LEXOMETR: weź udział w badaniu dla branży księgowo-podatkowej
12 kwietnia 2022

LEXOMETR: weź udział w badaniu dla branży księgowo-podatkowej

Zapraszamy do udziału w trzeciej edycji badania kondycji branży księgowo-podatkowej, organizowanego w ramach cyklu LEXOMETR Prawno-Gospodarczy.

Badanie realizuje Wolters Kluwer Polska – partner medialny najbliższego Kongresu Rady Podatkowej organizowanego przez Konfederację Lewiatan.

Ankieta jest anonimowa, aktywna do 20 kwietnia. Duża liczba odpowiedzi pozwoli nam na opracowanie wiarygodnego raportu prezentującego wpływ aktualnych wyzwań na podmioty z branży księgowo-podatkowej oraz działy księgowe przedsiębiorstw. Publikacja eksperckiego materiału planowana jest na 9 czerwca – Dzień Księgowego.

Ankieta jest skierowana do osób prowadzących działalność rachunkowo-księgową oraz doradztwo podatkowe, a także do działów księgowości w firmach.

Każdy uczestnik badania otrzyma e-book pt. „Rozliczanie wynagrodzeń po 10 marca 2022 r.”

 

Wypełnij ankietę >>

Edukacja cyfrowa z Polski może podbić świat
11 kwietnia 2022

Edukacja cyfrowa z Polski może podbić świat

Polski sektor EdTech szybko się rozwija i ma duże szanse, aby stać się naszą wizytówką na arenie międzynarodowej.

Zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe gwałtownie rośnie. Edukacja w coraz większym stopniu będzie opierać się na narzędziach wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI), machine learning i  działania w  chmurze – uważa Konfederacja Lewiatan.

Z ostatniego badania Fundacji Startup Poland, Incredible Inspirations i Google for Startups wynika, że działalność spółek sektora EdTech w Polsce jest bardzo różnorodna. Kategorie, którymi zajmują się firmy EdTechowe w naszym kraju to: aplikacje i gry edukacyjne (22,5 proc.), human resources (22,5 proc.), nauka programowania (22,5 proc.), produkty i gadżety mutimedialne (17,5 proc.), nauka języków (11,25 proc.), wsparcie zarządzania (8,75 proc.), materiały edukacyjne (6,25 proc.), oprogramowanie (6,25 proc.) oraz cyberbezpieczeństwo (2,5 proc.).

Konfederacja Lewiatan dostrzega ogromny potencjał polskiego sektora edukacji cyfrowej i powołała Radę ds. EdTech. Najważniejsze zadania jakie przed nią stoją to tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju edukacji cyfrowej, upowszechnianie i sieciowanie współpracy firm w sektorze EdTech, czy zabieganie o zmiany w prawie dotyczące nowoczesnej edukacji technologicznej.

W krajach UE rynek technologii w edukacji rośnie dwucyfrowo. Analitycy Brighteye Ventures wyliczyli, że europejski sektor EdTech jest wart około 20 mld dolarów i rośnie w tempie 14% rocznie, a do 2027 r. jego wartość ma się potroić i wynieść 60 mld dolarów. Dlatego również Komisja Europejska chce wspierać dostawców rozwiązań EdTech, poprzez specjalne programy sektorowe.

– To sektor, który ma bardzo duży potencjał, aby stać się naszą wizytówką na arenie międzynarodowej. Firmy należące do Rady w Konfederacji Lewiatan działają nie tylko w Polsce, ale również na bardzo wielu rynkach zagranicznych. Są laureatami wielu prestiżowych nagród. Dlatego chcemy wspierać rozwój tego sektora – tłumaczy powód utworzenia rady Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy europejskich i edukacji cyfrowej i jednocześnie koordynatorka Rady ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

– Rozwój technologiczny i nowe narzędzia cyfrowe pojawiające się na rynku gwałtownie zwiększą zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe w społeczeństwie. Edukacja będzie z pewnością w coraz większym stopniu opierać się na narzędziach wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI), machine learning i  działania w  chmurze. Coraz większą rolę w nauczaniu osób dorosłych będzie miała wirtualna lub rozszerzona rzeczywistość (VR i AR), z której sami korzystamy na naszych szkoleniach biznesowych – wskazuje Marcin Kowalski, nowy przewodniczący Rady ds. EdTech Konfederacji Lewiatan.

Rynek edukacji cyfrowej będzie szybko się rozwijał dzięki nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027. Bardzo duża część środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) będzie skierowana na cyfryzację edukacji i wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych. A jest to wciąż spore wyzwanie.

– Według raportu Komisji Europejskiej o postępie cyfrowym (EU DESI 2021), Polska zajmuje 24. miejsce spośród 27 krajów UE pod względem kapitału ludzkiego społeczeństwa cyfrowego. W 2019 r. w Polsce zaledwie 44% obywateli miało podstawowe umiejętności cyfrowe, podczas gdy średnia UE wynosiła 56%. Mamy więc jeszcze spory dystans do nadrobienia – wyjaśnia Dorota Twarowska, wiceprzewodnicząca Rady ds. EdTech.

Więcej o Radzie ds. EdTech Konfederacji Lewiatan: https://lewiatan.org/rady-eksperckie/?tab=7

   Konfederacja Lewiatan

 

Trwają rozmowy z resortem finansów o zmianach podatkowych
08 kwietnia 2022

Trwają rozmowy z resortem finansów o zmianach podatkowych

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

Jarosław Szatański, dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów spotkał się z kilkudziesięcioma firmami zrzeszonymi w Konfederacji Lewiatan. Tematem rozmowy były nowe propozycje podatkowe, dotyczące PIT i CIT.

Jarosław Szatański poinformował, że resort finansów uwzględni wiele uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji społecznych projektu zmian podatkowych.

W czasie spotkania rozmawiano o poprawkach i uwagach zgłaszanych przez pracodawców dotyczących m.in. umożliwienia przedsiębiorcom zmiany formy opodatkowania po zakończeniu 2022 r., ulgi prowzrostowej, a także innych ulg, podatku minimalnego, (chodzi nawet o jego odroczenie), czy różnych korekt w CIT.

Dzisiaj odbyło się też kolejne spotkanie Rady Przedsiębiorczości z Arturem Soboniem, wiceministrem finansów poświęcone zmianom w podatku PIT i CIT.

2 kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne zmian podatkowych. Teraz resort finansów analizuje zgłoszone propozycje i przeprowadza uzgodnienia międzyresortowe. W połowie kwietnia projekt ustawy powinien trafić pod obrady rządu, a pod koniec miesiąca ma się nim zająć Sejm.

Konfederacja Lewiatan

Staże uczniowskie kuźnią kadr dla przemysłu mody
07 kwietnia 2022

Staże uczniowskie kuźnią kadr dla przemysłu mody

Branża przemysłu mody, aby sprostać wyzwaniom potrzebuje wykwalifikowanych kadr. Konfederacja Lewiatan apeluje do firm o organizowanie staży uczniowskich, które będą wspierać młodych ludzi w nabywaniu praktycznych umiejętności.

Szkolnictwu branżowemu stawia się wymagania przygotowania absolwentów zgodnie z  potrzebami rynku pracy. Kształcenie zawodowe ma przede wszystkim na celu przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Branża mody stwarza ogromne możliwości rozwoju dla absolwentów takich kierunków jak technik przemysłu mody czy technik stylista.

Bardzo trudno osiągnąć efekty kształcenia kluczowe dla rynku pracy bez zaangażowania w ten proces pracodawców. Dlatego Lewiatan  zachęca firmy do realizacji staży uczniowskich. Obecnie tylko ok. 30% absolwentów kierunków kształcenia z branży przemysłu mody podejmuje pracę w przemyśle. Pozostałe osoby pracują niezgodnie ze swoimi kwalifikacjami i kierunkiem kształcenia.

Dlaczego staż uczniowski jest dobrym narzędziem przygotowania przyszłych kadr? Staż uczniowski pozwala pracodawcy na pozyskanie pracowników, którzy będą najlepiej przygotowani do danego miejsca zatrudnienia. Firma przyjmująca ucznia na staż ma obowiązek zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu na zasadach określonych w Kodeksie pracy, ale program stażu może być przez nią dowolnie kształtowany.

– Co ważne dla uczniów: staż uczniowski zalicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Koszty świadczenia pieniężnego wypłacanego uczniowi przyjętemu na staż mogą zostać przez pracodawcę wliczone w koszty uzyskania przychodu, ale wynagrodzenie za staż nie jest obligatoryjne – wyjaśnia Małgorzata Lelińska, dyrektorka departamentu funduszy europejskich i kompetencji cyfrowych Konfederacji Lewiatan.

Największym wyzwaniem jest obecnie możliwość nawiązania współpracy firm i szkół. Te pierwsze nie mają czasu, by oddelegować pracowników do opieki nad uczniami, a bez tego nauka w miejscu pracy nie ma sensu.

– Kluczowa dla pobudzenia współpracy pracodawca – szkoła jest rekompensata finansowa dla firmy za czas poświęcony uczniom. Bez tego krąg chętnych firm do zaangażowania się nie będzie poszerzał się szybko – komentuje Małgorzata Lelińska. – Firmy muszą mieć szansę, by bez ponoszenia ryzyka i nakładu finansowego sprawdzić, że takie dodatkowe działania przynoszą im korzyści – dodaje.

Staże uczniowskie to bez wątpienia skuteczne narzędzie wyławiania talentów. Wymaga to jednak współpracy w trójkącie szkoła-uczniowie-firmy. Z doświadczeń wynika, że pracodawcy – nawet ci najbardziej zdeterminowani nie poradzą sobie z całym procesem bez udziału szkoły. Przygotowanie harmonogramu stażu czy określenie efektów uczenia się to nie są zadania dla firmy, w tym musi pomóc nauczyciel kształcenia praktycznego. Niemniej jednak naprawdę warto ponieść wysiłek.

Konfederacje Lewiatan wraz ze Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan po raz drugi realizuje projekt, który wspiera budowanie współpracy szkół branżowych i pracodawców. Tym razem zależy nam przede wszystkim na upowszechnieniu staży uczniowskich.

Więcej o projekcie: https://lewiatan.org/staze-uczniowskie-w-branzy-przemyslu-mody-wykorzystaj-programy-praktycznej-nauki-zawodu/

Konfederacja Lewiatan

EKES: plan posiedzeń
07 kwietnia 2022

EKES: plan posiedzeń

fot. EKES

Pracowite miesiace przed członkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

Przedstawiamy plan posiedzeń, w których wezmą udział przedstawiciele Lewiatana w EKES.

 

Lech Pilawski weźmie udział w posiedzeniach:

21.04 – SOC/726 Zwalczanie przemocy wobec kobiet – wysłuchanie publiczne i 1 posiedzenie Grupy Studyjnej

3.05 – posiedzenie sekcji SOC

5.05 – posiedzenie sekcji INT

12.05 – SOC/731 Równość płci -1. Posiedzenie Grupy Studyjnej

13.05 – posiedzenie CCM i konferencja nt. robotyki

18 – 19.05 – Sesja Plenarna EKES

23.05 – SOC/726 2. Posiedzenie Grupy Studyjnej

24.05 – 75. Posiedzenie Centrum Monitorowania Zrównoważonego Rozwoju

30.05 – posiedzenie sekcji SOC

1.06 – posiedzenie sekcji INT (Jednolitego Rynku i Konsumpcji)

7.06 – Grupa Łącznikowa ds. Europejskich Organizacji i Sieci Społeczeństwa Obywatelskiego

7.06 – nadzwyczajne posiedzenie członków i delegatów Komisji Konsultacyjnej ds. Zmian w Przemyśle (CCMI)

8.06 – Konferencja 20-lecia CCMI

9.06 – SOC/731 Równość płci – 2. Posiedzenie Grupy Studyjnej

 

Jacek Krawczyk będzie uczestniczył w obradach:

12.04 – posiedzenie sekcji REX

20.04 – REX/548 Dyplomacja kulturalna jako wektor stosunków zewnętrznych UE, 1. Posiedzenie Grupy Studyjnej

20.04 – TEN/775 Pakiet dotyczący przestrzeni kosmicznej, 1. Posiedzenie Grupy Studyjnej

21.04 – REX/554 Instrumentalizacja migrantów, 2. Posiedzenie Grupy Studyjnej

22.04 – ECO/593 Przegląd centralnych depozytów papierów wartościowych, 1. Posiedzenie Grupy Studyjnej

2.05 – posiedzenie sekcji TEN

5.05 – posiedzenie sekcji INT

12.05 – posiedzenie sekcji REX

13.05 – REX/551 Wielostronny sąd arbitrażowy dla sporów między inwestorem a państwem, wysłuchanie publiczne i 1. Posiedzenie Grupy Studyjnej

24.05 – ECO/593 Przegląd centralnych depozytów papierów wartościowych, 2. Posiedzenie Grupy Studyjnej

9.06 – posiedzenie sekcji REX

13.06 – REX/548 Dyplomacja kulturalna jako wektor stosunków zewnętrznych UE, 2. Posiedzenie Grupy Studyjnej

21.06 – posiedzenie sekcji TEN

23.06 – TEN/775 Pakiet dotyczący przestrzeni kosmicznej, 2. Posiedzenie Grupy Studyjnej

 

E-doręczenia – pismo Lewiatana ws. zmiany terminu wejścia w życie przepisów ustawy
07 kwietnia 2022

E-doręczenia – pismo Lewiatana ws. zmiany terminu wejścia w życie przepisów ustawy

Plan zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 – uwagi Lewiatana
07 kwietnia 2022

Plan zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032, przedstawiamy uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/126/57/RK/2022

 

Pobierz załącznik
Polski Ład 2.0 – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustaw podatkowych
07 kwietnia 2022

Polski Ład 2.0 – uwagi Lewiatana do projektu nowelizacji ustaw podatkowych

KL/124/56/PP/2022

Pobierz załącznik
Krajowy Program Reform 2022/2023 – uwagi Lewiatana
07 kwietnia 2022

Krajowy Program Reform 2022/2023 – uwagi Lewiatana

Dokument w trybie śledzenia zmian

KL/122/54/MZ/2022

Pobierz załącznik