Oczyszczanie ścieków komunalnych – uwagi firm członkowskich Lewiatana
25 stycznia 2023

Oczyszczanie ścieków komunalnych – uwagi firm członkowskich Lewiatana

 

W ramach konsultacji propozycji nowelizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi firm członkowskich.

KL/37/14/MC/2023

Szczególna ochrona niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. – postulaty Lewiatana
01 grudnia 2022

Szczególna ochrona niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. – postulaty Lewiatana

W związku z przekazaniem do Sejmu rządowego projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (druk nr 2804), Konfederacja Lewiatan przekazuje postulaty dotyczące objęcia ochroną niektórych kluczowych dla społeczeństwa i dla całej gospodarki branż.

KL/484/234/AB/2022

Pobierz
Jak zielona transformacja wpływa na zdrowie? Zapraszamy na premierę raportu
25 listopada 2022

Jak zielona transformacja wpływa na zdrowie? Zapraszamy na premierę raportu

Zapraszamy na premierę raportu, który przedstawia pozytywne skutki zdrowotne wprowadzenia opracowanych i planowanych inicjatyw oraz strategii dla mieszkańców Unii Europejskiej i środowiska na jej terenie.

Konfederacja Lewiatan zaprasza na prezentację raportu „Pozytywny wpływ Zielonej Transformacji na zdrowie”, która odbędzie się w formie webinaru w środę, 14 grudnia 2022 r. w godz. 10-12. Zapraszamy też na mini-panel w formie dyskusji po webinarze.

Wprowadzenie rozwiązań i strategii zawartych w EGD nie tylko ma szansę wyhamować przyspieszający proces zmiany klimatu, ale może też poprawić jakość zdrowia i życia mieszkańców i mieszkanek UE.

Wpływ inwestycji w niskoemisyjne gałęzie gospodarki na zdrowie

Dzięki inwestycjom w niskoemisyjne gałęzie gospodarki i kompleksowemu podejściu do tematu transformacji ekologicznej UE ma szansę stać się pierwszą światową zrównoważoną i nowoczesną gospodarką, która stawia zdrowie publiczne w centrum uwagi i dyskusji na temat planowanych strategii i rozwiązań. Dotyczy to zwłaszcza odejścia od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza, wód i gleb, zachowaniu i odbudowie  bioróżnorodności, regulacji dotyczących chemikaliów czy gospodarce o obiegu zamkniętym.

Po prezentacji głównych wniosków z raportu, w drugiej części spotkania, zapraszamy na mini-panel w formie dyskusji, w której udział wezmą Weronika Michalak – dyrektorka polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Health and Environment Alliance (HEAL) i Kacper Olejniczak – ekspert ds. branży life sciences Konfederacji Lewiatan. Moderować dyskusję będzie Roksana Kozłowska – koordynatorka Rady ds. Zielonej Transformacji.

Pełna treść raportu, zostanie opublikowana na stronie Konfederacji Lewiatan w dniu webinarium. Zachęcamy do udziału w wydarzeniu i aktywnej dyskusji!

Europejski Zielony Ład

W 2015 roku, podczas XXI konferencji ONZ dotyczącej zmiany klimatu, przyjęto tzw. Porozumienie Paryskie. Dokument zobowiązywał wszystkie kraje zrzeszone pod egidą Narodów Zjednoczonych, do przedstawienia do 2020 roku długoterminowych scenariuszy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, które wpływają na ocieplanie się klimatu.

Ograniczenie ich produkcji to niezbędny krok do zachowania stabilności klimatycznej na Ziemi. W 2019 roku opublikowano założenia Europejskiego Zielonego Ładu, który stał się odpowiedzią Unii Europejskiej na Porozumienie Paryskie. Europejski Zielony Ład to pakiet inicjatyw politycznych, których celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, ostatecznie zaś – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

EGD (z ang. European Green Deal) obejmuje strategie, instrumenty i inicjatywy ze ściśle powiązanych ze sobą obszarów działania: w dziedzinie klimatu, środowiska, energii, transportu, przemysłu, rolnictwa oraz zrównoważonego finansowania. Jego celem jest poprawa zdrowia publicznego i dobrostanu mieszkanek i mieszkańców UE oraz zapewnienie konkurencyjnej pozycji na światowym rynku. Ich realizacja pozwoli Europie stać się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

RepowerEU

W 2022 roku, w związku z kryzysem energetycznym związanym z rosyjską agresją na Ukrainę plan wzbogacono o kolejny pakiet nazwany RepowerEU. Zakłada on wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego członków Unii Europejskiej. Wszystkie te działania i obszary mają także szansę pozytywnie wpłynąć na stan zdrowia publicznego w UE – które w dużym stopniu odczuwa już następstwa kryzysu klimatycznego, silnego zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb, czy skutki pandemii COVID-19, destabilizującej funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia.

 

EFNI 2022. Zielona zmiana Europy
11 października 2022

EFNI 2022. Zielona zmiana Europy

Jak zapewnić stałość dostaw energii? Jak redukować więcej emisji gazów niż wynosi produkcja w łańcuchach dostaw? Jakie są perspektywy rozwoju zielonego transportu? Jak wykorzystać potencjał państw basenu Morza Bałtyckiego? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy paneli jednej ze ścieżek tematycznych EFNI.

Już w środę, 12 października, rozpocznie się w Sopocie kolejna edycja Europejskiego Forum Nowych Idei organizowanego od 11 lat przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot. Dyskusje będą odbywać się podczas wykładów, paneli, ale także imprez towarzyszących oraz networkingowych, takich jak nowy format EFNI Talks czy rozmowy Nocnych Marków.

Źródła energii i zapewnienie stałości jej dostaw

Podczas czwartkowych paneli w ramach ścieżki tematycznej „Zielona zmiana Europy” odbędzie się sześć paneli, a w piątek 14 października – trzy, z udziałem ekspertów oraz partnerów tegorocznego EFNI. Partnerem spotkania w czwartek, 13 października, na temat gospodarki obiegu zamkniętego i perspektyw jej wdrożenia jest Lafarge Poland. Głos w dyskusji zabiorą m.in. Jakub Tyczkowski, prezes Rekopol, Katarzyna Barańska, Head of the Carbonisation z Osborne Clarke, Monika Michalska, Commercial Manager z Geocycle Polska. Moderatorem będzie Paweł Niziński z B Corps.

„Forum Bałtyckie: szanse rozwojowe ekotransformacji” to temat przewodni spotkania w czwartek, 13 października, którego partnerami są BP Polska, Invest in Pomerania oraz Samorząd Województwa Pomorskiego. Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie innowacyjnych produktów i usług, alternatywne wobec paliw kopalnych źródła energii i zapewnienie stałości jej dostaw, dążenie do wspólnotowych celów klimatycznych, które uwzględnia problemy współczesności – takie wyzwania będą podjęte w tej części EFNI.

Jak wykorzystać potencjał gospodarczy i społeczny państw, regionów i miast leżących w basenie Morza Bałtyckiego? Czy możliwe jest wypracowanie trwałych, wspólnych celów oraz ścieżek ich realizacji? Na te pytania spróbują odpowiedzieć Bogdan Kucharski, prezes BP Polska, Elżbieta Bieńkowska, była wicepremier i komisarz Komisji Europejskiej, wykładowczyni w Uniwersytecie Śląskim, Robert Chryc-Gawrychowski, CEO z Northvolt Poland, Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego oraz Charlotte Andersdotter, International Director w Confederation of Swedish Enterprise. Moderować spotkanie będzie Maciej Witucki, prezydent Konfederacja Lewiatan.

Przyszłość zielonej energii w Europie

IKEA Retail Polska, Invest in Pomerania, Samorząd Województwa Pomorskiego, Veolia Energia Polska są partnerami panelu, na którym przedstawione zostaną dobre praktyki transformacyjne firm na polskim rynku – „od truciciela do innowatora”. Podczas dyskusji w czwartek, 13 października, eksperci odpowiedzą na pytania: jak redukować więcej emisji gazów niż wynosi produkcja w całych łańcuchach dostaw, będzie także mowa o zeroemisyjnym biznesie tworzącym neutralne produkty i usługi.

Stan regulacji prawnych w Polsce i porządek europejski przedstawią m.in. Antoni Bielewicz, dyrektor programu krajowego, European Climate Foundation, Mariusz Podgórski, Renewable Energy Asset Manager w Ingka Investments, Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz Frédéric Faroche, prezes zarządu Grupy Veolia Energia Polska. Moderacją zajmie się Roksana Kozłowska z Departamentu Energii I Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan.

Globalna gospodarka – nowy paradygmat wzrostu

Partnerami panelu o takim tytule, który odbędzie się w czwartek, 13 października, są Bank BNP Paribas, BASF Polska, Fundacja Veolia Polska, a partnerem merytorycznym Fundacja WWF Polska. Poruszony zostanie m.in. wątek ograniczenia działalności człowieka prowadzącej do utraty różnorodności biologicznej, co zmniejsza ryzyko kolejnych pandemii i odpowiada na największe wyzwania cywilizacyjne.

O kryzysie różnorodności biologicznej i kryzysie klimatycznym, jako kluczowych zagrożeniach oraz największych czynnikach ryzyka biznesowego rozmawiać będą eksperci. To m.in. Paul Polman, b. CEO w Unilever (nagranie wideo), Katarzyna Byczkowska, prezes BASF Polska, Mirosław Proppe, prezes Fundacji WWF Polska, Partha Dasgupta, ekonomista i profesor emeritus Uniwersytetu Cambridge (zdalnie online), Stefano Mallia, przewodniczący grupy pracodawców z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektor ds. CSR w Veolia Energia Polska oraz prezes Fundacji Veolia Polska. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Veljković, rzeczniczka prasowa Fundacji WWF Polska.

Zrównoważone i mobilne miasta

Partnerami kolejnej dyskusji ścieżki „Zielona zmiana Europy” są miasto Gdańsk, Tier i Uniwersytet Łódzki. Czym jest nowoczesność w odniesieniu do miast? Jak rysują się perspektywy rozwoju zielonego transportu, zwłaszcza publicznego, a także dostępność do usług wspólnych odpowiedzialnych środowiskowo? Na te pytania w czwartek, 13 października, odpowiedzą Mathieu Deloly, dyrektor Tier na region Europy Środkowej i Wschodniej, Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, radczyni prawna i prezeska Zarządu Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Mariusz Sokołowicz, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Moderatorką będzie Joanna Erbel, ekspertka ds. mieszkaniowych, członkini rady programowej Fundacji Rynku Najmu.

Efektywność budynków i czyste powietrze

Jak rzucić palenie? W piecach! – to przewodni temat kolejnego panelu, którego partnerem jest Rada ds. Czystego Powietrza Konfederacji Lewiatan, w czwartek, 13 października. Pytania to m.in.: jak wrócić na ambitną ścieżkę masowej poprawy efektywności budynków (7,5 mln do 2050!) i wysokoemisyjne źródła ogrzewania zastąpić zielonym ciepłem? Jak pokonać bariery? Jak je identyfikować? Jak współpracować?

Porozmawiają o tym eksperci w składzie: Paweł Mirowski, pełnomocnik Premiera RP ds. programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków oraz wiceprezes NFOŚiGW, Justyna Glusman, dyrektor zarządzająca w Fala Renowacji, Szymon Firląg, prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Paweł Ścigalski – pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza oraz Frédéric Faroche, prezes zarządu Grupy Veolia Energia Polska. Moderatorem będzie Jan Ruszkowski, koordynator Rady ds. Czystego Powietrza Konfederacji Lewiatan.

Dobre sposoby finansowania zielonych inwestycji

Na pytanie, czy takie sposoby istnieją, spróbują odpowiedzieć paneliści w części, której partnerami są: Bank BNP Paribas, Orange Polska oraz LPP. Uczestnicy porozmawiają o kryteriach wyboru dojrzałych firm w podejmowaniu współpracy biznesowej oraz skutecznym finansowaniu zielonych inwestycji w przemyśle i produkcji. Panelistami spotkania w piątek, 14 października, są: Michał Siwek, dyrektor Departamentu Food&Agri International Hub w Bank BNP Paribas, Jacek Hutyra, Climate Officer w Orange Polska, Robert Koński, wiceprezes Figene, Małgorzata Szczepańska, dyrektorka departamentu programów wsparcia innowacji i rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ryszard Pawlik, doradca europosła Jerzego Buzka. Moderacja: Sonia Sobczyk-Grygiel, Dziennik Gazeta Prawna.

Energia dla mobilności

Partnerami tego panelu, który odbędzie się w piątek, 14 października, są Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki. W dyskusji udział wezmą: Ewa Łabno-Falęcka, dyrektorka komunikacji marketingowej i relacji zewnętrznych w Mercedes-Benz Manufacturing Poland, Rafał Rudziński, CEO w Bosch Polska, Tomasz Surma, dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych w Veolia Polska, Katarzyna Byczkowska, dyrektor zarządzająca, Basf Polska, Grzegorz Chodkowski, Head of Development w Off Shore Poland, Wojciech Graczyk, prezes, ZPPE, dyrektor, Polityka Energetyczna, Regulacje i Obsługa Prawna, E.ON. Polska oraz Andrzej Tokarz, prezes zarządu, dyrektor generalny FCA Powertrain Poland. Moderacja: Paweł Wideł, prezes, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz Jakub Safjański, dyrektor departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan.

Transformacja zielonych organizacji

Partnerzy panelu: 3M, BP Polska, IKEA Retail Polska – piątek, 14 października. Fit for 55 i Zielony Ład UE a wyzwania energetyczne stojące przed przemysłem obecnym na polskim rynku. Jak zadbać o wysokie standardy w zakresie odpowiedzialności środowiskowej w każdym ogniwie łańcucha dostaw? Jak wybierać dojrzałych środowiskowo kooperantów i interesariuszy?

Na te i inne pytania odpowiedzą: Dorota Niedziółka z Katedry Geografii Ekonomicznej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, profesor Szkoły Głównej Handlowej, Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska zarządu IKEA Industry Polska oraz dyrektorka generalna IKEA Industry Zbąszynek, Michał Obiegała, dyrektor ds. korporacyjnych, członek zarządu BP Polska oraz Radosław Kaskiewicz, dyrektor zarządzający w 3M East Europe Region. Moderatorem będzie Jakub Safjański, dyrektor departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan.

Program EFNI 2022 dostępny jest TUTAJ

Plany Komisji Europejskiej w obszarze zielonej transformacji
26 września 2022

Plany Komisji Europejskiej w obszarze zielonej transformacji

Duża część orędzia Przewodniczącej Komisji została poświęcona problemom związanym z wysokimi cenami energii, które wynikały z agresji Rosji na Ukrainę. Przewodnicząca podkreśliła jednak czynniki związane z klimatem.

Fale upałów zwiększyły zapotrzebowanie na energię elektryczną. Susze doprowadziły do zamknięcia niektórych elektrowni wodnych i jądrowych, w efekcie czego ceny energii wzrosły. Natomiast wytwórcy energii mogli osiągać znacznie wyższe zyski.

W orędziu zarysowane zostały kierunki działania. Zaproponowano pułap przychodów dla przedsiębiorstw produkujących energię elektryczną po niskich kosztach. W ocenie Przewodniczącej, osiąganie rekordowych zysków dzięki wojnie, kosztem konsumentów, jest niedopuszczalne. Należy dzielić się zyskami i kierować je do tych, którzy ich najbardziej potrzebują. Dotyczy to także dużych przedsiębiorstw naftowych, gazowych i węglowych.

Przewodnicząca wyraziła opinię, że aktualna struktura rynku energii elektrycznej, oparta na rankingu cenowym, przestała służyć konsumentom. Powinni oni czerpać korzyści z taniej energii odnawialnej. Złożyła także zapowiedź głębokiej i obszernej reformy rynku energii elektrycznej.

Należy w tym miejscu zauważyć, że obecnie w Polsce analizowane są przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska działania, jakie należy podjąć w celu obniżenia cen energii elektrycznej na rynku hurtowym. Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy, który ma zapewnić wsparcia dla odbiorców energii elektrycznej w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii. Równolegle procedowana jest ustawa, która będzie podstawą do tworzenia programów wsparcia dla przedsiębiorców zagrożonych wysokimi cenami energii. W tym jednak przypadku konieczna będzie notyfikacja KE takich programów pomocy publicznej. Niestety, w dalszym ciągu wstrzymane są prace nad projektem ustawy liberalizującej zasadę 10H, która mogłaby odblokować inwestycje w elektrownie wiatrowe. Brakuje również regulacji dot. linii bezpośrednich, które umożliwiłyby rozwój instalacji OZE zasilających bezpośrednio przedsiębiorstwa w tanią, zieloną energię.

Brakuje również regulacji dedykowanych dla wodoru. Tymczasem Przewodnicząca KE zapowiedziała, że rynek wodoru musi stać się rynkiem masowym, a nie jak dotychczas – niszowym. Celem jest wytwarzanie w Unii Europejskiej 10 mln ton wodoru odnawialnego rocznie. Utworzony zostanie nowy Europejski Bank Wodoru, który będzie występował jako gwarant przy zakupie wodoru, między innymi przy użyciu zasobów funduszu innowacyjnego. Bank będzie mógł zainwestować 3 mld euro, by pomóc stworzyć przyszły rynek wodoru.

Podsumowując, krajowe polityki publiczne powinny brać pod uwagę kierunki przedstawione przez von der Leyen podczas tego wystąpienia. Polska ma w dalszym ciągu dużą pracę do wykonania, by wdrożyć regulacje, które wpiszą się w kierunki działania UE.


Jakub Safjański, dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu

Artykuł dla wrześniowego wydania Brussels Headlines, newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan

Szczegółowe warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – uwagi Lewiatana
16 września 2022

Szczegółowe warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo ministra klimatu i środowiska (sygnatura DP-WOPIII.0220.35.2022.EF z dnia 9 września 2022 r.), kierujące projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (nr 914 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska) do ponownych konsultacji, Konfederacja  Lewiatan przesłała uwagi.

KL/353/178/JS/2022

Pobierz
Energia elektryczna z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem – uwagi Lewiatana
15 września 2022

Energia elektryczna z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem – uwagi Lewiatana

W ramach publicznych konsultacji projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2023 (nr 928 w wykazie prac legislacyjnych MKiŚ), ogłoszonych na stronach Rządowego Centrum Legislacji,  Konfederacja Lewiatan przekazuje uwagi.

KL/351/177/JS/2022

Pobierz
Ceny referencyjne energii elektrycznej z OZE – uwagi Lewiatana
14 września 2022

Ceny referencyjne energii elektrycznej z OZE – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan dziękuje za zaproszenie do konsultacji projektu rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje. W załączeniu uwagi, które zostały opracowane przez Radę OZE Konfederacji Lewiatan.

KL/350/176/JS/2022

Pobierz
Weź udział w krótkim badaniu na temat zielonej transformacji
21 lipca 2022

Weź udział w krótkim badaniu na temat zielonej transformacji

Konfederacja Lewiatan chce zebrać głosy na temat zatrudnienia i kompetencji pracowników w związku z zieloną transformacją. Będą one cennym wkładem do raportu, który opracujemy. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety.

Działania na rzecz zielonej transformacji są jednym z priorytetów UE. Aktywność Komisji Europejskiej znacząco wpływa na sposób funkcjonowania przedsiębiorców i sytuację na rynku pracy. Zielona transformacja to przejście na ekologiczną, niskoemisyjną, energooszczędną i „zasobooszczędną” gospodarkę.

W tym kontekście kluczowe znaczenie ma diagnoza zapotrzebowania na odpowiednie kwalifikacje i kompetencje pracowników, aby wspierać osoby zatrudnione i pracodawców w radzeniu sobie z przemianami. Brakuje bowiem usystematyzowanych informacji na temat skutków zielonej transformacji w obszarze kwalifikacji czy kompetencji zawodowych.

Powstanie raport o zmianach na rynku pracy

Konfederacja Lewiatan podjęła się opracowania raportu dotyczącego zmian na rynku pracy, w szczególności zmian w zapotrzebowaniu na kwalifikacje i kompetencje. Jednym z istotnych elementów raportu i diagnozy potrzeb jest ocena zachodzących zmian dokonana przez polskich przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Interesuje nas opinia firm reprezentujących różne sektory działalności gospodarczej.

W związku z tym, zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety (7 pytań). Gromadzone dane są anonimowe i będą wykorzystane w raporcie w formie zestawień zbiorczych. Będziemy zobowiązani za wypełnienie ankiety do dnia 31 lipca br. 

Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/O6D8G9N8L5H3V9O5M

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Roksaną Kozłowską (rkozlowska@lewiatan.org).

 

Taryfy i rozliczenia w obrocie energią elektryczną – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia
28 czerwca 2022

Taryfy i rozliczenia w obrocie energią elektryczną – uwagi Lewiatana do projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (projekt z dnia 13 czerwca br.), przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/239/117/JR/2022

Pobierz