Czasowe ograniczenie cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz bon energetyczny – stanowisko Lewiatana
08 maja 2024

Czasowe ograniczenie cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz bon energetyczny – stanowisko Lewiatana

Stanowisko Konfederacji Lewiatan ws. projektu ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym (druk 346).

KL/262/70/JS/2024

Pobierz pismo
Rozwój sektora OZE w Polsce – uwagi Lewiatana
30 kwietnia 2024

Rozwój sektora OZE w Polsce – uwagi Lewiatana

Konfederacja Lewiatan jako niezależna, ogólnopolska organizacja pracodawców jest od wielu lat zaangażowana we wspieranie kluczowego procesu dla polskiej gospodarki, jakim jest jej dekarbonizacja. Warunkiem koniecznym, aby zakończyła się ona sukcesem, jest rozwój sektora odnawialnych źródeł energii, na który składają się poszczególne technologie wytwarzania energii. Dlatego przesyłamy uwagi związane z rozwojem sektora OZE w Polsce.

KL/244/64/PG/2024

Pobierz pismo
Projekt ustawy o bonie energetycznym – uwagi Lewiatana
22 kwietnia 2024

Projekt ustawy o bonie energetycznym – uwagi Lewiatana

W związku z opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektem ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (UD44), Konfederacja Lewiatan przesyła podstawowe uwagi.

KL/234/62/PG/2024

Pobierz pismo
Ceny energii elektrycznej po 30 czerwca 2024 – stanowisko Lewiatana
17 kwietnia 2024

Ceny energii elektrycznej po 30 czerwca 2024 – stanowisko Lewiatana

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie niezgodności z prawem Unii Europejskiej proponowanych założeń przepisów regulujących ceny energii elektrycznej po 30 czerwca 2024 roku.

KL/223/PG/2024

Pobierz
Ceny maksymalne prądu będą niezgodne z prawem UE
17 kwietnia 2024

Ceny maksymalne prądu będą niezgodne z prawem UE

Wprowadzenie cen maksymalnych sprzedaży energii elektrycznej dla konsumentów i mikroprzedsiębiorstw po 30 czerwca br. będzie niezgodne z prawem UE. Konfederacja Lewiatan wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem konsultacji publicznych w tej sprawie.

– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej potwierdziła zakaz stosowania cen maksymalnych w sprzedaży energii elektrycznej do konsumentów i mikroprzedsiębiorstw. Zapowiedź wprowadzenia takiego mechanizmu po 30 czerwca 2024 r. jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej, które zostało zaimplementowane do naszego porządku prawnego – mówi Paulina Grądzik, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Wszelkie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są przez konsumentów w Polsce na podstawie woli stron i obowiązujących przepisów. Prawna możliwość interwencji w treść tych umów – w szczególności w zakresie cen sprzedaży energii elektrycznej – przestała obowiązywać najpóźniej z końcem 2023 roku wraz z wygaśnięciem Rozporządzenia Rady (UE) 2022/1854 w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii.

Dlatego wskazujemy na brak jakiejkolwiek europejskiej podstawy prawnej do interwencji w ceny energii. Dodatkowym kosztem takiej interwencji – poza karami finansowymi, jakie może nałożyć na Polskę Europejski Trybunał Sprawiedliwości – jest konieczność zapłacenia odszkodowań za całość poniesionych kosztów przez sprzedawców, którzy zostaliby objęci zapisami regulacji
o maksymalnej cenie sprzedaży energii elektrycznej – dodaje Paulina Grądzik.

Konfederacja Lewiatan wskazuje również na potencjalne nierówne traktowanie konsumentów, którzy są stronami umów sprzedaży energii elektrycznej.
Od sierpnia 2024 r. konsumenci będą mieli możliwość zawarcia umowy sprzedaży energii z tzw. ceną dynamiczną, która oznacza, że będą ponosili w całości ryzyko rynkowe zmiany ceny sprzedaży energii elektrycznej. W tym samym czasie na rynku funkcjonowaliby również konsumenci z tej samej grupy odbiorców (gospodarstwa domowe), którzy objęci byliby ochroną w formie cen maksymalnych.

Uchwalanie proponowanych przez rząd  przepisów niezgodnych z prawem UE pociąga za sobą ryzyko wszczęcia przez Komisję Europejską postępowania przeciwko Polsce i nałożenia kar finansowych.

Lewiatan wyraża także głęboki niepokój związany z brakiem konsultacji publicznych w sprawie cen maksymalnych. Ich brak byłby zaprzeczeniem wielokrotnych zapowiedzi rządu o woli prowadzenia otwartego dialogu ze wszystkimi interesariuszami.

Konfederacja Lewiatan

Zobacz stanowisko Lewiatana

Kalkulacja taryf dla ciepła z jednostek kogeneracji – stanowisko Lewiatana
05 kwietnia 2024

Kalkulacja taryf dla ciepła z jednostek kogeneracji – stanowisko Lewiatana

Stanowisko Konfederacji Lewiatan w sprawie negatywnych konsekwencji projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie kalkulacji taryf dla ciepła z jednostek kogeneracji.

KL/192/50/PG/2024

Pobierz
Prawo budowlane – uwagi Lewiatana
21 marca 2024

Prawo budowlane – uwagi Lewiatana

W odpowiedzi na pismo w sprawie opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD22), w załączeniu przesyłam uwagi Konfederacji Lewiatan w przedmiotowej sprawie.

KL/171/47/PG/2024

Zobacz stanowisko tutaj

Pobierz pismo
Odsunięcie w czasie terminu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur – uwagi Lewiatana
12 lutego 2024

Odsunięcie w czasie terminu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do spotkania z 2 lutego br. w sprawie odsunięcia w czasie terminu wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur, przekazuję zgłoszone przez firmy członkowskie Konfederacji Lewiatan zagadnienia, które w naszej ocenie powinny zostać przedyskutowane w ramach konsultacyjnych grup roboczych.

KL/81/25/ASW/2024

Pobierz pismo
Ochrona odbiorców paliwa gazowego oraz energii elektrycznej przez organy podatkowe – pismo Lewiatana
26 stycznia 2024

Ochrona odbiorców paliwa gazowego oraz energii elektrycznej przez organy podatkowe – pismo Lewiatana

Konfederacja Lewiatan zwraca się z prośbą do minister klimatu i środowiska, aby w ramach przysługujących kompetencji, we współpracy z ministrem finansów, przedstawiła wspólne stanowisko  co do zasad opodatkowania rekompensat przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym podatkiem od towarów i usług.

KL/51/16/PG/2024

Pobierz
Nieprawidłowości związane ze stosowaniem regulacji interwencyjnych w Polsce – pismo Lewiatana
26 stycznia 2024

Nieprawidłowości związane ze stosowaniem regulacji interwencyjnych w Polsce – pismo Lewiatana

Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę na szereg nieprawidłowości związanych ze stosowaniem mechanizmu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

KL/50/15/PG/2024

Pobierz