Jakie prawa przysługują firmom w relacjach z platformami internetowymi – jest przewodnik dla MŚP
30 września 2022

Jakie prawa przysługują firmom w relacjach z platformami internetowymi – jest przewodnik dla MŚP

fot. rupixen.com/unsplash

Co zrobić, gdy dostawca platformy internetowej działa niezgodnie z regułami konkurencji? Jak postąpić, kiedy ogranicza możliwości oferowania towarów i usług za pośrednictwem innej platformy? Użytkownikowi biznesowemu platform przysługują konkretne prawa.

Coraz więcej firm działa online, nie zawsze jednak zdają sobie sprawę ze swoich praw. Aby się z nimi zapoznać, proponujemy przegląd uprawnień w relacjach z platformami i wyszukiwarkami internetowymi.

Szczególne uprawnienia w relacjach z platformami internetowymi

W przewodniku można sprawdzić m.in. komu przysługują szczególne uprawnienia w relacjach z platformami internetowymi i wyszukiwarkami. Mają je na przykład przedsiębiorcy prowadzący sklep internetowy i właściciele lub zarządzający hotelem czy pensjonatem. Uprawnienia przedsiębiorcy wynikają z przepisów unijnych.

Ważne, by dostawca platformy zapewnił łatwy dostęp do regulaminu świadczenia usług na wszystkich etapach relacji handlowych z firmą użytkownika. Przedsiębiorca ma prawo tego wymagać, również w okresie poprzedzającym zawarcie umów z platformą internetową.

Co powinien zawierać regulamin platformy internetowej dla użytkownika

Regulamin platformy internetowej musi zawierać opis sytuacji, w których platforma decyduje o zawieszeniu, zakończeniu lub nałożeniu ograniczeń świadczenia usług na rzecz firmy. Powinien też informować o wszystkich dodatkowych kanałach dystrybucji i potencjalnych programach partnerskich, za których pośrednictwem dostawca platformy może wprowadzać do obrotu towary i usługi oferowane przez użytkującą firmę.

Jeśli zachodzą zmiany w regulaminie platformy internetowej, jej dostawca musi dostarczyć użytkownikowi informację na ten temat. Powinien ją otrzymać na trwałym nośniku (na przykład: na papierze, pendrivie, karcie pamięci, dysku twardym, e-mailu zapisanym na twardym dysku).

Zaskarżanie decyzji platformy internetowej, rozstrzyganie sporów

Użytkownik platformy ma prawo zaskarżyć decyzje platformy internetowej w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, powołanego i utrzymywanego przez dostawcę platformy internetowej. Taki system muszą posiadać wszyscy dostawy platform internetowych – z wyjątkiem małych przedsiębiorców.

Jeżeli sporu nie dało się rozstrzygnąć w ten sposób, można skorzystać z mediacji. Dla powstrzymania przypadków nieprzestrzegania prawa przez dostawców platform internetowych lub dostawców wyszukiwarek internetowych, można skorzystać ze wsparcia specjalnych organizacji. Użytkownik może także wnieść sprawę do właściwego sądu w Polsce. Ma też prawo zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Cały przewodnik dostępny jest TUTAJ

 

Działania Komisji w zakresie cyfrowej transformacji
26 września 2022

Działania Komisji w zakresie cyfrowej transformacji

fot. European Union

Tegoroczne State of the Union, tj. orędzie Szefowej Komisji Europejskiej poruszające najważniejsze wątki i kierunki aktualnej polityki europejskiej, było skoncentrowane wokół problemów i wyzwań związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Wojna w Ukrainie odcisnęła piętno na relacjach UE-Rosja, przyczyniając się do zmian, omawianych szczegółowo w orędziu, w kierunku zapewnienia przez Komisję krajom członkowskim UE maksymalnej niezależności na wielu poziomach, w tym finansowej, energetycznej oraz cyfrowej.

W tym kontekście, twin transition (transformacja cyfrowo – zielona) staje się, w opinii Komisji, również obszarem zasadniczej redefinicji zasad unijnej współpracy gospodarczej oraz jej partnerów. Jednym z narządzi osiągnięcia cyfrowej suwerenności jest Chip Act – który ma zapewnić większą niezależność Europy w zakresie produkcji półprzewodników, a tuż za nim pojawia się zapowiedź European Critical Raw Materials Act, który ma pomoc w zwiększeniu dostaw minerałów takich jak lit i metale ziem rzadkich do Europy.

Komisarz von der Layen, w dokumentach towarzyszących publikacji orędzia, zawarła podsumowanie dotychczasowych cyfrowych dokonań Komisji, której udało się bardzo sprawnie przeprowadzi flagową reformę rynku cyfrowego, tj. Digital Services Act oraz Digital Markets Act, a także zmian zwiększających zaufanie do dzielenia się danymi w Unii (Digital Governance Act). Na uwagę zasługuje również letter of intent, informujący o planach legislacyjnych w obszarze digitalowym, w tym regulacji metaversum czy pakietu zmian dot. licencjonowania patentów.

Orędzie zostało dobrze przyjęte przez firmy – członków Konfederacji Lewiatan, popierających model niezależności i samowystarczalności cyfrowej rynku europejskiego. Rynek z niecierpliwością oczekuje zakończenia prac nad Aktem w sprawie półprzewodników, ale również nad rozporządzeniem dot. sztucznej inteligencji (AI Act), tym bardziej, że za chwilę regulacjami objęty zostanie nowy obszar, mianowicie odpowiedzialności za produkty i usługi oparte na rozwiązaniach uczenia maszynowego. Nie mniej ważna będzie finalizacja prac nad Data Act, który określi na lata sposób dzielenia się przez przemysł danymi generowanymi przez inteligentne urządzenia oraz filary świadczenia usług chmurowych w Europie.


Aleksandra Musielak, dyrektorka Departamentu Rynku Cyfrowego

Artykuł dla wrześniowego wydania Brussels Headlines, newslettera europejskiego Konfederacji Lewiatan

Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – stanowisko Lewiatana
14 września 2022

Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych – stanowisko Lewiatana

W związku ze skierowaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (druk sejmowy 2449) na posiedzenie sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Konfederacja Lewiatan przekazuje stanowisko.

KL/347/173/AM/2022

Pobierz
Prawa konsumenta – uwagi Lewiatana
14 września 2022

Prawa konsumenta – uwagi Lewiatana

W związku ze skierowaniem do rozpatrzenia przez sejmową Komisję Gospodarki i Rozwoju rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2425) Konfederacja Lewiatan przedkłada uwagi i propozycje zmian

KL/342/171/AM/2022

Pobierz
Przygotowanie i realizacja inwestycji Krajowego Centrum Przetwarzania Danych – stanowisko Lewiatana
02 września 2022

Przygotowanie i realizacja inwestycji Krajowego Centrum Przetwarzania Danych – stanowisko Lewiatana

W związku z zaproszeniem do składania uwag w ramach konsultacji publicznych do projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (UD 424) Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycje.

KL/333/165/ET/2022

Pobierz
Inwestycje Krajowego Centrum Przetwarzania Danych – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
02 września 2022

Inwestycje Krajowego Centrum Przetwarzania Danych – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

W związku z zaproszeniem do składania uwag w ramach konsultacji publicznych do projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (UD 424), Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan przedstawia swoje propozycje.

KL/332/164/ET/2022

Pobierz
Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – uwagi Lewiatana
23 sierpnia 2022

Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – uwagi Lewiatana

W związku z toczącymi się na poziomie rządowym pracami nad projektem ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej, Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycję zmian brzmienia art. 47 ust. 1 pkt. 1 projektu ustawy, w zakresie dotyczącym zatrzymywania i przechowywania danych generowanych w publicznej sieci telekomunikacyjnej.

KL/315/155/AM/2022

Pobierz
Konsultujemy „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”, czekamy na uwagi
25 lipca 2022

Konsultujemy „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”, czekamy na uwagi

fot. Domenico Loia

Konfederacja Lewiatan opiniuje projekt rządowego programu dotyczącego wzrostu kompetencji cyfrowych Polaków. Zachęcamy do udziału w konsultacjach i przesyłania uwag.

Kancelaria Premiera Rady Ministrów przekazała do konsultacji „Program Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”. Jego celem jest wzrost poziomu kompetencji cyfrowych przez zapewnienie każdemu w Polsce możliwości ich rozwoju stosownie do potrzeb, biorąc pod uwagę wszystkie etapy życia. Dotyczyć ma to zarówno zwykłych użytkowników technologii cyfrowych, jak i specjalistów ICT.

W konsekwencji realizacja Programu ma przyczynić się do budowy nowoczesnego, odpornego społeczeństwa. W wymiarze indywidualnym będzie się to przekładać na lepszą jakość życia w realiach gospodarki cyfrowej, a w wymiarze ekonomicznym przyczyni się do rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Pięć priorytetów na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Dokument określa działania w ramach pięciu priorytetów na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych:

1)       rozwój edukacji cyfrowej;

2)       zapewnienie każdemu możliwości rozwoju kompetencji cyfrowych;

3)       wsparcie kompetencji cyfrowych pracowników różnych sektorów;

4)       rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych;

5)       wzmocnienie zarządzania i koordynacji działań w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Szkolenia dla obywateli, pracowników i uczniów

W wyniku ich realizacji planowany jest udział w szkoleniach ponad 1,5 mln obywateli, w tym ponad 4 tys. pracowników MŚP i 270 tys. nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, także akademickich oraz innych edukatorów. Kursy będą też dla 77 tys. pracowników administracji publicznej szczebla rządowego i 124 tys. samorządowego oraz około 40 tys. pracowników kultury. Ze wsparcia skorzysta także 24 tys. młodych talentów informatycznych ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczelni.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach poprzez przesłanie uwag do stanowiska Konfederacji Lewiatan. Uwagi prosimy przesyłać na adres mailowy Małgorzaty Lelińskiej, mlelinska@lewiatan.org z wykorzystaniem Formularza zgłaszania uwag do środy 27 lipca do końca dnia.

 Z programem można zapoznać się poniżej w załączniku oraz pod tym linkiem.

Zmiana ustawy o prawach konsumenta – uwagi Lewiatana do projektu
13 lipca 2022

Zmiana ustawy o prawach konsumenta – uwagi Lewiatana do projektu

W nawiązaniu do publikacji na stronie Rządowego Centrum Legislacji nowej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (UC86) a także nowego projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług, Konfederacja Lewiatan przedstawia w załączeniu stanowisko do projektów.

KL/158/71/AM/2022

Pobierz
Prawo własności przemysłowej – uwagi uzupełniające Lewiatana do projektu ustawy
05 lipca 2022

Prawo własności przemysłowej – uwagi uzupełniające Lewiatana do projektu ustawy

Przedstawiamy stanowisko uzupełniające Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy Prawo własności przemysłowej z 25 kwietnia 2022 r. (UD263).

KL/258/127/GR/2022

Pobierz