Wsparcie kredytobiorców oraz finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych – stanowisko Lewiatana
20 marca 2024

Wsparcie kredytobiorców oraz finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych – stanowisko Lewiatana

W związku ze skierowaniem do prac Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druk nr. 248) Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko wraz z zawartą w nim analizą.

KL/166/46/AZ/2024

Pobierz
Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych i pomoc kredytobiorcom – stanowisko Lewiatana
07 grudnia 2023

Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych i pomoc kredytobiorcom – stanowisko Lewiatana

W związku ze skierowaniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druk nr. 65) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druk nr. 73) do Komisji Finansów Publicznych, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko wraz z zawartą w nim analizą.

KL/459/206/AZ/2023

Pobierz
Nowe władze Związku Pracodawców Instytucji Finansowych Lewiatana
28 listopada 2023

Nowe władze Związku Pracodawców Instytucji Finansowych Lewiatana

Związek Pracodawców Instytucji Finansowych zrzeszony w Konfederacji Lewiatan wybrał nowe władze. Po raz kolejny prezesem Związku został wybrany Andrzej Gliński, członek Zarządu Bank Millennium.

Głosowanie nad wyborem władz Związku zrzeszającego między innymi biura informacji kredytowych, banki i pożyczkodawców odbyło się jednogłośnie.

W składzie Zarządu znaleźli się:

  • Aneta Jóźwicka z Provident Polska, obejmująca stanowisko Wiceprezeski,
  • Adam Łącki z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA, obejmujący stanowisko Wiceprezesa,
  • Pawel Zegarłowicz z Citi, obejmujący stanowisko Wiceprezesa.

Podczas Walnego Zgromadzenia na Przewodniczącą Rady Nadzorczej została wybrana Beata Kukawka z Santander.

W skład Rady Nadzorczej weszli:

  • Joanna Matras z CaixaBank – członkini Rady Nadzorczej,
  • Tomasz Kowalski z Deutsche Bank Polska S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Instytucji Finansowych odbyło się 28 listopada w siedzibie Konfederacji Lewiatan.

 

 

 

 

Pakiet PSD3 i PSR – uwagi Lewiatana
20 października 2023

Pakiet PSD3 i PSR – uwagi Lewiatana

W związku z przekazaniem do zaopiniowania materiałów dot. spotkania Grupy Roboczej „Working Party on Financial Sevices and the Banking Union (PS/OF)” ws. pakietu PSD3 i PSR, Konfederacja Lewiatan przedstawia do nich uwagi. Pragniemy zaznaczyć, że w związku z bardzo krótkim terminem konsultacji, uwagi nie są wyczerpujące oraz stanowią wybór uwag.

KL/365/174/AZ/2023

Pobierz
Wyższa waga ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach – stanowisko Lewiatana
11 sierpnia 2023

Wyższa waga ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach (773), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/317/149/PH/2023

Pobierz
Podmioty obsługujące kredyty i nabywcy kredytów – stanowisko Lewiatana
25 lipca 2023

Podmioty obsługujące kredyty i nabywcy kredytów – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi w przedmiocie projektu ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów (UC145), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/296/129/AZ/2023

Pobierz
Zapewnienie rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku – stanowisko Lewiatana
24 lipca 2023

Zapewnienie rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku – stanowisko Lewiatana

W związku ze skierowaniem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (druk senacki nr 1058) do rozpatrzenia przez Komisję Komisję Budżetu i Finansów Publicznych Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko w przedmiocie ustawy.

KL/295/138/PH/2023

Pobierz
Zasady i sposoby konwersji istniejących emisji papierów dłużnych, w których stosowany jest WIBOR – uwagi Lewiatana
21 lipca 2023

Zasady i sposoby konwersji istniejących emisji papierów dłużnych, w których stosowany jest WIBOR – uwagi Lewiatana

W związku z otwarciem konsultacji nad projektem rekomendacji w zakresie zasad i sposobów konwersji istniejących emisji papierów dłużnych, w których stosowany jest WIBOR, Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/284/130/PH/2023

Pobierz
Dyskusje o zagrożeniach dla płynności finansowej i odzyskiwaniu należności
15 czerwca 2023

Dyskusje o zagrożeniach dla płynności finansowej i odzyskiwaniu należności

Firmy w Polsce poświęcają aż 82 dni w roku, by odzyskać pieniądze od niepłacących klientów - wynika z badań. Podczas Forum Płatniczego Intrum eksperci, przedstawiciele branży windykacji i szeroko rozumianej branży finansowej wymienili doświadczenia i rozmawiali o planowanych zmianach prawnych, które dotyczą wierzycieli i osób zadłużonych.

– W Polsce można obecnie wskazać na trzy istotne zagrożenia dla płynności finansowej czy też sprawności w odzyskiwaniu należności. Pierwsze ma charakter makroekonomiczny i związane jest m.in. ze wzrostem kosztów życia czy prowadzenia biznesu – o tym mówi między innymi raport „European Payment Report 2023”. Drugie ma charakter instytucjonalny i dotyczy przykładowo długotrwałych procesów – mówi Adrian Zwoliński, dyrektor Departamentu Rynku Finansowego i Prawa Korporacyjnego Lewiatana, który był ekspertem Forum Płatniczego Intrum.

Jak podkreśla, problem ten widać, obserwując średni czas postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, który znacznie wydłużył się na przestrzeni lat. Trzecie zagrożenie wynika z kwestii legislacyjnych i prawnych np. nieprzemyślanego projektu regulacji sektora windykacyjnego, która uderzałaby zarówno w wierzycieli, jak i dłużników.

Forum Płatnicze Intrum

15 czerwca odbyło się Forum Płatnicze – wydarzenie organizowane przez Intrum, lidera branży zarządzania, we współpracy z Konfederacją Lewiatan. Już po raz trzeci Forum Płatnicze stało się przestrzenią do dyskusji i wymiany doświadczeń dla przedstawicieli branży windykacji i szeroko rozumianej branży finansowej.

Eksperci pochylili się nad problemami oraz planowanymi zmianami prawnymi, które dotyczą wierzycieli, a także osób zadłużonych. Głównym kontekstem do dyskusji były wnioski z raportu Intrum „European Payment Report 2023”, który premierę miał 23 maja. Mierzenie się z konsekwencjami wysokiej inflacji – jak pokazuje badanie Intrum – to obecnie główny problem przedsiębiorców w Polsce.

Firmy w Polsce poświęcają aż 82 dni w roku, by odzyskać pieniądze od niepłacących klientów

 Wnioski z raportu EPR 2023:

  • Wysokie koszty życia uniemożliwiają konsumentom płacenie rachunków w terminie, co wpływa negatywnie na finanse firm, które poświęcają średnio aż 82 dni w roku, by odzyskać należne im pieniądze!
  • Klienci niepłacący na czas, którzy są problemem już dla 8 na 10 biznesów w Polsce (79%) i wyższe koszty prowadzania działalności sprawiają, że przybywa dłużników również wśród przedsiębiorców.
  • 62% ankietowanych firm przyznaje, że z powodu wysokiej inflacji, mają coraz większe trudności, by płacić swoim dostawcom na czas. Ponad połowa (56%) deklaruje, że chciałaby płacić im szybciej, ale nie jest to obecnie dla nich wykonalne.

 Wysoka inflacja rujnuje finanse konsumentów i biznesy

 42% polskich przedsiębiorców biorących udział w badaniu Intrum przewiduje, że minie co najmniej rok, zanim inflacja ustabilizuje się na poziomie 2% lub niższym. 72% uważa, że wysoka inflacja będzie trwała przez rok lub dłużej.

6 na 10 ankietowanych przyznaje, że rosnąca inflacja (61%) i stopy procentowe (58%) będą miały wpływ na to, czy ich klienci będą płacić na czas i w całości w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Podobny odsetek respondentów (62%) spodziewa się wzrostu opóźnień w płatnościach w najbliższym czasie, ponieważ ich klienci z trudem wywiązują się ze swoich zobowiązań w dzisiejszym środowisku gospodarczym.

Klienci niepłacący na czas są problemem dla 8 na 10 (79%) biznesów w naszym kraju. 82% ankietowanych Intrum twierdzi, że w ciągu ostatnich 12. miesięcy poproszono ich firmy o zaakceptowanie dłuższych terminów płatności niż te, które są dla nich komfortowe. 71% firm zgodziło się na zmienione warunki płatności, bo „czuły się do tego zmuszone”.

Inwestycje i plany dotyczące rozwoju odłożone na później

Trudna sytuacja, w której znalazły się przedsiębiorstwa w Polsce, sprawia, że muszą one teraz uważniej nadawać priorytety swoim działaniom, ponieważ złe decyzje mogą je sporo kosztować. Chociaż rozwój działalności w 2023 r. jest ważny dla 54% firm w naszym kraju, to znacznie większy odsetek twierdzi, że świetle obecnych warunków prowadzenia biznesu, poprawa płynności finansowej (78%) oraz cięcie kosztów (74%) są ich głównymi priorytetami.

– Wzmocnienie płynności finansowej w praktyce oznacza ograniczenie zjawiska opóźnionych płatności. Spośród 73% firm pytanych przez Intrum, które stwierdziły, że podejmują kroki w tym kierunku, zdecydowanie najpopularniejszym rozwiązaniem jest skupienie się na wczesnych zaległościach (74%), a nie odkładanie problemu niepłacących klientów w czasie. Z naszego doświadczenia wynika, że wtedy są największe szanse na odzyskanie należności, a klienci firm (dłużnicy) mogą wcześniej cieszyć się życiem wolnym od długów. Rozwiązaniem jest również stała współpraca z profesjonalnymi firmami windykacyjnymi, które posiadają odpowiednią wiedzę i zasoby, by pomóc przedsiębiorcom-wierzycielom w odzyskaniu należnych im pieniędzy. W tym przypadku działanie firmy „na własną rękę” może być mało efektywne i frustrujące. Jak wynika z danych Intrum, biznesy w Polsce poświęcają średnio aż 82 dni w roku, by odzyskać zaległe środki. A mogłyby przeznaczyć ten czas na rozwój – zaznacza Krzysztof Krauze, prezes Intrum w Polsce.

Raport ”European Payment Report 2023” dostępny na stronie: https://www.intrum.pl/partner-biznesowy/raporty-i-analizy/raporty/european-payment-report-2023/

Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – stanowisko Lewiatana
28 marca 2023

Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 939, druki sejmowe nr 2992, 3045 i 3045-A), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/130/51/PH/2023

Pobierz