Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – propozycje kryteriów
27 czerwca 2022

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – propozycje kryteriów

Konfederacja Lewiatan otrzymała propozycje kryteriów wyboru projektów w FENG 2021-2022. Dla przedsiębiorców kluczowe znaczenie będą mieć kryteria w 1 Priorytecie FENG.

Te kryteria zostały podzielone na dwie grupy:

  • Kryteria wspólne dla wszystkich modułów i rankingujące (Załącznik 3)
  • Kryteria specyficzne dla poszczególnych modułów (Załącznik 4)

Załączniki są dostępne do pobrania u dołu tego wpisu.

Kryteria będą omawiane na grupie roboczej, powołanej 23 czerwca.

Najprawdopodobniej we wrześniu finalna  kryteriów wersja zostanie zatwierdzona przez Komitet Monitorujący i na tej podstawie zostaną ogłoszone pierwsze nabory dla firm. , ale na pewno już na tym etapie warto je przeanalizować i zgłosić uwagi/ pytania lub propozycję zmian.

Zachęcamy Państwa do analizy propozycji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i zapraszamy do zgłaszania uwag wyłącznie na adres stanowiska@lewiatan.org w formularzu dostępnym poniżej, do 8 lipca 2022 roku.

Załącznik 3
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 dla dużych firm – konsultacje KL
04 lutego 2022

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 dla dużych firm – konsultacje KL

Trwają prace związane z uruchomieniem programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Instytucja zarządzająca opracowuje obecnie zasady udzielania  wsparcia dla różnych rodzajów projektów lub podmiotów je realizujących, w tym dla tzw. dotacji warunkowej.  Miałaby to być forma finansowania projektów wdrożeniowych realizowanych przez duże przedsiębiorstwa.

Dotacja warunkowa jest jedną z form wsparcia przewidzianą w rozporządzeniu ogólnym UE na nową perspektywę finansową (obok bezzwrotnych dotacji oraz instrumentów finansowych). Zgodnie z art. 57 rozporządzenia 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.  państwa członkowskie mogą udzielać beneficjentom dotacji warunkowych, które podlegają pełnemu lub częściowemu zwrotowi, zgodnie z dokumentem określającym warunki wsparcia.

W propozycji przygotowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, kwota dofinansowania dla projektu wdrożeniowego realizowanego przez dużego przedsiębiorcę w ramach dotacji warunkowej jest podzielona na dwie części – część bezzwrotną obejmującą 30% kwoty dofinansowania modułu oraz 70% kwoty dofinansowania modułu – tj. maksymalna część zwrotna dofinansowania, która podlega zwrotowi po zaistnieniu określonych warunków.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycją zasad wdrażania dotacji warunkowej oraz wątpliwościami Instytucji zarządzającej FENG i zgłoszenia uwag do tego materiału do 11 lutego 2022 r. na adres mailowy Marzeny Chmielewskiej: mchmielewska@lewiatan.org

Pobierz załącznik