakupy i IT, Volkswagen Poznań

Hendrik Bourgeois, vice-president, European Gov Affairs, Intel Technology Poland

Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka, MB Pneumatyka

Marzena Cichosz, Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa Bartłomiej Rodawski, dyrektor operacyjny, członek zarządu, Adamed Pharma

Marek Zychla, prezes zarządu, Śląski Związek Pracodawców Prywatnych

Moderacja: Piotr Arak, dyrektor, Polski Instytut Ekonomiczny

 

Panel: Czy biznes skazany jest na wsparcie państwa?

Partnerzy: Citi Handlowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Partner merytoryczny: Szkoła Główna Handlowa

Czego uczą nas potężne interwencje finansowe państw i UE wobec firm, których doświadczyliśmy w ostatnich latach, w momentach kryzysowych? Coraz więcej firm domaga się uregulowania swoich obszarów rynku. Czy zmieni to perspektywę z konfrontacji państwo vs. rynek na rzecz porządkowania reguł gry i równych szans?

Piotr Wachowiak, profesor, rektor Szkoły Głównej Handlowej

Paweł Borys, prezes, Polski Fundusz Rozwoju

Wauthier Robyns, członek Komitetu Zarządzającego, Assuralia, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Sławomir Sikora, przewodniczący Rady Nadzorczej, Citi Handlowy

Tomasz Makarewicz, ekonomista, Universität Bielefeld

Paweł Jaroszek, wiceprezes, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Moderacja: Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej, Konfederacja Lewiatan

 

Panel: Jak wojna w Ukrainie wpływa na rynki pracy?

Partnerzy: EEA & Norway Grant, Miasto Gdynia, Uber

Czy uchodźcy z Ukrainy zasilą polskie firmy jako pracownicy? Jaki będą mieć wpływ na popyt na rynku pracy? Jaką politykę praktykują dziś firmy, aby pozyskiwać i utrzymywać u siebie największe talenty? Czy znamy, bądź posiadamy mechanizmy poznania profili zawodowych i kompetencji nowych mieszkańców Polski przybywających ze wschodu?

Piotr Arak, dyrektor, Polski Instytut Ekonomiczny

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydentka Miasta Gdyni

Henrik Munthe, adwokat NHO

Małgorzata Stanowska, Head of Public Policy for CEE, Uber

Agnieszka Chłoń-Domińczak, prorektor, Szkoła Główna Handlowa

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy

Moderacja: Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, profesor, Uniwersytet Warszawski

 

Panel: Przyszłość rolnictwa i rynku żywnościowego

Partnerzy: BASF Polska

Partner merytoryczny: Polityka Insight

Czy polityka w zakresie dóbr spożywczych w Europie wymaga znaczącego przewartościowania – niemal na skalę dywersyfikacji źródeł energii? Jak UE powinna, bądź może zareagować na bieżącą sytuację w zakresie polityki subsydiowania produkcji roślinnej i zwierzęcej? Konsekwencje wojny w Ukrainie dla świata.

Cezary Urban, dyrektor działu Agricultural Solutions, BASF Polska

 Maciej Gołubiewski, szef gabinetu komisarza ds. rolnictwa, Komisja Europejska

Urszula Pasławska, posłanka, przewodnicząca sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Ewa Chodkiewicz, dyrektor Działu Ochrony Przyrody, Fundacja WWF Polsk

Moderacja: Hanna Cichy, Polityka Insight

 

14 października

Panel: Wspólne wyzwania biznesu i administracji wobec współczesnych kryzysów

Partner: Orange Polska

W ostatnich latach światem wstrząsa szereg zdarzeń, których wspólnym mianownikiem jest nieprzewidywalność bądź trudny do uchwycenia moment na zapobieżenie problemom. Kryzysy ekonomiczne i finansowe, kolejne fale pandemii, konflikty zbrojne, wzmożone ruchy migracyjne, wahania cen nośników energii i rosnące ryzyko ich deficytu – to czynniki determinujące gwałtowne zmiany o wielorakich konsekwencjach, wzajemnie oddziałujących na siebie.

Witold Drożdż, członek zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych, Orange Polska

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka, Instytut Strategie 2050

Radosław Kujawa, generał, były szef Służby Wywiadu Wojskowego

Moderacja: Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny, Konfederacja Lewiatan

 

Panel: Przyszłość rozliczeń finansowych i zaufania do gotówki

Partnerzy: Bank Ochrony Środowiska, Blue Media

Czas pandemii i związanych z nią obostrzeń sprzyjał rozwiązaniom redukującym bezpośredni kontakt z gotówką i bezpośrednie transakcje między ludźmi na rzecz szeregu rozwiązań cyfrowych. Przekształciło się to w inne trendy, bądź je wzmocniło, przykład to wzrost wartości e-commerce w Polsce. Które z trendów już dziś dostrzegalnych staną się praktyką rynkową?

Małgorzata Zaleska, profesor, dyrektorka Instytutu Bankowości, Szkoła Główna Handlowa

Jerzy Zań, wiceprezes zarządu, Bank Ochrony Środowiska

Antonio Garcia del Riego, członek, Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny

Wojciech Murawski, Chief Commercial Officer i członek zarządu, Blue Media

Moderacja: Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny, Konfederacja Lewiatan

 

Panel: Jak promować rolę kobiet w biznesie. Szklany sufit – wciąż realny problem?

Partnerzy: Deutsche Bank Polska, Miasto Gdańsk, Fundacja Liderek Biznesu, KRUK SA

Czy procedury sprzyjające różnorodności i inkluzywności w organizacjach sprawdzają się w praktyce? Jak egzekwować istniejące regulacje, bądź wywalczyć równościową politykę? Czy nadal istnieją sektory “zarezerwowane” dla mężczyzn?

Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańsk

Asli Ertonguc, General Manager, Poland & Baltic, British-American Tobacco

Monika Jezierska, członkini zarządu, Fundacja Liderek Biznesu oraz zespół Zarządzania Ryzykiem Finansowym, partner, EY Polska

Urszula Okarma, członkini zarządu, KRUK S.A.

Magdalena Rogalska, wiceprezes, Deutsche Bank Polska

Moderacja: Kuba Sito, Chilli Zet

 

Panel:  Biznes i trzeci sektor: wspólne cele

Partner: Google

Jak zacząć, czyli sposoby wypracowania strategii CSR i etapy jej wdrożenia. Ewolucja spojrzenia firm na odpowiedzialność społeczną. Dobra współpraca, czyli jak firma może nawiązać i rozwijać partnerstwo z trzecim sektorem?

Jagoda Zakrzewska, Government Affairs and Public Policy Manager Poland & CEE, Google Poland Zbigniew Canowiecki, prezydent, Pracodawcy Pomorza

Witold Klaus, profesor, Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk

Halina Brdulak, profesor, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Szkoła Główna Handlowa

Agata Polińska, wiceprezeska, Onkofundacja Alivia – zdalnie online

Moderacja: Mirella Panek-Owsiańska, ekspertka ds. CSR

 

Panel: Konsument przyszłości: nadmiar, umiar, wygoda?

Partnerzy: Bosch Polska, EY, IKEA Retail Polska, L’Oreal Polska

Jaki wpływ na konsumpcję dóbr mają trudne do przewidzenia czynniki zewnętrzne, jak pandemia czy konflikt zbrojny oraz towarzyszące im niepokoje społeczne? Jak wchodzenie na rynek klienta nowego pokolenia redefiniuje strategie sprzedażowe?

Robert Krzak, Business Consulting, Ekspert Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich, EY Polska Rafał Rudziński, CEO, Bosch Polska

Marina Dubakina, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju, IKEA Retail Polska Valéry Gaucherand, dyrektor generalny, L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie

Moderacja: Jakub Bierzyński, badacz rynków, mediów i reklamy

 

Panel: Rynki finansowe w dobie niepewności

Partner: Deutsche Bank Polska

W jaki sposób rynki poradzą sobie z szeregiem nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych, które uderzają w dotychczasowy porządek? Jakie powinności spoczywają na regulatorach, aby wspierać stabilność rynków?

Małgorzata Zaleska, profesor, dyrektorka Instytutu Bankowości, Szkoła Główna Handlowa

Antonio Garcia del Riego, Member, European Economic and Social

Tomasz Kowalski, prezes, Deutsche Bank Polska

Moderacja: Hanna Cichy, Polityka Insight

 

Panel: Mecenat kultury – jak osiągnąć konsensus i obustronne korzyści?

Partner: BMW Group Polska

Dlaczego marki angażują się w świat kultury i sztuki? Czy wpisując taką aktywność w swoje strategie, zakładają konkretne korzyści? A także – czy istnieją stałe reguły budowania relacji marka – instytucja kultury bądź twórca.

Urszula Kropiwiec, wicedyrektorka, Nowy Teatr w Warszawie

Kacper Studencki, dyrektor marketingu, BMW Group Polska

Przemysław Kieliszewski, dyrektor, Teatr Muzyczny w Poznaniu

Andrzej Kosendiak, dyrektor, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Beata Szczucińska, kanclerz, Akademia Teatralna w Warszawie

Nowe ramy europejskiego dialogu społecznego
30 czerwca 2022

Nowe ramy europejskiego dialogu społecznego

fot. François Genon / Unsplash

28 czerwca 2022 r. przedstawiciele europejskich organizacji partnerów społecznych (BusinessEurope, ETUC, SGIeurope i SMEunited), w obecności Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej KE ds. Zatrudnienia Joost Korte, podpisali siódmy Roboczy Program Europejskiego Dialogu Społecznego na lata 2022-2024.

Celem takich programów, wypracowywanych wspólnie przez partnerów społecznych od prawie 20 lat i wspieranych w ich realizacji przez Komisję Europejską, jest wzmacnianie autonomicznego dialogu społecznego na poziomie europejskim i narodowym, zarówno dialogu dwu- jak i trójstronnego.

Merytoryczne priorytety obecnego 7. Programu to:

  1. 1. Telepraca i prawo do bycia offline (telework and right to disconnect), obejmujące w obliczu postępującej cyfryzacji pracy m.in. takie zagadnienia jak: praca hybrydowa, prawo do bycia offline, organizacja pracy i zarządzanie pracownikami online, zachowanie równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym, ochrona danych pracowników. Instrumentem realizacji będzie tu aktualizacja porozumienia nt. pracy zdalnej jeszcze z 2002 r. i prawdopodobne przyjęcie przez KE nowej dyrektywy na ten temat.
  2. Zielona transformacja (green transition), uwzględniająca wzajemnie powiązane kwestie dekarbonizacji procesów gospodarczych i gospodarki o charakterze zamkniętym (circular) oraz cyfryzacji, która powinna wspierać tę transformację. Jej skala i tempo wymagają skutecznego włączania się partnerów społecznych dla zapewnienia sprawiedliwej transformacji dla wszystkich. Instrumentem realizacji tego priorytetu będzie szeroki zakres podejmowanych konkretnych akcji.
  3. Zatrudnienie młodzieży (youth employment), która jest grupą najbardziej dotkniętą skutkami kolejnych kryzysów gospodarczych oraz pandemii Covid-19. Poprawa możliwości zatrudnienia i jego warunków, zapewnienie odpowiednich umiejętności w warunkach różnych form zatrudnienia i zwiększenia jego bezpieczeństwa. W sytuacji trwającego w 2022 r. Europejskiego Roku Młodzieży i organizowanych w jego ramach licznych działań, ich podsumowaniem będzie organizacja konferencji dla przedstawienia najlepszych praktyk w tym zakresie.
  4. Prywatność i nadzór związane z pracą (work related privacy and survillance), które to aspekty nabierają szczególnego znaczenia w obliczu coraz bardziej powszechnego wykorzystywania w pracy narzędzi cyfrowych i równoległego gromadzenia danych osobowych. Nadzór i kontrola powinny być stosowane w uzasadnionych sytuacjach tak, aby zapewniać maksymalny poziom prywatności zatrudnionych. Kwestie te zostały mocno zaakcentowane w przyjętym w roku 2021 Porozumieniu autonomicznym partnerów społecznych nt. cyfryzacji. Zadaniem partnerów społecznych jest obecnie odpowiednie nadzorowanie jego wdrażania i w tym celu zostanie zorganizowana konferencja.
  5. Doskonalenie dopasowywania umiejętności (improving skills matching in Europe) w związku z koniecznością ich szybkich zmian (upskilling and reskilling) w obliczu trwającego procesu ‘podwójnej’ transformacji (zielonej i cyfrowej). Partnerzy społeczni powinni wzajemnie zadbać o odpowiedni dostęp pracowników do szkoleń i w tym celu zorganizowana zostanie wspólna konferencja upowszechniająca dobre praktyki z poszczególnych krajów członkowskich UE i w różnych sektorach.
  6. Rozbudowa potencjału partnerów społecznych (capacity building), których aktywność pozwoliła ograniczyć negatywne skutki kryzysu związanego z pandemią Covid-19. Europejska Rada ds. Dialogu Społecznego oceni istniejące liczne projekty z tej dziedziny realizowane na poziomie europejskim i wykorzystywane instrumenty. Co więcej, europejscy partnerzy społeczni będą współdziałać na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji na szczeblu krajowym, w tym w krajach kandydujących oraz we współpracy z krajami trzecimi. W tym celu utworzona będzie specjalna grupa robocza w ramach RDS dla identyfikacji problemów we wdrażaniu istniejących już porozumień autonomicznych, jak również zapewnienia finansowania dla wzmacniania potencjału partnerów społecznych w wybranych krajach (organizowanie seminariów, szkoleń, centrów informacji czy funduszy na tłumaczenia). Warto podkreślić, że ten ostatni priorytet jest kontynuacją działań z poprzedniego okresu i powinien mieć też istotne znaczenie dla wzmocnienia potencjału partnerów społecznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również w Polsce.

 

Przyjęcie siódmego Roboczego Programu Europejskiego Dialogu Społecznego na lata 2022-2024 wpisuje się dobrze w kontekst podjętej obecnie przez UE nowej inicjatywy nt. dialogu społecznego, której wyrazem ma być przyjęcie na jesieni 2022 roku dwóch znaczących dokumentów wypracowywanych od kilku miesięcy w konsultacjach z europejskimi partnerami społecznymi, którzy zgłaszają do nich liczne własne postulaty (jak np. utworzenie w każdym Departamencie Komisji Europejskiej stanowiska ds. dialogu społecznego celem ułatwienia partnerom społecznym bezpośrednich kontaktów w istotnych dla nich sprawach). Jednym z nich będzie Komunikat Komisji Europejskiej, który wytyczy nowe ramy dialogu społecznego na poziomie europejskim, w tym również sektorowego dialogu społecznego (na poziomie sektorów gospodarczych). Drugim równoległym dokumentem ma być przygotowywane Rozporządzenie Rady Europejskiej dotyczące wzmocnienia dialogu społecznego w krajach członkowski UE. Obydwa te dokumenty, wraz z przyjętym właśnie siódmym Programem Roboczym Europejskiego Dialogu Społecznego, stworzą niewątpliwie nowe ramy dla dialogu społecznego w skali europejskiej. Z nadzieją na rozwiązania korzystne dla obydwu głównych stron dialogu społecznego, tj. pracodawców i pracobiorców.

 

Link do Programu:

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2022-06-28_european_social_dialogue_programme_22-24_0.pdf


Andrzej Rudka, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan

Artykuł dla Brussels Headlines – newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan