Konfederacja Lewiatan w Radzie Przedsiębiorców ds. Prezydencji
16 lipca 2024

Konfederacja Lewiatan w Radzie Przedsiębiorców ds. Prezydencji

Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan wzięli udział w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Przedsiębiorców ds. Prezydencji powołanej z inicjatywy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Celem powołania Rady jest wzmocnienie dialogu z przedsiębiorcami i umożliwienie aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do Prezydencji Polski w Radzie UE.

Tematem pierwszego spotkania Rady Przedsiębiorców ds. Prezydencji były:

 • poprawa otoczenia regulacyjnego wspierającego konkurencyjność firm w Europie,
 • naprawa fundamentów jednolitego rynku oraz
 • długoterminowe bezpieczeństwo gospodarcze w UE.

Uczestnicy spotkania wymienili się poglądami na temat najważniejszych wyzwań i zagadnień związanych z agendą Rady UE ds. Konkurencyjności, ustalili formułę kolejnych spotkań oraz harmonogram dalszych prac.

Konfederację Lewiatan reprezentowali podczas spotkania Andrzej Rudka, doradca Zarządu i Ewelina Augustyniak, ekspertka ds. UE.

Inauguracyjne posiedzenie odbyło się 12 lipca 2024 r.

Zmiany w KSeF korzystne dla przedsiębiorców
25 marca 2024

Zmiany w KSeF korzystne dla przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycje zmian w Krajowym Systemie e-Faktur. Wiele z nich jest korzystnych dla przedsiębiorców – uważa Konfederacja Lewiatan.

Są wśród nich, m.in. zmiany o które Lewiatan zabiegał od początku trwania projektu KSeF.

Pierwotne założenia przewidywały różne terminy przystąpienia do KSeF podatników VAT czynnych (1 lipca 2024 r.) i podatników VAT zwolnionych (1 stycznia 2025 r.), co oznaczało konieczność poniesienia dodatkowych nieuzasadnionych nakładów finansowych na narzędzia umożliwiające rozróżnienie tychże grup podmiotów.  Wprowadzenie jednego terminu wejścia w życie obligatoryjnego KSeF dla wszystkich podatników pomoże uniknąć ryzyka powstania tymczasowego chaosu i dodatkowych problemów interpretacyjnych – mówi Anna Słomińska – Wernik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

W trakcie konsultacji Lewiatan zwracał również uwagę na kwestię podania numerów KSeF w płatnościach oraz generowanie identyfikatora zbiorczego, które wiążą się z istotnymi  zmianami w  obiegu dokumentów i płatnościach w przedsiębiorstwach.

– Cieszy nas również  zaproponowana możliwość dołączenia załączników do faktur wystawionych w KSeF , których było brak w pierwotnej wersji a powodowały duże problemy praktyczne u przedsiębiorców, którzy przekazywali na załącznikach istotne z perspektywy biznesowej informacje. Należałoby tu  jednak rozważyć możliwość uwzględnienia załączników nie tylko w postaci schemy jak proponuje w założeniach MF ale również w postaci innych plików jak pdf czy xml – dodaje Anna Słomińska – Wernik.

Prawdopodobnie 3 kwietnia br. pojawi się projekt ustawy, który będzie zawierał te  zmiany. Ministerstwo Finansów ma świadomość, iż przedstawione propozycje nie rozwiewają wszystkich wątpliwości i niejasności dlatego też planuje z początkiem maja szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, na którą będą się składać takie rozwiązania jak: szkolenia w lokalnych urzędach skarbowych na terenie całego kraju, filmiki instruktażowe i dedykowana infolinia w ramach Krajowej Informacji Podatkowej.

Przedstawiciele resortu finansów deklarują dalszą otwartość na propozycje zmian oraz dialog z przedsiębiorcami.

Najważniejsze propozycje zmian w KSeF:

 • KSeF ma wejść dla wszystkich podatników (VAT czynnych i zwolnionych) w jednym terminie, który zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja.
 • Faktury konsumenckie opcjonalnie będą dopuszczone do KSeF (z kodem QR). Konsumenci będą mieć w ramach KSeF dostęp do faktur w trybie anonimowym.
 • „Samoidentyfikacja” nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę faktury w KSeF: podatnicy zwolnieni z VAT będą zobowiązani podawać na potrzeby faktur numer VAT (gdy są zarejestrowani na potrzeby VAT) lub NIP (pozostali), jeśli dokonują zakupów na potrzeby działalności gospodarczej. Podatnicy rozliczający PIT na zasadach ogólnych lub „liniówką” będą – dla celów rozliczeń w podatku dochodowym – mieli wymóg posiadania faktury wystawionej w KSeF.
 • Wystawianie faktur w formie papierowej – bardzo wąska grupa najdrobniejszych przedsiębiorców (bez faktur powyżej 450 zł) będzie miała możliwość przejściowego, dalszego wystawiania faktur papierowych. Dodatkowe ograniczenie, to suma wartości wystawianych faktur do 10.000 zł miesięcznie.
 • Dodatkowy obowiązek oznaczania w ewidencji sprzedaży JPK_VAT faktur wystawionych z pominięciem KSeF (również wystawionych w trybie offline).
 • Odroczenie kar i obowiązku podawania numeru KSeF faktury / identyfikatora zbiorczego przy płatnościach.
 • Odroczenie kary za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z KSeF.
 • Pojawi się ustrukturyzowany załącznik do faktury (w kontekście faktur za media, faktur zbiorczych itd.). Będzie okres przejściowy na dostosowanie systemów.
 • Zapewnienie możliwości wcześniejszego generowania oraz poboru certyfikatów nabywcy do faktur wystawianych w okresie awarii i offline

    Konfederacja Lewiatan

 

Przedsiębiorcy chcą sankcji na import zbóż z Rosji i Białorusi
06 marca 2024

Przedsiębiorcy chcą sankcji na import zbóż z Rosji i Białorusi

O bezwarunkowe odblokowanie granicy polsko – ukraińskiej, nałożenie sankcji na import zbóż z Rosji i Białorusi, szybkie rozpoczęcie rozmów z Komisją Europejską – apelują Konfederacja Lewiatan, Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza, Związek Ukraińskich Przedsiębiorców oraz Transport i Logistyka Polska.

Przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy zwracają uwagę na konieczność bezwarunkowego odblokowania (i zakazu blokowania w przyszłości) granicy polsko-ukraińskiej dla handlu w obie strony. Oczekują również odblokowania głównych korytarzy transportowych (dróg, kolei itp.). Domagają się  nałożenia sankcji na import zbóż z Rosji i Białorusi w uzgodnieniu z Komisją Europejską.

– Apelujemy także o jak najszybsze podjęcie i sfinalizowanie rozmów z Komisją Europejską na temat eliminacji problemów w stosunkach gospodarczych z Ukrainą, w szczególności związanych z produktami rolnymi – mówi Andrzej Rudka, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Przedsiębiorcy proponują też stworzenie trójstronnej płaszczyzny dialogu i rozwiązywania sporów gospodarczych, tak na poziomie politycznym, jak również organizacji przedsiębiorców, z udziałem instytucji unijnych/ europejskich.

W ubiegłym tygodniu przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy wystosowali apel w którym przekonywali m.in. że  w najlepszym interesie strategicznym i bezpieczeństwa obu krajów i całej wspólnoty europejskiej leży zaprzestanie dalszego niszczenia naszych wzajemnych stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych, które zostały podniesione do historycznie wysokiego poziomu po rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę dwa lata temu. W rzeczywistości to Rosja – kraj agresor – jest jedyną stroną czerpiącą korzyści z takiego rozwoju wydarzeń.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Apel przedsiębiorców z Polski i Ukrainy
01 marca 2024

Apel przedsiębiorców z Polski i Ukrainy

Konfederacja Lewiatan, Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza i Związek Ukraińskich Przedsiębiorców z zadowoleniem przyjmują wysiłki rządów Polski i Ukrainy na rzecz odblokowania przejść granicznych między obydwoma krajami i oczekują na szybkie efekty.

Przedsiębiorcy apelują o wypracowanie, we współpracy z Komisją Europejską, realnego programu eliminacji głównych przyczyn ekonomicznych prowadzących do tych godnych ubolewania działań. Niezależnie od różnic poglądów i wyzwań w polsko-ukraińskiej współpracy, problemów jakiejkolwiek grupy zawodowej czy społecznej nie da się rozwiązać poprzez blokowanie granic i kluczowych szlaków transportowych.

Pracodawcy przekonują, że w najlepszym interesie strategicznym i bezpieczeństwa obu krajów i całej wspólnoty europejskiej leży zaprzestanie dalszego niszczenia naszych wzajemnych stosunków politycznych, gospodarczych i społecznych, które zostały podniesione do historycznie wysokiego poziomu po rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę dwa lata temu. W rzeczywistości to Rosja – kraj agresor – jest jedyną stroną czerpiącą korzyści z takiego rozwoju wydarzeń.

W apelu czytamy także, że jeśli pozwolimy bieżącym wydarzeniom na granicy polsko – ukraińskiej na wymknięcie się spod kontroli, ryzykujemy pogłębieniem problemów i ich rozprzestrzenieniem się na inne obszary, a następnie stopniową utratą wiarygodności we wzajemnych relacjach zdobytej przez ostatnie dwa lata i poważnym zagrożeniem szansy na rozkwit przyszłych relacji pomiędzy naszymi krajami. Nie mamy wątpliwości, że ani obecne, ani przyszłe pokolenia polskich i ukraińskich przedsiębiorców, a także zdecydowana większość naszych społeczeństw nigdy nie wybaczyłaby nam tego kardynalnego błędu! – napisali przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy i zaapelowali do firm, organizacji biznesowych o przyłączenie się do apelu.

Konfederacja Lewiatan

 

 

Pobierz apel
Przedsiębiorcy czekają na obniżkę składki zdrowotnej
27 lutego 2024

Przedsiębiorcy czekają na obniżkę składki zdrowotnej

Rząd chce zmienić zasady rozliczeń składki zdrowotnej i proponuje dwa rozwiązania.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości składki zdrowotnej, o co od dawna zabiegają przedsiębiorcy.

Celem proponowanych rozwiązań jest uproszczenie sposobu kalkulowania i opłacania składki, odejście od konieczności comiesięcznego ustalania podstawy oskładkowania. Rządzącym zależy, aby zmniejszyć ilość pracy jaką księgowi i przedsiębiorcy muszą włożyć w prawidłowe rozliczenie składki. Niestety, planowane zmiany nie spowodują zmniejszenia wysokości daniny. Ministerstwo Zdrowia chce zapewnić utrzymanie finansowania ochrony zdrowia na dotychczasowym poziomie. Powrót do rozwiązań, które obowiązywały przed wprowadzeniem Polskiego Ładu to ubytek dochodów państwa o ok. 10 mld. zł. Poprzedni rząd podwyższając obciążenia obywateli z tytułu składek zdrowotnych wycofał dotację do NFZ z budżetu państwa, przez co pomimo wzrostu wysokości składek w systemie nie pojawiły się nowe pieniądze na ochronę zdrowia.

Liczymy jednak, że w trakcie dalszych prac zostaną uwzględnione oczekiwania przedsiębiorców, aby składka nie stanowiła tak dużego obciążenia jak obecnie – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

W trakcie ostatniego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. przedsiębiorczości Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało zmiany w składce zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców. Obecnie prowadzi analizy we współpracy z Ministerstwem Finansów. Rozważane są dwa warianty:

 • pierwszy, to płacenie składki co miesiąc w zryczałtowanej kwocie, przy czym podstawa oskładkowania będzie jednakowa z podstawą opodatkowania i jeżeli po zakończeniu roku okaże się, że wpłacone w trakcie roku składki są niższe albo wyższe niż należne, przedsiębiorca będzie zobowiązany dopłacić brakującą składkę w rozliczeniu rocznym, albo otrzyma zwrot nadpłaconej składki. Model ten może być analogiczny jak w przypadku opłacania uproszczonych zaliczek na podatek.
 • drugi wariant, to płacenie składki od przychodu albo dochodu, w zależności od wyboru przedsiębiorcy, przy założeniu, że podstawą oskładkowania będą progresywne przedziały określone wysokością przychodów albo dochodów przedsiębiorcy.

 

Konfederacja Lewiatan

Lewiatan zorganizował wizytę przedstawicieli Unii Ukraińskich Przedsiębiorców w Brukseli
12 stycznia 2024

Lewiatan zorganizował wizytę przedstawicieli Unii Ukraińskich Przedsiębiorców w Brukseli

Konfederacja Lewiatan zorganizowała wizytę przedstawicieli Unii Ukraińskich Przedsiębiorców (SUP) w Brukseli. Podczas spotkań z unijnymi interesariuszami omówiono wyzwania oraz szanse związane z akcesją Ukrainy do UE z perspektywy biznesu, a także możliwości dalszego rozwoju współpracy między europejskimi i ukraińskimi przedsiębiorcami.

W dniach 8-10 stycznia odbyła się wizyta przedstawicieli Unii Ukraińskich Przedsiębiorców w Brukseli. SUP to jedna z dwóch ukraińskich organizacji pracodawców, która uzyskała status obserwatora w BusinessEurope. Prezydent Maciej Witucki jako wiceprezydent BusinessEurope ds. współpracy z Ukrainą odpowiada za rozwój relacji między biznesem europejskim i ukraińskim, w tym za współpracę z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami ukraińskich przedsiębiorców i pracodawców.

W ramach wizyty delegacja SUP wzięła udział w spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Tematami rozmów z dyrekcją generalną odpowiedzialną za prowadzenie unijnej polityki sąsiedztwa i rozszerzenia (DG NEAR) oraz dyrekcją generalną ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) były m.in. wyzwania związane z akcesją Ukrainy do UE z perspektywy biznesu, a także możliwości dalszego wsparcia Ukrainy oraz zaangażowania w odbudowę tego kraju w obliczu przedłużającej się wojny.

Przedstawiciele SUP spotkali się również z posłami do Parlamentu Europejskiego Elżbietą Łukacijewska oraz Adamem Jarubasem. Podczas spotkania podkreślono konieczność wsparcia dla Ukrainy, w tym biznesu, na drodze jej akcesji do Unii Europejskiej.

Ważnym punktem wizyty było spotkanie z Prezydentem Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Stefanem Mallią, który wyraził wsparcie dla ukraińskiego biznesu oraz chęć rozwijania współpracy z ukraińskimi organizacjami przedsiębiorców i pracodawców.

Przedstawiciele SUP spotkali się również z dyrektorkami brukselskich biur szwedzkiej i fińskiej federacji pracodawców. Tematem rozmów była działalność organizacji pracodawców na poziomie unijnym oraz potencjał współpracy między europejskimi i ukraińskimi przedsiębiorstwami.

Ze strony Konfederacji Lewiatan w spotkaniach wzięli udział Maciej Witucki, Andrzej Rudka, Kinga Grafa oraz Luana Żak.

Premier obiecał ułatwienia dla przedsiębiorców
12 grudnia 2023

Premier obiecał ułatwienia dla przedsiębiorców

fot. Kancelaria Sejmu

Podczas expose wygłoszonego w Sejmie Donald Tusk zapowiedział realizację obietnic przedwyborczych, w tym adresowanych do przedsiębiorców.

– To było expose męża stanu, lidera, przywódcy – osoby, która potrafi wyjść poza polskie podwórko i zobaczyć silną Polskę w Europie i na świecie – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Relacje z Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, sąsiadami, walkę o międzynarodową pomoc Ukrainie – to bierze premier na swoje barki. Widać, że ministrowie jego rządu mieli dużą autonomię. Czekamy na ich działania, chociaż wiele propozycji padło już teraz. Ważne, że premier widzi, że wsparcie socjalne dla najsłabszych jest potrzebne, ale jednocześnie powołuje Radę Fiskalną, która będzie patrzeć ministrom na ręce i kontrolować wydatki.

– Co ważne, ten rząd będzie dostrzegał także przedsiębiorców. W expose premiera znaleźli kilka konkretów. Na uwagę zasługują szczególnie  PIT kasowy, czy urlop dla przedsiębiorców. Czekamy jednak z niecierpliwością na więcej szczegółów.

Cieszy nas, że Donald Tusk zapowiedział również skrócenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców.  Po jego wystąpieniu jest poważna nadzieja na przywrócenie normalnego dialogu społecznego, gdzie każdy z partnerów ma równe szanse i obowiązki – dodaje Maciej Witucki.

 Konfederacja Lewiatan

 

Program prac Komisji Europejskiej na kolejny rok – co w nim znajdziemy?
27 października 2023

Program prac Komisji Europejskiej na kolejny rok – co w nim znajdziemy?

fot. EC - Audiovisual Service

W październiku Komisja Europejska przyjęła program prac na 2024 r., w którym sporo miejsca poświęciła uproszczeniu przepisów obowiązujących przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Plan działań obejmuje m.in. środki mające na celu realizację zobowiązania przewodniczącej KE do ograniczenia wymogów sprawozdawczych o 25% na poziomie europejskim. Czy proponowane działania przyczynią się do zwiększenia długoterminowej konkurencyjności UE?

Komisja Europejska zaprezentowała program prac na 2024 r., w którym przedstawiła propozycje działań na kolejne miesiące. W planie podkreślono, że ponad 90% zobowiązań zawartych w wytycznych politycznych z 2019 r. zostało już zrealizowane i biorąc pod uwagę to, że do wyborów europejskich pozostało kilka miesięcy, zaproponowane inicjatywy mają służyć realizacji celów, które nie zostały jeszcze urzeczywistnione. Jednym z nich jest ograniczenie wymogów sprawozdawczych dla MŚP, których obecna ilość stanowi dla nich nadmierne obciążenie i może negatywnie wpłynąć na ich konkurencyjność.

Jak Ursula von der Leyen wskazała już w swoim orędziu o stanie Unii, Komisja planuje zatem na koniec swojego obecnego mandatu podjąć próbę redukcji wymogów sprawozdawczych o 25% na poziomie europejskim. Podkreślono, że KE zaproponowała już inicjatywy, które mają ulżyć europejskim MŚP – na przykład: reforma unijnego kodeksu celnego, która ma przynieść handlowcom około 2 miliardy euro oszczędności, a także zmiana przepisów dotyczących badań statystycznych, która z kolei ma przyczynić się do zmniejszenia kosztów – w tym dla MŚP – o 450 mln euro.

W programie prac na 2024 r. przedstawiono kolejnych 26 propozycji uproszczeń, które zakładają m.in. skonsolidowanie nakładających się obowiązków, zmniejszenie liczby przedsiębiorstw objętych wymogami, przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów czy zwiększenie cyfryzacji procesów administracyjnych. Dla przykładu planowane są zmiany w dyrektywie ws. sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD) – będzie ona obejmowała mniej przedsiębiorstw, a także zostanie przesunięty termin jej stosowania dla poszczególnych sektorów, aby przedsiębiorstwa miały więcej czasu na dostosowanie się do nowych wymagań.

Ponadto, Komisja ogłosiła zaproszenie do składania uwag dotyczące uciążliwych wymogów sprawozdawczych, potwierdzając w ten sposób swój zamiar rozszerzenia prac w tym zakresie. KE podkreśla jednak, że celem inicjatywy nie leży całkowite wyeliminowanie obowiązków sprawozdawczych, lecz ich racjonalizacja przez usunięcie zbędnych, zdublowanych lub nieaktualnych obowiązków, nieefektywnych rozwiązań pod względem częstotliwości lub terminów składania sprawozdań czy nieodpowiednich metod zbierania danych.

Obiecującą inicjatywą, która znalazła się w programie prac jest również propozycja powołania pełnomocnika UE ds. MŚP, który we współpracy z zainteresowanymi stronami ma przeanalizować funkcjonujące już przepisy pod kątem ich sprawności, a także zapewnić, że kolejne inicjatywy będą przyjazne dla przedsiębiorstw. Pełnomocnik ten będzie składał sprawozdania bezpośrednio przewodniczącej KE oraz będzie brał udział w posiedzeniach Rady ds. Kontroli Regulacyjnej oceniając inicjatywy legislacyjne pod kątem ich potencjalnego wpływu na przedsiębiorstwa.

Europejski biznes z pewnym optymizmem przyjął propozycje zawarte w programie prac KE. Należy podkreślić, że jest to istotny krok w kierunku ograniczenia obciążeń sprawozdawczych dla przedsiębiorstw, jednak konieczne jest przygotowanie ambitniejszej strategii, która przywróci przyjazne warunki prowadzenia biznesu w Europie. MŚP są szczególnie narażone na koszty wynikające z przepisów, m.in. ze względu na ich ograniczone zasoby ludzkie i finansowe, i dlatego niezwykle istotne jest dążenie do tego, by przepisy legislacyjne były opracowywane również z uwzględnieniem perspektywy przedsiębiorstw.

Jak wiemy, małe i średnie przedsiębiorstwa są podstawą europejskiej gospodarki – stanowią one 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE, zatrudniają około 100 milionów ludzi, a także wytwarzają ponad połowę europejskiego PKB. Jednak warunki prowadzenia biznesu w Europie, w porównaniu do innych regionów świata, stają się coraz trudniejsze zdaniem aż 55% MŚP do ich największych problemów należą obciążenia administracyjne lub przeszkody regulacyjne. Dlatego też konieczne jest stworzenie takiego otoczenia regulacyjnego, które przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, a także pomoże im przejść przez skutki ostatnich kryzysów.

Wydaje się również, że oprócz racjonalizacji przepisów legislacyjnych, istotne jest opracowanie kompleksowej strategii na rzecz dalszego pogłębiania integracji gospodarczej i likwidacji barier na rynku wewnętrznym. Niestety w orędziu o stanie Unii zabrakło wystarczającego podkreślenia znaczenia jednolitego rynku, zwłaszcza w kontekście rosnących tendencji protekcjonistycznych niektórych państw. Komisja Europejska musi zaproponować działania, które pogłębią jednolity rynek i zapobiegną dalszej jego fragmentacji. Z niecierpliwością będziemy czekać na sprawozdanie w sprawie przyszłości jednolitego rynku, które Enrico Letta ma przygotować na wniosek Rady Europejskiej.

Czy dotychczasowe propozycje faktycznie przyniosą ulgę europejskim przedsiębiorcom? Samo zauważenie problemu przez instytucje unijne jest już kierunkiem w dobrą stronę, jednak z pewnością, oprócz szumnych zapowiedzi, potrzebujemy długofalowej strategii oraz konkretnych propozycji, które będą również uwzględniały perspektywę biznesu. Bruksela ma informować o swoich postępach w osiągnięciu celu redukcji obciążeń o 25% – pierwszy raport ma pojawić się już w przyszłym roku.

Wydaje się jednak, że te kilkadziesiąt propozycji redukcji obciążeń zaprezentowanych w programie prac to kropla w morzu potrzeb MŚP – jak wskazał Prezydent BusinessEurope podczas EFNI, w ciągu ostatnich 5 lat na poziomie UE powstało 850 nowych obowiązków regulacyjnych skierowanych do przedsiębiorstw, obejmujących ponad 5000 stron prawodawstwa. Potrzebujemy więc bardziej ambitnych propozycji.


Luana Żak, ekspertka ds. UE, Przedstawicielstwo Lewiatana w Brukseli

Artykuł dla październikowego wydania Brussels Headlines

Jest nadzieja, że będzie lepiej
16 października 2023

Jest nadzieja, że będzie lepiej

Przed nowym rządem staną ogromne wyzwania gospodarcze. Przedsiębiorcy mają jednak nadzieję, że będzie lepiej. Oczekują, że zakończymy wojnę z Komisją Europejską i odblokujemy środki z KPO.

Komentarz Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan

Wczoraj cała Polska zdała egzamin z demokracji, czego wyrazem jest imponująca frekwencja wyborcza, najwyższa w historii. Jeśli wyniki sondaży się potwierdzą, to jest nadzieja, że gospodarka zacznie się szybciej rozwijać, że zakończymy wojnę z Unią Europejską i odbudujemy naszą pozycję międzynarodową, że wreszcie  odblokujemy środki z KPO i do Polski popłyną  setki miliardów złotych.

Możemy się spodziewać zakończenia dalszego łamania praworządności, wygaszenia propagandowego konfliktu z Niemcami, naszym najważniejszym partnerem gospodarczym. Rosną szanse na przywrócenie równowagi między interesami „narodowych czempionów” a MŚP, które są prawdziwym kołem zamachowym gospodarki, gwarantem wzrostu i innowacyjności.

W ostatnich latach represyjność państwa i nadużywanie prawa nie zachęcały  do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. Liczymy teraz na zmianę tego trendu. Inaczej grozi nam dramatyczne osłabienie ducha przedsiębiorczości.

Oczekujemy, że nowy rząd  przywróci zryczałtowaną składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Wraz z odebraniem absolutnej władzy polityków nad minimalnym wynagrodzeniem jest to warunek konieczny dla utrzymania przy życiu ogromnej liczby mikro firm będących przecież poligonem i wylęgarnią przyszłych polskich jednorożców.

Mamy też nadzieję na przywrócenie mechanizmów rynkowych i zwiększenie konkurencyjności w sektorze energetycznym, odblokowanie potencjału energetyki wiatrowej oraz odrodzenie dialogu społecznego i wiarygodności Rady Dialogu Społecznego.

Istotny jest także powrót ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Kontrola przez państwo nie może oznaczać wyłączenia z zasad wolnego rynku, czy uczciwej konkurencji. Konieczne jest również wdrożenie spójnej polityki migracyjnej umożliwiającej sprowadzanie wykwalifikowanych pracowników spoza UE. Bez pracowników zza granicy nie mamy szans.

Konfederacja Lewiatan

 

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji szansą dla dużych firm
27 marca 2023

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji szansą dla dużych firm

fot. shutterstock

Pierwsze konkursy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wystartują w drugim kwartale roku. Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji to narzędzia finansowe, które mają udzielać wsparcia regionom górniczym o największej intensywności emisji oraz regionom, w których najwięcej osób pracuje w sektorze paliw kopalnych.

Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji został wprowadzony w budżecie unijnym w celu łagodzenia skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Składa się z trzech filarów:

 • Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST)
 • Gwarancji budżetowej InvestEU
 • Instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego (IPSP).

Dla przedsiębiorców najatrakcyjniejszym narzędziem będzie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, którego celem jest łagodzenie skutków podjętych już działań transformacyjnych w regionach węglowych, tj. skutków wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko.

Regiony węglowe w Polsce, które zostały objęte FST

Do otrzymania środków z FST niezbędne było opracowanie terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji przez poszczególne regiony węglowe. Plany te obejmują okres do 2030 roku i wskazują najbardziej dotknięte skutkami transformacji obszary, które powinny otrzymać największe wsparcie.

W Polsce wsparcie obejmie następujące obszary:

 • województwo wielkopolskie – ze wsparcia w ramach funduszu będą mogły skorzystać firmy zlokalizowane w Wielkopolsce Wschodniej (m. Konin, powiaty: koniński, kolski, turecki, słupecki)
 • województwo śląskie – ze wsparcia będą mogły skorzystać podmioty z podregionów: katowickiego, bielskiego, tyskiego, rybnickiego, gliwickiego, bytomskiego, sosnowieckiego
 • województwo dolnośląskie – program jest skierowany wyłącznie do obszaru dawnego województwa wałbrzyskiego (obejmuje 5 powiatów: wałbrzyski, kłodzki, świdnicki, ząbkowicki i dzierżoniowski)
 • województwo małopolskie – z funduszu będą mogły skorzystać podmioty prowadzące działalność w regionie Małopolski Zachodniej (powiaty: wadowicki, oświęcimski, olkuski, chrzanowski)
 • województwo łódzkie – o wsparcie z funduszu będą mogły ubiegać się firmy z obszaru górniczo-energetycznego w okręgu piotrkowsko-bełchatowskim.

Region śląski otrzymał najwięcej środków w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – 2,22 mld euro. Następne pod względem wysokości wsparcia są: region wałbrzyski w województwie dolnośląskim z kwotą 581,5 mln euro oraz Wielkopolska Wschodnia – 415 mln euro. Alokacje te będą przeznaczone na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz dla przedsiębiorców. Udział procentowy dofinansowania zależeć będzie od stopnia rozwoju regionu. Będzie to 50 proc. dla regionów lepiej rozwiniętych, 70 proc. dla regionów w okresie przejściowym i 85 proc. dla słabiej rozwiniętych. Na przykład w województwie śląskim będzie to 85 proc., a na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce – 70 proc..

Możliwości dofinansowania projektów

Środki z FST będą przyznawane jedynie w formie bezzwrotnych dotacji, co jest niezwykle atrakcyjne dla przedsiębiorców. W odróżnieniu od większości krajowych i regionalnych programów dotacyjnych, w ramach funduszu dotacje będą dostępne dla projektów inwestycyjnych bez wymogu wdrożenia innowacji.

FST jest częścią regionalnych programów na lata 2021-2027 poszczególnych województw. O wsparcie będą mogli ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność we wskazanych subregionach.

We wszystkich wybranych obszarach dofinansowanie można otrzymać na projekty związane m.in. z:

 • inwestycjami w zakresie podnoszenia konkurencyjności, wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla środowiska produktów czy dywersyfikacji działalności
 • internacjonalizacją i cyfryzacją działalności przedsiębiorstw (w niektórych regionach jako element uzupełniający do projektów)
 • poprawą efektywności energetycznej
 • inwestycjami w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – GOZ
 • przeprowadzeniem prac B+R oraz z zakresu komercjalizacji wyników prac B+R
 • infrastrukturą B+R.

Pierwsze konkursy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w Wielkopolsce oraz na Dolnym i Górnym Śląsku wystartują już w drugim kwartale 2023 roku.

Zachęcamy do zapoznania się harmonogramem naborów (stan na 20 marca 2023 r.):

NABORY FST

Kontakt w Konfederacji Lewiatan:
Patrycja Kosińska
Departament Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej
e-mail: pkosinska@lewiatan.org