Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – stanowisko Lewiatana
06 lipca 2023

Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – stanowisko Lewiatana

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w prekonsultacjach projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, Konfederacja Lewiatan, w załączeniu przesyła stanowisko do projektu ustawy.

 

KL/251/111/AM/2023

Pobierz
Praktyczne aspekty branży e-commerce podczas warsztatów online
22 czerwca 2023

Praktyczne aspekty branży e-commerce podczas warsztatów online

Aktualne trendy oraz wyzwania sektora e-commerce, które zostały poruszone podczas pierwszego dnia konferencji „E-commerce 2023 – szanse, trendy i wyzwania”, organizowanej przez Konfederację Lewiatan, były również kontynuowane podczas drugiego, warsztatowego dnia konferencji.

W trakcie warsztatów prowadzący skupili się na praktycznych aspektach branży: e-commerce w czasach inflacji oraz kluczowe wyzwania w związku z opodatkowaniem VAT gospodarki cyfrowej.

Jak wpływ ma inflacja na zakupy w sieci?

Podczas warsztatu prowadzący Marcin Jank, Business Development Manager z Blue Media przedstawił dane dotyczące zachowań konsumenckich w związku z utrzymującą się wysoką inflacją. Wyjaśnił również, od czego zależne są procesy decyzyjne klientów, korelacje kryteriów wyboru sklepu i wyboru metody płatności oraz czym charakteryzują się poszczególne formy szybkich płatności. Prowadzący podkreślił również, że w związku z zakupami on-line klienci oczekują: wygody, szybkości, łatwości oraz bezpieczeństwa.

Opodatkowanie VAT gospodarki cyfrowej

W drugiej części dnia odbyły się warsztaty MDDP nt. opodatkowania VAT gospodarki cyfrowej, prowadzone przez Janinę Fornalik, partnera i doradcę podatkowego MDDP oraz Klaudynę Matusiak-Frey, starszego konsultanta i doradcę podatkowego MDDP.

Prowadzące skoncentrowały się na scharakteryzowaniu obecnych i planowanych przepisów unijnych regulujących opodatkowanie platform internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem prac nad rozporządzeniem VIDA (Vat in the Digital Age). Omówiony został ciekawy przykład sprawy wszczętej na poziomie krajowym przez organy podatkowe we Włoszech, a zmierzającej do ustalenia czy płacenie przez użytkowników danymi osobowymi za usługę świadczoną przed media społecznościowe należy uznać za odpłatną usługę opodatkowana na gruncie VAT.

Sporym wyzwaniem podatkowym w niedalekiej przyszłości, na które zwróciły uwagę ekspertki MDDP, pozostaje regulacja NFT (non-fungible token), w tym ustalenie podstawy i miejsca opodatkowania czy sama klasyfikacja NFT (czy jest to towar czy usługa) oraz określenie czy transakcje w metawersum powinny być opodatkowane podatkiem VAT.

Relacja z pierwszego dnia konferencji tutaj. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerami głównymi byli Blue Media i MDDP.

Zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji – stanowisko Lewiatana
22 czerwca 2023

Zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji – stanowisko Lewiatana

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski oraz skierowaniem do prac w trilogach projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii (AI Act), Konfederacja Lewiatan przesyła stanowisko do aktualnej wersji projektu.

KL/240/104/ET/2023

Pobierz pismo
Certyfikacja cyberbezpieczeństwa dla usług w chmurze – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych
30 maja 2023

Certyfikacja cyberbezpieczeństwa dla usług w chmurze – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych

W związku z pracami Grupy Roboczej ENISA nad opracowaniem schematu certyfikacji cyberbezpieczeństwa dla usług w chmurze oraz publikacją nieoficjalnej wersji projektu w tym zakresie, mając na uwadze zbliżające się spotkanie ECCG, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych przedstawia stanowisko wobec nieoficjalnej wersji projektu.

KL/206/89/AM/2022

Pobierz
Krajowy system cyberbezpieczeństwa – stanowisko Lewiatana
30 maja 2023

Krajowy system cyberbezpieczeństwa – stanowisko Lewiatana

W związku z publikacją najnowszej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw, datowanej na 5 maja 2023 r., Konfederacja Lewiatan przedstawia w załączeniu stanowisko do projektu ustawy.

KL/203/88/AM/2023

Pobierz
Przyszłość sektora łączności elektronicznej i jego infrastruktury – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
24 maja 2023

Przyszłość sektora łączności elektronicznej i jego infrastruktury – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

W związku z konsultacjami prowadzonymi przez Komisję Europejską w sprawie „The future of the electronic communications sector and its infrastructure”, w której udział wziął Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan, w załączeniu przesyłamy treść stanowiska zgłoszonego w ramach wspomnianych konsultacji.

KL/196/81/AM/2022

Pobierz
Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
15 maja 2023

Wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – stanowisko Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

W związku z publikacją na stronie podmiotowej Ministerstwa Cyfryzacji projektu ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan przekazuje stanowisko do projektu ustawy.

KL/173/69/AM/2023

Pobierz pismo
Sprawdź stan cyfryzacji Twojej firmy – zrób Test Dojrzałości Cyfrowej
05 maja 2023

Sprawdź stan cyfryzacji Twojej firmy – zrób Test Dojrzałości Cyfrowej

W odpowiedzi na potrzeby firm związane z procesami cyfryzacji i badania ich potencjale w tym obszarze, Polski Fundusz Rozwoju i Fundacja Digital Poland przygotowali „Test Dojrzałości Cyfrowej” – bezpłatne narzędzie, które w łatwy i szybki sposób pozwoli organizacji na sprawdzenie, na jakim poziomie znajduje się w kwestii cyfryzacji.

Test Dojrzałości Cyfrowej wspiera firmy w transformacji cyfrowej, umożliwiając im poznanie mocnych i słabych stron oraz zwiększenie świadomość na temat czynników wpływających na poziom cyfryzacji. Skierowany jest za równo do firm małych, średnich, jak i dużych.

Co oferuje „Test Dojrzałości Cyfrowej”

Narzędzie oferuje:

  • bezpłatną i natychmiastową diagnozę mocnych i słabych stron organizacji,
  • ocenę poziomu dojrzałości cyfrowej,
  • raport z wiedzą o transformacji cyfrowej,
  • dostęp do Mapy Cyfrowych Rozwiązań.

Test składa się z 50 stwierdzeń, za pomocą których opisujemy organizację dojrzałą cyfrowo. Pytania zostały podzielone na 9 obszarów tematycznych. Udzielone odpowiedzi zostaną przeliczone na punkty, a następnie zaprezentowany wynik zbiorczy w podziale na poszczególne obszary działalności.

Na udzielenie odpowiedzi potrzeba około 20-30 minut. Wynik testu zostaje wyświetlony tuż po jego zakończeniu. Firma dostaje również możliwość pobrania raportu ze wskazówkami dotyczącymi zwiększania swojej sprawność cyfrową.

Narzędzie jest dostępne tutaj: https://pfrsa.pl/siecfirmprzyszloscipfr/test-dojrzalosci-cyfrowej

Zachęcamy do skorzystania.

Warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji – uwagi Lewiatana
13 kwietnia 2023

Warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do toczących się konsultacji publicznych projektu rozporządzenia ministra cyfryzacji w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/145/59/PG/2023

Pobierz pismo
Sztuczna inteligencja ogólnego przeznaczenia (General Purpose AI) – uwagi Lewiatana
28 marca 2023

Sztuczna inteligencja ogólnego przeznaczenia (General Purpose AI) – uwagi Lewiatana

W związku z trwającymi pracami nad projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (Akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii, Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi dotyczące sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia (General Purpose AI).

KL/128/50/ET/2023

Pobierz pismo