Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – stanowisko Lewiatana
28 marca 2023

Fundusze inwestycyjne i zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 939, druki sejmowe nr 2992, 3045 i 3045-A), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/130/51/PH/2023

Pobierz
Biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz nadzór publiczny – stanowisko Lewiatana
01 marca 2023

Biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz nadzór publiczny – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami Komisji Ustawodawczej w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (druk senacki nr 894), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/97/39/PH/2023

Pobierz
Zapewnienie rozwoju rynku finansowego oraz ochrona inwestorów – stanowisko Lewiatana
01 grudnia 2022

Zapewnienie rozwoju rynku finansowego oraz ochrona inwestorów – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (druk nr UD235), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/474/230/PH/2022

Pobierz
Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego – stanowisko Lewiatana
24 listopada 2022

Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w przedmiocie ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 864, druki sejmowe nr 2703, 2754 i 2754-A), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/465/225/PH/2022

Pobierz
Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego – stanowisko Lewiatana
03 listopada 2022

Rozpatrywanie reklamacji przez podmioty rynku finansowego – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami Komisji Finansów Publicznych w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr.2703), Konfederacja Lewiatan przedstawia stanowisko.

KL/432/209/PH/2022

Pobierz
Działalność windykacyjna i zawód windykatora – stanowisko Lewiatana
21 października 2022

Działalność windykacyjna i zawód windykatora – stanowisko Lewiatana

W związku ze skierowaniem projektu ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora (UD 435) do konsultacji publicznych, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko.

KL/406/198/AZ/2022

Pobierz
Przeciwdziałanie opóźnieniom w transakcjach handlowych – uwagi Lewiatana
21 października 2022

Przeciwdziałanie opóźnieniom w transakcjach handlowych – uwagi Lewiatana

W związku ze skierowaniem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych (druk 813) do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko.

KL/403/196/AZ/2022

Pobierz
Usługi płatnicze oraz Prawo dewizowe – stanowisko Lewiatana
14 września 2022

Usługi płatnicze oraz Prawo dewizowe – stanowisko Lewiatana

W związku z konsultacjami publicznymi dotyczącymi nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy Prawo dewizowe (UD52) z 29 czerwca 2022, Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko.

KL/349/175/AZ/2022

Pobierz
Zmiany w udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – stanowisko Lewiatana
23 sierpnia 2022

Zmiany w udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – stanowisko Lewiatana

W związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (UD 380), Konfederacja Lewiatan przedstawia swoje stanowisko.

KL/316/156/AZ/2022

Inflacja i wzrost cen energii – główne zagrożenia dla przedsiębiorstw
12 sierpnia 2022

Inflacja i wzrost cen energii – główne zagrożenia dla przedsiębiorstw

fot. Scott Graham / unsplash

Prawie trzy czwarte (74 procent) przedsiębiorców obawia się rosnącej inflacji w kontekście prowadzenia firmy w ciągu najbliższego pół roku.

81 procent przedsiębiorców deklaruje, że z uwagi na spodziewany wzrost cen energii jesienią, będzie musiało podnieść ceny oferowanych produktów o kilkadziesiąt procent.

Przedsiębiorcy ograniczą inwestycje

Lewiatan zapytał przedsiębiorców o największe obawy w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej. Wzrost cen energii wpłynie nie tylko na wzrost cen towarów i usług, ale sprawi, że firmy ograniczą inwestycje.

Aż 92 procent pytanych potwierdziło, że rozważa plany ograniczenia inwestycji i rozwoju firmy w najbliższym roku. Jednocześnie 74 procent nie ma obaw, że działalność firmy trzeba będzie ograniczać.  Płace pracowników będą wciąż rosnąć – tak uważa 79 procent ankietowanych.

Badanie przeprowadził CBM Indicator w dniach 21 lipca – 2 sierpnia 2022.