Ulgi proinnowacyjne wymagają większej promocji
18 maja 2022

Ulgi proinnowacyjne wymagają większej promocji

Wprowadzone w styczniu 2022 r. nowe ulgi proinnowacyjne – na robotyzację, prototypy oraz na innowacyjnych pracowników – spowodowały, że system finansowania innowacji stał się znacznie bardziej atrakcyjny.

Potrzebna jest jednak większa promocja dostępnych rozwiązań. Szersze wykorzystanie ulg leży w interesie zarówno przedsiębiorców, jak i rządzących – podkreślali uczestnicy Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Do tej pory przedsiębiorcy mogli korzystać z ulgi na badania i rozwój, ulgi IP Box oraz ulgi dla twórców.

– Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów nowe preferencje podatkowe powinny przełożyć się na blisko 1 mld zł dodatkowych środków dla firm rozwijających działalność B+R. Zwiększenie do 200 proc. limitu rozliczenia kosztów osobowych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej ma przynieść dodatkowe 0,3 mld zł korzyści dla podatników w rozliczeniach w tym roku – mówi Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Zmiany w zakresie ulg proinnowacyjnych są odpowiedzią na większość dotychczasowych problemów wskazywanych przez przedsiębiorców, m.in. we wnioskach o indywidualne interpretacje podatkowe. Jak tłumaczy Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, przewodnicząca Zespołu ds. Ulg Innowacyjnych w Radzie Podatkowej Konfederacji Lewiatan oraz dyrektor Obszaru podatków i finansowania innowacji w Ayming Polska, prawie każda zmiana w systemie podatkowym budzi pewne wątpliwości, więc możemy spodziewać się kolejnych interpretacji indywidualnych w zakresie nowych ulg proinnowacyjnych.

Nowe ulgi zachęcą do innowacji

– Nie ulega jednak wątpliwości, że uatrakcyjnienie ulgi B+R i wprowadzenie nowych ulg proinnowacyjnych to istotny zastrzyk finansowy na rozwijanie innowacji. Dla podatników jest to dodatkowo silny argument za tym, aby podejmować ryzyko związane z ulepszaniem lub opracowywaniem nowych produktów, usług czy procesów – dodaje ekspertka.

Pojawienie się nowych ulg to nie wszystko. Ważne jest również to, aby wzajemnie się uzupełniały i pozwalały generować maksymalne oszczędności. Stąd firmy, które dotychczas nie mogły w pełni skonsumować ulgi B+R z uwagi na zbyt niski dochód, otrzymują możliwość pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników (nowa ulga na innowacyjnych pracowników). Kolejnym ułatwieniem jest symultaniczne korzystanie z ulgi B+R i IP Box w stosunku do tego samego dochodu.

Przedsiębiorcy mało wiedzą o ulgach

Dużą bolączką systemu finansowania innowacji w Polsce jest fakt, że wielu podatników nie słyszało o dostępnych mechanizmach. Z badania przeprowadzonego dla Ayming Polska w 2021 r. wynika, że wśród firm prowadzących działalność B+R aż 48 proc. w ogóle nie było świadomych istnienia ulgi B+R. Oprócz nieznajomości preferencji podatkowych, innym problemem jest podejście samych przedsiębiorców, którzy albo nie chcą z nich korzystać, albo mylą je z dotacjami.

– Duża część firm, jeśli myśli o dofinansowaniu projektów innowacyjnych, bierze pod uwagę konkursy dotacyjne. Wymagają one wysokiego stopnia innowacyjności oraz spełnienia wielu warunków szczegółowych. Dodatkowo szansa na sukces jest często znikoma. Tymczasem obowiązujące ulgi innowacyjne są dużo bardziej demokratyczne i dostępniejsze. Premiują nawet projekty, które wciąż trwają albo które zakończyły się porażką – zauważa Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik.

Zdaniem Jakuba Jankowskiego, zastępcy dyrektora departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów, zrozumienie przez przedsiębiorców, czym jest działalność badawczo-rozwojowa, to kluczowa kwestia, aby skorzystać z ulg podatkowych. Premiują one projekty, które są innowacyjne na skalę przedsiębiorstwa, a nie kraju. To właśnie odróżnia je od konkursów dotacyjnych.

Potrzebna większa promocja dostępnych rozwiązań

Poszerzenie wachlarza dostępnych ulg proinnowacyjnych spowodowało, że przedsiębiorstwa, niezależnie od etapu, na jakim się znajdują, zawsze mogą sięgnąć przynajmniej po jeden z dostępnych mechanizmów podatkowych.

– Celem Ministerstwa Finansów było domknięcie łańcucha zachęt fiskalnych, które będą do wykorzystania na różnych etapach działań B+R. Ulga na badania i rozwój dotyczy początkowego stadium prac i jest dedykowana projektom dotyczącym opracowania produktu czy usługi. Później mamy etap wdrożenia i w tym momencie przedsiębiorca może skorzystać z nowej ulgi na prototyp. Na końcu dochodzi do komercjalizacji i wówczas dostępna jest ulga IP Box – wskazał dyr. Jakub Jankowski.

Jako że znajdujemy się na wczesnym etapie wdrożenia nowych ulg, potrzebna jest większa promocja dostępnych rozwiązań. Zdaniem Agnieszki Hrynkiewicz-Sudnik, szersze wykorzystanie ulg proinnowacyjnych leży w interesie zarówno przedsiębiorców, jak i rządzących.

– Z naszych doświadczeń wynika, że firmy reinwestują środki uzyskane w ramach ulgi B+R w kolejne projekty innowacyjne. To oznacza, że ta preferencja spełnia swoją rolę i jest narzędziem realnie wspierającym innowacyjność polskiej gospodarki – podkreśla ekspertka.

Z taką diagnozą zgadza się resort finansów. – Niezbędne są szersze wspólne działania, aby uświadomić podatników, że z takich rozwiązań warto korzystać – mówi Jakub Jankowski.

 Konfederacja Lewiatan

 

                

Badanie Lewiatana. 43% firm uważa, że wojna negatywnie wpłynie na ich działalność
28 kwietnia 2022

Badanie Lewiatana. 43% firm uważa, że wojna negatywnie wpłynie na ich działalność

43% przedsiębiorstw spodziewa się, że w perspektywie 3 miesięcy wojna w Ukrainie negatywnie wpłynie na ich działalność. Spośród tych, którzy zgłaszają takie obawy, prawie 80% boi się przede wszystkim wzrostu kosztów działalności – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

31% przedsiębiorców jest przekonanych, że wojna przyniesie negatywne skutki, ale nie będą one bardzo odczuwalne w ich firmach. 26% nie przewiduje poważniejszych konsekwencji.  Skutków wojny obawiają się szczególnie firmy małe i średnie (43%), w mniejszym stopniu duże (40%).

Zdecydowana większość przedsiębiorców, bo 79%, tych którzy obawiają się negatywnego wpływu wojny w Ukrainie na ich firmy uważa, że przejawi się to w postaci wzrostu kosztów działalności (wyższe ceny surowców, zmiany kursu walut). Lęk przed wysokimi kosztami prowadzenia biznesu dotyczy najbardziej małych firm (81%) i  średnich (78%). Duże firmy spokojniej patrzą w przyszłość, ale i tak 73% z nich też obawia się znacznego wzrostu kosztów działalności.

Przedsiębiorstwa (10%) wskazują również na brak możliwości wymiany handlowej z Rosją. W przypadku firm dużych ten odsetek wynosi aż 21%, w przypadku średnich 13%, a małych 8%.

Na ograniczenie wymiany handlowej z Ukrainą zwraca z kolei uwagę tylko 7% firm, w tym 8% małych, 6% dużych i 5% średnich.

W najmniejszym stopniu firmy obawiają się braku pracowników (3%).

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w kwietniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

 

Konfederacja Lewiatan

Badanie Lewiatana. Dla 57% firm pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu
22 kwietnia 2022

Badanie Lewiatana. Dla 57% firm pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu

57% przedsiębiorstw uważa, że w ostatnich sześciu miesiącach, przy uwzględnieniu szczególnie otoczenia regulacyjnego i administracyjnego, pogorszyły się warunki prowadzenia biznesu. 39% nie widzi znaczącej zmiany, a dla 4% warunki się poprawiły. Najbardziej krytycznie oceniają rzeczywistość firmy duże – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

W poprzednim badaniu, w lutym br., odsetek firm, które uznały, że warunki się pogorszyły był wyższy i wyniósł 65%.

Warunki działalności gospodarczej pogorszyły się dla 60% dużych firm oraz  57% małych i średnich. Nie zauważyło znaczącej różnicy w prowadzeniu biznesu 39% małych przedsiębiorstw oraz 38% średnich i dużych.

Nastroje dotyczące prowadzenia firmy w najbliższym czasie w kontekście biznesowym są raczej niekorzystne – przeważa nastawienie negatywne nad pozytywnym. 51% przedsiębiorców ma negatywne nastawienie, a 44% jest pozytywnie usposobiona. Najbardziej pesymistycznie (62%) postrzegają rzeczywistość menedżerowie z firm dużych. Natomiast odsetek firm średnich, które myślą podobnie osiągnął 52%, a małych 50%.

Przedsiębiorców zapytano też, co myślą o prowadzeniu firmy w 2022 r., w kontekście zmian w prawie i działań administracji. 61% przedsiębiorstw obawia się takich zmian, w tym 64% dużych i średnich oraz 60% małych. 31% firm ma pozytywne nastawienie (32% małych, 28% średnich i 26% dużych).

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w kwietniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan

Rekordowe zyski firm. W tym roku już tak dobrze nie będzie
24 marca 2022

Rekordowe zyski firm. W tym roku już tak dobrze nie będzie

Biznes odrobił straty z 2020 r. z nawiązką. O 23,5% wzrosły przychody przedsiębiorstw w 2021 r. Nominalnie wynik finansowy brutto zwiększył się o ponad 85%, a netto o ponad 90%. W tym roku, ze względu na wojnę w Ukrainie, wyniki finansowe firm nie będą już tak dobre.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Na tak dobre wyniki miało wpływ kilka czynników. Przede wszystkim rządowa pomoc skierowana do firm w 2020 r. pozwoliła wielu przedsiębiorstwom w znaczący sposób złagodzić skutki pandemii. Firmy nie zredukowały zatrudnienia ani płac, dzięki czemu miały znacznie lepszą pozycję startową w momencie gdy zaczynało się luzowanie obostrzeń, a co za tym idzie rozpędzała się konsumpcja. To właśnie ten popyt spowodował, że firmy nie nadążały z produkcją dóbr i świadczeniem usług.

Skoro występowała na rynku znaczna luka między podażą i popytem, przy jednoczesnych problemach z importem surowców i towarów, ceny zaczęły wzrastać. Zarówno te dla producentów jak i konsumentów. To właśnie szybki wzrost cen spowodował, że przedsiębiorstwa nominalnie zarobiły znacznie więcej niż w poprzednich latach.

Dodatkowo biznes działając w stanie ciągłej niepewności, np. co do dalszych obostrzeń lub braku odbudowania łańcuchów dostaw, próbował odrobić straty z 2020 r. Dane GUS pokazują, że z niemałym sukcesem. Rentowność prowadzenia działalności w 2021 r. była najwyższa od dwóch dekad i wynosiła 5,6%. Innymi słowy tyle wynosiła średnia marża przedsiębiorstwa działającego w Polsce.

W rozbiciu na poszczególne branże, rentowności prowadzenia działalności we wszystkich badanych gałęziach gospodarki powróciły lub przewyższały wartość sprzed 2020 r. Najbardziej rentowne okazało się budownictwo (7,8%) niesione niskimi stopami procentowymi oraz dostępnością kredytów na rynku. Jednocześnie to ta branża będzie w tej chwili jedną z głównych, która doświadczy miejmy nadzieję przejściowych trudności, związanych z odpływem pracowników z Ukrainy, a także zacieśnianiem polityki monetarnej, a co za tym zmniejszonym popytem na kredyty.

Niestety niepewność jaką przyniosła wojna w Ukrainie może poważnie zachwiać rozwojem polskich firm i w 2022 r. będziemy po raz kolejny obserwować spadki przychodów i rentowności.

Konfederacja Lewiatan

Na razie nie widać masowego odpływu pracowników z Ukrainy
14 marca 2022

Na razie nie widać masowego odpływu pracowników z Ukrainy

Prawie 60% przedsiębiorców spodziewa się negatywnego wpływu wojny w Ukrainie na działalność ich firm, ponad 40% jest przekonanych, że skutki konfliktu nie będą bardzo odczuwalne. Większość nie obserwuje odpływu pracowników z Ukrainy – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.

Na pytanie, czy spodziewasz się, że w perspektywie 3 miesięcy wojna na Ukrainie wpłynie negatywnie na działalność twojej firmy 59,3% przedsiębiorców odpowiedziało, że tak. 40,7% stwierdziło, że skutki wojny nie będą zbyt poważne. Firmy najbardziej obawiają się wzrostu kosztów działalności. Tak sądzi 72,1% ankietowanych przedsiębiorców. Ten wzrost kosztów może wynikać z wyższych cen surowców, energii, komponentów, czy paliw.

Na razie nie widać masowego odpływu pracowników z Ukrainy, ale firmy się tego boją. 77,9% przedsiębiorców odpowiedziało, że nie obserwuje znaczących zmian w zatrudnieniu.

Główną formą wsparcia Ukraińców jaką oferują firmy  jest dziś pomoc w znalezieniu pracy (43,6%)  i pomoc finansowa (53,8%).

Konfederacja Lewiatan

Firmy potrzebują informacji na temat sankcji nakładanych na Rosję i Białoruś
08 marca 2022

Firmy potrzebują informacji na temat sankcji nakładanych na Rosję i Białoruś

fot. Fire-fly / Shutterstock

Europejski biznes stoi murem za Ukrainą, popierając sankcje nakładane na Rosję i Białoruś, a także solidaryzując się ze wsparciem unijnych władz oraz państw członkowskich dla Ukrainy. Świadczy o tym, opublikowane dzisiaj najnowsze stanowisko BusinessEurope w tej sprawie.

Dla przedsiębiorstw bardzo ważne są szybkie informacje o przyjmowanych sankcjach, aby można było lepiej się do nich przygotować – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Zbieramy informacje od firm dotyczące wpływu sankcji na ich działalność. W ramach BusinessEurope powstał bowiem zespół zadaniowy, który przekazuje je bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Jest to bardzo istotne, ponieważ na tej podstawie UE przyjmie strategię wspierania odpowiednich sektorów europejskiej gospodarki – mówi Kinga Grafa, dyrektorka Przedstawicielstwa Konfederacji Lewiatan w Brukseli.

– Wyzwaniem dla firm jest często brak jasności w sprawie  implementowania sankcji. Otóż teksty prawne nie zawsze są w pełni zrozumiałe, a dodatkowym utrudnieniem jest duża ich liczba. W związku z tym apelujemy do władz unijnych o możliwie wczesne informowanie firm o przyjmowanych sankcjach i o publikowanie do nich wytycznych, dzięki czemu przedsiębiorcom łatwiej będzie się przygotować i w mniejszym stopniu odczują oni negatywny wpływ sankcji – mówi Adam Dorywalski, ekspert ds. UE w Przedstawicielstwie w Brukseli.

Unijne sankcje na Rosję

Od momentu uznania przez Rosję niepodlegających kontroli rządu w Kijowie obszarów obwodów donieckiego i ługańskiego na Ukrainie oraz rozpoczęcia rosyjskiej agresji wojskowej, UE zareagowała trzema pakietami sankcji.

Pierwszy pakiet obejmuje:

  • ograniczenia w stosunkach gospodarczych z niepodlegającymi kontroli rządu obszarami obwodów donieckiego i Ługańskiego,
  • ograniczenia finansowe.

Drugi pakiet obejmuje:

  • sankcje indywidualne wobec m.in. Władimira Putina, Siergieja Ławrowa i członków rosyjskiej Dumy Państwowej,
  • sankcje gospodarcze.

Trzeci pakiet obejmuje:

  • przekazanie sprzętu i zaopatrzenia dla ukraińskich sił zbrojnych za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju
  • zakaz przelotów nad przestrzenią powietrzną UE i wstępu na lotniska UE dla wszystkich rodzajów rosyjskich przewoźników
  • zakaz transakcji z Rosyjskim Bankiem Centralnym
  • zakaz SWIFT dla siedmiu rosyjskich banków
  • zawieszenie nadawania w UE państwowych mediów Russia Today i Sputnik

Unijne sankcje w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie – kalendarium

Linki do tekstów prawnych UE:

Wytyczne KE:

Unijne sankcje wobec Białorusi

UE nałożyła sankcje na 22 wysokiej rangi członków białoruskiego personelu wojskowego w związku z ich rolą w procesach podejmowania decyzji i planowania strategicznego, które doprowadziły do zaangażowania Białorusi w rosyjską agresję na Ukrainę.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:066:TOC

Ponadto wprowadzono więcej ograniczeń w handlu towarami wykorzystywanymi do produkcji lub wytwarzania wyrobów tytoniowych, paliw mineralnych, substancji bitumicznych i gazowych produktów węglowodorowych, produktów na bazie chlorku potasu, produktów drewnianych, produktów cementowych, produktów z żelaza i stali oraz produktów gumowych. Nałożono również dalsze ograniczenia na eksport towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz niektórych zaawansowanych towarów i technologii, które mogą przyczynić się do rozwoju wojskowego, technologicznego, obronnego i bezpieczeństwa Białorusi, a także ograniczenia w świadczeniu usług powiązanych.

EUR-Lex – L:2022:067:TOC – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Konfederacja Lewiatan

 

Nowoczesny sprzęt i kompetentni nauczyciele zapewnią sukces programowi „Laboratoria Przyszłości” [+MP3]
03 marca 2022

Nowoczesny sprzęt i kompetentni nauczyciele zapewnią sukces programowi „Laboratoria Przyszłości” [+MP3]

Szkoły ponadpodstawowe powinny mieć dostęp do najbardziej nowoczesnego sprzętu, ułatwiającego kształtowanie kompetencji przyszłości, w tym umiejętności krytycznego myślenia, komunikacji, kooperacji i kreatywności. Oprócz sprzętu ważne są również szkolenia nauczycieli oraz dostarczenie materiałów i konspektów do prowadzenia zajęć przy uwzględnieniu specyfiki szkół i podstawy programowej – uważa Konfederacja Lewiatan.

Posłuchaj komentarza Małgorzaty Lelińskiej:

 

Trwają właśnie konsultacje katalogu wyposażenia szkół ponadpodstawowych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Lewiatan przedstawił własne propozycje i uzupełnienia do tego programu.

– Jesteśmy przekonani, że taki program jak „Laboratoria Przyszłości” jest konieczny i wesprze szkoły w podnoszeniu jakości kształcenia. Powinien on wyznaczać szkołom cel, który zostanie  osiągnięty dzięki zakupom wyposażenia, szczególnie jeśli chodzi o jakość kształcenia i uwzględniania tematyki nowoczesnych technologii w programie nauczania. Zakup nowoczesnego wyposażenia nie powinien być jednak celem samym w sobie. Bardzo ważne są również szkolenia nauczycieli z zakresu obsługi sprzętu, przekazywania wiedzy z jego wykorzystaniem oraz dostarczenie materiałów i konspektów do prowadzenia zajęć uwzględniających specyfikę szkół i podstawę programową – mówi Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy unijnych i edukacji cyfrowej Konfederacji Lewiatan.

Właściwe wykorzystanie przekazywanego sprzętu do szkół (szczególnie sprzętu IT) wiąże się z  koniecznością posiadania przez nauczycieli odpowiedniej wiedzy. Dodatkowo bardzo ważnym aspektem jest dostarczenie odpowiednich konspektów do prowadzenia przykładowych zajęć. W przeciwnym wypadku zakupiony sprzęt będzie niewykorzystywany lub wykorzystywany w niewłaściwy, niepełny sposób. Co więcej, warto zwrócić uwagę na to, że program obok możliwości zakupu nowoczesnego sprzętu powinien umożliwiać także zakup aplikacji oraz cyfrowego kontentu edukacyjnego stymulującego rozwój wybranych kompetencji przyszłości. Wprowadzanie narzędzi cyfrowych, oznacza wnoszenie do szkół także określonego systemu wartości i relacji społecznych budowanych przez te narzędzia, w tym zwiększać samodzielność uczniów, dywersyfikować źródła wiedzy.

 Program skierowany do szkół ponadpodstawowych powinien kierować się względami kluczowych kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Na tym etapie uczniowie często kończą już naukę i podejmują zatrudnienie. Wykształcenie wykwalifikowanych kadr dla sektora usług dla biznesu wymaga dostarczenia uczniom odpowiedniej wiedzy teoretycznej, a także stworzenia im warunków do zdobywania doświadczeń możliwie najbliższych biznesowej rzeczywistości, w której operują pracodawcy.

– Uczniowie powinni mieć umiejętność holistycznego spojrzenia na biznes, rozumienia relacji pomiędzy działami czy analizy konkurencji. Dodatkowo, powinni posiadać niezbędne kompetencje, w tym przede wszystkim zdefiniowane przez pracodawców umiejętności tj. m.in. językowe, analityczne, rozwiązywanie problemów, praca w grupie, komunikacja, przedsiębiorczość, kompetencje informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji – dodaje Małgorzata Lelińska.

 Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Przedsiębiorcy ruszyli z pomocą dla Ukraińców
28 lutego 2022

Przedsiębiorcy ruszyli z pomocą dla Ukraińców

Źródło: Kancelaria Premiera RP

Wsparcie finansowe dla pracowników z Ukrainy, oferowanie pracy, organizowanie transportu z granicy, uruchomienie porad prawnych, opieka nad dziećmi pracowników, wynajmowanie mieszkań dla Ukraińców – to tylko niektóre inicjatywy, które uruchomiły w ostatnich dniach firmy zrzeszone w Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy apelują o szybkie uproszczenie procedur dotyczących pobytu i podejmowania pracy przez Ukraińców.

Wiele firm zaproponowało  różnorodną i konkretną pomoc dla pracowników z Ukrainy. Otrzymują oni dostęp do informacji prawnej, pomoc psychologa, specjalne wsparcie finansowe (zapomogi), dodatkowe urlopy na sprowadzenie rodzin.

Przedsiębiorcy oferują również pracę, rezerwują przy granicy noclegi dla rodzin pracowników i załatwiają transport do różnych miejscowości w kraju, organizują opiekę nad dziećmi, dopłacają do wynajmowanych mieszkań, organizują punkty konsultacyjne oraz wspierają organizacje humanitarne, które pomagają uchodźcom.

– Apelujemy o szybkie uproszczenie procedur dotyczących pobytu i podejmowania pracy, zwłaszcza przez osoby mające status uchodźcy, zapewnienie dostępu do  usług publicznych w tym opieki nad dziećmi czy ubezpieczenia zdrowotnego. Skoordynowania na poziomie samorządowym wymaga też rejestracja osób chętnych do podejmowania pracy – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Pomoc firm dla Ukraińców

– załatwienie pracy

– wsparcie finansowe

– kilkudniowe urlopy na sprowadzenie rodzin

– większe limity w telefonach

– rezerwacja przy granicy noclegów dla rodzin pracowników

– transport do różnych miejscowości w kraju

–  opieka nad dziećmi

– porady prawne,

–  dopłata do wynajmowanych mieszkań

– organizacja punktów konsultacyjnych

 

Konfederacja Lewiatan

Trochę więcej optymizmu w firmach, ale przyszłość niepewna [+MP3]
22 lutego 2022

Trochę więcej optymizmu w firmach, ale przyszłość niepewna [+MP3]

Nastroje przedsiębiorców w lutym br. nieznacznie się poprawiły. Koniunktura wzrosła lub pozostała na niezmienionym poziomie we wszystkich badanych przez GUS obszarach gospodarki.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

To wynik w głównej mierze lepszych niż w styczniu oczekiwań na przyszłość. Ocena bieżącej sytuacji w gospodarce nadal jest równie zła jak przed miesiącem.

Najlepiej koniunkturę oceniają przedsiębiorcy działający w branży informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia. Odpowiednio wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury są dodatnie i wynoszą 12,8 i 17 pkt.

Z punktu widzenia ostatnich danych makroekonomicznych oraz naszych prognoz wydaje się, że kolejne miesiące w przemyśle muszą przynieść pewne wystudzenie rozgrzanego do czerwoności przetwórstwa przemysłowego. Wskaźnik przyszłej koniunktury jest lepszy niż przed miesiącem, ale nadal jest ujemny i wynosi -12,7 pkt, przy lepszej bieżącej ocenie (-8,7 pkt).

W szczegółowych danych opublikowanych przez GUS widać, również że branża budowlana patrzy w przyszłość z większym pesymizmem, a to zapewne za sprawą ciągle rosnących stóp procentowych, stopniowego łagodzenia akcji kredytowej, a tym samym zmniejszania się popytu na rynku inwestycji.

W dodatkowym badaniu dotyczącym wpływu pandemii Covid-19 widać, że przedsiębiorcy uwierzyli w zapowiedzi polityków o końcu piątej fali. W zasadzie dla większości gałęzi gospodarki pandemia już nie ma negatywnego wpływu na działalność. Jedynie branża hotelarska i gastronomiczna nadal odczuwają obawy o jej rozwój. Dla 75% wszystkich przedsiębiorców z tej branży pandemia w najbliższym miesiącu będzie zagrażać stabilności prowadzenia działalności lub będzie miała poważne konsekwencje. Dla przypomnienia to właśnie ta branża ucierpiała najbardziej w czasie pierwszych fal pandemii. Jednocześnie ówczesne restrykcje spowodowały z jednej strony spadki przychodów, a z drugiej strony niemożność ich szybkiego odbudowania – odpływ pracowników i wyraźnie niższe wynagrodzenia. Ta branża charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem koniunktury, wynoszącym w lutym (-15,8 pkt).

Konfederacja Lewiatan

Pobierz MP3
Badanie Lewiatana. 75% przedsiębiorstw nie popiera Polskiego Ładu
22 lutego 2022

Badanie Lewiatana. 75% przedsiębiorstw nie popiera Polskiego Ładu

Zdecydowana większość firm (75%) negatywnie ocenia Polski Ład, popiera go jedynie co piąty przedsiębiorca. 69% firm jest przekonanych, że niekorzystnie wpłynie na działalność gospodarczą w tym roku – wynika z badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

Na pytanie jaki jest twój stosunek do Polskiego Ładu 75% firm odpowiedziało: zdecydowanie nie popieram lub raczej nie popieram. 22% stwierdziło, że zdecydowanie popiera lub raczej popiera. Natomiast 3% nie miało zdania w tej sprawie. Polskiego Ładu nie popiera 76% małych, 74% średnich i 66% dużych firm.

Przedsiębiorcy krytycznie oceniają wpływ Polskiego Ładu na warunki prowadzenia firmy w tym roku. O tym, że będzie on miał zdecydowanie negatywny lub raczej negatywny wpływ na prowadzenie biznesu przekonanych jest 69% firm. 15% twierdzi, że będzie miał dobry wpływ, zaś 16% uważa, że skutki nowych przepisów będą neutralne. Polski Ład będzie miał negatywny wpływ na prowadzenie firmy w 2022 roku dla 71% średnich, 69% małych i 56% dużych firm.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w lutym br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan