Prawo autorskie i prawa pokrewne – uwagi Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatana
29 lutego 2024

Prawo autorskie i prawa pokrewne – uwagi Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatana

W związku z zaproszeniem do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC6), Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan przesyła uwagi.

KL/122/33/ET/2024

Pobierz
Zapewnianie spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze – uwagi Lewiatana
21 lutego 2024

Zapewnianie spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do publikacji najnowszej wersji projektu ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (nr z wykazu UC4), przyjętej w lutym br. przez Stały Komitet Rady Ministrów, Konfederacja Lewiatan przedkłada uwagi do projektu.

KL/92/27/AM/2024

Pobierz
Wyzwania firm na rynku cyfrowym – spotkanie z wiceministrem cyfryzacji
14 lutego 2024

Wyzwania firm na rynku cyfrowym – spotkanie z wiceministrem cyfryzacji

Michał Gramatyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, rozmawiał z firmami członkowskimi Lewiatana reprezentującymi branżę IT, telekomunikacyjną, mediową, transportową oraz przemysłową.

Wiceminister podzielił się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi obecnych i przyszłych działań resortu cyfryzacji w obszarze telekomunikacji oraz transformacji cyfrowej.

Problemy firm działających na rynku cyfrowym

Spotkanie byłą okazją do przedstawienia i szczegółowego omówienia problemów i wyzwań z którymi aktualnie mierzą się firmy działające na rynku cyfrowym. Przedstawiciele rynku telekomunikacyjnego zwrócili uwagę na potrzebę ograniczania uderzających w biznes ponadstandardowych zapisów w kształtowaniu nowego Prawa komunikacji elektronicznej. Firmy zaadresowały również potrzebę rozwoju dyplomacji cyfrowej i pogłębiania współpracy z biznesem przy pracach nad projektami regulacji unijnych.

Głos w toku dyskusji zabrały również firmy reprezentujące sektor transportu, wskazując na potrzebę wsparcia digitalizacji sektora, apelując m.in. o wdrożenie projektu cyfrowej rejestracji aut. Niemniej istotną kwestią dla firm była konieczność określenia po stronie administracji rządowej osoby odpowiedzialnej za cyfryzację przemysłu i ustalenie wspólnych standardów w tym zakresie.

W najbliższych miesiącach wiceminister będzie chciał rozwinąć i pogłębić współpracę z poszczególnymi firmami Lewiatana w zakresie tematów poruszonych w toku spotkania.

Wiceminister Michał Gramatyka był gościem w siedzibie Konfederacji Lewiatan 14 lutego.

 

Plany rozwoju aplikacji mObywatel na 2024 rok – propozycje Lewiatana
23 stycznia 2024

Plany rozwoju aplikacji mObywatel na 2024 rok – propozycje Lewiatana

W związku z tematyką poruszoną na posiedzeniu Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT) w dniu 16 stycznia br. tj. rozpatrzenia informacji Ministra Cyfryzacji na temat nowych dokumentów i usług udostępnionych w cyfrowym portfelu mObywatel i planów rozwoju tej aplikacji na 2024 r., Konfederacja Lewiatan przedstawia propozycje na rozwój probiznesowych funkcjonalności aplikacji mObywatel.

KL/42/10/AM/2024

Pobierz
Świadczenie usług drogą elektroniczną – uwagi Lewiatana
23 stycznia 2024

Świadczenie usług drogą elektroniczną – uwagi Lewiatana

W związku z zaproszeniem do konsultacji założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw wdrażającej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o usługach cyfrowych, AUC) Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/41/9/ET/2024

Pobierz
Wdrożenie e-doręczeń przesunięte
08 grudnia 2023

Wdrożenie e-doręczeń przesunięte

Termin na wdrożenie e-doręczeń będzie zmieniony. Zgodnie z projektem ustawy o e-doręczeniach przesunięto publikację komunikatu ministra cyfryzacji zapowiadającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych, która miała nastąpić do 31 grudnia 2023.

Do Sejmu wpłynął projekt poselski KP Polska 2050- Trzecia Droga zapowiadający zmiany w ustawie o e-doręczeniach. Wprowadza on zmianę terminu wdrożenia e-doręczeń. Publikacja komunikatu ministra cyfryzacji zapowiadającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych związanych z e-doręczeniami, nastąpi nie wcześniej niż 30 marca 2024 r. i nie później niż 1 stycznia 2025 r.

Zmiany obejmą m.in. wszystkich przedsiębiorców wpisanych do KRS oraz adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, notariuszy, doradców restrukturyzacyjnych oraz rzeczników patentowych.

Konsekwencje zmian przesunięcia wdrożenia e-doręczeń:

umożliwienie synchronizacji usług komercyjnych (dopuszczonych ustawą) z systemem opracowanym przez Pocztę Polską;

sensowny pilotaż działania tej usługi pod auspicjami resortu cyfryzacji;

– zawieszenie skrzynek już założonych przez zobowiązane do tego podmioty (a wraz z tym zawieszenie obowiązków wynikających z elektronicznego doręczenia).

Termin wydania komunikatu był wcześniej ustalony na 10 grudnia, potem został przesunięty na 30 grudnia. Dzięki zmianie zapewnione zostanie też wypełnienie ustawowego obowiązku ogłoszenia komunikatu ministra co najmniej 90 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań w nim określonych.

E-doręczenia są usługą, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Każdy urząd, obywatel i przedsiębiorca będzie miał jeden adres do kontaktu i zabezpieczoną skrzynkę e-doręczeniową.

Projekt wpłynął do Sejmu 6 grudnia.

Cyfrowe wyzwania Prezydencji Polski 2025
24 listopada 2023

Cyfrowe wyzwania Prezydencji Polski 2025

fot. EC - Audiovisual Service

Konfederacja Lewiatan zamierza aktywnie wspierać polską administrację rządową w przygotowaniach do objęcia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej (pierwsza połowa 2025 r.) i ustaleniu jej priorytetów w kwestiach związanych z funkcjonowaniem rynku cyfrowego.

Polska prezydencja powinna starać się przedefiniować narrację UE na temat suwerenności technologicznej w kierunku strategicznej odporności i zwiększonej konkurencyjności. Cel ten powinien obejmować zachęcanie przedsiębiorstw, niezależnie od lokalizacji ich siedziby, do angażowania się w działalność gospodarczą w Europie na zasadach określonych w prawie UE i we ścisłej współpracy z europejskimi regulatorami. Ważna jest w tym kontekście regulacja ryzyka związanego z technologią, a nie samej technologii.

Nie mniej istotnym wyzwaniem będzie zapewnienie środków na inwestycje w nowoczesną komunikację elektroniczną. Przyszłość łączności to przyszłość oparta na bezpiecznych, ultraszybkich sieciach komórkowych i światłowodowych 5G o niskich opóźnieniach, a także na szerokopasmowym Internecie satelitarnym. Zarówno 5G, jak i Internet satelitarny. To niezawodne sieci o wysokich przepływnościach będą podstawą kolejnej fali transformacji cyfrowej w Europie. Bez niezbędnych inwestycji europejska „cyfrowa dekada” zakończy się niepowodzeniem. 

Polska, w erze zwiększonej niestabilności geopolitycznej, w obliczu wojny na Ukrainie, powinna zadbać o niezawodne narzędzia do tworzenia kopii zapasowych oraz utrzymywania krytycznych danych i usług krajowych niezależnie od zakłóceń (np. cyberataku na dużą skalę lub innych kryzysów). Ambasady danych wpisują się w szerszą dyskusję polityczną UE na temat odporności danych i ciągłości infrastruktury cyfrowej w odniesieniu do usług w chmurze. Równie ważne jest zapewnienie swobodnego przepływu usług w chmurze w całej Europie i niedyskryminacyjnego podejścia opartego o silne więzi transatlantyckie.  

Polska powinna odegrać istotna rolę w zakresie zapewnienia, wraz z innymi krajami UE, skutecznego egzekwowanie nowych zasad dot. platform internetowych. Poprzedni cykl legislacyjny obfitował w regulacje nacelowane na platformy internetowe. DSA i DMA to kluczowe regulacje przyjęte przez Komisję Przewodniczącej U. von der Leyen. Oba rozporządzenia weszły już w życie, a w 2025 roku będzie można sformułować pierwsze wnioski dot. implementacji nowych reguł przez największe firmy, które muszą się do nich dostosować wcześniej. Nie wydaje nam się zasadne, żeby gospodarka platformowa potrzebowała szybko nowych regulacji, niemniej jednak uważamy, że wysoki priorytet powinien zostać nadany skutecznemu egzekwowaniu nowych przepisów.


Aleksandra Musielak, dyrektorka Departamentu Rynku Cyfrowego Konfederacji Lewiatan

Artykuł dla listopadowego wydania biuletynu Brussels Headlines

Zalecenia ws. obszarów technologii krytycznych dla bezpieczeństwa gospodarczego UE – uwagi Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatana
22 listopada 2023

Zalecenia ws. obszarów technologii krytycznych dla bezpieczeństwa gospodarczego UE – uwagi Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatana

W związku z opublikowaniem przez Komisję Europejską Zaleceń w sprawie obszarów technologii krytycznych dla bezpieczeństwa gospodarczego UE (Recommendation on Critical Technology Areas for the EU’s Economic Security), Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan przesyła uwagi do niniejszego tekstu.

KL/434/201/ET/2023

Pobierz
Wybory Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
26 października 2023

Wybory Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

Członkowie Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan wybrali skład Rady Nadzorczej i Zarządu na kolejną kadencję.

Spotkanie przedstawicieli Związku było także okazją do podsumowania dotychczasowych działań i sukcesów ZPTCL oraz wyznaczenia priorytetów na najbliższe miesiące, w których znalazło się m.in. stworzenie postulatów sektora ICT dla nowego Ministerstwa Cyfryzacji oraz na Prezydencję Polski w Radzie UE w 2025 roku, czy zacieśnianie współpracy na polu europejskim w ramach grupy B9+.

Składy Rady Nadzorczej i Zarządu Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan

W skład Rady Nadzorczej Związku zostali wybrani:

 • Artur Wiza (Asseco Poland S.A.) – przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Cristiano Pinzauti (Novandum Consulting Sp. z o.o.) – członek Rady Nadzorczej, honorowy przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Mariusz Mielczarek (Amazon Polska) – członek Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Murawski (EDATA Polska Sp. z o.o.) – członek Rady Nadzorczej

Natomiast w skład Zarządu Związku:

 • Jolanta Jaworska (IBM Polska Sp. z o.o) – Prezeska Zarządu Związku
 • Marta Kokoszka (Amazon WEB Services) – Wiceprezeska Zarządu Związku
 • Paweł Piec (Intel Technology Poland Sp. z o.o.) – Wiceprezes Zarządu Związku
 • Marcin Olender (Google Poland Sp. z o.o.) – Wiceprezes Zarządu Związku
 • Małgorzata Wiśniewska (Avenga IT Professionals Sp. z o.o.) – Wiceprezeska Zarządu Związku
 • Jakub Turowski (Meta Polska) – Wiceprezes Zarządu Związku
 • Magdalena Piech (Allegro Polska) – Wiceprezeska Zarządu Związku

 

Spotkanie i wybory Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan odbyły się 26 października w siedzibie Konfederacji Lewiatan. ZPTCL zrzesza aktualnie 19 firm członkowskich reprezentujących sektor ICT.

Rozporządzenie w sprawie odporności cybernetycznej – poprawki Lewiatana
20 października 2023

Rozporządzenie w sprawie odporności cybernetycznej – poprawki Lewiatana

Kontynuując konstruktywny dialog z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie prac nad projektem rozporządzenia w sprawie odporności cybernetycznej (Cyber Ressilience Act) chcielibyśmy podziękować za otwartość, z jaką resort podchodzi do dyskusji z biznesem w zakresie dot. istotnych założeń projektu.
Przesyłamy wypracowany we współpracy z firmami członkowskimi wykaz proponowanych poprawek do projektu rozporządzenia, licząc na kontynuację dyskusji w tej istotnej sprawie.

KL/398/183/AM/2023

Pobierz