Fundusze europejskie na lata 2021-2027 – konsultacje wytycznych
27 czerwca 2022

Fundusze europejskie na lata 2021-2027 – konsultacje wytycznych

fot. European Union 2022

Zapraszamy do włączenia się w konsultacje i śledzenia prac dotyczących wytycznych na lata 2021-2027. Konfederacja Lewiatan będzie przygotowywać stanowiska do wytycznych, które są kluczowe dla naszych firm członkowskich, ale także do tych, które definiują rolę i uprawniania naszej organizacji w systemie wdrażania funduszy europejskich na lata 2021-2027.

Poniżej prezentujemy projekty wytycznych skierowane do konsultacji społecznych wraz z aktualną informacją o terminach, w których można zgłaszać uwagi do stanowiska Konfederacji Lewiatan.

Lewiatan weźmie udział w konsultacjach wybranych dokumentów.

Informacje o wszystkich skierowanych do konsultacji projektów wytycznych znajdują się na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/#/domyslne=1

Poniższe zestawienie jest aktualizowane.

Kontakt w Konfederacji Lewiatan:

Małgorzata Lelińska

mlelinska@lewiatan.org

 

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

Projekt wytycznych

Formularz do zgłaszania uwag

Uwagi proszę przesyłać na adres: stanowiska@lewiatan.org do 6 lipca 2022 r. na powyższym formularzu

 

Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027

Projekt wytycznych

Formularz do zgłaszania uwag

Uwagi proszę przesyłać na adres: stanowiska@lewiatan.org do 4 lipca 2022 r. na powyższym formularzu

 

Wytyczne dotyczące kontroli projektów na lata 2021-2027

Projekt wytycznych

Formularz do zgłaszania uwag

Uwagi proszę przesyłać na adres: stanowiska@lewiatan.org do 4 lipca 2022 r. na powyższym formularzu

 

Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących na lata 2021-2027

Projekt wytycznych

Formularz do zgłaszania uwag

Uwagi proszę przesyłać na adres: stanowiska@lewiatan.org do 1 lipca 2022 r. na powyższym formularzu

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 dla dużych firm – konsultacje KL
04 lutego 2022

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 dla dużych firm – konsultacje KL

Trwają prace związane z uruchomieniem programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Instytucja zarządzająca opracowuje obecnie zasady udzielania  wsparcia dla różnych rodzajów projektów lub podmiotów je realizujących, w tym dla tzw. dotacji warunkowej.  Miałaby to być forma finansowania projektów wdrożeniowych realizowanych przez duże przedsiębiorstwa.

Dotacja warunkowa jest jedną z form wsparcia przewidzianą w rozporządzeniu ogólnym UE na nową perspektywę finansową (obok bezzwrotnych dotacji oraz instrumentów finansowych). Zgodnie z art. 57 rozporządzenia 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.  państwa członkowskie mogą udzielać beneficjentom dotacji warunkowych, które podlegają pełnemu lub częściowemu zwrotowi, zgodnie z dokumentem określającym warunki wsparcia.

W propozycji przygotowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, kwota dofinansowania dla projektu wdrożeniowego realizowanego przez dużego przedsiębiorcę w ramach dotacji warunkowej jest podzielona na dwie części – część bezzwrotną obejmującą 30% kwoty dofinansowania modułu oraz 70% kwoty dofinansowania modułu – tj. maksymalna część zwrotna dofinansowania, która podlega zwrotowi po zaistnieniu określonych warunków.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycją zasad wdrażania dotacji warunkowej oraz wątpliwościami Instytucji zarządzającej FENG i zgłoszenia uwag do tego materiału do 11 lutego 2022 r. na adres mailowy Marzeny Chmielewskiej: mchmielewska@lewiatan.org

Pobierz załącznik